Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


04.02.22
6389 1 Друкувати

Як платникам акцизного податку звітувати з урахуванням останніх змін у законодавстві

Як відомо, Законом № 1914 внесено багато змін до ПКУ зокрема, в частині адміністрування акцизного податку.

У зв’язку з цим у платників акцизного податку виникають запитання щодо порядку звітування до внесення відповідних змін до форми декларації акцизного податку.

ДПС України у листі від 02.02.2022 р. № 209/99-00-21-03-03-07 запропонувала до внесення змін до форми декларації акцизного податку та набрання ними чинності здійснювати декларування таким чином.

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (розділ Д декларації акцизного податку, додаток 6)

Відповідно до абз. 19 п.п. 14.1.212 ПКУ для цілей оподаткування акцизним податком з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів зіпсовані, знищені товари або товари, наявність чи місцезнаходження яких не підтверджено таким суб’єктом господарювання, у тому числі товари, нестача яких виявлена за результатами інвентаризації, проведеної суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі (у тому числі на вимогу контролюючого органу, надану згідно з п.п. 20.1.9 ПКУ під час перевірки контролюючим органом), вважаються проданими безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання.

Ця норма не застосовується до випадків, передбачених п. 216.3 ПКУ (товар втрачено за форс-мажорних обставин і його використання на митній території України є неможливим, або з причини, пов’язаної з природним результатом).

Податкові зобов’язання з акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у разі виявлення платником втрат (нестач), зазначених у абз. 19 п.п. 14.1.212 ПКУ, виникають у такого платника податку з дати складення відповідного документа, що засвідчує такі факти (п. 216.9 ПКУ).

Розрахунок податкових зобов’язань здійснюється платником податку у додатку 6 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарі» до декларації акцизного податку.

При складанні додатка 6 до декларації акцизного податку за звітний період, у якому складено документ, що засвідчує факт зіпсування, знищення товарів або непідтвердження наявності чи місцезнаходження товарів (нестача), з метою оподаткування вартість такого товару (товару за яким виявлено нестачу) додається до вартості відповідного підакцизного товару, який реалізовано у роздрібній торговельній мережі та у мережі громадського харчування.

Наприклад, за результатами інвентаризації у магазині виявлено нестачу 10 пляшок пива на суму 225 гривень. Відповідні документи за результатами інвентаризації складено у січні місяці.

Отже, зазначена нестача товару (пива) відображається у декларації, яка складається платником податку за січень місяць. Вартість пива 2250 грн, нестача якого виявлена, додається у додатку 6 до вартості (з ПДВ та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) підакцизних товарів, що реалізовані у звітному періоді у роздрібній торговельній мережі та у мережі громадського харчування (гр. 3) по рядку 1.3 «Пиво».

Згідно з п. 46.4 ПКУ платник податків може подати у разі необхідності доповнення до такої декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання. Платник податків, який подає звітність в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі.

Зазначене доповнення до декларації акцизного податку подається у додатку 10 до декларації акцизного податку.

Отже, пропонуємо платникам акцизного податку у разі наявності зіпсованих, знищених товарів або товарів, наявність чи місцезнаходження яких непідтверджено (нестач), зазначених у абзаці дев’ятнадцятому п.п. 14.1.212 ПКУ, подавати додаток 10 до декларації акцизного податку з наведенням вартості втраченого товару або товару, нестача якого виявлена, у розрізі видів підакцизних товарів.

Зазначаємо, що з набуттям чинності змін до Бюджетного кодексу України згідно з абзацом сьомим п. 1 розділу II «Прикінцеві положення» Закону № 1914 суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, у роздрібній мережі, акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів не сплачуватимуть і норма, встановлена абзацом дев’ятнадцятим п.п. 14.1.212 ПКУ, на них не розповсюджуватиметься.

Отже, місяць набуття чинності (крім випадку, якщо зміни набуватимуть чинності з першого числа звітного місяця) змінами до Бюджетного кодексу України буде останнім звітним періодом, за який у платника акцизного податку, визначеного п.п. 212.1.11 ПКУ, виникатиме обов’язок щодо звітування та сплати акцизного податку з реалізації тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

При цьому, починаючи зі звітного періоду з якого набиратимуть чинності зміни до Бюджетного кодексу України, згідно з абз. 7 п. 1 розділу II «Прикінцеві положення» Закону № 1914, обов’язок щодо оподаткування  акцизним податком з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі   підакцизних товарів зіпсованих, знищених товарів або товарів, наявність чи місцезнаходження яких не підтверджено суб’єктом господарювання, у тому числі товари, нестача яких виявлена за результатами інвентаризації, проведеної у роздрібній торгівлі, виникатиме у виробників/імпортерів тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, визначених п.п. 212.1.17 ПКУ.

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах) – до  набирання чинності змінами до Бюджетного кодексу України 

Законом № 1914 вносяться зміни до п. 212.1 ПКУ, якими передбачається обов’язок зі сплати акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, перенести з суб’єктів роздрібної торгівлі на виробників та імпортерів.

Звертаємо увагу, що згідно з абз. 7 п. 1 розділу II «Прикінцеві положення» Закону № 1914 зміни до підпунктів 212.1.11, 212.1.17, підпунктів 213.1.9, 213.1.14, п.п. 214.1.5, п.п. 215.3.10, п. 216.14 , п. 221.7 ПКУ набирають чинності з дня набрання чинності змінами до Бюджетного кодексу України в частині запровадження механізму зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, до місцевих бюджетів.

Отже, до прийняття відповідних змін до Бюджетного кодексу України платниками акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, є суб’єкти господарювання, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів у роздрібній торгівлі.

Акцизний податок з електричної енергії (розділ Е декларації акцизного податку, додаток 7)

Пунктом 38 підрозділу 5 розділу XX ПКУ для платників податку, визначених у п.п. 212.1.13 ПКУ, що є виробниками електричної енергії, на яких покладені спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – виробники електричної енергії, на яких покладені спеціальні обов’язки), датою виникнення податкових зобов’язань з акцизного податку на операції з реалізації електричної енергії визначено:

 • тимчасово з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року включно – дата  зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок або дата отримання інших видів компенсацій за реалізовану електричну енергію;
 • з 1 січня 2023 року – дата підписання акта приймання-передачі електроенергії згідно з п. 216.10 ПКУ (для електричної енергії, реалізованої починаючи з 1 січня 2023 року) та дата зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок або дата отримання інших видів компенсації (для електричної енергії, реалізованої у період з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року включно).

Відповідно до додатка 1 до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, затвердженого постановою КМУ від 05.06.2019 р. № 483 (у редакції постанови КМУ від 11.08.2021 р. № 859), до виробників електричної енергії, на яких покладено спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, належать:

 • Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (виробник електричної енергії на атомних електростанціях);
 • ПрАТ «Укргідроенерго» (виробник електричної енергії на гідроелектростанціях).

Зазначені платники податку у порядку, встановленому п. 49.21 ПКУ, у складі декларації акцизного податку подають до контролюючих органів розділ Е «Податкові зобов’язання з реалізації електричної енергії», додаток 7 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації електричної енергії» та додаток 4 «Обороти, що звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою або за зниженою ставкою» (за необхідності).

 • У додатку 7 виробники електричної енергії, на яких покладені спеціальні обов’язки, відображають оподатковувані операції окремими рядками відповідно до періоду виникнення податкових зобов’язань:
 • оподатковувані операції з реалізації електричної енергії, виробленої виробником електричної енергії, за якою податкові зобов’язання виникають відповідно до п. 216.10 ПКУ;
 • оподатковувані операції з реалізації електричної енергії, виробленої у 2022 році виробником електричної енергії, в частині виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, за якою податкові зобов’язання виникають відповідно до п. 38 підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ.

З метою забезпечення повноти декларування податкових зобов’язань з акцизного податку з реалізації електричної енергії пропонуємо виробникам електричної енергії, на яких покладено спеціальні обов’язки, до внесення відповідних змін до чинної форми декларації акцизного податку подавати додаток 10 до декларації акцизного податку за формою, наведеною у додатку 1 до цього листа.

Запропонована форма містить два розділи:

 • у розділі І відображаються операції з реалізації електричної енергії, виробленої виробником електричної енергії, за якою датою виникнення податкових зобов’язань є дата підписання акта прийому-передачі електроенергії (п. 216.10 ПКУ);
 • у розділі ІІ відображаються операції з реалізації електричної енергії, виробленої виробником електричної енергії, в частині виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, за якою датою виникнення податкових зобов’язань є дата зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок або дата отримання інших видів компенсацій за реалізовану електричну енергію. У графі 5 цього розділу зазначаються суми попередньої оплати (аванс), інших видів компенсації, що одержані у звітних періодах до 1 січня 2022 року та за якою на останній день відповідного звітного періоду  не виконанні зобов’язання з постачання електроенергії.

Також пропонуємо платникам акцизного податку з реалізації електричної енергії, у яких податкові зобов’язання виникають відповідно до п. 216.10 розділу VI Кодексу, починаючи із звітного періоду за січень 2022 року, подавати інформацію у вигляді додатка 10 за запропонованою формою (додаток 1 до листа).

Для формування показників додатка 7 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації електричної енергії» у складі декларації акцизного податку доцільним є використання інформації із рекомендованого додатка 10, а саме:

 • показники графи 4 додатка 7 повинні відповідати даним графи 7 розділу І та графи 9 розділу ІІ додатка 10;
 • показники графи 6 додатка 7 повинні відповідати даним графи 9 розділу І та графи 11 розділу ІІ додатка 10.

Акцизний податок з пива (розділ А декларації акцизного податку, додаток 1)

Згідно із змінами до п.п. 215.3.1 ПКУ ставка акцизного податку на пиво змінюється з 2,78 гривні за 1 літр на 59,82 гривні за 1 літр 100-% спирту (з урахуванням індексу споживчих цін за 2020 рік – 5 %.).

Відповідно до абз. 6 п. 1 розділу II «Прикінцеві положення» Закону № 1914 зміни до п.п. 215.3.1 ПКУ щодо ставок акцизного податку на алкогольні напої набирають чинності з першого числа третього місяця з дня набрання чинності цим Законом, тобто з 1 березня 2022 року.

Платники акцизного податку – виробники (імпортери) пива у складі декларації акцизного податку подають до контролюючих органів розділ А «Податкові зобов’язання із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива та продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 % об’ємних одиниць та більше», додаток 1 «Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції) (крім транспортних засобів), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.11, 213.1.12 ПКУ)» та додаток 4 «Обороти, що звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою або за зниженою ставкою» (за необхідності).

За звітні періоди січень – лютий 2022 року оподаткування виробленого/ввезеного на митну територію України пива здійснюється за чинною ставкою акцизного податку 2,78 гривні за 1 літр.

Починаючи із звітного періоду за березень 2022 року виробники/імпортери здійснюють оподаткування пива за ставкою акцизного податку 59,82 гривні за 1 літр 100-% спирту. Зразок заповнення додатка 1 до декларації за новим порядком оподаткування наводиться у додатку 2 до листа.

Нагадуємо, що згідно з п. 120.1 ПКУ неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено ПКУ, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірах, передбачених цією статтею, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • ИринаКиев
05.02.22 23:49

и когда будут приняты эти зміни до Бюджетного кодексу України?

Відповісти
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам