Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


13.05.14
7028 24 Друкувати

Услуги нерезиденту: какой курс валюты взять для начисления НДС

   Відтворення матеріалу у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу газети «Інтерактивна бухгалтерія».
   
   
Послуги нерезиденту: який курс валюти взяти для нарахування ПДВ

   
   Наше підприємство отримало передоплату за послуги від замовника-нерезидента. 04.03.2014 р. гроші надійшли на розподільчий рахунок. Наступного дня після обов’язкового продажу 50% виручки надійшло на гривневий рахунок (курс Міжбанку нижче курсу НБУ на день продажу) та 50% на поточний валютний рахунок підприємства. Курс НБУ на 04.03.2014 р. вище, ніж курс НБУ на 05.03.14 р. Як у бухгалтерському обліку буде відображено надходження авансу? На яку дату в підприємства виникають податкові зобов’язання із ПДВ (у разі надходження грошей на розподільчий рахунок чи на поточний)?
   
   ВІДПОВІДЬ: Одразу ж зробимо невелике застереження. Як ми розуміємо, ваша компанія надає нерезиденту послуги, місце поставки котрих знаходиться на території України. Адже саме в цьому випадку податкове законодавство передбачає нарахування податкових зобов’язань із ПДВ на вартість послуг, наданих закордонним партнерам (пп. «б» п. 185.1 ПКУ). Зауважимо, що немає особливої дати нарахування ПДВ під час експорту послуг. Тому за загальним правилом п. 187.1ПКУ, податкові зобов’язання визнають на дату здійснення «першої події»:
   
   • дату зарахування коштів від замовника на банківський рахунок українського підрядника як оплату послуг, котрі будуть поставлені,
   
   або ж
   
   • дату оформлення документа, що підтверджує факт постачання послуг.
   
   Як згадується в питанні, першою подією є отримання оплати за послуги. А в умовах обов’язкового продажу 50% валютної виручки цілком закономірне й питання: який курс іноземної валюти слід ураховувати під час розрахунку податкових зобов’язань — на дату зарахування валюти на розподільчий рахунок або ж на дату зарахування коштів на валютний рахунок компанії?
   
   Контролери в підкатегорії 101.06 Бази знань в актуальній відповіді на запитання: «За яким валютним (обмінним) курсом Національного банку України платник ПДВ нараховує податкові зобов’язання під час надання послуг нерезиденту на митній території України, оплата за які здійснюється в іноземній валюті?» стверджують лише, що перерахувати базу оподаткування в національну валюту слід «...за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на дату виникнення таких податкових зобов’язань», тобто надходження коштів на банківський рахунок. Однак на який саме — розподільчий чи поточний, вони не конкретизували.
   
   На нашу думку, у таких ситуаціях має бути застосований курс іноземної валюти на дату зарахування грошей на поточний рахунок. Пояснимо, чому.
   
   Відповідно до п. 7.1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 р. № 2346-III, банки мають право відкривати своїм клієнтам вкладні (депозитні), поточні та кореспондентські рахунки. Згадки про розподільчі рахунки тут немає. Як зазначено в пп. 7.1.2 цього Закону, а також у п. 5.1 Інструкції про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.10.2003 р. № 492, саме на поточних рахунках, котрі банки відкривають клієнтам на договірній основі, здійснюється зберігання коштів, а також усі види розрахунково-касових операцій. Водночас вкладні (депозитні) рахунки призначені для зберігання грошей, які клієнти передають банку в управління, на встановлений строк і під процент. А кореспондентські рахунки — це рахунки, які відкриває один банк іншому банку для здійснення міжбанківських переказів.
   
   Що ж таке розподільчі рахунки? Про це дізнаємося з п. 2 постанови Правління Національного банку України від 14.11.2013 р. № 453. Тут зазначено: уповноважені банки зобов’язані попередньо зараховувати надходження в іноземній валюті, на які поширюється вимога щодо обов’язкового продажу, на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2603 «Розподільчі рахунки суб’єктів господарювання» — розподільчі рахунки. Така ж інформація міститься й в Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженій постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. № 280. Тут сказано: рахунок 2603 призначений для обліку коштів, які підлягають розподілу або додатковому попередньому контролю, у тому числі сум коштів в іноземній валюті, що підлягають обов’язковому продажу.
   
   Тобто розподільчий рахунок не є рахунком підприємства. Це лише субрахунок у банківському плані рахунків, за допомогою якого банки здійснюють функцію з попереднього контролю надходжень компаній. І лише коли кошти будуть зараховані на поточний рахунок, підприємства можуть розпоряджатися, а також визнавати такі кошти активами. Тож саме через це ми вважаємо, що з метою нарахування ПДВ на передоплату послуг, отриману від нерезидента, датою зарахування коштів від замовника на банківський рахунок слід вважати дату надходження коштів на поточний рахунок. А розподільчий рахунок, на який надходить валютна виручка, не слід прирівнювати до банківського рахунка платника податків, про який мовиться в п. 187.1 ПКУ.
   
   До речі, такої ж позиції дотримувалися й податкові органи в:
   
   • підкатегорії 102.13 Бази знань під час визначення доходу з метою податку на прибуток. Вони вважають, дохід у частині передоплати слід обчислювати «за курсом іноземної валюти на дату зарахування коштів від покупця (замовника) на поточний рахунок, оскільки розрахунково-касові операції здійснюються за поточними рахунками, а розподільчі рахунки використовуються банківськими установами під час перерахування певних доходів в іноземній валюті на поточних рахунках клієнтів як транзитні»;
   
   • підкатегорії 114.02 Бази знань. Тут контролери визнали, що «датою надходження виручки в іноземній валюті є дата надходження коштів на поточний рахунок резидента, який здійснив експортну операцію»;
   
   • узагальнюючому податковому роз’ясненні щодо окремих питань застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності зі сплатою єдиного податку суб’єктами малого підприємництва — юридичними особами, затвердженому наказом ДПАУ від 07.04.2010 р.№ 224: «Оскільки розподільчі рахунки виконують суто технічну функцію, розрахунок бази обкладення єдиного податку здійснюється виходячи із суми валютної виручки, зарахованої на поточний рахунок суб’єкта господарювання».
   
   Водночас зауважимо, що деякі компанії відображають у бухгалтерському обліку обороти за розподільчим рахунком, використовуючи для цього зазвичай субрахунок 314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті».
   
   Використання такого рахунка не є обов’язковим, однак, визнаємо, уносить логіку у відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Незважаючи на те, використовує ваша компанія окремі рахунки для відображення оборотів за розподільчим рахунком чи ні, вважаємо, що податкові зобов’язання з ПДВ повинні бути розраховані виходячи з курсу іноземної валюти, що діяв на дату зарахування коштів на поточний рахунок підприємства.
   
   Далі покажемо на прикладі такий розрахунок, а також бухгалтерські проводки, які складають в обліку. Зверніть увагу: залежно від методу відображення продажу валюти — з використанням розподільчого рахунка або без нього — ми отримаємо різний фінансовий результат від продажу валюти. Так, якщо підприємство використовує субрахунок 314 для обліку оборотів за розподільчим рахунком, то додатково отримає 7398,90 грн витрат (зіставте обороти за рахунком 942 і рахунком945). Причина — різниця між курсом НБУ іноземної валюти станом на 04.03.2014 р. і 05.03.2014 р.
   
   Приклад
   
   04.03.2014 р. підприємству надійшов аванс у сумі 20000 євро від нерезидента за послуги. Спрямовано на продаж 50% валютної виручки (10000 євро). 05.03.2014 р. зараховано 50% на валютний рахунок (10000 євро) і гривні від продажу 50% виручки на поточний рахунок у національній валюті (див. таблицю).
   
   Таблиця
   
   
Відображення в бухгалтерському обліку авансу за послуги, що надійшов від нерезидента

   
Дата Курс НБУ Зміст господарської операції Бухгалтерський облік (без використання субрахунку 314) Бухгалтерський облік (з використанням субрахунку 314) Сума
Дт Кт Дт Кт євро грн
04.03.2014 1375,7536 грн за 100 євро Зараховано експортну виручку від реалізації послуг нерезиденту на розподільчий рахунок 314 681 20000 275150,72
Спрямовано на продаж 50% валютної виручки (курс продажу валюти — 12,1 грн за 1 євро) 334 314 10000 137575,36
05.03.2014 1338,8141 грн за 100 євро Зараховано 50% виручки у валюті на валютний рахунок підприємства 312 681 312 314 10000 133881,41
Зараховано гривні від обов’язкового продажу 50% валютної виручки на поточний рахунок підприємства за вирахуванням комісії банку (1000 грн) 311 681 311 334 10000 120000
05.03.2014 1338,8141 грн за 100 євро Списано комісійні банку під час купівлі валюти 334 681 92 334 1000
92 334
Відображена від’ємна різниця між ціною продажу валюти та її балансовою вартістю:            
(12,1 - 13,757536) х 10000 = -16575,36 942 334 16575,36
(12,1 - 13,388141) х 10000 = -12881,41 942 681   12881,41
Відображено курсові різниці за іноземною валютою, зарахованою на валютний рахунок(13,388141 - 13,757536) х 10000,00 = -3693,95 945 314 3693,95
05.03.2014 1338,8141 грн за 100 євро Нараховано податкові зобов’язання за перед­оплатою послуг, які будуть надані нерезиденту 20000 х 13,388141 х 20% = 53552,56 641 643 641 643 53552,56
   
   Олена ЛОРІН,
   консультант
   із питань бухгалтерського обліку та оподаткування
   
   
Рубрика:
Коментарі
 • Олег
14.05.14 07:46

вопрос интересен, ответ понятен. Но сегодня уже стоит следующий вопрос: в течение дня несколько курсов. Формально Миндоходов в письме от 10.04.2014 г. N 8414/7/99-99-19-03-01-17 написала - курс на начало дня. Но вопрос неоднозначный, ведь в течение дня НБУ утверждает новый курс, который применяется для целей учета с момента его утверждения: Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів, затвердженого постановою НБУ від 12.11.2003 р. № 496: "9. Офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів діє з часу його встановлення. 10. Офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів використовується резидентами та нерезидентами України для здійснення бухгалтерського обліку операцій з іноземною валютою та банківськими металами ... ".

Відповісти
 • Оксана
14.05.14 08:39

С 11.04.2014 работаем по курсу на 00-00 часов согласно письма Миндоходов. А вот как быть с периодом до письма - с 04.04- по 10.04?По какому курсу работали и стоит ли пересчитать все согласно письма?

Відповісти
 • Олег
14.05.14 08:58

Оксана, я думаю, никто не может обязать вас пересчитывать. Кроме того, само письмо Миндоходов, по моему мнению, обязательно лишь при таможенных платежах (там иначе не примут документы). Во всех остальных случаях - бухгалтер - сам себе режисер! :)

Відповісти
 • бух
14.05.14 09:28

"Зараховано гривні від обов’язкового продажу 50% валютної виручки на поточний рахунок підприємства за вирахуванням комісії банку (1000 грн) 311 681", если консультант был бы практиком, то понимал бы что аванс от нерезидента в учете висит на субсчете 6812-авансы в валюте, а как можно проводку 311 6812 провести в гривне, если счет 6812 валютный?

Відповісти
 • Love
14.05.14 09:46

Не совсем понятно : "підкатегорії 102.13 Бази знань під час визначення доходу з метою податку на прибуток. Вони вважають, дохід у частині передоплати слід обчислювати «за курсом іноземної валюти на дату зарахування коштів від покупця (замовника) на поточний рахунок,..." "Доход в части предоплаты" - что имеется в виду? Разве доход в т.ч. и в налоговом учете не должен быть признан по дате акта выполненных работ?

Відповісти
 • гость
14.05.14 10:10

по дате акта выполненных работ дохід у частині передоплати слід обчислювати «за курсом іноземної валюти на дату зарахування коштів від покупця (замовника) на поточний рахунок

Відповісти
 • Наталі
14.05.14 13:09

Немає різниці. Коли приходить валюта по рахунку, то все перераховується по курсу на дату надходження і виливається в курсові різниці.

Відповісти
 • Светлана
14.05.14 14:24

бред сивой кобылы ...извините.Продажа 50% производится с распределительного,как же разделить эту выручку между гривневой и валютной ,если это все валютная.Я не знаю какие настройки нужно поменять в 1С,чтобы формировало все верно,только все пересчитывать вручную.Да и как закроется 682?

Відповісти
 • Дмитро
14.05.14 14:28

Мені подобається логіка консультації с початку пишимо рахунок 2603 - Розподільчі рахунки суб’єктів господарювання. А потім робиться висновок - Тобто розподільчий рахунок не є рахунком підприємства. А чей же це рахунок? Хто є той суб''єкт господарювання? Скажу так в практиці у мене є судовий спір з податковим органом: 1.Господарська операція - аванс нерезиденту по імпорту, потім відмова від поставки та повернення авансу від нереза при цьому з порушенням строків валютного контролю. 2. Податкова нарахувала пеню до дня зарахування на поточний рахунок 3. Ми в суді доказали що зарахування на розподільчий рахунок є моментом повернення авансу. Аргументи були: 1. Вказаний в консультації план рахунків НБУ 2. Вимога щодо зарахування саме на поточний рахунок по Постанові НБУ 136 відноситься тільки експорту по імпорту не вказано ні чого про рахунки. Розумію що в моєму випадку була специфічна ситуація. Однак я не вважаю що треба виносити собі мозок та маятись з частковим зарахуванням валюти (50%) а потім часткове зарахування "нічого"(50%) тому що другої половини виручки Вам на поточний рахунок ніколи не зарахується. Я вважаю що виручка отримана на розподільчий рахунок 2603 - саме рахунок підприємства вже є моєю власністю з обмеженим режимом використання. Але її надходження на розп.рахунок вже є надходженням на мій баланс активів. Відповідно і курс НБУ по розрахункам по експорту використовую той що діяв на момент зарахування на 2603.

Відповісти
 • Ирина
14.05.14 14:47

сейчас интересует вопрос, какой курс брать для исчисления НДС, если платеж поступил во второй половине дня и банк его зачислил в 15.30 и в выписке гривневый эквивалент по курсу, который установили сегодня, а согласно письма Миндоходов нужно взять курс на 0:00 сегодня, т.е. вчерашний...

Відповісти
 • Олег
14.05.14 15:36

Ирина, согласно письма Миндоходов - на начало дня. но по сути - для учета всегда есть ориентир на первичку. Тут можно косвенно - на банковскую выписку ориентироваться, то есть, на курс, указанный в выписке банка. Я бы предпочел новый курс использовать, но еще раз отмечу, - смотря что в выписке банка указано.

Відповісти
 • Ангелина
14.05.14 17:00

Для Светланы Я в своей практике не применяю авансовые счета, первым делом формируется БВ о приходе валюты Дт 312 кт 362, если продажа Дт334 кт312, когда банковскую выписку сформировали, то посмотрите проводки которые сформировала 1С, там дополнительно появится проводка о переоценке валюты - доход или убыток от продажи, следующий документ продажа валюты: курс НБУ на 00.00 часов текущего дня, а вырученные деньги за продажу по курсу вашего банка, там тоже появятся проводки по переоценке доход или убыток и по продаже валюты доход или убыток, а потом формируете выписку банка по текущему расчётному счёту куда поступят гривны от продажи. Вы будете видеть и в гривнах и в валюте на соответсвующих счетах. Лично для меня так проще. 1С сама подсчитывает и переводит валюту в гривны, только нужно правильно заводить курс НБУ в валютный справочник и подтягивать его в необходимых документах как по платёжным так и по расчётным и сверять расчётные с ВМД. Иногда приходится к этим операциям возвращаться, если ВМД задерживается. Удачи Вам, пробуйте, 1С - это не программа, это ЧУДО!

Відповісти
 • ксю
14.05.14 20:02

Мы покупаем валют на МВБ. Банк дает выписки по вечернем курсу. Выписка это первичный документ. А я считаю на шпаргалке по утреннему. Т.е. по писбму Билоуса. Как делаете вы ув.коллеги?

Відповісти
 • ксю
14.05.14 20:04

Ирина как делаете лично Вы.? Налоговая трещит по Билоусу. У меня даже валюnный счет не идет если есть остаток!

Відповісти
 • Олег
15.05.14 08:17

Ксю, в подобном случае сальдо закроется на конец квартала после пересчета курсовых разниц по вечернему курсу. Но еще раз скажу - письмо Миндоходов - всего лишь их мнение и не больше (кроме платежей на таможне). В остальных случаях считайте, как вам удобно.

Відповісти
 • Ольга
15.05.14 09:38

Я согласна со Светланой.

Відповісти
 • бух
15.05.14 11:52

я отправляла запросы в ЕБНЗ , штук 10, разные, касающиеся разных ситуаций, смысл касался этих двух курсов, в ответ на каждый из вопросов мне отвечали одним и тем же письмом Миндоха от 10.04...., на мое "возмущение" - например, вопрос касается расходов ,а в письме про обязательства, или вопрос по такой то ситуации а в письме он не рассмотрен, мне отвечали "Вам дан исчерпывающий ответ"...

Відповісти
 • Ирина
15.05.14 12:27

Ксю, сегодня консультировалась в налоговой (Полтава), ответили, что все операции учитывать по курсу на 0:00 согласно письма Миндоходов. Расчет курсовых разниц по монетарным статьям тоже производить также, т.е. например на конец апреля для расчета брать курс установленный НБУ 29-го апреля, и в налоговой подтвердили, что будут расхождения в остатках по валютным счетам - в выписке и в учете из-за разных курсов. У меня также был вопрос, как определить первоначальную стоимость основного средства (импортного) если по условиям договора 50% предоплата, 50% после оплата. Раньше было проще, взяли гривневый эквивалент предоплаты + гривневый эквивалент на дату ГТД и готово, то теперь гораздо сложнее, какой курс по предоплате брать - на 0:00 или тот, по которому ушел платеж, а это как правило вторая половина дня и уже другой курс. В налоговой ответили, что Курс на 0:00, даже если платеж ушел во второй половине дня и в выписке банка гривневый эквивалент платежа определен по другому курсу. Также, ответили, что ждут дополнительных писем налоговой, которые внесут ясность.

Відповісти
 • Любопытная
15.05.14 12:38

Спасибо ! Очень вовремя! Курс важен и для упрощённой системы налогообложения.Ещё раз спасибо!

Відповісти
 • Олег
15.05.14 13:41

Бух, они имели в виду, что это ОНИ исчерпались, им больше нечего сказать, а инициативу им запрещают на себя брать - нельзя им свое мнение высказывать, они лишь глашатаи Миндоходов. Это как раз и означает свободу действий. Пусть попробуют суд убедить, почему нельзя применять курс установленный НБУ сегодня на сегодня :) В общем - смело поступайте, как считаете правильным. А если будут изменения в НКУ или П(С)БУ 21, то с момента изменений и менять будем.

Відповісти
 • ксю
15.05.14 14:07

Олег вы провокатор. На сегодня налоговая требует считать по курсу на 00.00. И это касается не только таможни а всех валютных операций.

Відповісти
 • бух
15.05.14 14:15

могли бы и поторопиться со своими разъяснениями, 2 курса НБУ с 04.04, сегодня 15.05, и за 1,5 месяца ни одного ! вся страна на ушах...им одним все понятно вписьме от 10.04, все

Відповісти
 • бух
15.05.14 14:16

а всей стране - не понятно..

Відповісти
 • яяя
19.05.14 09:06

Тоже считаем по письму, с выпиской, ессно, не сходится гривневый эквивалент. Не удобно. Зря НБУ замутил эту кашу. Нам имногда приходится заключать нотариальные договора по недвижимости с нерезидентами, какой курс брать в день сделки? И вообще, когда начнут при принятии новшеств об удобстве и простоте учета и контроля этих самых новшевств? Бухгалтер уже не может более чем на неделю в отпуск сходить, разговора о 24 днях давно уже нет. Доиграются до бухгалтерского майдана.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
51413 140
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти