Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


01.09.22
16253 24 Друкувати

Мінфін нарешті затвердив Порядок визнання можливості та неможливості виконувати податкові обовʼязки під час війни

Нагадаємо, що ВРУ 12 травня 2022 року прийнято Закон № 2260-IX, яким, зокрема, визначено, що Мінфін має затвердити Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків податкових обов’язків та перелік документів на підтвердження. 

Нарешті Мінфін наказом від 29.07.2022 р. № 225 затвердив цей Документ. 

Згідно з Порядком № 225, підставами неможливості виконання платниками податків – юридичними особами та їх відокремленими підрозділами податкових обов’язків (у тому числі обов’язків податкових агентів) є:

1) втрата (знищення чи зіпсуття) первинних документів, комп’ютерного та іншого обладнання внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією рф;

2) неможливість використати чи вивезти документи та комп’ютерне обладнання внаслідок ведення бойових дій;

3) використання чи вивезення документів, комп’ютерного обладнання пов’язане з ризиком для життя чи здоров’я посадової особи або неможливе у зв’язку з адміністративними перешкодами, встановленими органами влади;

4) загроза безпеці держави внаслідок можливого витоку інформації щодо обсягів та місць зберігання пального або спирту етилового та їх знищення надалі внаслідок складання та реєстрації акцизних накладних та подання документів про залишки та переміщення пального або спирту етилового;

5) відсутність у платника податків інших посадових осіб, уповноважених нараховувати, стягувати та вносити до бюджету податки, збори, а також вести бухгалтерський облік, складати та подавати податкову та фінансову звітність, відсутність можливості у власника призначити таких посадових осіб за умови відсутності у такого платника податків об’єктів оподаткування, або показників, які підлягають декларуванню, може бути пов'язана з такими обставинами:

 • посадова особа є одночасно одним із власників юридичної особи за умови, що відсутність такого співвласника унеможливлює прийняття рішення про призначення на постійній або тимчасовій основі іншої посадової особи.
 • юридична особа заснована на власності окремої фізичної особи, яка одночасно є єдиною посадовою особою такої юридичної особи.

6) перебування (податкова адреса платника податків та фактичне знаходження, знаходження виробничих потужностей тощо) на території, де ведуться бойові дії, який знаходиться в оточенні (блокуванні) або тимчасово окупований збройними формуваннями рф;

7) інші обставини непереборної сили, підтверджені документально.

Підставами неможливості виконання платником податків – фізичною особою, зокрема самозайнятою особою, податкових обов’язків, крім підстав, встановлених підпунктами 102.6.1 – 102.6.5 пункту 102.6 статті 102 глави 9 розділу ІІ ПКУ, є:

1) перебування на території населеного пункту, який є податковою адресою такого платника та в якому ведуться бойові дії, який оточено (заблоковано) або тимчасово окуповано збройними формуваннями рф;

2) перебування на стаціонарному лікуванні у зв’язку з пораненням, пов’язаним із захистом Батьківщини, або у відпустці для лікування після поранення;

3) перебування на стаціонарному лікуванні у зв’язку з пораненням, захворюванням, одержаними в результаті бойових дій і пов’язаних із ними нещасних випадків внаслідок бойових дій або внаслідок насильства збройними формуваннями рф щодо громадян України у районі бойових дій або тимчасової окупації;

4) призов на військову службу під час загальної мобілізації або перебування в підрозділах територіальної оборони;

5) належність до працівників правоохоронних органів, військовослужбовців або працівників ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, Головного управління розвідки Міноборони, Держприкордонслужби, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, ДСНС, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших осіб, які беруть безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф;

6) втрата/відсутність (смерть, визнання безвісно відсутнім тощо) осіб, на яких відповідно до абзацу другого пункту 179.6 статті 179 Кодексу покладається обов’язок щодо заповнення та подання податкової декларації від імені платника податків, що є малолітньою/неповнолітньою або визнаною судом недієздатною особою, якщо такі особи не перебувають на повному утриманні інших осіб або держави;

7) втрата (знищення чи зіпсуття) первинних документів, комп’ютерного та іншого обладнання внаслідок бойових дій, або знаходження їх на територіях, на яких ведуться (велися) воєнні (бойові) дії, які оточено (заблоковано) або тимчасово окуповано збройними формуваннями рф;

8) неможливість використати чи вивезти документи, комп’ютерне та інше обладнання внаслідок ведення воєнних (бойових) дій, оточення (блокування) або якщо територія, де знаходяться документи та комп’ютерне обладнання, тимчасово окупована збройними формуваннями рф 

9) використання чи вивезення документів, комп’ютерного обладнання пов’язане з ризиком для життя чи здоров’я платника податків або неможливе у зв’язку з адміністративними перешкодами, встановленими органами влади;

10) загроза безпеці держави внаслідок можливого витоку інформації щодо обсягів та місць зберігання пального або спирту етилового та їх знищення надалі внаслідок складання та реєстрації акцизних накладних та подання документів про залишки та переміщення пального або спирту етилового;

11) інші обставини непереборної сили, підтверджені документально.

Який граничний строк подання заяви до ДПС про неможливість виконання обовʼязків?

У разі неможливості виконання платником податків податкового обов’язку, треба подати не пізніше 30 вересня 2022 року заяву про відсутність такої можливості (крім виконання обов’язку щодо реєстрації акцизних накладних та/або подання електронних документів про залишки та переміщення пального разом з вичерпним переліком документів (копій документів).

Якщо платник виконував свої обов'язки, але втратив таку можливість пізніше, заяву слід подати протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем втрати таких можливостей.

У заяві необхідно чітко та стисло обґрунтувати підстави для підтвердження неможливості виконання платником податків податкових обов'язків з посиланням на документальне підтвердження викладених фактів, зазначити які саме обов'язки неможливо виконати та за які періоди. 

Переліки документів мають рекомендований характер та не є вичерпними. Переглянути ці переліки можна за посиланням

У разі відсутності можливості подати таку заяву, її слід подати одночасно з набуттям можливості та виконанням одного із податкових обов’язків (реєстрації податкової накладної, подання звітності, сплати невиконаного податкового зобов’язання тощо), але не пізніше 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платників податків.

Платникам податків, по яким ДПС прийнятті рішення про неможливість виконання податкового обов’язку, та у яких відновилася можливість виконувати свої обов’язки, слід буде проінформувати ДПС про відновлення такої можливості.  

Платники податків, які не подали у встановлені строки заяву та відповідні документи (копії документів), що підтверджують неможливість виконання податкового обов’язку, або по яким контролюючим органом прийнято вмотивоване рішення щодо можливості своєчасного виконання таким платником податків своїх податкового обов’язку, вважаються такими, що мають можливість своєчасно виконати податкові обов’язки.

Подати заяву та документи можна в електронному або паперовому вигляді (до будь-якого сервісного центру ДПС або поштою з повідомленням про вручення).

Зауважимо, що форми заяви не затверджено, тобто поки що вона подається у довільній формі. Водночас згідно з п. 3 Порядку № 225 вона має містити наступні обовʼязкові реквізити:

 • повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника податків;
 • код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 • податкову адресу платника податків;
 • найменування контролюючого органу, до якого подається заява;
 • дату подання заяви;
 • чітке та стисле обґрунтування підстав для підтвердження неможливості виконання платником податків податкових обов'язків з посиланням на документальне підтвердження викладених фактів;
 • вичерпний перелік додатків із зазначенням кількості сторінок кожного документа, їх повної назви та реквізитів (дата, номер, найменування органу, що видав документ);
 • які саме податкові обов'язки не мав / не має можливості виконати платник податків;
 • інформацію про податкові періоди, за які неможливо виконувати податкові обов'язки, або інформацію щодо обставин, пов'язаних з проведенням воєнних (бойових) дій, терористичними актами, диверсіями або іншими обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами), спричиненими військовою агресією Російської Федерації, тимчасовою окупацією збройними формуваннями Російської Федерації;
 • підписи платника податку - фізичної особи або посадових осіб платника податку, засвідчені печаткою платника податку (за наявності).

Обов’язок доведення щодо можливості чи неможливості у платника податків своєчасно виконати свій податковий обов’язок покладається на контролюючий орган. ДПС встановлює причинно-наслідковий зв’язок між форс-мажорними обставинами, що сталися в результаті збройної агресії рф, безпосереднім впливом таких обставин саме на такого платника та можливістю виконання ним податкового обов’язку. У процесі розгляду документів, ДПС може запросити у платника додаткові документи. 

Заява платника податків разом з документами можуть розглядатися ДПС продовж 20 к.дн за днем їх отримання.

А у разі недостатності документів, що підтверджують неможливість виконання у платника податків податкових обов’язків, ДПС направляє попереднє рішення з пропозицією щодо надання конкретних додаткових документів на підтвердження зазначеної у Заяві підстави (підстав) неможливості виконання платниками податків податкових обов’язків.

Платник податку може подати до ДПС додаткові документи (копії документів) обґрунтування / пояснення на підтвердження зазначеної у заяві підстави (підстав) неможливості виконання податкових обов'язків протягом 10 к.дн. з дня, наступного за днем отримання попереднього рішення.

Підтвержувальні документи щодо неможливості виконання податкових зобовʼязань потрібно зберігати протягом 1095 к.дн

Платники податків зобов'язані зберігати протягом строку давності, встановленого  ПКУ (за загальними правилами - 1095 к.д.), оригінали відповідних документів, що підтверджують неможливість виконання податкового обов'язку.

Своє рішення щодо можливості/неможливості виконувати платником свої обов'язки ДПС надсилає до Електронного кабінету платника податків з одночасним надісланням на електронну адресу (адреси) платника податків інформації про вид документа, дату та час його надіслання до Електронного кабінету.

Зазначене рішення може бути оскаржено в адміністративному чи судовому порядку.

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • Елена
01.09.22 02:15

Вот не фиг людям делать сидеть и доказ ., Что в стране война. Как в Харькове доказать невозможность? Никто не знает? Или сидя в Киеве не видно?

Відповісти
 • Олена
01.09.22 10:21

Елена,так, поки бомбилим Київ-була війна, а стихли- немає війни...а ми маємо довести, що є...

Відповісти
 • Лора Злий Бух
01.09.22 11:13

Олена, я особисто в Києві, сусіднє підприємство (київське) зупинене, директор на початку війни виїхав на Батьківщину, до родИни, зараз там, вже на окупованій території, виїхати не зміг, йому як доказати, що він не може виконувати обов'язки? Яким документом це підтвердити, адже реєстрація підприємства київська? 

Відповісти
 • Юлия
01.09.22 04:29

Елена, питання в тому, що якщо не має змоги працювати, то звідки можливість зібрати докази неможливості? Наприклад, якщо в тому ж Харкові нікого немає і навіть невідомо, що з первинкою

Відповісти
 • Анна
01.09.22 09:45

Если нет возможности своевременно выполнять свои налоговые обязательства и не подашь в срок подтверждающие документы, автоматически считается, что возможность у тебя есть.
При этом сохраняется право подать документы в течение 60 дней с момента возобновления такой возможности. А что в промежутке между этими событиями? Штрафы, штрафы... 

Відповісти
 • Ирина
01.09.22 09:51

как всегда общие фразы, чтобы потом было легче спросить с налогоплательщика

Відповісти
 • Оптиміст
01.09.22 10:15

"З вичерпним переліком документів"....яких документів??? Може ще опис втрачених (знищених) первинних документів з повними реквізитами (назва, номер, дата), Вам надати, нє?...Тобто чиновник ДПС сидячи в Києві в комфортному офісі, буде приймати рішення, чи була в мене можливість виконувати свої податкові обов'язки перебуваючи під обстрілами в Херсоні? 

Відповісти
 • Лора Злий Бух
01.09.22 11:28

Оптиміст, не пишіть "сидячі в Києві", вони просто знаходять в Україні ( адже зобов'язали всіх наляканих бюджетників повернутися в країну)  в безпечному місті і звідти дають вказівки, вони, навіть, не чули сирен і не бачили обстрілів, бо з початком війни виїхали за кордон, а потім осіли десь в прикордонних областях...
До речі, більшість керівників з комфортних київських офісів "вигодовуванні" не в Києві, саме вони і приймають рішення...

Відповісти
 • Олена
01.09.22 10:20

Не має змоги працювати,реєструвати,платити але "повинні подати заяву" - театр абсурду,вже даже не смішно

Відповісти
 • Лора Злий Бух
01.09.22 11:35

Олена, да, на 100% з Вами згодна, звітність подати можливості немає, а заяву є...  Цирк, або театр... Але, дійсно, не смішно. Вчора спілкувалась з одним "великим" керівником, хотілось плакати, бо ця людина керує іншими і ставить підпис на важливих документах, але схоже займає посаду по знайомству. Такі і приймають рішення, а ми потім їх намагаємось виконувати. 

Відповісти
 • Наталия
01.09.22 11:00

А земля, нерухомість? Буде перелік територій де звільняється від сплати? Чи цей Порядк для всіх податків?  Колеги, як думаєте, а то ми землю не платимо, ждем Перелік для звільнення. Харків.

Відповісти
 • Ольга
05.09.22 14:26

Наталия, я теж з Харківа і теж жду.. Платити нічим, бізнес стоїть.

Відповісти
 • Любовь
01.09.22 19:19

Наталия, тоже жду

Відповісти
 • Олена
01.09.22 12:41

Наталия, и я жду

Відповісти
 • Очень злой бух
01.09.22 14:07

Я тоже жду... Но  боюсь, когда появится перечень оккупированных территорий, то бул. оккупировано- г.Такой-то, от ул.А до ул.Б, и не факт, что твоя территория подпадет под оккупированные. Чувствую...

Відповісти
 • Віктор
01.09.22 14:44

(Можливо я якусь нісенітницю бовкну), але, навіщо зареєстрованому в Харкові підприємцю або юр. особі подавати ці довідки, по місцю реєстрації що не видно??? Та й переліку територій досі не затверджено, ось і гадай, Харків це зона бойових дій чи ні. Вже вересень, уточнюючі звіти ні по землі, ні по нерухомості досі подати неможливо. Чекаємо з моря погоди, добре що інтернет ще працює.

Відповісти
 • Оксана
01.09.22 16:08

не бачу в переліку документів чим підтвердити, що ми в зоні бойових дій. Те, що податкова в Миколаєві не працює і Миколаїв відноситься до Волинської ДПС тимчасово - це доказ чи ні? Якщо ні, то чому не працює податкова в Миколаєві?

Відповісти
 • Катерина
01.09.22 16:28

Интересно, а финансовая возможность вообще учитывается?) или дело только в территориальной принадлежности к оккупации и боевым действиям?) А то, что бизнес у многих обрушился и платить стало нечем эти налоги - это вообще не причина? Может у меня компьютер сломался (просто сломался, в него ракета не попадала), а купить новый, чтоб сдавать отчеты нет возможности)) Не все отчеты принимаются в эл. виде. Эта война повлияла на многих и не в самую лучшую сторону. Почему в карантин было больше льгот в этом плане, чем и карантин, и война одновременно. Лучше наверное стало, экономика стала процветать что-ли. Что в головах этих людей, которые принимают эти законы? утверждают несусветную х..ню, пока мы обычные люди по подвалам прячемся во время тревог, чтоб некогда было думать и протестовать против таких "нововведений".

Відповісти
 • Лара
01.09.22 16:46

Катерина,вот финанс. возможности как-раз меньше всего их волнуют

Відповісти
 • Ольга
03.09.22 13:09

А орендна плата за землю, це ж ні податок, ні збір. Повинен бути затверджений перелік територій! Коли  з,явиться перелік?  В кабінеті ДФС нараховується борг. Це ж невірно...

Відповісти
 • Людмила
05.09.22 09:58

крім виконання обов’язку щодо реєстрації акцизних накладних та/або подання електронних документів про залишки та переміщення пального - щось не зовсім зрозуміло. По АН та довідкам зовсім не передбачено "відсутність можливості" чи автоматично відсутня можливість та нічого подавати не потрібно? Що робити?

Відповісти
 • Виктория
05.09.22 12:13

Чи потрібно подавати підтвердження неможливості виконання обов'язків ФОП 1-2 групи які не сплачують Єдиний податок та ЄСВ за себе?

Відповісти
 • Елена
05.09.22 21:09

Як ці знущання вже достали, У мене, особисто, вже не вистачаэє сил і розуміння? Ті підприємства, які можуть працювати ,вони працюють , звітують і платять зарплату, а ті які не можуть.ті не працюють. Що доказувати?Вони мабуть приймають нас за шахраЇв, чи що?

Відповісти
 • Наталья
09.09.22 17:47

Тобто з серпня місяця треба платити єдиний  податок, якщо не підтвердив неможливість сплати?

Відповісти
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам