Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


21.10.22
5557 3 Друкувати

Мінфін підкоригував методрекомендації з бухобліку

Наказом Мінфіну від 18 жовтня 2022 року № 337 внесено зміни до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку.

Зокрема, змінами визначено:

1. Первісною вартістю об’єктів, переведених до основних засобів з оборотних активів, товарів, готової продукції тощо, є їх собівартість, яка визначається згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».

2. Строк корисного використання (експлуатації) та ліквідаційна вартість об’єкта основних засобів переглядаються на кінець звітного року у разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання.

Амортизація об’єкта основних засобів нараховується, виходячи з нового строку корисного використання та ліквідаційної вартості, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання та/або ліквідаційної вартості.

3. Зміна методу амортизації, строку корисного використання та ліквідаційної вартості об’єкта основних засобів відображаються як зміни облікових оцінок відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»

4. Біологічні активи при їх первісному визнанні оцінюються за справедливою вартістю зменшеною на очікувані витрати на продаж, крім випадків, коли справедливу вартість достовірно визначити неможливо.

Якщо справедливу вартість достовірно визначити неможливо біологічний актив зараховується на баланс підприємства за первісною вартістю, яка визначається відповідно до НП(с)БО 7 «Основні засоби» або НП(с)БО 9 «Запаси».

5. Додаткові біологічні активи при первісному визнанні оцінюються за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на продаж або за виробничою собівартістю відповідно до НП(с)БО 16 «Витрати».

6. Отримання запасів як внесок до статутного капіталу оформлюється прибутковим ордером або актом про приймання матеріалів, або товарно-транспортною накладною.

7. Під час інвентаризації тара вноситься до опису (для тари постійного зберігання і тари багаторазового використання, іншого призначення) за видами: тканинна, скляна, інша жорстка тара; або за призначенням і якісним складом: нова, використовувана і та, що потребує ремонту.

Непридатна для використання тара може бути списана за актом про її ліквідацію, який затверджується керівником підприємства.

Коментарі
  • Татьяна
21.10.22 14:20

ОДНИ МЕНЯЮТ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО ПРИБЫЛИ, ДРУГИЕ КОРРЕКТИРУЮТ РЕКОМЕНДАЦИИ, ОДНИМ СЛОВОМ "ПРАЦЮЮТЬ" ЗАДОЛБАЛИ

Відповісти
  • Зоя
21.10.22 14:46

Пункт 6 це щось з чимось.

Відповісти
  • Наталія
21.10.22 17:35

Чим би дитя не тішилось аби не плакати

Відповісти
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам