Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


25.05.23
494 0 Друкувати

Виправляємо помилки, допущені при розрахунку рентної плати за користування надрами

Як виправити самостійно виявлені помилки за минулі звітні періоди при обчисленні рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин в уточнюючій податковій декларації з рентної плати та Додатку 1 до неї, у тому числі у випадку невірного заповнення рядка 8.2 «назва корисної копалини та її код» та рядка 8.3 «назва товарної продукції гірничого підприємства» Додатка 1 до податковій декларації з рентної плати?

Відповідно до п. 50.1 ПКУ у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених ст. 50 ПКУ), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Форма Податкової декларації з рентної плати (далі – декларація) затверджена наказом Мінфіну від 17.08.2015 р. № 719 (в редакції наказу Мінфіну від 07.11.2016 р. № 927).

Невід’ємною частиною декларації є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування. Зокрема, розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (далі – розрахунок) здійснюється за формою Додатку 1 до декларації (далі – Додаток 1).

Враховуючи викладене, якщо платник рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин здійснює виправлення самостійно виявлених помилок, за період, що минув, шляхом подання уточнюючого розрахунку, то такому платнику необхідно подати декларацію з позначкою «уточнююча» та Додаток (и) 1 до неї з позначкою «уточнюючий».

За кожний податковий період, в якому виявлені помилки, подаються окремі уточнюючі декларації разом з Додатком (ами) 1. За відсутності помилок в інших додатках (за іншими видами об’єктів оподаткування), що подавалися разом із декларацією, яка уточнюється, такі типи додатків до уточнюючої декларації не додаються.

У декларації та Додатку (ах) 1 до неї заповнюються всі рядки усіх розділів з урахуванням приміток. У разі незаповнення рядка через відсутність значення - він прокреслюється (у разі подання в паперовому вигляді) або не заповнюється (у разі подання засобами електронного зв’язку). Податкове зобов’язання зазначається у гривнях з копійками.

Зокрема, у рядках 1.1.1 та 1.2.1 уточнюючої декларації та Додатку(ах) звітний (податковий) період та звітний (податковий) період, що уточнюється, заповнюються однаковими значеннями, що відповідають звітному (податковому) періоду, що уточнюється: квартал та рік.

Показники рядків 14.1/14.2, 16, 17 Додатка (ів) 1 переносяться до рядків 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 декларації відповідно.

До інтегрованої картки платника з Додатка (ів) 1 переносяться наступні грошові зобов’язання, зазначені у:

♦ рядку 14.1 – податкове зобов’язання, що збільшується, якщо (р. 13 > р. 14), то (р. 13 – р. 14);
♦ рядку 14.2 – податкове зобов’язання, що зменшується, якщо (р. 14 > р. 13), то (р. 14 – р. 13);
♦ рядку 16 – сума штрафу (р. 14.1 x р. 15);
♦ рядку 17 – сума пені, самостійно нарахована платником відповідно до ст. 129 ПКУ.

У випадку виправлення помилково зазначеного коду корисної копалини у рядку 8.2 «назва корисної копалини та її код» та коду товарної продукції гірничого підприємства у рядку 8.3 «назва товарної продукції гірничого підприємства та її код» Додатку 1 після настання граничного терміну подання звітності платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин подається уточнююча декларація за відповідний звітний (податковий) період, яка складається з двох уточнюючих Додатків 1.

У одному уточнюючому Додатку 1 за кодом корисної копалини та кодом товарної продукції гірничого підприємства, який підлягає виправленню, зокрема, зазначається:

♦ у рядку 13 – податкове зобов’язання, яке дорівнює «0»;
♦ у рядку 14 – сума податкового зобов’язання, що уточнюється;
♦ у рядку 14.2 – сума податкового зобов’язання, що зменшується.

У другому уточнюючому Додатку 1 зазначається:

♦ у рядку 8.2 – необхідний код корисної копалини,
♦ у рядку 8.3 – вірний код товарної продукції гірничого підприємства;
♦ у рядку 13 – сума податкового зобов’язання;
♦ у рядку 14 – сума податкового зобов’язання, що уточнюється, яке дорівнює «0»;
♦ у рядку 14.1 – сума податкового зобов’язання, що збільшується;
♦ у рядку 15 – розмір штрафної санкції – 0,03;
♦ у рядку 16 – обчислена сума штрафної санкції;
♦ у рядку 17 – сума пені.

При цьому в уточнюючій Декларації заповнюються наступні показники:

♦ у рядку 4.1 – податкове зобов’язання, визначене як сума рядків 13 розрахунків;
♦ у рядку 4.1.1 – сума різниці між рядками 14.1 та 14.2 розрахунків;
♦ у рядку 4.1.2 – сума штрафу, обчислена як сума рядків 16 розрахунків;
♦ у рядку 4.1.3 – сума пені, обчислена, як сума рядків 17 розрахунків.
♦ у рядку 5 – кількість поданих Додатків 1 з уточнюючою декларацією.

За матеріалами Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП
Коментарі
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам