Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


31.01.12
2074 7 Друкувати

В какие сроки и в каком порядке применяется пеня в случае самостоятельного выявления ошибки и ее исправления плательщиком налога?

   В які строки та в якому порядку застосовується пеня в разі самостійного виявлення помилки та її виправлення платником податку?
   
   Аналізуючи останні тенденції в роз’ясненнях від ДПСУ, не можна обійти увагою цікавий лист від 03.06.2011 р. № 10407/6/16-1515-26. Головні аргументи цього листа зводяться до наступного.
   
   Відповідно до п. 50.1 ПКУ самостійно виявлені помилки повинні бути виправлені платником податків або в уточнюючому розрахунку, або у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період. Після цього автори листа посилаються на норму пп. 129.1.2 ПКУ, відповідно до якої пеня нараховується, зокрема, у день настання строку погашення податкового зобов'язання, нарахованого платником податків у разі виявлення його заниження на суму такого заниження та за весь період заниження (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження). При цьому особливо підкреслюється словосполучення «за весь період заниження» і робиться висновок, що при самостійному виявленні платником податків заниження суми податкового зобов'язання пеня нараховується на суму заниження та за весь період заниження (з дня настання строку погашення податкового зобов'язання по день фактичної сплати (включно) суми заниженого податкового зобов'язання) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки НБУ, що діє на день заниження.
   
   Тепер на умовному прикладі пропонуємо більш детально та упорядковано розглянути дане питання і розібратися, про що йдеться у листі та як розуміти терміни, згадані в його висновку.
   
   Приклад
   
   Підприємство внаслідок помилки занизило об’єкт оподаткування з податку на прибуток у І кварталі 2010 року, а виправило помилку у ІІІ кварталі 2011 року одним із способів:
   – або в декларації за три квартали 2011 року, зі сплатою суми заниження та штрафу протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання декларації на прибуток;
   – або уточнюючим розрахунком, зі сплатою суми заниження та штрафу в той самий день.
   (Зауважимо, що зарахування з поточним від’ємним результатом податку на прибуток ПКУ не дозволяється)

   
   Перед усім розберемося, що таке пеня.
   
   Відповідно до пп. 14.1.162 ПКУ пеня – це сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобов'язань, не сплачених у встановлені законодавством строки.
   
   Згідно з п. 31.1 ПКУ строком сплати податку та збору визнається період, що розпочинається з моменту виникнення податкового обов'язку платника податку із сплати конкретного виду податку і завершується останнім днем строку, протягом якого такий податок чи збір повинен бути сплачений у порядку, визначеному податковим законодавством. Податок чи збір, що не був сплачений у визначений строк, вважається не сплаченим своєчасно. При цьому момент виникнення податкового обов'язку платника податків, у тому числі податкового агента, визначається календарною датою. Таким чином, необхідно з’ясувати, коли саме виникає той самий момент податкового обов’язку при самостійному виявленні помилки.
   
   Відповідно до п. 36.1 ПКУ податковим обов'язком визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом. Як бачимо, виявлення помилки платником податку, без її декларування, ще не призводить до виникнення податкового обов’язку і, як наслідок, до його сплати.
   
   При цьому згідно з п. 37.2 ПКУ податковий обов'язок виникає у платника податку з моменту настання обставин, з якими цей Кодекс пов'язує сплату ним податку. В нашому випадку оскільки декларування помилки відбулося у ІІІ кварталі 2011 року, то й податковий обов’язок відносно помилки виникає також у ІІІ кварталі 2011 р.
   
   Виконанням податкового обов'язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов'язань у встановлений податковим законодавством строк (п. 38.1 ПКУ).
   
   Відповідно до п. 46.1 ПКУ податкова декларація, розрахунок – документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання.
   
   Розрахунок коригування – як «старий» (наказ ДПАУ № 114), так і «новий» (наказ Мінфіну № 1213; в ньому до речі є рядок для розрахунку пені) – прийнято на виконання ст. 46 ПКУ. Це зайвий раз підкреслює, що документ, яким підприємство з наведеного прикладу виправляє помилку, має статус декларації в розумінні ПКУ.
   
   Згідно з п. 54.1 ПКУ, крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов'язання та/або пені вважається узгодженою.
   
   Таким чином, при відображенні суми помилки за І квартал 2010 року у декларації за ІІІ квартал 2011 року (в розрахунку ІІІ кварталу 2011 року) саме дата подання такої декларації є датою узгодження такої суми помилки, і саме з цієї дати потрібно вести відлік виникнення податкового зобов’язання (обов’язку) відносно такої суми.
   
   В разі, якщо підприємство виправило помилку через поточну декларацію, то податковий обов’язок відносно такої суми виникає (п. 57.1 ПКУ) протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання декларації. А в разі, якщо помилка була виправлена через розрахунок, податковий обов’язок відносно суми помилки виникає на попередній день подання розрахунку (пп. «а» п. 50.1 ПКУ).
   
   Згідно з пп. «а» пп. 129.1.1 ПКУ нарахування пені розпочинається при самостійному нарахуванні суми грошового зобов'язання платником податків – від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного цим Кодексом. В будь-якому з двох випадків виправлення помилки, виходячи з визначення пені (пп. 14.1.162 ПКУ), відлік пені повинен починатися не раніше граничних строків сплати грошового зобов'язання (про які йшлося у попередньому абзаці). В протилежному випадку те, що пропонують нараховувати податківці, пенею не є.
   
   На захист такої думки можна навести норму пп. 129.1.1 ПКУ, відповідно до якої пеня нараховується на суму податкового боргу, тобто після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов'язання.
   
   Але початок нарахування пені не може бути раніше узгодження (п. 54.1 ПКУ) податкових зобов’язань*. А базою для нарахування пені є сума податкового боргу. При цьому відповідно до пп. 14.1.175 ПКУ податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.
   
   
(* Тут ще питання стосовно нарахування пені при виявленні помилки
   після перевірки податковими органами, оскільки поняття «узгодження
   податкових зобов’язань» ПКУ не містить, на відміну від Закону № 2181.)

   
   Тобто у разі, коли підприємство у встановлені строки не сплатить зазначену в деклараціях суму помилки плюс відповідний штраф (3 % або 5 %), тоді за правилами ст. 129 ПКУ на цю суму повинна почати нараховуватись пеня, яка і збільшить податковий борг. Саме про це йдеться у визначенні поняття податкового боргу.
   
   Також слід зауважити, що згідно з п. 129.4 ПКУ пеня, нарахована на суму податкового боргу, який, в разі своєчасної сплати суми помилки та штрафу, виникнути не може.
   
   Проаналізувавши положення ПКУ, можна дійти висновку, що питання нарахування та сплати пені чітко і послідовно врегульовано Кодексом. А висновки на підставі викладеного в даній консультації стосовно листа № 10407/6/16-1515-26 пропонуємо робити кожному на власний розсуд.
   
   Володимир Дорошенко
    ТОВ «АФ «АЛДІА»
   
   Дата підготовки 25.01.2012
   ____________
   
   Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН
Рубрика:
Коментарі
  • Ирина
31.01.12 21:53

Подскажите пожалуйста. На начало 2011 года была предоплата по налогу. В 3 квартале 2011 уточняется 2 квартал 2011 при этом сумма налога и штрафа, меньше предоплаты. Нужно ли начислять пеню, если сумма налогового долга получается оплачена авансом еще в 2010 году.

Відповісти
  • инина
31.01.12 22:21

Налогов обязат не было начислено- пеня начисляется

Відповісти
  • Ирина
31.01.12 23:30

Згідно інструкції № 953 від 17.12.10р. Пеня нараховується п. 2.1.1. після закінчення встановленних Кодексом строків погашення узгодженого грошового забов'язання на сумму податкового боргу. Податковий борг- сумма грошового забов'язання не сплаченного у встановлений Кодексом строк. В данном случае налоговый долг оплачен раньше установленного Кодексом срока.

Відповісти
  • Татьяна
01.02.12 00:04

Ирине. Ты сама ответила на свой вопрос. Пеня не начисляется.

Відповісти
  • Алла
01.02.12 01:46

А в программе налоговой пеня начисляется с периода, за который производится исправление.

Відповісти
  • Alba
01.02.12 02:31

Да, пеня бы начислялась на сумму долга по доначисленному налогу, а так начислится только штраф на доначисление, а пени и доплаты налога не будет, так как налог уже оплачен предоплатой. Хотя... у наших налоговиков все может быть...

Відповісти
  • Еленка
01.02.12 06:41

как по НДФЛ это применимо?указываю в отчете за 1 кв 2012(перерасчет при увольнении) сумму доначисления и штраф 5%,а в журнале читала что нужно пеню и уточненки сдавать? Статью считаю правильной и толковой спасибо.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
61098 142
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти