Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


02.02.12
1404 29 Друкувати

Алгоритм проведения юридическим лицом перерасчета сумм доходов и предоставленных налоговых социальных льгот физическому лицу

   Алгоритм проведення юридичною особою перерахунку сум доходів та наданих фізичній особі податкових соціальних пільг складається з урахуванням положень пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169, пп. 169.4.2 п. 169.4 ст. 169, пп. 169.4.4 п. 169.4 ст. 169, абзацу третього п. 167.1 ст. 167 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями ( далі – ПКУ). Перерахунок податкової соціальної пільги проводиться з метою забезпечення виконання норми ПКУ щодо обмеження розміру заробітної плати звітного податкового місяця, який дає право платнику податку на застосування податкової соціальної пільги, та перевірки правильності нарахування податку на доходи фізичних осіб за кожний окремий податковий період (місяць).
   
   Відповідно до пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 розділу IV ПКУ податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. Згідно із пп. 169.4.2 п. 169.4 ст. 164 ПКУ роботодавець платника податку зобов'язаний здійснити, у тому числі за місцем застосування податкової соціальної пільги, з урахуванням положень абзацу третього п. 167.1 ст. 167 ПКУ, перерахунок суми доходів, нарахованих такому платнику податку у вигляді заробітної плати, а також суми наданої податкової соціальної пільги: - за наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року; - під час проведення розрахунку за останній місяць застосування податкової соціальної пільги у разі зміни місця її застосування за самостійним рішенням платника податку або у випадках, визначених пп. 169.2.3 п.169.2 ст.169 ПКУ (обмеження щодо застосування податкової соціальної пільги); - під час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з таким роботодавцем.
   
   Відповідно до абзацу третього п. 167.1 ст. 167 ПКУ платники податку, які подають податкові декларації за податковий (звітний) рік згідно з пп. "є" п. 176.1 ст. 176 ПКУ, застосовують ставку податку 17 відсотків до частини середньомісячного річного оподатковуваного доходу, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу розраховується як сума загальних місячних оподатковуваних доходів, зазначених в абзаці першому цього пункту, поділена на кількість календарних місяців, протягом яких платником податку було одержано такі доходи у податковому (звітному) році, за який здійснюється декларування. Алгоритм перерахунку суми доходів, нарахованих фізичній особі у вигляді заробітної плати, а також сум наданої податкової соціальної пільги: - визначається загальний річний оподатковуваний доход фізичної особи, який розраховуються шляхом додавання місячних оподатковуваних доходів; -розраховується сума середньомісячного оподатковуваного доходу шляхом ділення суми загального річного оподатковуваного доходу на кількість календарних місяців; -якщо розмір розрахованого середньомісячного оподатковуваного доходу в межах десятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року, проводиться перерахунок податкової соціальної пільги; -якщо розмір середньомісячного оподатковуваного доходу перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року, то проводиться перерахунок податку з застосування підвищеної ставки 17%; -перерахунок полягає в уточненні виплачуваних протягом року місячних доходів з урахуванням сум, які були нараховані безпосередньо за відповідні звітні місяці (відпускні, лікарняні тощо).
   
   Уточнені місячні оподатковувані доходи розраховуються кожний окремо як об"єкти оподаткування; - розрахована по кожному місяцю сума оподатковуваного доходу порівнюється: 1)з граничною сумою доходу, який дає право платнику податку на застосування податкової соціальної пільги; 2)з сумою доходу, яка визначається для оподаткування за ставкою 15%. -проводиться кінцеве оподаткування розрахованого оподатковуваного доходу і визначається сума податку по кожному місяцю окремо; - проводиться розрахунок остаточної річної суми податку, яка складається з сум податків, визначених за наслідками перерахунку кожного окремого місячного оподатковуваного доходу; -у разі перевищення річної розрахункової суми податку над фактично утриманим податком за рік визначається сума недоплати; -сума такої недоплати стягується роботодавцем за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць, а в разі недостатності суми такого доходу - за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців, до повного погашення суми такої недоплати; -якщо внаслідок проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з роботодавцем, виникає сума недоплати, що перевищує суму оподатковуваного доходу платника податку за останній звітний період, то непогашена частина такої недоплати включається платником податку до складу податкового зобов’язання за наслідками звітного податкового року та сплачується ним самостійно.
За матеріалами Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Волинській області
Рубрика:
Коментарі
 • Елена ЕН
02.02.12 21:28

Подскажите если у меня в нескольких месяцах было превышение и облагалось 15 и 17%, а в других месяцах только 15%, то мне надо всю зарплату за год / на 12 и выйти на доход который пересчитать для НДФЛ? Или для каждого месяца отдельно применять?

Відповісти
 • наталья
02.02.12 21:56

В журналах приводили и раньше такой алгоритм перерасчета, а налоговая желает видеть перерасчет отдельно за каждый месяц, не рассчитывать среднемесячный доход, лучше обратиться в свою налоговую, чтобы избежать неприятностей в дальнейшем.

Відповісти
 • Вика
02.02.12 23:17

" Согласно пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 раздела IV НКУ налоговая социальная льгота применяется к доходу, начисленному в пользу налогоплательщика на протяжении отчетного налогового месяца как заработная плата (другие приравненные к ней согласно законодательству выплаты, компенсации и вознаграждения)" - а вот тут-то налоговая и "крутит" с понятием - "заработная плата"! Сумма больничных НЕ ВХОДИТ в понятие "заработная плата" (и никогда не входила) и при определении права работника на НСЛ вообще-то из суммы заработка нужно вычесть больничные, а оставшуюся сумму и анализировать на право НСЛ. Вот так правильно. А налоговая - трактует, что больничные это тоже зарплата и если начисленная сумма вместе с больничными превышает установленные для этого года 1502 гривны, то НСЛ человеку не положено. Наперсточники!

Відповісти
 • Таня
02.02.12 23:38

Для определения месячного дохода включаются все выплаты работнику согласно трудового договора. Больничные тоже входят в доход для определения Общего дохода за месяц.

Відповісти
 • ОК-ОВ!
03.02.12 01:40

Подскажите!! Если работник зачислен на работу 17 января, проработал по 31 января.,т.е. неполный м-ц. Заяву на соц.пильгу написал. З/пл составила за этот м-ц меньше 1500грн.К его з/пл применять всю ставку соцльготы 536,50 или не применять вообще??

Відповісти
 • Галка
03.02.12 02:21

А почему нет? Если он использовал НСЛ по другому месту работы за этот месяц - это его проблемы, он не должен был писать заяву

Відповісти
 • Ну и ну
03.02.12 04:12

Для Галка, Проблеми будуть у податкового агента. Лікарняні за рахунок підприємства (5 днів) це як зарплата. Взагалі, якщо зробили перерахунок і треба доплатить в ДПІ, то доплатіть, а повертать "перебор" повертать немає необхідності.

Відповісти
 • 000
03.02.12 04:22

аніхто нікому не буде повертати,декларації не приймають в яких є суми до повернення.то для чого робити зайву роботу

Відповісти
 • Вика
03.02.12 04:58

А где написано, что больничные являются зарплатой? Что за глупость? Внимательно прочитайте: "применяется к доходу, начисленному в пользу налогоплательщика на протяжении отчетного налогового месяца как заработная плата " больничные являются ДОХОДОМ, но они не начислены как ЗАРПЛАТА. Существуент перечень начислений, относящихся к зарплате - больничных там нет и быть не может! Налоговая обманывает людей - ежегодно раньше писали письма в Раду поправить закон №889, а теперь в Кодексе - тихо замяли. Наперсточники!

Відповісти
 • Галка
03.02.12 07:05

Ну и Ну! А где написано в кодексе, что нельзя применять налоговую льготу в месяце приема и месяце увольнения?

Відповісти
 • Галка
03.02.12 07:06

Если человек нигде не работал в оставшиеся дни месяца, почему ему нельзя воспользоваться льготой? А если работал и написал заявления на разных работах - его ответственность.

Відповісти
 • наталья
04.02.12 01:01

Льготой можно пользоваться если есть заявление с момента зачисления, з/п соответствует- других препятствий теперь нет.

Відповісти
 • наталья
04.02.12 01:02

Ой по поводу больничных- при сдаче отчетов в статистику по з/п- б/л не входят в ФОП.

Відповісти
 • Лера
04.02.12 03:15

Подскажите, пожалуйста, для студента-совместителя стипендия же не входит в совокупный доход, дающий право на соцпільгу?

Відповісти
 • Галка
04.02.12 03:43

Согласно п.п. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 раздела IV НКУ, с учетом норм абзаца первого п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ студент имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы в размере 150 процентов суммы льготы, которая определена гг. 169.1 ст. 169 ПКУ. При этом, п.п. 169.2.3 п. 169.2 ст. 169 ПКУ предусмотрено, что налоговая социальная льгота не может быть применена к заработной плате, которую налогоплательщик в течение отчетного налогового месяца получает одновременно с доходами в виде стипендии, денежного или имущественного (вещевого) обеспечения учеников, студентов, аспирантов, ординаторов, адъюнктов, военнослужащих, которые выплачиваются из бюджета. Учитывая вышеизложенное, если студент, получает стипендию из бюджета, то налоговая социальная льгота к заработной плате такого налогоплательщика не применяется. Если, студент, который не получает стипендию или получает спонсорскую стипендию и одновременно с обучением работает и получает заработную плату, имеет право на применение налоговой социальной льготы в размере 150 % при условии, что размер его заработной платы, получаемой от одного работодателя на месяц не превышает в 2011 году 1320 грн. При этом, он должен предоставить работодателю справку из учебного заведения о том, что он там учится и не получает стипендию из бюджета.

Відповісти
 • наталья
04.02.12 03:45

А причем здесь стипендия- это же не зарплата, да и для вас основание заявление, ведь доходы с другого предприятия вы не можете брать, только по вашему.

Відповісти
 • наталья
04.02.12 03:52

Если 150% НСЛ то надо документы из уч. зав. , а для обыкновенной НСЛ п. 169.1.1- для будь-якого платника податку.Думаю заявления достаточно.

Відповісти
 • Галка
04.02.12 04:45

Цитирую налоговую: Вместе с тем, обращаем ваше внимание: льгота не применяется, если студент получает стипендию за счет бюджетных средств (п.п. 169.2.3 ст. 169 кодекса). В связи с этим рекомендуем предприятию требовать от работника также справку по месту обучения о том, что он действительно студент вуза и бюджетной стипендии не получает.

Відповісти
 • Вика
05.02.12 02:07

наталья - все правильно - больничные не входят в ФОТ, а налоговая говорит, "статистика нам не указ". И продолжают обманывать напирая на слово "ДОХОД" и умышленно замалчивая, что в их же долбаном НКУ написано, что для определения права работника на получение НСЛ берется в рсчет толькоДОХОД, начисленный КАК ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА!!!! Если начисление не относится к заработной плате, то ее в расчет дохода, дающего право на НСЛ, включать не надо. Например: работнику начислено за месяц всего 1700, из них 300 - больничные. Доход, начисленный как заработная плата = 1700-300=1400. С 1 января 2012 сумма дающая право на НСЛ - 1502 грн. Значит, в нашем примере человек имеет право на НСЛ, то есть: подоходный налог = (1700-536)*0,15. 536 - это сумма льготы. Как видно - работник в этом случае платит меньше подоходного налога на 78 гривен. Вот налоговая и шельмует. пугает, угрожает ("в этот раз мы вас штрафовать не будем, но больше так не делайте"). Знают, что их наезды незаконны - берут на испуг. Не могут они за это штрафовать.

Відповісти
 • Наталья
05.02.12 02:19

прошу прощения, Галка права студенту, который получает стипендию из бюджета НСЛ к з/п не применяется это все написано в НК, читайте, забыла ст.

Відповісти
 • Таша
05.02.12 09:03

подскажите пож-та, приняты два работника на 0,5 ставки каждый из расчета мин.зарплаты 1073 : 2 = 536.50 . всего на предприятии получается пока этих два работника. если мы на аванс не применяем НСЛ, то должны начислять подоходный и получается все время переплата по подоходному, т.к. фактически подоходный платить не надо. что делать?

Відповісти
 • Галка
05.02.12 11:51

После первого месяца у Вас будет переплата, которая будет тянуться, пока люди не уволятся. При увольнении - перерасчет и возврат ПН. В остальные месяцы, если зарплата не изменится, Вы не будете платить (переплата будет перекрывать "начисленный" на аванс ПН . При увольнении переплату вернете работникам. Или когда зарплата вырастет - пересчитаете. Тая я вижу :).

Відповісти
 • Галка
05.02.12 11:52

В смысле: Так я вижу :)))

Відповісти
 • Вика
05.02.12 12:00

А почему нельзя эту переплату не ташить за собой до увольнения, а гасить при ближайшем следуюшем начислении - в следующий аванс? И погасив перебор по подоходному сразу в следующем месяце(в аванс) - вы, похоже, вообще устаканите этот процесс - и так - каждый раз через месяц. На бумажке прикинте. А если этот долг перед работником накапливать до увольнения - огромная сумма получится - нет, это не вариант.

Відповісти
 • наталья
05.02.12 22:14

При выплате з/п за 2-ю половину месяца , вы же снова перечисляете налоги- начисленый ПДФО за месяц- ПДФО перечисленый в аванс = ПДФО который платим за 2-ю половину.Я что-то не так поняла? А если удержали с работника, то я дочисляю в следующем м-це по бух справке.

Відповісти
 • Галка
05.02.12 22:27

Вика: а в следующем месяце будет такая же катавасия с НДФЛ с аванса... Это я так делаю, чтобы не делать лишних телодвижений. Один раз заплатила - и отслеживаю эту переплату. Думаю, суммы небольшие, и за 15 дней (от зарплаты до аванса) они погоды не делают. Наталья, все зависит от Вавс, какой путь Вы выберете. Я выбрала такой, чтобы не цеплялись и чтобы меньше работы было. Тянется себе эта переплата и тянется...

Відповісти
 • наталья
05.02.12 23:46

ЕСЛИ ПО ПРЕДПРИЯТИЮ ТО Я ТОЖЕ ТАК ПО ВСЕМ НАЛОГАМ ДЕЛАЮ А ПО РАБОТНИКАМ , КОНЕЧНО НЕТ, ЕСЛИ НАШЛА ЩШИБКУ В СЛЕДУЮЩЕМ МЕСЯЦЕ ИСПРАВЛЯЮ.

Відповісти
 • Вика
05.02.12 23:54

Галка - в авансе следующего месяца нужно вернуть человеку переплату подналога и тем самымы погасит задолженность с прошлого. В последующем месяце - опять возникнет переплата, которую опять гасим в номов авансе. То есть переплату можно перерасчитывать в авансе через месяц.

Відповісти
 • Галка
06.02.12 00:25

Вика! Я об этом и говорю: со следующего аванса НДФЛ не платится, просто мы с Вами об одних и тех же вещах говорим разными словами.1-й месяц: уплатили с аванса НДФЛ, в зарплату - оплата 0. Второй месяц - аванс - насчитали НДФЛ, не платим, потому как есть переплата, в зарплату не платим, тек как НДФЛ - 0. Третий месяц - то же самое. Просто аванс будет несколько меньше зарплаты. Вот и все. Переплата висит до лучших времен. Даже не хочу вдумываться, потому как речь идет о двух работниках, с которых удержано в общей сложности 155 грн. налога, сумма смешная, поэтому не хочется ничего придумывать.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
66512 233
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно