Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


02.04.12
2338 94 Друкувати

Знакомимся с приложением "ОК" декларации о прибыли

   Підготовлено експертами Компанії «Дінай», www.dinai.com
   
   Наказ Мінфіну N 1684 від 21.12.2011 р. вніс зміни до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (далі – Декларація). І відразу впадає в очі поява нового додатка ОК до Декларації. Даний додаток з'явився на виконання п. 152.3 ПКУ:
   
   "Платники податку разом з відповідною податковою декларацією подають органу державної податкової служби перелік доходів та витрат платника податку в розрізі контрагентів - платників єдиного податку, до якого включаються операції, здійснені таким контрагентом"
   
   Вперше додаток ОК, та і сама нова форма Декларації, буде подаватися за підсумками І кварталу 2012 року.
   
   Додаток складається з двох розділів:
   
   Розділ I. Перелік доходів у розрізі контрагентів – платників єдиного податку;
   Розділ II. Перелік витрат у розрізі контрагентів – платників єдиного податку.
   
   Здається, на перший, погляд, такий простенький та легенький у заповненні додаток до Декларації, але проблеми є і в ньому.
   
   Отже, розділ І "Перелік доходів у розрізі контрагентів – платників єдиного податку". Даний розділ більш-менш зрозумілий.
   
N з/п Фізичні особи – підприємці
П.І.Б. платника Реєстраційний номер облікової картки / серія та номер паспорта1 Загальна сума без ПДВ
1 2 3 4
1      
...      
Усього: Х Х  
  Юридичні особи – суб’єкти господарювання
  Найменування платника Код за ЄДРПОУ Загальна сума без ПДВ
1 2 3 4
1      
...      
Усього: Х Х  
Разом: Х Х  
   
   В ньому відображаємо доходи від контрагентів фізичних осіб-підприємців (далі – ФОП) та юридичних осіб-платників єдиного податку.
   
   У випадку, якщо контрагент ФОП, то заповнюються такі реквізити:
   
   - прізвище, ім’я, по батькові;
   
   - його реєстраційний номер облікової картки (у разі відсутності реєстраційного номера зазначаються серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
   
   Якщо контрагентом є платник єдиного податку - юридична особа, то зазначаються:
   
   - найменування такого платника;
   
   - код за ЄДРПОУ.
   
   Також в додатку ОК відображається загальна сума доходів без ПДВ за кожним контрагентом.
   
   Виходячи з податкових правил визначення доходів, заповнення даного розділу не викликає проблем:
   
   "Дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар. Дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг (п. 137.1 ПКУ)".
   
   А це означає, що бухгалтерський запис Дт 36 - Кт 70 буде відповідати фактичним доходам звітного періоду. Для зручнішого заповнення цього розділу можна ввести окрему аналітику по розрахунках з контрагентами-єдинниками.
   
   Розглянемо тепер розділ ІІ "Перелік витрат у розрізі контрагентів – платників єдиного податку".
   
N з/п Фізичні особи – підприємці
П.І.Б. платника Реєстраційний номер облікової картки / серія та номер паспорта1 Загальна сума без ПДВ
1 2 3 4
1      
     
Усього: Х Х  
  Юридичні особи – суб’єкти господарювання
  Найменування платника Код за ЄДРПОУ Загальна сума без ПДВ
1 2 3 4
1      
...      
Усього: Х Х  
Разом: Х Х  
   
   Таблична частина розділу ІІ має реквізити, аналогічні реквізитам розділу І, але тут зазначається інформація про витрати за контрагентам.
   
   З даним розділом додатка ОК все набагато складніше та проблемніше. І все це пов’язано з правилом визнання податкових витрат:
   
   "Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг (п. 138.4 ПКУ).
   
   Інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку (п. 138.5 ПКУ)."

   
   Тобто, витративши кошти на придбання товару, ми не зможемо відразу показати дані витрати в розділі ІІ додатка. Ми зробимо це лише після того, як продамо ці товари.
   
   Також проблемою є ситуація, коли товари придбано в єдинника в минулому звітному періоді (в 2011 році), а доходи від їх реалізації визнані в наступному періоді (в 2012 році). Аби визначити ці витрати, потрібно проводити ряд хитромудрих розрахунків.
   
   Давайте звернемося до Єдиної бази податкових знань (далі – ЄБПЗ). Наші контролери консультують:
   
   - починаючи з податкового періоду – "І квартал" 2012 року, у разі придбання товарів у платника єдиного податку загальна сума витрат на придбання таких товарів без ПДВ разом з інформацією про продавця – платника єдиного податку відображається у Розділі ІІ додатку ОК у звітному податковому періоді, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів (якщо витрати формують собівартість реалізованих товарів) або в тому звітному періоді, в якому витрати були здійснені, згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку (якщо витрати відносяться до інших витрат);
   
   - починаючи з податкового періоду – "І квартал" 2012 року у разі придбання робіт, послуг у платника єдиного податку загальна сума витрат на придбання таких робіт, послуг без ПДВ разом з інформацією про продавця – платника єдиного податку відображаються у Розділі ІІ додатку ОК у звітному податковому періоді, в якому визнано доходи від виконаних робіт, наданих послуг (якщо витрати формують собівартість виконаних робіт, наданих послуг) або в тому звітному періоді, в якому витрати були здійснені, згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку (якщо витрати відносяться до інших витрат).
   
   Як бачимо, ці відповіді цілком в стилі податкової.
   
   Єдине зрозуміло, що проблем з визначенням витрат не буде, якщо товари будуть придбані у єдинників і реалізовані в поточному звітному періоді.
   
   Також в ЄБПЗ можна знайти відповідь на таке питання: "На яку дату в додатку ОК до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства відображаються витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів у платників ЄП?".
   
   Відповідь така: "платник податку на прибуток повинен в кожному звітному періоді, в якому здійснюється нарахування амортизації на придбаний у платника єдиного податку об’єкт основних засобів або матеріальних активів, подавати разом з відповідною Податковою декларацією з податку на прибуток Додаток ОК із зазначенням в ньому інформації щодо платника єдиного податку та суми нарахованої амортизації".
   
   Хочеться відмітити ще одні нюанси, які зараз не роз’яснені податківцями, і щодо яких можна тільки зробити логічні висновки:
   
   - додаток складається наростаючим підсумком, як і Декларація;
   - доходи і витрати потрібно відображати згорнуто по кожному єдиннику, а не по окремих операціях;
   - дані додатка не узгоджуються з іншими рядками Декларації, і сам додаток носить суто інформаційний характер.
   
   Цікавим моментом також є те, як персоніфікувати покупців, якщо реалізація товарів відбувається через готівковий розрахунок за допомогою РРО. З одного боку, в чеку ж не пишуться персональні дані клієнта, але з іншого боку – фізична особа придбала цей товар, як підзвітна особа, і принесла чек бухгалтерові, а підприємство виявилось єдинником, про що продавець не міг знати. Також це саме стосується зворотної ситуації. Звичайно, досвідчені бухгалтери, що навчені гірким досвідом, перестраховуються, і тому стараються укладати договори зі своїми контрагентами, або просять копії Свідоцтва про сплату єдиного податку, копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Але це можливо за невеликої кількості контрагентів, а якщо їх більше 500...
   
   Ну і не забуваємо про відповідальність.
   
   Згідно з п. 46.2 ПКУ додатки до податкової декларації є невід'ємною частиною Декларації.
   
   А, відповідно, за неподання або несвоєчасне подання платником податків податкових декларацій передбачена відповідальність – ШТРАФ у розмірі 170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. За повторне порушення протягом року, в якому вже було застосовано штраф за таке порушення, – накладається ШТРАФ у розмірі 1020 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання (п. 120.1 ПКУ).
   
   Також керівникам та іншим посадовим особам підприємства може загрожувати адміністративна відповідальність за порушення ведення податкового обліку. Це ШТРАФ у розмірі від 5 до 10 НМДГ (85-170 грн.) та від 10 до 15 НМДГ (170-255 грн.) за повторне порушення протягом року (ст. 1631 КпАП).
   
   Наразі нам залишається тільки чекати офіційних роз’яснень податківців і сподіватись, що вони будуть зрозумілими.
   
   Відтворення матеріалу у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії "Дінай"
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • Котовасий
02.04.12 21:33

Нужно добавить в отчёт фото единщика и сканы отпечатков его мерзких лживых пальцев!

Відповісти
 • просто так
02.04.12 21:40

+ анализ крови (вдруг там сахар) и мочи

Відповісти
 • Ruslan
02.04.12 22:18

Маразм маразмом погоняет

Відповісти
 • Аноним
02.04.12 22:23

Доупрощались

Відповісти
 • Аноним
02.04.12 22:36

Реєстраційний номер облікової картки - где он фигурирует в док.единщика?

Відповісти
 • Саша
02.04.12 22:51

Реєстраційний номер облікової картки - это идент.код (ЕГРПОУ)

Відповісти
 • Радуга
02.04.12 22:55

это еще и сырье и товары вести не по наименованию а по поставщику, верховна рада видпочивае

Відповісти
 • Натали
02.04.12 23:01

Ruslanu - Реєстраційний № облікової картки - это идентификационный № физ. лица

Відповісти
 • Аноним
02.04.12 23:19

На подходе приложение ОК "А", ОК "Б" и т.д. с разбивкой по названию, по фамилии директора, по количеству деревьев на улице.... можно много чего интересного заложить в столь важное приложение. Единщик в себестоимости и амортизации круто, а что впереди? ВЕСНА, весна...

Відповісти
 • Аноним
02.04.12 23:23

"платник податку на прибуток повинен в кожному звітному періоді, в якому здійснюється нарахування амортизації на придбаний у платника єдиного податку об’єкт основних засобів або матеріальних активів, подавати разом з відповідною Податковою декларацією з податку на прибуток Додаток ОК із зазначенням в ньому інформації щодо платника єдиного податку та суми нарахованої амортизації". а как быть если от единщика услуги идут на увеличение стоимости основного средства?

Відповісти
 • Крайній
02.04.12 23:34

Вопрос. А вообще накой налоговой эта информация ? С 1дф это понятно, знать встречно сколько че кто сделал и все ли обложыл податком. А вот зачем им знать весь ли товар единщика я продал или не весь ЗАЧЕМ??? Подозреваю, что они имели ввиду вовтором разделе сделать дубликат 1дфа но с юрфирмами единщиками, но написали "витрати" а не например обсяг придбання товарыв робыт послуг. хз

Відповісти
 • Анна
02.04.12 23:36

банки отказываются подавать такую информацию, пишут , что не имеют базу контрагентов по этому признаку

Відповісти
 • Крайній
02.04.12 23:36

И как расшифровать название додатка "ОК" Окей? Назвалибы ево "ХЗ" или "ФУ"

Відповісти
 • Леди У.
02.04.12 23:51

Такое впечатление, что это приложение они придумали тогда, когда действовал З-н о прибыли и в ВР мы включали все по первому событию ( плюс корректировка - прирост\убыль по ТМЦ ). Тогда не было бы никаких проблем. Сейчас же - это не реально. Что бы вычленить из сб\ст реализованных товаров (работ, услуг) именно те, что куплены от "единщиков" - это-же надо спец.программулину в 1С вставлять. Иначе - никак. Особенно, если огромная номенклатура ТМЦ и база контрагентов-"единщиков". Что то мне подсказывает, что все это закончится отменой этого приложения. Если ДПС хочет отслеживать доходы "единщиков", то нужно было сделать спец.отчет - типа 1ДФ (по СПД-кам) + юрики, что бы было видно какую сумму эти "единщики" получили и от кого, и на какую сумму продали товаров ( оказали работ\услуг).

Відповісти
 • Yupiter
02.04.12 23:56

Да. С амортизацией вообще жесть. "Мы не ищем легких путей!!!"

Відповісти
 • Реєстраційний номер облікової картки - где он фигурирует в док.единщика?
03.04.12 00:02

В любых документах, подтверждающих оплату - товарные чеки, квитации, это если вы у них покупаете. А вот если вы им продаете, да еще за наличку прийдется попыхтеть и собрать базу данных из единщиков, а потом ручками выбрать продажи. Слова экспертов компании Динай не иначе как апрельской шуткой и не назовешь. "такий простенький та легенький у заповненні додаток до Декларації" - прелесть!

Відповісти
 • офигевшая
03.04.12 00:04

Я не хочу чтобы ты работал, я хочу чтобы ты ....!!!!!

Відповісти
 • leks
03.04.12 00:37

Товарищи сапёры, может кому то поможет, кто работает в 1С, в карточке контрагента появилась закладка схемы налогооблажения, при заполнении -ед. налог, при формировании декларации, сумма закупки переносится в "ОК" , думаю что с реализацией будет также

Відповісти
 • таня
03.04.12 00:42

Это что по каждому основному засобу нада поднимать накладную и смотреть у кого я его купила у единщика или нет....

Відповісти
 • Тамара
03.04.12 00:55

а вот мне интересно а как показывать транспортно-заготовительные расходы от единщиков? Это камасутра будет отдыхать если мы каждый товар еще начнем отслеживать не только по поставщику но и по той части что легла на себестоимость ТЗР

Відповісти
 • Ирик
03.04.12 00:56

сдайте деку и результат анализа на туберкулез приложите чтоб от деки налоговик не заразился.......... у меня вообще ко всему этому вопрос: ЕСЛИ БУХГАЛТЕРА С ОПЫТОМ УЖЕ ТЕРЯЮТСЯ ВО ВСЕМ ЭТОМ, ТО КАК??? КАК???? КАК??? ЭТО ДОГОНЯЮТ НАЛОГОВИКИ? КАК СОТРУДНИК БЕЗ БУХ.ОБРАЗОВАНИЯ МОЖЕТ УЛОВИТЬ И СВЕСТИ ВСЕ ДОДАТКИ?????? И ГЛАВНОЕ ПОНЯТЬ, ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ???? Наставили аналит. баз, кот математически что то клепают, а вы идиоты (т.е мы) долбитесь ручками, потому что уже 1с дымит, и бюджет на обновление программы кончился....

Відповісти
 • ГБ - leks
03.04.12 00:56

Вы в 1С 8 работаете? Мы в 7.7 нам программист тоже говорил, что в 8 версии появилась такая возможность, а в 7.7 пока не будет. Есть в 7.7 такой отчетик (внешний) печать справочников, мы пока его используем для создания базы единоналожников, продажи из оборотки возьмем.

Відповісти
 • люк
03.04.12 01:02

пипец. а если покупателей - частных предпринимателей не одна тысяча. и многие с января перешли на общую систему. тут даже договора с документами приложенными уже не помогут. как вычленить этих единщиков. ужас. если их минимум тысяча.

Відповісти
 • ГБ - Ирику
03.04.12 01:04

Не расстраивайтесь так, в бух.учете не учат сводить эти додатки, с в/о или без все одинаково мучаются. Вопрос "как" не потому что не понятно, а чтобы быстрее и легче. Ручками раньше все делали, слово "пустографки" еще не забыто, поэтому опыт здесь не при чем.

Відповісти
 • люблю Родину -страну ненавижу
03.04.12 01:06

После встречи выпускников универа (бух учет и аудит)мне стало многое ясно : отличники и хорошисты работают в банках и коммерческих структурах, троешников и двоешников мамы и папы устроили в пенсионный, статистику и налоговую - вот такой вот факт....

Відповісти
 • Андрій
03.04.12 01:11

І назва додатка яка символічна- "ОК!"

Відповісти
 • ГБ
03.04.12 01:11

Люк, та же фигня, только числом по меньше. У меня еще и большая часть в области по селам, они сами не знают кто они, в договорах пишут черт знает что. Ну я так понимаю, базы данных единщиков в ГНИ тоже нет. Это не НДС-ники - сверять не с чем, 1 квартал все равно комом, буду делать как проще, 170 - средневная з/п гл.буха, а у меня и поболее будет, если руководство зажмотит, заплачу, но ночевать и выходные тратить на ОК не буду.

Відповісти
 • leks-ГБ
03.04.12 01:14

в 8-ке, говорили 7-ку разработчики практически не поддерживают

Відповісти
 • люк
03.04.12 01:18

ну появилась в восьмерке возможность выбрать схему налогообложения. но самой новой декларации и додатка ОК еще нету. и говорят релиз будет к маю месяцу. так что проверить как и что тянет невозможно. придется наугад чтоли выбирать чпшников методом тыка.

Відповісти
 • leks-люк
03.04.12 01:22

было обновление конфигурации, новая декларация уже есть (в 8-ке)

Відповісти
 • Наталья
03.04.12 01:24

В восмерке уже новая декларация с додатком ОК

Відповісти
 • Лана
03.04.12 01:32

Просто налоговики делают все,чтоб с единщиками не работали

Відповісти
 • Инна
03.04.12 01:47

У меня 7-ка комплексная. В ней проще - я сделала для контрагентов категорию -единый налог. по крайней мере с выборкой документов у меня нет проблем. Но вопрос об отнесении на затраты - Это маразм, достойный нашего любимого геолога. А вы слышали, что у ПР за последнее время вырос рейтинг? Неужели всем понравились их идеи по налогам?

Відповісти
 • Аноним
03.04.12 01:48

да они делают все, что бы вообще никто не работал, изменение на изменении, скоро придумают штраф - за здачу отчета.

Відповісти
 • Очень уставшая и злая
03.04.12 01:52

Это называеться разрешили работать с едитнщиками,лучше не работать!!!!!!!

Відповісти
 • Теща
03.04.12 02:10

Мы купили ноутбук в 2010г. у единщика. Амортизировать еще два года. Этого ЧПЕНа показывать в дод.ОК?

Відповісти
 • Теща
03.04.12 02:17

Сижу и тихонько радуюсь!!! Ухожу на пенсию! И, надеюсь, не успею сойти с ума за последние пару недель! В наше время работать бухгалтером, что ехать с завязанными глазами в машине, облитой краской, и без тормозов. Ребята, держитесь! Все проходит, даст Бог и этот маразм пройдет ( после осени - частично, через пару лет - навсегда). Терпения и юмора всем!

Відповісти
 • Аноним
03.04.12 02:35

А где хитрые, которые писали, что они не спорят, не отстаивают свои права, не тратят силы на мелочи, не тратят деньги на суды, а просто выполняют требования налоговых бандитов?

Відповісти
 • NataBUH
03.04.12 03:00

Безымянный, не поняла к чему ваше сообщение.

Відповісти
 • astika2010
03.04.12 03:18

Теща, а Ві оптимистка, если думаете, что через 2 года что-то изменится!

Відповісти
 • Натка
03.04.12 03:29

Чтото я этого додатка ОК у себя в ОПЗ не нашла Хотя обновление до 24

Відповісти
 • Натка
03.04.12 03:34

Все нашла, нашла. Я так посмотрела. они что издеваются, это приложение так же как и додаток 5 к Декларации набирать, выискивать их по всему квартала что-ли. Какой маразм, облегчили жизнь бухгалтерам. Ненавижу эту власть. Все делают через ж*пу.

Відповісти
 • Лара
03.04.12 03:52

А если пишут: Платник ПДФО на загальних умовах. Это к единщикам относится?

Відповісти
 • ГБ - Ларе
03.04.12 03:55

Если понимают о чем пишут, то это на общей системе и в додатке ОК быть их не должно, к единщикам они не относятся.

Відповісти
 • Очень злой бух.
03.04.12 03:55

А плательщиков фиксированого сельськохозяйственого налого тоже надо записывать в дод.ОК?

Відповісти
 • Ладуся
03.04.12 04:18

Зато в налоговой сегодня смотрели на меня дикими глазами, когда спросила о новом дополнении. Они еще ни сном, ни духом...

Відповісти
 • Леля
03.04.12 04:34

А если предприниматель еще не получал свидетельства единого налога и вдруг ему его не дадут? У меня например таких много контрагентов. До 1 июня можно считать его единщиком? И как напугали ?!!!"Також керівникам та іншим посадовим особам підприємства може загрожувати адміністративна відповідальність за порушення ведення податкового обліку. Це ШТРАФ у розмірі від 5 до 10 НМДГ (85-170 грн.) та від 10 до 15 НМДГ (170-255 грн.) за повторне порушення протягом року (ст. 1631 КпАП)." Сразу все бросили свою работу потому что без порушень нереально при таких законах с отсутствием логики.

Відповісти
 • тоже бух...
03.04.12 04:35

"ФСН" в додаток ОК не надо, "на общей системе" тоже не надо, Но на едином налоге может быть и юр.лицо с тривиальным названием - получается надо всех покупателей обзванивать не только ФЛП и спрашивать - вы случайно не на едином налоге - у меня попадаются такие. А еще обьясняешь ФЛП что поставишь их в декларацию в додаток - у них глаза округляются и "не надо меня туда ставить" - что ж теперь отдельно с каждым договариваться - хочет он в додаток или нет:)

Відповісти
 • Ксю
03.04.12 05:07

Подскажите плз, если наше предприятие юр.лицо на общей системе налогооблажения ничего не покупало и ничего не продавало единщикам .Нам доп. ОК заполнять тогда не нужно?

Відповісти
 • Алиса
03.04.12 05:13

да какая разница,пусть напишут хоть десять своих предложений.Будем заполнять.У кого их много -нужны какие-то отчеты чтобы все шло автоматом.Плетью обуха не перешибешь.

Відповісти
 • Елена
03.04.12 05:29

Честно, пока что ума не приложу как выбрать с себестоимости затраты от единщиков, в ручную выбирать дурдом!!!!!!!!!!

Відповісти
 • ххх
03.04.12 05:31

Девочки.. пишу не по теме, а про декларацию НДС за март .. по старой форме не принимаю, а принимают только по новой, хотя было письмо, что Таким чином, в березні 2012 року податкова звітність з податку на додану вартість повинна подаватись за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2011 року N 1492 "Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за N 1490/20228 (без положень наказу N 143). Починаючи з 1 квітня 2012 року податкова звітність з податку на додану вартість (декларації, уточнюючі розрахунки) подаються за новою формою (з урахуванням змін, внесених наказом N 143). Заступник Голови А. П. Ігнатов  

Відповісти
 • Джаконда
03.04.12 05:32

Маразм , но не такое даже переживали.

Відповісти
 • Алина
03.04.12 05:33

подскажите, где искать этот Додаток ОК в ОПЗ не нашла напишите, кто знает код документа

Відповісти
 • ххх
03.04.12 05:35

Приложение ОК j0111901

Відповісти
 • ххх
03.04.12 05:40

Нові документи: 1. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 21.12.11 №1684 «Про доповнення форм податкових декларацій з податку на прибуток» J0111901 - "Додаток ОК" - податкової декларації з податку на прибуток підприємства; J0121901 - "Додаток ОК" - податкової декларації з податку на прибуток підприємства ; J0151901 - "Додаток ОК" - податкової декларації з податку на прибуток підприємства ; J0131601 - "Додаток ОК" - податкової декларації з податку на прибуток банку; J0141001 - "Додаток ОК" - податкової декларації з податку на прибуток страховика; J0114201 - "Додаток ОК" - податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи;

Відповісти
 • Алина
03.04.12 05:41

ХХХ, спасибо за ответ, но все равно не нашла, у меня все документы начинаются F....

Відповісти
 • Алина
03.04.12 05:44

нашла, но это же бред получается нужно менять в персональных данных с "фізичної особи " на "юридичну особу"

Відповісти
 • Света
03.04.12 05:47

F - значит программа установлена для ФЛП. Они деку по прибыли не сдают.

Відповісти
 • Ира
03.04.12 05:59

Купили материал у физ.лица единщика в 2011г, включили в себестоимость готовой продукции по бух.учету, по налоговому учету не включали. Продали продукцию в 1 кв.2012г. Опять пересчитывать налоговую калькуляцию и включать затраты на материалы, полученные от физ.лица, чтоб они попали в Додаток ОК? Подскажите, кто знает.

Відповісти
 • Алина
03.04.12 06:00

все, разобралась большое спасибо

Відповісти
 • Очень злой бух.
03.04.12 06:07

Очень интересно как посчитать себестоимость реализованых товаров предприятием розничной торговли товаров приобретенных у единщиков???

Відповісти
 • Елена
03.04.12 06:23

Вот и я об том же, хорошо если товар весь реализован в этом же периоде! а если нет! Ужас, я пока что в панике!!!!!

Відповісти
 • FENIKS
03.04.12 06:31

Для ххх.Таким чином, в березні 2012 року податкова звітність з податку на додану вартість повинна подаватись за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2011 року N 1492 "Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за N 1490/20228 (без положень наказу N 143). Это значит,что в марте сдаем декларацию за февраль на старом бланке, а, начиная с 1 апреля - на новом, за март.

Відповісти
 • 001
03.04.12 07:17

Юридичних єдинщиків не буду вибират бо майже усі на загальній системі,а фізичні ( по контрагентах з реєстру виданих накладних або рах. 36 -в дохід показую реалізацію (рах. Дт.36/кт 70) а витрати що перерахувала ФОП ( КТ 311,372 / ДТ 361) і не буду парити мозги

Відповісти
 • Иришка
03.04.12 07:24

Девочки и мальчики,я кажется поняла,у них наверное слетела какая-нибудь база данных по налогоплательщикам-единщикам,и они с нашей помощью пытаются ее восстановить)))))))))))))А вообще это похоже на какую-то апрельскую шутку и название соответствующее оптимистичное"ОК",хотя а самом деле плакать хочеться,целый день обзваниваем контрагентов на момент системы налогообложения,а они в ответ смеются,что сами страдают тем-же,зато целый день мы чем-то заняты.КАК ХОЧЕТЬСЯ В ОТПУСК!!!!!!!

Відповісти
 • есВИЙ
03.04.12 07:31

Очень интересно как посчитать себестоимость реализованых товаров предприятием розничной торговли товаров приобретенных у единщиков??? ----------------------------------------- а если не посчитаете, то ВАМ ШТРАФ. Так и надо

Відповісти
 • есВИЙ
03.04.12 07:33

Следующим шагом следует внедрить подавать реестры приобретения у единщиков Подробные и не дайбо не сойдется с детальными реест рами пролдаж единщиков. Чуть что - сразу ШТРАФ

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
03.04.12 08:12

Ну и что, что "ОК"? А номер-то у приложения - 13-ый!

Відповісти
 • Практик
03.04.12 08:55

Производственникам теперь весело! Если приобретено у единщика и попало в общепроизводственные, которые распределяются .... Может наших писак на МАРС отправить?

Відповісти
 • Светик
03.04.12 09:25

А вот меня интересует одно - нужно ли этот пресловутый додаток сдавать пустым, если в квартале не было единщиков? Или лучше сдать на всякий случай и пусть удавятся?

Відповісти
 • Бухай
03.04.12 10:46

Интересно, а как они представляют себе этот отчет у коммунальщиков. Все ЧП находящиеся на территории города надо будет обзвонить и больше половины внести в этот Додаток.

Відповісти
 • Серж Промис
03.04.12 11:04

К концу года, у отдельных предприятий, этот "додаток ОК" нарастающим итогом, будет составлять не мало страниц. И всё это ради "...сам додаток носить суто інформаційний характер". Нормально так: работай, плати налоги, давай информацию....

Відповісти
 • Натали Луганск
03.04.12 11:39

И все равно я не могу понять логики этого додатка.

Відповісти
 • Полина
03.04.12 14:58

Очень дебильный додаток. Интересно посмотреть на того, который этот маразм придумал - видно в понедельник его мама родила(((

Відповісти
 • Anny
03.04.12 15:19

Нет слов. Обрадовали, как всегда. Извращенцы. Придумали какой-то идиотизм, который заведомо невозможно заполнить. Еще первую часть - как-то можно нарисовать, и то - не ожидали, что придется отслеживать юриков. Теперь сидим, обзваниваем всех с идиотским вопросом - "вы хто"? И главное - зачем все это?! А вторую часть с себестоимостью наверное даже "проффесора" не осилят. В 2011-ом с апреля единщиков-физиков не включали в себестоимость, если это можно назвать себестоимостью. Сейчас - включаем, но не все сразу, получается - по каждому единщику надо вести отдельный идиотский учет(((( Бухучет и декларация с ихними додатками напоминают записки сумасшедшего...

Відповісти
 • Бухай
03.04.12 23:36

Это, я как поняла проверка единщиков. А мы поработаем вместо контроллеров. Дёшево для них и быстро.

Відповісти
 • Она
03.04.12 23:38

Уважаемые бухгалтера.Подскажите плизз существует ли какой-то сервис в интернете для проверки статуса налогоплательщика(ед.налог или общая система).

Відповісти
 • Ольга
04.04.12 00:24

Если бы существовал................. было бы намного проще.......... но увы!

Відповісти
 • Владимир
04.04.12 03:31

Расходы определить в разрезе единщиков - это увлекательный квест:) Вопросы: 1. Почему додаток назвали ОК и когда будет обновление 1с (не завидую я программерам)?

Відповісти
 • SERG
04.04.12 06:48

Ответственность наступает за не подачу приложения Подаем туфту и досвидос !!! На вопрос почему туфта - ответ а какие критерии для определения туфты )

Відповісти
 • Ромашка
04.04.12 07:22

а меня вот уже который раз интересует вопрос: почему все шишки достаются загальносистемщикам? что мы такого кому плохого сделали? итак учет сложный так нате вам еще. единщикам как сигда пофигу. может уже скоро будем по електронке всю бухгалтерию сбрасывать налоговой, пусть сами нам налоги начисляют))

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
04.04.12 08:02

Владимиру Ой, какашка = ОК. Покатит расшифровка?

Відповісти
 • Вероника
04.04.12 23:58

Я думаю надо бы еще штраф за него увеличить раз в 10 а то маловато будет )))))))

Відповісти
 • ГНуС
05.04.12 06:30

Почему Додаток ОК? Да потому, что додаток Очень Конченный!

Відповісти
 • Ксю
05.04.12 07:48

Додаток просто бред. Мало работи у бухгалтеров нужно еще какой нибудь ОКейный додаток придумать что бы жизнь малиной не казалась.Козлы!!!

Відповісти
 • Юлик
05.04.12 11:50

очередная попытка вывести единщиков "на чистую воду" - определить их доход путем подсчета расходов общесистемщиков. Ерунда.

Відповісти
 • елена
05.04.12 23:58

Если они хотели таким образом контролировать доходы единщиков, то отчет должен формироваться по кассовому методу: оплатил чего-нибудь единщику - отразил в расходах, продал - отразил в доходах ( хотя, что делать магазинам и супермаркетам совершенно не понятно), поскольку у единщиков такие доходы формируются именно по кассовому методу. А тут отражать амортизацию в течение 5-10 лет какого-нибудь купленного у единщика станка, бред.

Відповісти
 • елена
05.04.12 23:59

на момент подачи такой информации единщика может уже и не быть...

Відповісти
 • елена
06.04.12 00:14

додаток нежизнесопособен хотя возможен такойвариант развития бреда: будут единщиков (особенно те, что в 3 и 4 группе и налог которых зависит от выручки) третировть "почему не показал доходы, вот предприятие А показало затраты по тебе?", а единщик будет чесать затылок и тут возможны варианты: а) можно найти какой-нибудь документ в предыдущих периодах на эту сумму по этому котрагенту и доказать, что ты ничего государству не должен; б) а может быть вариант, что ты этого контрагента знать не знаешь, т.к. продал какую-нибудь фиговину подотчетнику, а контрагенту наконец-то спустя пару лет удалось ее кому-то продать, и как доказать, что ты не укрываешь доходы - ума не преложу, вообщем, в нашем государстве, как всегда...

Відповісти
 • Василиск
06.04.12 00:36

Для Ромашки: Не нужно противопоставлять и сталкивать лбами загальносистемщиков и единщиков. Мы такие же граждане и так же страдаем от этого "учёта". Вся вина на разработчиках ПКУ.

Відповісти
 • Владимир
06.04.12 09:43

"почему не показал доходы, вот предприятие А показало затраты по тебе?" Пусть предприятие покажет "первичные документы" на мое имя. А то что кто-то и что-то показывает в разных Ой, какашечных додатках меня волновать не должно. Будут факты - звоните!!!

Відповісти
 • Ромашка
06.04.12 10:50

Для Василиска: не хотела Вас обидеть. конечно же это не вина единщиков.

Відповісти
 • Юлик
08.04.12 23:30

тут еще вот в чем может быть дело - "отловить" единщиков, которые подались в 1и 2 гр., а у них нет-нет, а проскочит контрагент-общесистемщик, вот тут-то их в 3-ю гр и определят, а это, извините, не 215 грн налога, а 3 либо 5 % от дохода - и в бюджет.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам