Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


11.04.12
10628 24 Друкувати

Как облагается НДФЛ продажа автомобиля по генеральной доверенности?

   Як обкладається ПДФО продаж автомобіля за генеральною довіреністю?
   
   Відразу нагадаємо, що Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень» від 05.07.2011 р. № 3565-VI скасував, зокрема, такий документ, як довіреність на керування автомобілем. Однак, так звана «генеральна довіреність», за допомогою якої фізичні особи дуже часто оформлюють продаж автомобіля, все ще має юридичну силу і про її скасування в Законі не йдеться.
   
   Під генеральною довіреністю маємо на увазі документ, на підставі якого довірена особа (повірений) може здійснювати будь-які законні дії з отриманим автомобілем, в т. ч. продавати його, дарувати, обмінювати, здавати в оренду і т. д. При цьому слід звернути увагу на те, що всі ці дії здійснюються від імені людини, яка видала довіреність, а не від власного імені повіреного.
   
   Відмінність генеральної довіреності від договору купівлі-продажу полягає в тому, що юридично вона не передбачає передачу права власності на автомобіль. Поширена практика застосування цього документа пов’язана з намаганням фізичних осіб зекономити на сплаті податків та на витратах, пов’язаних з постановкою придбаного автомобіля на облік.
   
   В даній консультації не будемо зупинятися на юридичних аспектах та ризиках оформлення генеральної довіреності, а розглянемо порядок оподаткування доходів фізичної особи, яка в такий спосіб здійснила продаж автомобіля.
   
   Відразу зазначимо, що норми стосовно оподаткування доходів фізичної особи від такого завуальованого продажу, з прийняттям ПКУ дещо змінилися.
   
   Так, в п. 1.2 ст. 1 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV містилася норма, відповідно до якої з метою оподаткування до доходів фізичної особи включалась звичайна вартість майна, яке передається за довіреністю іншій особі, якщо умови такої довіреності передбачали право такої іншої особи продати таке майно або відчужити його в інший спосіб, крім такої передачі між членами подружжя у межах спільної часткової або спільної сумісної власності.
   
   В цьому ж пункті було зазначено, що якщо повірений повертає довірителю кошти, отримані внаслідок такого продажу (відчуження) у майбутньому, то:
   
   – сума таких коштів не включається до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу повіреного;
   
   – додатна різниця між сумою таких коштів та звичайною вартістю майна, переданого за довіреністю, включається до складу загального оподатковуваного доходу довірителя відповідного звітного податкового періоду.
   
   На практиці, якщо повірений і продавав в подальшому автомобіль, то про повернення коштів довірителю мова не йшла, адже фінансові відносини між ними врегульовувались ще на етапі оформлення генеральної довіреності.
   
   Таким чином, норма Закону щодо оподаткування доходу довірителя, в ідеалі, була справедливою, оскільки відображала дійсну сутність операцій з передачі майна за генеральною довіреністю. Однак, з іншого боку, ця норма так і не знайшла свого практичного застосування у зв’язку з відсутністю практичних механізмів розрахунку та сплати податку.
   
   Податкові органи спочатку намагалися впровадити її в життя (посилаючись на неї у відповідях в «Єдиній базі податкових знань»), а пізніше відмовилися від цієї ідеї (див., наприклад, запитання-відповідь в «Єдиній базі податкових знань»), вказавши, що оскільки за фактом нотаріального посвідчення договору доручення права користування чи розпорядження майном не відбувається переходу права власності на об'єкт, то немає і обставин для оподаткування передачі такого майна.
   
   ПКУ подібної норми не містить. Таким чином, на сьогодні в момент передачі автомобіля за генеральною довіреністю питань з оподаткуванням «продавця» не виникає. Однак вони можуть з’явитися, коли повірений вирішить продати автомобіль.
   
   І питання тут зводяться до наступного: хто саме (довіритель чи повірений) і яким чином повинен сплатити податок від такого продажу, а також чи необхідно такій особі за результатами року декларувати продаж автомобіля в податковій декларації?
   
   Як зазначалося вище, до моменту продажу власником автомобіля залишається довіритель. А тому юридично саме йому належить дохід від продажу автомобіля повіреною особою. Але фактично довіритель свою винагороду вже отримав і навряд чи взагалі буде повідомлений повіреним про факт продажу автомобіля.
   
   Однак на практиці довіритель все ж таки отримує інформацію про продаж. І, як не дивно, надходить вона від податкового органу, який надсилає колишньому власнику автомобіля «лист щастя» з проханням задекларувати доходи від продажу майна.
   
   Відповідь на питання, звідки податкові органи отримують інформацію про зміну власника автомобіля, міститься в п. 173.5 ПКУ, відповідно до якого органи, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів, зобов'язані повідомляти органи державної податкової служби за місцем розташування про транспортні засоби, зареєстровані або зняті з реєстрації, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу, за формою, затвердженою центральним органом державної податкової служби, а також про їх власників.
   
   Оподаткування доходу фізичної особи від продажу автомобіля здійснюється відповідно до норм ст. 173 ПКУ.
   
   Як передбачено п. 173.1 ПКУ, дохід платника податку від продажу (обміну) об'єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, визначеною в п. 167.2 ПКУ (5 %). Дохід від продажу об'єкта рухомого майна визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта.
   
   Разом з тим, згідно з п. 173.2 ПКУ, як виняток з положень п. 173.1, під час продажу одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера не частіше одного разу протягом звітного податкового року доходи продавця від зазначених операцій оподатковуються за ставкою 1 %.
   
   Дохід, отриманий продавцем від продажу протягом звітного податкового року другого та наступних об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера, підлягає оподаткуванню за ставкою 5 %.
   
   Тепер щодо механізму сплати податку до бюджету.
   
   Як відомо, раніше договір купівлі-продажу вживаних автомобілів між фізичними особами оформлявся або у нотаріуса, або через товарну біржу. У 2010 р. продаж вживаних автомобілів через товарні біржі було заборонено шляхом внесення змін до ст. 15 Закону України «Про товарну біржу» від 10.12.91 р. № 1956-XII. Таким чином, особою, через яку проходять договори купівлі-продажу автомобілів між фізичними особами, залишився нотаріус.
   
   Відповідно до п. 173.4 ПКУ під час проведення операцій з відчуження об'єктів рухомого майна в порядку, передбаченому цією статтею, нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого рухомого майна та документа про сплату податку до бюджету стороною (сторонами) договору та щокварталу подає до органу державної податкової служби за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про такий договір, включаючи інформацію про його вартість та суму сплаченого податку, в порядку, встановленому цим розділом для податкового розрахунку.
   
   При цьому платник податку самостійно визначає суму податку і сплачує його до бюджету через банківські установи.
   
   Враховуючи те, що договір купівлі-продажу в даному випадку укладається повіреним, на нашу думку, саме він повинен визначити величину податку та сплатити його до бюджету перед нотаріальним посвідченням договору.
   
   Однак, враховуючи те, що з юридичної точки зору дохід від продажу автомобіля належить його власнику, а не повіреному, в процесі сплати податку необхідно звернути увагу на два важливих моменти:
   
   1) для того, щоб застосувати правильну ставку податку (1 % чи 5 %), повіреному необхідно дізнатися у довірителя (власника), чи є для нього продаж автомобіля першим в цьому році;
   
   2) сплачуючи податок до бюджету, на нашу думку, в платіжних документах повіреному потрібно вказати номер облікової картки (ідентифікаційний код) довірителя. Якщо повірений вкаже власний номер, це означатиме, що власник автомобіля податок так і не сплатив.
   
   Що стосується необхідності подання річної декларації про майновий стан і доходи, то відповідно до п. 179.2 ПКУ обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним, якщо він отримував доходи від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до цього розділу.
   
   Таким чином, за відсутності інших підстав для подання річної декларації, у випадку, якщо при продажу автомобіля перед нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу відбулася сплата податку, декларацію можна не подавати.
   
   У зв’язку з тим, що в більшості випадків довіритель не має жодної інформації щодо подробиць продажу автомобіля, йому доведеться відновити зв'язок з довіреною особою та отримати від неї такі відомості. Не виключаємо, що почуте від повіреного все ж таки призведе до необхідності подання декларації та сплати податку власником авто.
   
   
   Сергій Кучеренко
   аудитор Аудиторська група «Гарантія-Аудит»
   
   Дата підготовки 14.03.2012
За матеріалами ЛИГА:ЗАКОН
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • Argent
11.04.12 20:38

Так отож. - Говорили же своим ФЛ -П : ген доверенность от проблем не избавляет, лучше сделайте сразу договор купли-продажи и при условии акта оценочной стоимости, нотариального заверения и оплаты 1% налога больше ничего делать не нужно. Даже сдавать деку! А у нас теперь: где доверенное лицо, как искать, в ГАИ с учета транспортное средство вроде снято, а снято могло быть, согласно закона, только при договоре купли-продажи. И самый главный вопрос: уплачен ли налог при продаже?!!! Куда бежать - в ГАИ, в налоговую - может пробить поступали ли по идентиф код на счет (доход от продажи ....) деньги - в налоговой вроде должно быть видно...В ОБЩЕМ КАК ВСЕГДА!

Відповісти
 • Евгений
12.04.12 00:38

Цілком згоден з Вами. Я теж продав автомобіль, зняв з обліку, з мене взяли податок з продажу. В квитанції всі дані є, так ні бігай в податкову все показуй, розказуй. Навіщо їм тоді бази даних і комп'ютери.

Відповісти
 • Молодец
12.04.12 03:00

А почему не нужно сдавать деку?????

Відповісти
 • Практик
12.04.12 03:30

Во-первых: осуществить куплю-продажу авто можно и через комиссионный магазин, который выписывает справку-счет и обязан с-но ст.173.3 НКУ проконтролировать уплату НДФЛ и подать 1ДФ. В статье много сказано верно, но практика дает и опыт. Снять авто с учета в МРЭО можно и по доверенности (без хозяина), и выписать справку-счет в комиссионном магазине тоже, главное при оплате НДФЛ написать заявление от имени хозяина, что продажа авто первая в текущем году (читайте ст. 173.3 конец первого абзаца), для такого заявления можно связаться с хозяином или если поверенный не может выяснить очередность продаж хозяином, то лучше платить 5% НДФЛ. Самое сложное в этой процедуре выяснить ИНН хозяина, чтобы оплатить правильно НДФЛ и комиссионному магазину отчитаться в 1ДФ, потому что очень часто нотариусы не пишут ИНН хозяина, особенно если генеральная доверенность дана с правом передоверия, то во второй доверенности от хозяина часто остается только ФИО и адрес, даже паспортных данных нет. И вот тогда комиссионный магазин вынужден в 1ДФ показывать доход на доверенное лицо. Во-вторых: декларировать такие доходы не нужно, но налоговики получив 1 ДФ иногда приглашают таких продавцов подтвердить доход и оплату налога, тогда они бегут в комиссионный магазин с просьбой найти их квитанцию об оплате НДФЛ т.к. за год они ее теряют.. А еще бывает, что поверенный гос. служащий, он должен подать новую декларацию, которую недавно утвердили, и там он не пишет, что продавал автомобиль, а если в 1ДФ комиссионный магазин укажет не хозяина (ввиду отсутствия в доверенности его ИНН), а доверенное лицо, тогда пиши-пропало. С юридической точки зрения поверенный не хозяин и деньги от продажи ему не могут принадлежать ( кстати, а почему же хозяин когда отдавал авто по генеральной доверенности, не отчитался в налоговую, что получил доход за авто по генералке???) в таком случае комиссионному магазину надо подать уточненку по 1ДФ, а там сразу штраф за подачу уточненки 510 грн. ст.119.2 ...подання з недостовірними даними..) Все зависит от правильности оформления документов, как у нотариуса, так и в комиссионке, от их уровня знаний закона и практики. Если у кого есть вопросы связанные с авто пишите - проконсультирую т.к. давно этим занимаюсь.

Відповісти
 • Практик
12.04.12 03:35

Деку не надо подавать с-но ст. 179.2 НКУ т.е. когда продажа осуществляется при посредничестве налоговых агентов, которые обязаны контролировать уплату НДФЛ, таковыми являются нотариусы и комиссионные магазины в нашем случае.

Відповісти
 • Наталья
12.04.12 03:37

Для Практика : На какой адрес писать ?

Відповісти
 • Практик
12.04.12 03:39

lana89dn@mail.ru

Відповісти
 • Аноним
12.04.12 03:41

можно и здесь в комментариях буду отвечать

Відповісти
 • Наталья
12.04.12 03:53

Спасибо. Нужно ли в договоре между комиссионером и комитентом прописывать сумму НДФЛ и удерживать ее с дохода комитента ? Если у Вас есть образец договора комиссии на авто, вышлите пожалуйста на адрес: rivnovaga@ukr.net

Відповісти
 • Практик
12.04.12 04:09

Текст договора свободный и сумму НДФЛ в нем прописывать не обязательно. НДФЛ платится на основании НКУ даже если это в договоре не будет прописано. Если деньги за авто идут через р/счет комиссионера, то можно из них удержать НДФЛ и в этот же день перечислить в бюджет. На практике обычно комитент сначала идет в кассу банка платить НДФЛ на реквизиты, которые ему даст комиссионер т.е в местный бюджет по месту регистрации комиссионера, а потом оформляется справка-счет, также и нотариус без предварительной уплаты НДФЛ он договор оформлять не будет.

Відповісти
 • Практик
12.04.12 04:37

Уточняю, НДФЛ оплачивается в бюджет платником податку ".. а платник податку під час укладання договору зобов'язаний самостійно сплатити до бюджету податок від продажу (обміну) об'єктів рухомого майна" ст.173.3 второй абзац. т.е НДФЛ платиться от имени хозяина, с указанием его ИНН., даже если договор комиссии заключен с доверенным лицом и от его имени платиться комиссионное вознаграждение комиссионеру.

Відповісти
 • Аноним
12.04.12 04:38

Извините за грамматику, хочу сказать быстро и не обращаю внимание на ошибки. Главное смысл.

Відповісти
 • Наталья
12.04.12 04:48

Смысл понятен,благодарю.

Відповісти
 • Практик
12.04.12 04:51

Договор получили?

Відповісти
 • Наталья
12.04.12 07:55

Да, спасибо за отзывчивость.

Відповісти
 • Ольга
13.04.12 00:19

Подскажите, какой код дохода указывать в 1ДФ при покупке авто у физ. лица. НДФЛ за него оплатили.

Відповісти
 • Ольге
13.04.12 00:48

Код 105

Відповісти
 • Ольга
13.04.12 00:58

Спасибо. я пыталась в налоговой узнать - они не знают. :)

Відповісти
 • Ника
13.04.12 04:36

Подскажите, кто сталкивался с такой ситуацией: покупка юридическим лицом грузового автомобиля у физлица. Нужно ли юр. лицу дополнительно платить НДФЛ и будет ли возможность амортизации и расходов на ремонт.

Відповісти
 • Ольга
13.04.12 05:31

Ника, мы покупали автомобиль у физ. лица. Дополнительно НДФЛ платить не надо. Нужно его один раз заплатить со своего счета на счет бюджета специяальный от лица продавца, т.к. вы являетесь налоговым агентом и выплатить стоимость автомобиля физ.лицу за вычетом НДФЛ. Конечно амортизация будет и расходы тоже.

Відповісти
 • алина
16.04.12 05:20

если подаешь уточненку сам то то штраф ст.119.2 за недостоверную информацию применить нельзя.

Відповісти
 • алина
16.04.12 05:22

Если сам выявляешь ошибку и уточняешь ее, то штраф ст.119.2 применять не имеют права

Відповісти
 • Ника
17.04.12 01:21

Ольга, спасибо за инфу. Очень помогли.

Відповісти
 • Анна
17.04.12 02:29

Хотельсь бы , что бы мы и налоговики одинаково понимали закон, а то в разных налоговых ст. 119.2 понимают по-разному. В Донецке за уточненный ИНН в 1 ДФ штрафуют.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам