Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


25.06.12
3119 23 Друкувати

Как облагаются НДС экспедиторские услуги?

   Приводом для написання даної публікації став лист ДПСУ від 19.04.2012 р. № 11358/7/15-3417-17, в якому податківці виписали чергову версію оподаткування експедиторських послуг ПДВ.
   
   Раніше, у статті «Податок на додану вартість в діяльності експедитора» ми зазначали про те, що з прийняттям ПКУ експедиторам живеться нелегко, оскільки версій оподаткування ПДВ їх діяльності, висунутих податківцями, дуже багато.
   
   Мабуть, на сьогодні експедитори вже визначилися з варіантом, за яким вони працюють, та який є прийнятним для них та для їх клієнтів.
   
   Проте і для них може бути цікавим лист № 11358/7/15-3417-17, оскільки в ньому міститься чергова думка податкового органу, яку неможливо проігнорувати.
   
   Отже, коротко нагадаємо, що ст. 1 Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 01.07.2004 р. № 1955-ІV визначає експедитора як суб'єкта господарювання, який за дорученням клієнта та за його рахунок виконує або організовує виконання транспортно-експедиторських послуг, визначених договором транспортного експедирування.
   
   Тобто, по суті, експедитор є агентом і, відповідно, підпадає під дію п. 189.4 ПКУ: у посередника виникають податкові зобов’язання та податковий кредит з ПДВ за правилом першої події. При цьому даний пункт зобов’язує посередників діяти так, ніби це «прямий», а не посередницький договір.
   
   Послуги експедитора, як правило, полягають в організації перевезення вантажу замовника.
   
   Оподаткування податком на додану вартість послуг з перевезення митною територією України не викликає сумнівів: такі послуги оподатковуються за загальною ставкою 20 %.
   
   Що стосується послуг міжнародного перевезення, то відповідно до пп. 195.1.3 ПКУ до таких послуг застосовується нульова ставка за умови, що міжнародне перевезення підтверджується єдиним міжнародним перевізним документом.
   
   В листі від 05.05.2012 р. № 12804/7/15-3417-05 податківці підтвердили таку думку та зокрема зазначили, що нульова ставка застосовується до операцій з постачання послуг з міжнародного перевезення вантажів по всьому маршруту перевезення вантажів в цілому, без поділу його на відрізки в межах митної території України та поза межами митної території України, за умови, що таке перевезення здійснюється в рамках одного договору.
   
   Отже, послуги з міжнародного перевезення вантажів оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою.
   
   Винагорода експедитора за здійснення організації перевезення оподатковується податком на додану вартість згідно з пп. «ж» п. 186.3 ПКУ. Тобто, якщо транспортно-експедиторські послуги надаються експедитором:
   
   – резиденту України, то вони оподатковуються за загальною ставкою 20 %;
   
   – нерезиденту України, то вони не підлягають оподаткуванню, оскільки місце постачання таких послуг вважається поза митною територією України.
   
   Про що ж йдеться в листі № 11358/7/15-3417-17? А в ньому податківці підтверджують, що місце постачання транспортно-експедиторських послуг визначається відповідно до пп. «ж» п. 186.3 ПКУ – за місцем реєстрації чи місцем постійного (переважного) проживання отримувача послуг.
   
   Одночасно вони роблять висновок: «…надані експедитором транспортно-експедиторські послуги є об'єктом оподаткування, незалежно від того, резидентом чи нерезидентом виступає їх замовник».
   
   Незрозуміло, чим керувалися податківці, адже такі висновки зовсім не логічні. Та це ще не все.
   
   Так, автори листа повністю ігнорують п. 189.4 ПКУ (він писаний для посередників, але не для експедиторів!) та зазначають, що у експедитора виникає податкове зобов’язання з податку на додану вартість виключно на суму його винагороди (і в будь-якому разі за ставкою 20 %!).
   
   Тобто, якщо експедитор звертається до перевізника-резидента, який, наприклад, здійснить перевезення по Україні та надасть експедитору податкову накладну на суму перевезення за загальною ставкою 20 %, то таку накладну експедитор повинен відобразити в рядку 14 Декларації з ПДВ, де зазначається придбання товарів/послуг, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності.
   
   Звісно, що податкову накладну замовнику на суму перевезення експедитор не надає.
   
   Таке трактування положень ПКУ призведе до занепаду транспортно-експедиторської діяльності: хто захоче працювати з експедитором, якщо він не надасть податкову накладну на суму перевезення? Хіба що тільки нерезидент. Проте з нерезидентом буде не вигідно працювати експедитору, оскільки лист № 11358/7/15-3417-17 вказує на те, що винагороду потрібно буде оподаткувати за загальною ставкою.
   
   Крім того, в листі № 11358/7/15-3417-17 йдеться і про оподаткування податком на додану вартість послуг з перевезення у випадку, якщо перевізником є нерезидент.
   
   Посилаючись на ст. 208 ПКУ, податківці запевняють, що при отриманні таких послуг від нерезидента на митній території України експедитор повинен нарахувати ПДВ за основною ставкою та включити суму нарахованого ПДВ до складу податкових зобов'язань Декларації з ПДВ за відповідний звітний період. А от права на податковий кредит за такою сумою ПДВ експедитор не має, оскільки він визначає свої податкові зобов'язання виходячи з отриманої винагороди.
   
   Підсумовуючи вищевикладене, напрошується висновок, що для податкового органу експедитори – це окрема категорія суб’єктів господарювання, що не піддається визначенню.
   
   Впевнені, що експедитори, які керуються в своїй діяльності здоровим глуздом, лише візьмуть лист № 11358/7/15-3417-17 собі на замітку і не будуть сприймати його як керівництво до дії.
   
   
   Світлана Петрова
   аудитор
   Аудиторська група «Гарантія-Аудит»
   
   Дата підготовки 11.06.2012
За матеріалами ЛИГА:ЗАКОН
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • Людмила
25.06.12 23:55

Подскажите, юр лицо 4 група надает транспортно-экспедиторские услуги возможна ли эта схема : заказчик юрлицо общая си-ма -экспедитор юр лицо 4 група упрощ си-ма- перевозчик предприниматель 2 група упр си-ма

Відповісти
 • Лепесток
26.06.12 00:52

Людмиле - возможно. Я так понимаю смысл 2 группы. Услуги- только единщикам (юрикам, физикам)+населению, торговля - со всеми, в т.ч. с общесистемниками. "2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень."

Відповісти
 • Людмила
26.06.12 02:17

Виплати, які не враховуються при обчисленні середньої заробітної плати згідно положення № 100 При обчисленні середньої заробітної плати в усіх випадках її збереження у розрахунку не враховуються: виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять в обов’язки працівника (за винятком доплат за суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт і виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадових окладах, що виплачується працівникам, які виконують обов’язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу і не є штатними заступниками); одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо); компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових); премії за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки і технології, за збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів, збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин, введення в дію виробничих потужностей та об’єктів будівництва (за винятком таких премій працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результатами господарської діяльності); грошові і речові винагороди за призові місця у змаганнях, оглядах, конкурсах тощо; пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати; літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що виплачується за авторським договором; вартість безплатно виданих спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування; дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку; виплати, пов’язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо; вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування; заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством); суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я; доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства; компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати. Командировки в розрахунок відпускних не включаються і ніколи не включалися , нам хтось вішає локшину

Відповісти
 • Людмила
26.06.12 02:19

Ой, коментар про відпустки не туди вставила

Відповісти
 • Володимир Калуш- Людмилі
26.06.12 07:31

На рахунок питання, щодо експедитора на 4 групі та перевізника на другій групі моя думка протилежна. Адже Експедитор є посередником. Відносно цього ДПСУ в минулому році видала цікавий лист, де є чітке формулювання, в якому сказано, що екседиція є посередником між замовником і перевізником! І при перевірці Замовника ніхто не буде дивитись на статус експедитора, а звертається увага на статус Перевізника! В прошлорічному листі якраз вказувалось на минулорічну заборону віднесення до складу валових витрат Замовника витрат на Перевізника , який перебував на спрощеній системі. Так що, Людмило, не слухайте будь-ласка, "ЛЕПЕСТКА" , в цій ситуації Перевізник може бути на загальній, або на 3-4 категорії.

Відповісти
 • Игорь
26.06.12 08:15

Согласен с Володимир Калуш. В данной ситуации ни заказчику , и экспедитору никакой разницы, кто там перевозчик. А вот у перевозчика могут возникнуть серьезные проблемы. при проверке. Ведь даже одна сделка , где смогут доказать, что он ехал не для экспедитора, а для заказчика, лишает его задним числом права на единых налог, со всеми вытекающими прелестями, вроде подоходного и НДС без права на налоговый кредит . Так что когда перевозчики спрашивают меня (я - экспедитор 4гр ЕН): "А Вы работаете со второй группой?" я отвечаю "Я-то работаю, а вот Вам не советую", и объясняю чем это для них чревато. Правда далеко не всех это останавливает..

Відповісти
 • Лепесток
26.06.12 09:00

Игорь, согласна с Вами. Я что-то протупила... В спешке , прочитав вопрос, решила, что он сводится к тому: Имеет ли право СПД-единщик оказывать услуги юр.лицу-единщику. Поэтому и ответила, что можно. Если же отслеживать ситуацию Заказчик-Экспедитор-Перевозчик, то действительно, СПД-единщик 2-й группы может пострадать. Хотя, Владимир, как я понимаю, больше за Заказчика переживал ( по ранее действующим правилам он действительно мог пострадать, сейчас же - ему все равно. Накажут только СПД-единщика 2-й группы ).

Відповісти
 • Ирина-Людмиле
26.06.12 10:55

Людмила, а я считаю, что можно... Ведь согласно ГКУ и Закона " О транспортном экспедировании" можно заключать договор транспортного экспедирования даже с привлечением третьего лица-Перевозчика. Вот Ваш Экспедитор по Договору транспортного экспедирования и найдет Перевозчика, и заключит с ним договор перевозки от своего имени, но за счет Заказчика экспедиторских услуг. Имя Перевозчика не должно фигурировать в договорных отношениях между Заказчиком экспедиторских услуг и Экспедитором.... И где здесь нарушение? У единщика ФЛП на 2-ой группе, договор транспортного экспедирования с единщиком-4 группы, при чем тут Заказчики Экспедитора, почему Перевозчик должен знать на какой системе налогообложения Заказчики Экспедитора? Полная чушь, не надо путать агентский договор или договор поручения с договором транспортного экспедирования! Главное составить правильно и грамотно договора.

Відповісти
 • Ирина-Людмиле
26.06.12 11:00

Статья 929 ГКУ: Договором транспортного экспедирования может быть установлена обязанность экспедитора организовать перевозку груза транспортом и по маршруту, выбранному экспедитором или клиентом, обязательство экспедитора заключить от своего имени или от лица клиента договор перевозки груза, обеспечить отправку и получение груза, а также другие обязательства, связанные с перевозкой. Вот и получается, что если договор перевозки заключит Экспедитор с Перевозчиком от своего имени, то все в порядке, а если от имени своего Клиента, то согласна с выводами Игоря и Владимира.

Відповісти
 • Ирина-Владимиру и Игорю
26.06.12 11:16

С/но ГКУ: Статья 932 ГКУ Выполнение договора транспортного экспедирования 1. Экспедитор имеет право привлечь к выполнению своих обязанностей других лиц. 2. В случае привлечения экспедитором к выполнению своих обязанностей по договору транспортного экспедирования других лиц экспедитор отвечает перед клиентом за нарушение договора. Вот теперь объясните мне, если при привлечении третьего лица - ПЕРЕВОЗЧИКА за выполнение договора ТЭ отвечает Экспедитор, то почему же тогда Перевозчику грозит то, что Вы описали выше? Да, я согласна, что экспедитор по сути - это посредник. Но все зависит от порядка составления самого договора. В отличие от агентских Договоров и договора Поручения, в договоре ТЭ не должно в обязательном порядке указываться третье лицо - ПЕРЕВОЗЧИК. Перевозчик по договору ТЭ действует ОТ СВОЕГО ИМЕНИ. Или исходя из Вашего мнения, Вы хотите сказать, что единщику ФЛП на 2-ой группе нельзя заключать Договор комиссионной торговли на реализацию товаров с единщиком 4-ой группы, если он не будет знать статус Покупателей товаров? А если он будет знать статус Покупателей товаров, значит и будет знать этих покупателей и получается, что смысл коммиссионной торговли просто теряется, ведь в данном случае можно на прямую работать с Покупателями.

Відповісти
 • Ирина-Владимиру и Игорю
26.06.12 11:39

Я считаю, что если Экспедитор по двум договорам будет действовать от своего имени ( в одном как ИСПОЛНИТЕЛШЬ- это договор ТЭ, а в другом, как ЗАКАЗЧИК - это договор перевозки). То в данном случае, единщику ФЛП на второй группе ничего не грозит...Повторяюсь, что он может знать только статус налогоплательщика своего заказчика - ЭКСПЕДИТОРА, но не его клиентов. Его Клиентов он вообще может не знать...Иначе и смысл договора Экспедирования может вообще потеряться...И пусть ГНС доказывает, что хочет и пишет бредовые свои письма - рекомендации.

Відповісти
 • Игорь
26.06.12 23:56

Ирине: Логика нашей налоговой может быть весьма своеобразна. То что Вы говорите конечно верно - главное правильно составить договор. Но это все хорошо и правильно, если у Вас за спиной есть пару грамотных юристов на зарплате, которые будут обжаловать акты проверки, судиться с налоговой , подавать на апелляции и бороться до последнего. А перевозчик на 2гр ЕН - это чаще всего сам СПД, он же бухгалтер, он же водитель, он же механик , он же директор. Чаще всего это одна машина, которую он сам и водит. Юристами там и не пахнет, и чаще всего такой перевозчик не зарабатывает столько, чтобы их нанять. И когда налоговая вывернет ему руки, рассказав что три года назад он оказал услугу перевозки ЗАКАЗЧИКУ на общей системе ( потому что где-то в договоре перевозки прозевал фразу "экспедитор действует от имени и за счет заказчика" или просто потому что какой-то экспедитор не вернул подтвержденный договор) сопротивляться он не сможет. А потом эти СПДки плачут в коридоре под кабинетом проверяющих с актом на 3-5 млн грн на руках и не знают куда дальше идти и что делать. И все потому что три года назад Ирина на форуме написала "можно, не бойтесь", ведь все остальное , что Вы написали , простой водитель осознать может далеко не всегда. Я всегда не жалею своего времени, рассказываю перевозчикам 2гр ЕН возможный риск для них. Но если хотят ехать -запретить им не могу, пускай.

Відповісти
 • Лепесток
27.06.12 03:46

Ирине То, что Вы говорите, было абсолютно правильным до теперешней ситуации: сейчас налоговики настойчиво требуют договор транспортного экспедирования рассматривать как агентский ( т.е. экспедитор должен действовать от имени и за счет заказчика ) и требуют предоставить Заказчиком всю цепочку "подряда". Хотя, действительно, если договор с Перевозчиком заключает Экспедитор, то Заказчик может и не знать, кто он и что он. Но, т.к. на СМР-ке и ГТД-ке всегда стоит штамп перевозчика и налоговики с 01.04.11 не разрешали включать в ВР ст-ть перевозки, если Экспедитор привлекал к перевозке СПД-единщика ( хотя договор заключался между Заказчиком и Экспедитором, Экспедитором и Перевозчиком ). И теперь, при малейшей зацепке, налоговая старается хоть кого-то да оштрафовать в данной ситуации. И судись с ними потом - хоть до потери пульса. До вступления НКУ меня вообще не интересовал вопрос, кто Перевозчик, т.к. наша фирма заключала договор транспортного экспедирования именно с Экспедитором, а он, в свою очередь, для перевозки мог привлекать и третьих лиц. Теперь же , в свете последних событий, дуем на воду... Аудиторы во избежание данной ситуации предлагали не называть договор Транспортного экспедирования, а просто - договор перевозки (с привлечением третьих лиц ; благо сейчас лицензия нужна только на перевозки "особых" грузов ). Т.к. для налоговиков слово ЭКСПЕДИРОВАНИЕ трактуется в свете ст. 1 Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 01.07.2004 р. № 1955-ІV визначає експедитора як суб'єкта господарювання, який за дорученням клієнта та за його рахунок виконує або організовує виконання транспортно-експедиторських послуг, визначених договором транспортного експедирування.

Відповісти
 • Людмила
27.06.12 04:29

Благодарю всех, кто откликнулся, если честно, то мы уже полгода узнаем -да или нет , ответы такии же как и в откликах, хотя АСМАП утверждает , что можно. возможно бухгалтер 911 даст какие-то разяснения, если конечно они читают наши коментарии

Відповісти
 • Лепесток
27.06.12 05:09

Людмила, я думаю что "единственный" ответ мы получим только после смещения сегодняшних "профессоров". А что с НДС творится у экспедиторов - это же вообще что-то неописуемое...

Відповісти
 • Володимир Калуш- Людмилі
27.06.12 08:00

На рахунок питання, щодо експедитора на 4 групі та перевізника на другій групі моя думка протилежна. Адже Експедитор є посередником. Відносно цього ДПСУ в минулому році видала цікавий лист, де є чітке формулювання, в якому сказано, що екседиція є посередником між замовником і перевізником! І при перевірці Замовника ніхто не буде дивитись на статус експедитора, а звертається увага на статус Перевізника! В прошлорічному листі якраз вказувалось на минулорічну заборону віднесення до складу валових витрат Замовника витрат на Перевізника , який перебував на спрощеній системі. Так що, Людмило, не слухайте будь-ласка, "ЛЕПЕСТКА" , в цій ситуації Перевізник може бути на загальній, або на 3-4 категорії.

Відповісти
 • Лепесток
27.06.12 10:00

Казали, балакали, сіли та заплакали...

Відповісти
 • Ирина-Игорю-Людмиле
30.06.12 02:22

Игорь, это спорная тема...Я оставляла лишь свое мнение и то, как я бы законно поступила в данной ситуации, ели бы мне это было выгодно. Однозначного ответа я не давала "можно"...Однако и идти на поводу незаконных мнений и рекомендаций ГНС -это более чем незаконно. ТО, что я описала мало того, что не противоречит действующему законодательству, а полностью ему соответствует. А то, как трактуют это работники ГНС вообще бред. Они далеко не юристы и как они могут применить СПДку, у которого договор заключен с Заказчиком его услуг - единщикоми, ту санкцию о которой Вы пишите, не укладывается как-то в моей голове. Ведь в договоре четко определено, что Заказчик услуг перевозки -ЕДИНЩИК, и СПД именно ему оказывает данные услуги. Людмила, если вы боитесь, то бойтесь. Зачем вы заставляете дражать других. Тема, еще раз повторяюсь, в связи с тем, что ГНС трактуют по-своему стала спорной. Однако незаконно. Это обычная схема. Заказчики услуг перевозки заключают с экспедитором-единщиком 4 гр. договор экспедирования, затем Экспедитор заключает договор Перевозки с Перевозчиком - СПД на 2 гр. В Договоре экспедирования прописано, что Экспедитор организовывает абсолютно все по перевозке, в т.ч. и перевозку товара ч/з третье лицо или своим транспортом. Или можно заключить договор перевозки с привлечением третьего лица (но в суде данный договор будет признан договором экспедирования и неважно, как ВАши аудиторы назовут этот договор, главное его предмет). Далее Экспедитор заключает Договор перевозки собственного груза или доверенного ему груза другими лицами, т.е. Экспедитор покупает услугу у Перевозчика и продает своему Заказчику экспедиторские услуги или просто услуги перевозки с привлечением третьего лица.

Відповісти
 • Ирина-Людмиле
30.06.12 02:23

Простите, адресовала не Вам предыдущее сообщение.

Відповісти
 • Ирина-Игорю-Лепестку
30.06.12 02:24

Ирина-Игорю-Людмиле30.06.2012 12:22:22 Игорь, это спорная тема...Я оставляла лишь свое мнение и то, как я бы законно поступила в данной ситуации, ели бы мне это было выгодно. Однозначного ответа я не давала "можно"...Однако и идти на поводу незаконных мнений и рекомендаций ГНС -это более чем незаконно. ТО, что я описала мало того, что не противоречит действующему законодательству, а полностью ему соответствует. А то, как трактуют это работники ГНС вообще бред. Они далеко не юристы и как они могут применить СПДку, у которого договор заключен с Заказчиком его услуг - единщикоми, ту санкцию о которой Вы пишите, не укладывается как-то в моей голове. Ведь в договоре четко определено, что Заказчик услуг перевозки -ЕДИНЩИК, и СПД именно ему оказывает данные услуги. Лепесток, если вы боитесь, то бойтесь. Зачем вы заставляете дражать других. Тема, еще раз повторяюсь, в связи с тем, что ГНС трактуют по-своему стала спорной. Однако незаконно. Это обычная схема. Заказчики услуг перевозки заключают с экспедитором-единщиком 4 гр. договор экспедирования, затем Экспедитор заключает договор Перевозки с Перевозчиком - СПД на 2 гр. В Договоре экспедирования прописано, что Экспедитор организовывает абсолютно все по перевозке, в т.ч. и перевозку товара ч/з третье лицо или своим транспортом. Или можно заключить договор перевозки с привлечением третьего лица (но в суде данный договор будет признан договором экспедирования и неважно, как ВАши аудиторы назовут этот договор, главное его предмет). Далее Экспедитор заключает Договор перевозки собственного груза или доверенного ему груза другими лицами, т.е. Экспедитор покупает услугу у Перевозчика и продает своему Заказчику экспедиторские услуги или просто услуги перевозки с привлечением третьего лица.

Відповісти
 • Ирина-Лепестку
30.06.12 02:41

Лепесток, я вот не могу понять почему Выф сами себе противоречите. В предыдущем сообщении Вы писали: "Т.к. для налоговиков слово ЭКСПЕДИРОВАНИЕ трактуется в свете ст. 1 Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 01.07.2004 р. № 1955-ІV визначає експедитора як суб'єкта господарювання, який за дорученням клієнта та за його рахунок виконує або організовує виконання транспортно-експедиторських послуг, визначених договором транспортного експедирування." В примере приведенном Людмилой и с/но приведенной Вами цитаты из Закона о ТЭ Клиентом по договору транспортного экспедирования выступает именно Заказчик экспедиторских услуг - любое лицо, вот этим лицом (Клиентом) и выдается доверенность на осущ. перевозки груза Клиента (доверенность на груз, на определенные действия, в которой говорится о том, что Экспедитор может передоручить действия третьему лицу). А между единщиком 4 гр. и СПД 2 гр. заключается простой договор перевозки груза. В котором Заказчиком выступает - единщик 4 гр, а Исполнителем СПД 2 гр. Т.е. в договорах не фигурирует то, что груз принадлежит ООО "ВАСО" (которое, кстати, на общей системе). Также, если при договоре перевозки нужна доверенность, то эту доверенность уже оформляет единщик 4 гр. для СПД едищика 2 гр.

Відповісти
 • Ирина-Лепестку
30.06.12 03:37

Далее Вы пишите: "сейчас налоговики настойчиво требуют договор транспортного экспедирования рассматривать как агентский ( т.е. экспедитор должен действовать от имени и за счет заказчика ) " Объясните, что значит "налоговики ностойчиво требуют" - это новый Закон или как? Налоговики настойчиво требовали и оплату экологического сбора за временное размещение бытовых отходов, и уплату "водного сбора" при использовании воды исключительно для санитарно-гигиенических нужд и многие это делали, но потом был издан ГНС приказ о противоположном и теперь все закрепилось изменениями в НКУ. Налоговики требуют так, как им эту удобно и выгодно. А вообще-то, есть законы, которые и трактуют нормы, например, давайте обратимся к ГКУ и определимся с "экспедитор должен действовать от имени и за счет заказчика": Статья 929. Договор транспортного экспедирования 1. По договору транспортного экспедирования одна сторона (экспедитор) обязуется за плату и за счет второй стороны (клиента) выполнить или организовать выполнение определенных договором услуг, связанных с перевозкой груза. ДОГОВОРОМ транспортного экспедирования МОЖЕТ БЫТЬ УТАНОВЛЕНА ОБЯЗАННОСТЬ ЭКСПЕДИТОРА организовать перевозку груза транспортом и по маршруту, выбранному экспедитором или клиентом, ОБЯЗАТЕЛЬСТВО экспедитора ЗАКЛЮЧИТЬ от своего имени или от ЛИЦА КЛИЕНТА ДОГОВОР ПЕРВОЗКИ ГРУЗА, обеспечить отправку и получение груза, а также другие обязательства, связанные с перевозкой. Как видим из законодательства вытекает только возможность прописать в договоре обязательное действие Экспедитора от лица Клиентов, но не его прямая обязанность, как пишите Вы, Лепесток. Ситуация спорная, только из-за того, что так хотят налоговики, поэтому многие, чтобы с ними не спорить или не думать об условии договора просто соглашаются с ними. И при чем здесь штамп Перевозчика на ГТД? Понятно и так, что Заказчик экспедиторских услуг перевозки будет знать название ПЕРЕВОЗЧИКА, но ПЕРЕВОЗЧИК в нашем случае - это СПД 2 гр., как будет знать, что Клиент его Заказчика услуг, находится на общей системе и как СПД единщик 2 гр. узнает Заказчика экспедиторских услуг у Экспедитора? У СПДшника единщика 2 гр. заключен договор перевозки именно с Экспедитором... Нет, это ужас какой-то говорим о возможности такой схемы работы, а Вы лепите сюда возможность отнесения в расходы Заказчика экспедиторских услуг сумм за перевозку груза...Ну при чем тут это? Вопрос нормально задавался: есть одно пред.- е на едином налоге 4 гр. и СПД единщик 2 гр., у которого есть авто. СПД 2 гр. не может оказывать услуги всем подряд. Вот и предпологалась така схема: единщик 4 гр. заключает со всеми покупателями договор перевозки и транспортного экспедирования. Затем единщик 4 гр. заключает договор перевозки с СПД 2 гр., у которого есть авто. Т.е. он заказывает у него услугу по перевозке груза и все. Все расчеты Экспедитор со своими Клиентами ведет самостоятельно. Т.е. в себестоимость услуг экспедирования он включает и возмещение услуг перевозки... Это лично мое мнение основанное на законодательве, но все, понимают это законодательсво по-своему, а некоторые просто идут на поводу у ГНС. Т.е. люди просто опасаются, но не надо здесь говорить, что "должен заключать именно такие догова", если на законодательном уровне есть выбор. А отношение с ГНС- это индивидуальное дело каждого налогоплательщика. "Плакать", соглашаться, ублажать, просить, добиваться, спорить и отстаивать - это дело каждого из нас.

Відповісти
 • Лепесток
30.06.12 04:30

Ирине Я не боюсь... Просто после определения экспедиторских услуг "що ст. 1 Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 01.07.2004 р. № 1955-ІV визначає експедитора як суб'єкта господарювання, який (!!!) за дорученням клієнта та за його рахунок (!!!) виконує або організовує виконання транспортно-експедиторських послуг, визначених договором транспортного експедирування" я поняла, к чему налоговики цепляются ( за дорученням клієнта та за його рахунок ) и об этом честно ПРЕДУПРЕЖДАЮ все стороны сделки. Если СПД-к согласен, то... все "ОК". Благо, теперь хоть юр.лица не наказывают за работу с любыми СПД-ками.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам