Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


06.07.12
2587 52 Друкувати

Налоговые накладные в бумажном виде отменены? Сделаем вывод вместе

   Приводом написання цієї статті стали дискусії бухгалтерів після виходу наших статей «Літо прийшло…», «Очередные изменения в налоговом законодательстве - закономерность? Исправление ошибок?». В ході дискусій у бухгалтерів виникало багато запитань про те, що у разі складання податкових накладних в електронному формі з дотриманням умов їх реєстрації складання податкових накладних в паперовому вигляді не є обов’язковим. Отже, ми вирішили викласти свою думку з цього приводу. Чи погодяться з цією думкою податкові органи покаже час.
   
   З 01.07.12 порядок реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних змінено (зміни внесені Законом України від 24.05.2012 № 4834 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм»).
   
   Так, відповідно до пункту 201.1. ПКУ платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою (за наявності) податкову накладну, складену за вибором покупця (отримувача) в один з таких способів:
   
   а) у паперовому вигляді;
   
   б) в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та умови реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних. У такому разі складання податкової накладної у паперовому вигляді не є обов'язковим.
   
   Отже, з 01.07.12 року переважне право вибору форми складання продавцем податкової накладної належить покупцю. Покупець має право вибрати форму складання податкової накладної продавцем – або паперовий вигляд або електронну форму, а продавець зобов’язаний прийняти цей вибір та виконати його. Виходить, що продавець відмовити покупцю не може, оскільки «зобов'язаний надати покупцю» податкову накладну, складену за вибором покупця.
   
   Податкове законодавство не зазначає, яким чином покупець повинен підтвердити свій вибір форми складання продавцем податкової накладної (письмово чи усно). Щоб уникнути суперечок між покупцями та постачальниками, ми вважаємо, що доцільно цей вибір підтвердити в договорі.
   
   Ми вважаємо, послідовність дій щодо складання податкової накладної може бути такою:
   
   • Покупець вимагає податкову накладну;
   • Покупець робить вибір форми податкової накладної – паперовий вигляд або електронна форма;
   • Продавець складає, підписує та скріплює печаткою податкову накладну;
   • Продавець реєструє податкову накладну в ЄРПН (у разі вибору покупцем електронної форми складання);
   • Продавець надає/надсилає податкову накладну покупцю.
   
   Отже, якщо покупець вибрав електронну форму складання податкової накладної, продавець повинен дотриматись умов порядку її реєстрації в ЄРПН. Чи будь-яку податкову накладну можна зареєструвати в ЄРПН?
   
   Критерії обов’язкової реєстрації податкових накладних визначені абзацами 1 та 2 пункту 11 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ. Нагадаємо, що продавець зобов’язаний зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), якщо:
   
   • сума податку на додану вартість в одній податковій накладній становить понад 10 000 гривень;
   • при здійсненні операцій з постачання підакцизних товарів;
   • при здійсненні операцій з постачання товарів, ввезених на митну територію України.
   
   Отже, виникнення одного з трьох критеріїв зобов’язують продавця зареєструвати податкову накладну в ЄРПН. Виходить, що вибір покупця щодо складання податкової накладної в електронній формі обмежено? Якщо сума ПДВ в податковій накладній менше ніж 10000 грн. (товар не є імпортованим/підакцизним), чи може вона бути зареєстрована в ЄРПН?
   
   Ми спробували зареєструвати таку податкову накладну в ЄРПН, однак в процесі її реєстрації отримали повідомлення наступного змісту:
   

ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО, АЛЕ НЕ ПРИЙНЯТО.

ДОКУМЕНТ БУДЕ ПРИЙНЯТО У РАЗІ ВИКОНАННЯ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ УМОВ.

Зауваження:

Попередження - сума ПДВ в податковій накладній (3641.25) не перевищує встановлену межу (10000.00).

Попередження - для прийняття документу, Вам необхідно надати розрахунок коригування податкової накладної до 0:00 06.07.2012.

Після цього терміну Ви отримаєте повідомлення про прийняття або неприйняття документу.

Відправник: Шлюз прийому звітності 'ДПС України', версія 2.1.4.74.

   
   Отже, технічно зареєструвати таку податкову накладну в ЄРПН на даний час неможливо.
   
   Спробуємо розібратись, чи дійсно законодавство не дозволяє зареєструвати податкову накладну, якщо сума ПДВ менше ніж 10000 грн. (товар не є імпортованим/підакцизним)?
   
   Відповідно до п. 11 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ податкова накладна, в якій сума податку на додану вартість не перевищує 10 тисяч гривень, не підлягає включенню до Єдиного реєстру податкових накладних.
   
   Виходить, що не будь-яку податкову накладну можна зареєструвати в ЄРПН, а тільки ті, які відповідають умовам п. 11 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ. В такому разі покупець не завжди має право вибрати електронну форму складання податкової накладної. На наш погляд, на даний час робити такий висновок завчасно.
   
   Ми звернулись до податкових органів (в рубрику «Єдина база податкових знань») з цим питанням і отримали відповідь, що дане питання знаходиться на погодженні. Тому будемо сподіватись на позитивне вирішення цього питання, оскільки податкова накладна в електронній формі дозволить більш оперативно вести податковий облік (не потрібно чекати її в паперовому вигляді). Тоді як виконати вимоги пункту 201.1 ПКУ у разі коли покупець вибрав електронну форму складання податкової накладної, поки що не зрозуміло.
   
   Інша справа коли сума ПДВ в податковій накладній складає понад 10 000 грн. Покупець скористався правом та вибрав спосіб складання продавцем податкової накладної – електронна форма.
   
   Продавець, виконуючи вимоги пункту 201.1 ПКУ, зареєстрував податкову накладну в ЄРПН (вибір підтверджено в договорі).
   
   Чи потрібна податкова накладна в паперовому вигляді? Повертаючись, до оновленої версії п. 201.1 ПКУ, якщо податкова накладна зареєстрована в ЄРПН, паперовий вигляд не є обов’язковим (може бути надана продавцем, а може і не надаватись).
   
   Яким чином про таку реєстрацію може дізнатись покупець?
   
   При формуванні/складанні податкової накладної за допомогою засобів електронного зв’язку (М.Е.Doc, ОПЗ, інш.), продавець повинен вибрати опцію «Відправити контрагенту», після чого в автоматичному режимі покупцю буде направлене повідомлення.
   
   Який подальший порядок включення податкової накладної до складу податкового кредиту, на даний не зрозуміло. Напевно на підставі отриманого повідомлення, покупець формує Запит та отримує Витяг (про це детальніше нижче).
   
   Чи буде мати покупець право на податковий кредит щодо такої податкової накладної, якщо паперовий вигляд відсутній?
   
   Відповідно до п. пункту 201.10 ПКУ відсутність факту реєстрації платником податку - продавцем товарів/послуг податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або порушення порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту. Отже, паперовий вигляд податкової накладної з метою включення податкового кредиту не потрібен, якщо її включено до ЄРПН.
   
   Таким чином, право на податковий кредит відсутнє, якщо податкова накладна не зареєстрована в ЄРПН та/або заповнена з порушеннями.
   
   Звідси ми можемо зробити висновок, якщо покупець вибрав електронну форму складання продавцем податкової накладної (підтвердив форму її складання в договорі), він матиме право на податковий кредит, якщо продавець дотримався всіх умов її заповнення та реєстрації в ЄРПН. Як перевірити, чи заповнена податкова накладна з порушеннями, якщо вона електронній формі, на даний час не зрозуміло.
   
   Нагадаємо, доцільно перевірити, що продавець зареєстрував податкову накладну в ЄРПН, незважаючи на те, що податкове законодавство не зобов’язує покупця це робити. Бо відсутність факту реєстрації податкової накладної в ЄРПН не дає права на податковий кредит. Технічно це можна зробити за допомогою засобів електронного зв’язку (М.Е.Doc, ОПЗ, інш.) шляхом формування Запиту щодо отримання відомостей з ЄРПН, на який отримати Витяг з ЄРПН за відповідний період щодо зареєстрованих податкових накладних. Якщо податкових накладних багато, можна сформувати Запит щодо пакету податкових накладних та отримати Витяг. Сподіваємось, всі ви знаєте як це робиться.
   
   Отож, поки що відповіді на значну кількість запитань надати важко. Скоріш за все будуть зміни до порядку реєстрації податкових накладних в ЄРПН, порядку складання податкової накладної, порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, податкової декларації.
   
   Хочеться вірити, що можливо це крок до спрощення/полегшення системи податкового обліку та процесу адміністрування податків, оскільки останнім часом, щоб покращити сервіс обслуговування платників податків, в тому числі обмін інформацією, політика органів ДПСУ направлена на впровадження електронних засобів обміну інформацією.
За матеріалами EBS
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • ю
06.07.12 21:45

От нас требуют четко выполнять закон, а сами его написать и внедрить не через "ж" не могут

Відповісти
 • ГБ
06.07.12 22:53

как всегда... через тернии к звездам(((

Відповісти
 • Злой бухг.
06.07.12 23:34

Без бумашки ты какашка ........ я бы не рискнула в ел. виде просить . бумажку с печатью и подписью. и без коментариев.

Відповісти
 • П
07.07.12 00:04

А где же все эти налоговые в электронном виде хранить-то?

Відповісти
 • Aik
07.07.12 00:21

IT а исключително в Медке. Больше ни одна программа не позволяет переслать контагенту НН с отсканированными и наложенными подписью и печатью.

Відповісти
 • Чунь-Мунь
07.07.12 00:23

Очередное "покращення". А чтоб все не расслаблялись! А то социально несправедливо получается: одни вместо отпуска налоговые регистрируют, а другие - на пляжах...

Відповісти
 • Smoll
07.07.12 00:23

Это не закон, а полный бред!!!! порой от поставщиков бумажной НН не добъешься выписаной без ошибок, не говоря уже об электронном!!!!!

Відповісти
 • Smoll
07.07.12 00:25

Да и как с ихними "ХОРОШО" работающими серверами возможно будет потом добится эл. НН.....

Відповісти
 • Iehbr
07.07.12 00:50

В электронном виде иподписаную никто увидеть не может. Не лучше ли НН считать ещё и простой накланой, избавится от накладной раз есть налоговая.

Відповісти
 • Мася
07.07.12 00:57

Паситесь, мирные народы! Вас не разбудит чести клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь А.С. Пушкин

Відповісти
 • Вера в лучшее
07.07.12 01:06

В єл.виде хранить все очень опасно, на собственном опыте убедилась. Сгорел винт - и все, а архива не было (по глупости конечно). Так что храните все и в бумажном варанте и в эл. на нескольких носителях. Да и как быть при встречных проверках, например, давать нал.накл. в ДПИ в эл.виде?!! Мне это не понятно. Или год спустя искать контрагента и просить его дать оригинал?!!!

Відповісти
 • Людмила Вере в лучшее
07.07.12 01:27

как быть при встречных проверках, например, давать нал.накл. в ДПИ в эл.виде?!! Мне это не понятно. Или год спустя искать контрагента и просить его дать оригинал?!!! -------------------------------------------------------------------------------- Вы сможете предоставить Витяг в таком же виде как и для подтверждения регистрации НН в ЕРНН

Відповісти
 • Алиса в стране чудес
07.07.12 01:31

Коллеги, подскажите. Проверяю регистрацию НН в реестре. Приходит отрицательный ответ. А поставщик предоставляет квитанцию, что документ принят. Сижу, думаю, расстраиваться, или нет? И то и другое - бумажка без папы и мамы (без подписи и печати). Но что-то мне подсказывает, что для налоговиком приоритетом будет витяг из реестра. Что делать?

Відповісти
 • Я
07.07.12 01:45

Пусть вам поставщик пришлет квитанцию. Может вы допускаете ошибку при вводе в запрос? Нужно все еще раз проверить, у меня такого еще не было.

Відповісти
 • Алена
07.07.12 01:48

Подскажите пожалуйста, у меня бухгалтера составляют НН. Я их выгружаю в МЕдок, и регистрирую накладывая электронную подпись директора / гл. буха + печать, на на самой накладно (печатной форме) стоит фамилия бухгалтера, который выписал налоговую накладную. Не есть ли это ошибкой, не нужно ли на каждого бухгалтера офрмлять цифровую подпись?

Відповісти
 • Аноним
07.07.12 02:05

Да это ошибка, подписывать н/н должен человек, который накладывает свою электрон. подпись

Відповісти
 • Алиса в стране чудес
07.07.12 02:13

Продолжаю жаловаться: все проверила, ошибок нет. Поставщик квитанцию прислал. Говорит, такое бывает. Я не первая. Не могу для себя решить: приколоть квитанцию и забыть, или расстраиваться дальше?

Відповісти
 • Ника
07.07.12 02:17

Всё не так просто. Если отменят НН в бумажном варианте, то регистрировать нужно будет все без исключения НН. Для ГНСУ полный контроль. Иными словами всю работу свою свалят на нас.

Відповісти
 • Никуша
07.07.12 04:08

Для Алисы в стране чудес Если при проверке отриц.ательный ответ, я бы ставила в кредит, но с жалобой. Пусть налоговики свми разбираются зарегистрирована НН или нет.

Відповісти
 • ИСА
07.07.12 04:17

Алена, подпись на бумажном варианте нн и электронном должна совпадать.

Відповісти
 • тоже бух...
07.07.12 04:23

для "Алиса в стране чудес" Удивительно - у меня регистрируется 100% НН и поставщиков 80% - еще ни разу такого не было чтобы квитанция была а витяг не давал положительный ответ .Странно что ваши поставщики говорят - "вы не первые " Возможно несколько вариантов: например поставщик квитанцию в Worde рисует и не регистрирует совсем - на ней нигде не написано что она из медка. И потом - суть в том чтобы НН была в едином реестре у инспектора видна, а квитанция - то так листик...

Відповісти
 • Алиса в стране чудес
07.07.12 05:13

Спасибо всем за участие! Приятно чувствовать поддержку. Страшно оставаться один на один с этим чудом под названием "законодатель".

Відповісти
 • Гость
07.07.12 05:15

Я буду работать по-старинке: хранить НН в электронном и бумажном виде (мне посоветывали инспектора в одной из Харьковских ГНИ).

Відповісти
 • Александра
07.07.12 06:06

Часто ответ отрицательный из-за того, что у продавца программа перед номером налоговой накладной сама ставит (добавляет) НУЛИ, а он об этом и не знает...

Відповісти
 • Александра
07.07.12 06:12

В одной из этих тем читала о такой проблеме... http://opz.org.ua/forum/viewforum.php?f=20

Відповісти
 • Наташик
07.07.12 06:29

Для Алисы в стране чудес У меня тож такое было. После 5-го запроса всё-таки пришел положительный ответ...

Відповісти
 • Аноним
07.07.12 06:37

Для Алисы в стране чудес. А ваш контрагент случайно не филиал? У меня такое было. Они неправильно ставили номер филиала в номере налоговой (с ноликом впереди). Поэтому не было в витяге. Ставила в кредит по квитанции.

Відповісти
 • Валя
07.07.12 06:56

ИСА 07.07.2012 14:17:14 Алена, подпись на бумажном варианте нн и электронном должна совпадать. Согласно какой статьи закона такие выводы????

Відповісти
 • Светлана
07.07.12 11:21

Подскажите, что делать если подпись и эл.печать директора, а фамилия подписавшего нн не директора?

Відповісти
 • ФУ Светлане.
07.07.12 11:59

светлана, решать только Вам. Судя по тому что в вытяг добавили колонку 8, где указана фамилия лица подписавшего НН, эти фамилии должны совпадать. Что Вы хотите услышать? Для собсвенного спокойствия поменяйте НН или сдайте декларацию с додатком 8. Если сможете доказать налоговой, что это бред, оставьте все как есть.

Відповісти
 • Иннуша
07.07.12 13:31

Життя покращалося, а вы недовольны. Подумешь, придумали еще проверку фамилий и т.д., а почему не попросить у контрагента анализ ДНК ВСЕХ сотрудников, включая уборщицу, а то вдруг ей захочется подписать налоговую?

Відповісти
 • Вика
07.07.12 23:43

Какие там законодатели? Кто это такие? Куча придурков с пальцами в растопырку1 Они не только законы не пишут, они и голосуют за них не читая! Оно им надо? У них своих дел не в проворот. И там бабки срубить надо, и дочку в зам.генерального (куклу) пристроить надо, слетать на Канары на недельку, поздравить януковича с днем рождения - дел - с ума сойти можно. Какие НН? Спросить у того, кто голосовал за эти поправки к НКУ, ну чтоб разъяснил? Думаю, посмотрит на Вас, как на сумашедшего, искренне не поняв чего от него хотят. Гнать проходимцев из Власти, а НДС - отменить. Вот у меня два конкретных предложения.

Відповісти
 • Юрий
08.07.12 00:30

Тут появилась инфа, что тот кто составляет НН, тот и должен подписывать НН СВОЕЙ ЭЦП. Во-первых, такого требования нигде нет. Во-вторых, такого требования и быть не может, потому что составитель документа (НН) - это одно, а удостоверяющая подпись (ЭЦП) уполномоченного лица - другое. И строго говоря, право подписи, удостоверяющее любой документ предприятия - это подпись директора. Некоторые бухгалтерские отчеты (документы) допускается подписывать не только гл бухгалтером, но и уполномоченной особой - например НН. Это лицо собственноручно должно поставить свою подпись на бумажном носителе. А ЭЦП - является удостоверяющей подписью и гл. бухгалтер имеет полномочия накладывать свою ЭЦП на любой бухгалтерский отчет. Для НСУ отчет, подписаный ЭЦП Клавы Пупкиной - вызовет не только вопросы, но НСУ имеет основания усомниться в содержании такой НН и ее не принять. Поэтому - составитель подписывает, а гл.бухгалтер - удостоверяет. Никаких нарушений здесь нет.

Відповісти
 • Постійний читач
08.07.12 01:32

для "Алиса в стране чудес" якщо ваші контрагенти реєструють ПН в Медку: 1) надайте їм відкритий сертифікат печатки Вашого підприємства 2) надайте адресу ел.почти через яку ви здаєте звіти 3) після цього вимагайте у контрагента надіслати Вам з медка зареєстровану ПН, (ПН повинна прийти з квит№1), якщо ні то дійсно малюють у Worde

Відповісти
 • ФУ Юрий
08.07.12 06:53

Поживем, увидим. Но еще раз повторюсь В вытяге добавили графу. ФИО лица, которовыписало НН. Это ведь не просто так. А Ваши слова- это так слова.

Відповісти
 • Маняша
08.07.12 17:52

Вообще-то можно позвонить на горячую линию и задать им вопрос о подписях на НН.Они процитируют соответственно ссылку на ст. закона...В принципе чаще всего консультации нормальные.. тел. 0800501007 .С городского номера звонок бесплатный.Я иногда звоню с одним и тем же вопросом пару раз-если два человека дали одинаковый ответ,значит все в порядке)))))можно еще спросить и кто дает консультацию))))))

Відповісти
 • ***
09.07.12 00:15

Для "Алиса в стране чудес" - квитанция о рег.НН в ед/реестре - не ваш документ! Ваш документ - только ВИТЯГ !!!

Відповісти
 • ***
09.07.12 00:17

Для "Алиса в стране чудес" Квитанция о рег.НН в ед/реестре - это не ваш документ. Для вс может быть основанием для включения в налог/кредит только ВИТЯГ !!!

Відповісти
 • Светлячок
09.07.12 00:40

Я не согласна с совпадением подписей в бумажном варианте и в электронном. Возьмем , например, "Метро Кеш енд Кери Украина" Сколько в день выписавается накладных, сколько касс, столько и подписей, а регистрирует один оператор. Это нереально

Відповісти
 • Елена
09.07.12 01:06

Была на семинаре сказали, что квитанция не доказ-во регистрации НН, доказ-во выписка из ЕРН, поэтому лучше додаток 8

Відповісти
 • Kapet - Светлячок
09.07.12 01:22

Существует "Закон Украины Об электронных документах и электронном документообороте", на который часто ссылается налоговая в своих инструкциях, комментариях и разъяснениях. Оттуда: "автор электронного документа — физическое или юридическое лицо, создавшее электронный документ;" Если налоговую накладную создает юридическое лицо, то и подписантом оно же и является, а не филическое лицо, подписавшее бумажку. Обратите внимание на "или", т.е. и то и то не допускается. Т.е. автором может быть или физлицо или юр. лицо. Есть разъяснения налоговой по этому поводу, совершенно безосновательно утверждающее что электронную подпись должен накладывать и подписант бумажного экземпляра. Но тут налоговая уже заменяет собой МинЮст, т.к. здесь она уже не разъясняет, а устанавливает правила игры. А такие документы должны проходить проверку и одобрямс через МинЮст. Так что думай те сами кем подписывать такие электронные документы...

Відповісти
 • ТВ
09.07.12 01:32

А где такое написано, что подпись на бумажном варианте должна совпадать с электронной, кроме конечно ихних домыслов и консультаций. Почему не могут выписывать бухгалтера, а зарегистрировать НН главбух или директор? Я считаю что такие требования "не мають законодавчого підгрунтя" ;-)

Відповісти
 • Kapet - ТВ
09.07.12 01:39

Такое написано в одном из разъяснений, выложенном на сайте налоговой. Ессно, дремучий бред, причем совершенно неправомочный и безосновательный. Но пачку налоговых для одного "законопослушного" покупателя у нас генеральному директору таки пришлось подписывать самолично... Иногда проще дать, чем объяснять почему нет...

Відповісти
 • ТВ
09.07.12 01:52

То есть в додатке 8 так и писать, нарушено налоговое разъяснение ;-)

Відповісти
 • Надоело Светлячку
09.07.12 04:38

Так Вас никто не уговаривает. Не согласны, не требуйте совпадения. Каждый для себя решает сам.

Відповісти
 • лана
09.07.12 04:41

ИСА а где это написано?? подскажите

Відповісти
 • Таша
09.07.12 07:05

П О С Т А Н О В А від 29 грудня 2010 р. N 1246 Київ Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних "Для делегування права підпису податкової накладної та/або розрахунку коригування іншій посадовій особі, продавець отримує засоби електронного цифрового підпису в акредитованих центрах сертифікації ключів для такої особи та подає податковому органові за місцем реєстрації посилені сертифікати електронного цифрового підпису зазначеної особи. У такому разі електронні цифрові підписи посадових осіб продавця накладаються у такому порядку: першим - електронний цифровий підпис посадової особи, якій делеговано право підпису податкової накладної та/або розрахунку коригування; другим - електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки продавця. "

Відповісти
 • Ната
10.07.12 11:22

Сижу плачу и пытаюсь разобраться... Осталось ли у меня к этим...законотворцам хоть одно человеческое чувство... Жалость, сочувствие, понимание, сострадание...НИЧЕГО!!! Только ненависть и желание истреблять, чтоб даже памяти от них не осталось. Подумать только. Это ж как надо ненавидеть свой народ, свою страну, в конечном итоге, даже своих потомков (ведь люди на их могилы будут плевать)... Это вообще немыслимо!

Відповісти
 • Аноним
11.07.12 03:44

Мама Дорогая! у нас 8 бухгалтеров выписывают НН, а регистрируем через Медок, отправляем с ЭЦП гл.буха. Теперь нам что нужно на каждого буха делать ЭПЦ или в НН должна быть фамилия гав.буха только, да еще и печать только та, которая основная при печати документа??? Когда делаем запрос из ЕГРН то видны фамилии бухов, которые и выписали НН. А подпись ЭЦП видно только в квитанции? Налоговая, что все квитанции проверять будет???

Відповісти
 • Львівянка.
11.07.12 04:26

Алисе Щиро раджу: якщо нема підтвердження з єдиного реєстру - подавайте в декларації хіба що з Додатком 8. Не забудьте одночасно подати лист в ДПА з поясненням причини, так і так, була проведена така то операція, контрагент надав накладну, квитанцію, (копії додані), однак в витягу їх нема (додати роздрукований витяг). В мене була проблема, я витягу не запитувала, а виявилася накладна з хрестиком в графі реєст а не зареєстрована, Забрали кредит,

Відповісти
 • Валя
11.07.12 06:30

Господа! Читайте правильно законы, не путайте два разных закона. Если покупатель хочет получать НН в электронном виде (он должен заключить договор с поставщиком), то ЭЦП должна совпадать в электронном варианте. А если в бумажном виде, то должна быть подпись уполномоченного лица на предприятии. наказ №1379 від 01.11.2011 16. Всі складені примірники податкової накладної підписуються особою, уповноваженою платником податку здійснювати постачання товарів/послуг, та скріплюються печаткою такого платника податку – продавця. Податкова накладна не підписується покупцем товарів/послуг і не скріплюється його печаткою.

Відповісти
 • Алексей
23.07.12 07:25

Для Ната, А что мешает Вашим 8 бухгалтерам ставить в ФИО главбуха? И ел.подпись ставить гл.буха? Да, налоговая будет это проверять, только не сейчас, мало просто ещё понарушали, доначисления пока маленькие.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам