Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


09.07.12
6911 16 Друкувати

Обобщающая налоговая консультация по использованию банковских выписок в качестве первичных документов

   
ЗАТВЕРДЖЕНО
    Наказ ДПС України
    від 05.07.2012 №583
   

   
   
Узагальнююча податкова консультація щодо використання банківських виписок як первинних документів

   
   У консультації використовуються такі скорочення:
   
   Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року №2755-VI – Кодекс;
   Закон України від 16 липня 1999 року №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» – Закон №996;
   Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року №2346-III – Закон №2346;
   Положенння про організацію операційної діяльності в банках України, затверджене постановою Національного банку України від 18 червня 2003 року №254 – Положення №254;
   Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 1998 року №566 – Положення №566.
   
   Пунктом 1.37 статті 1 Закону №2346 визначено, що розрахунково - касове обслуговування – це послуги, що надаються банком клієнту на підставі відповідного договору, укладеного між ними, які пов’язані із переказом коштів з рахунка (на рахунок) цього клієнта, видачею йому коштів у готівковій формі, а також здійсненням інших операцій, передбачених договорами.
   
   Отже, порядок надання банком послуг з розрахунково - касового обслуговування згідно із законодавством України має бути визначено при укладанні договору на здійснення розрахунково - касового обслуговування.
   
   Згідно з абзацом першим пункту 44.1 статті 44 розділу ІІ Кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
   
   Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим пункту 44.1 статті 44 Кодексу.
   
   Крім того, згідно з вимогами пункту 138.2 статті 138 Кодексу для визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток враховуються витрати, які визнаються на підставі первинних документів, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II Кодексу, що підтверджують здійснення платником податку витрат.
   
   Первинним документом вважається документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення (стаття 1 Закону №996). 2
   
   Підставою для бухгалтерського обліку операцій банку відповідно до підпункту 2.1.1 Положення № 566 є первинні документи, які фіксують факти здійснення цих операцій. У разі складання їх у вигляді електронних записів при потребі повинно бути забезпечене отримання інформації на паперовому носії.
   
   Положеннням № 254 визначено перелік первинних документів, які складаються банками залежно від виду операції, та їх обов’язкові реквізити.
   
   Залежно від виду операції первинні документи банку (паперові та електронні) поділяють на касові, які підтверджують здійснення операцій з готівкою, та меморіальні, що використовуються для здійснення безготівкових розрахунків із банками, клієнтами, списання коштів з рахунків та внутрішньобанківських операцій.
   
   До первинних меморіальних документів, які підтверджують надання банком послуг з розрахунково-касового обслуговування, належать меморіальні ордери, платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, платіжні вимоги, розрахункові чеки та інші платіжні інструменти, що визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України.
   
   Пунктом 5.1 глави 5 Положення №254 визначено, що інформація, яка міститься в первинних документах, систематизується в регістрах синтетичного та аналітичного обліку. Запис у регістрах аналітичного обліку здійснюється лише на підставі відповідного санкціонованого первинного документа.
   
   Виписки з особових рахунків клієнтів, що є регістрами аналітичного обліку, вміщують записи про операції, здійснені протягом операційного дня, та є підтвердженням виконаних за день операцій і призначаються для видачі або відсилання клієнту. Порядок, періодичність друкування та форма надання виписок (у паперовій чи електронній формі) із особових рахунків клієнтів обумовлюються договором банківського рахунку, що укладається між банком і клієнтом під час відкриття рахунку.
   
   Запитання: чи може платник податку використовувати банківську виписку з особового рахунку клієнта як документ, що підтверджує суму витрат на оплату банківських послуг з розрахунково-касового обслуговування?
   
   Відповідь: виписка з собового рахунку клієнта банку може слугувати як документ, що підтверджує суму витрат на оплату банківських послуг з розрахунково-касового обслуговування, за умови зазначення в ній інформації про надання банком таких послуг, сум операцій та заповнення обов’язкових реквізитів.
   
   Аналогічна позиція з цього питання викладена у листі Національного банку України від 11.04.2012 №12-109/658-3917.
   
   
   Заступник директора Департаменту
   оподаткування юридичних осіб - начальник
   Управління адміністрування податку
   на прибуток та податкових платежів
   
   Н.В. Хоцянівська
Рубрика:
Коментарі
 • Сегодня
09.07.12 23:35

Да кто там будет выписки за 3 года перелапативать и пересчитывать эти крохи, если только за месяц их под 50штук, покажите мне такого инспектора который прийдёт за моими услугами банка, у них другие цели и другие суммы в планах , смешно читать

Відповісти
 • Жара
10.07.12 00:26

А якщо виписки роздрукован з Інтернет-клієнт-банку і банк не хоче завіряти мокрою печаткаю, на виписці присутні факсимліні підпис і печатка, то така виписка дійсна? Не стільки питання у комісії банк, як питання, наприклад, у відшкодування ПДВ, що у свою чергу залежить від проплат ПДВ постачальникам, а виписка не оригінал.

Відповісти
 • Лена, ЗП
10.07.12 00:56

для Жара роздруковуйте виписки та просить банк, щоб поставив "мокру" печатку. домовляйтесь якось. без мокрої печатки виписка буде для податкової вважатись недійсною. якщо ви кажете про Приват, то власне мені, завжди ставлять печатку за проханням без проблем

Відповісти
 • ***
10.07.12 00:59

Для Жары: а что, банковские услуги уже облагаются НДС ?

Відповісти
 • Лилия
10.07.12 01:39

Для *** : вообще-то нет, в назначении платежа не указано, что с НДС.ИМХО

Відповісти
 • Для ***
10.07.12 02:08

речь не о банковских услугах, а о перечислениях поставщикам (с НДС), которые содержатся в выписке.

Відповісти
 • Mila
10.07.12 02:34

Для Жара У меня ПриватБанк. Выписки с интернет-банка. Заверять в банке мокрой печатью не хотят. При проверке в налоговой завставили взять справку " движение по счету ", так как с о слов инспектора при проверке " це вы сами наробили и подпидставлялы " Стоит такая справка 200 грн за каждый календарный год. А при проверке нос сували в каждую выписку и долбали за каждое назначение платежа.

Відповісти
 • нива
10.07.12 04:24

Несколько фирм в Привате. Подтверждение выписки зависит от оператора. В одном отделении без проблем все заверяет, в другом оператор не хотела - причем основной ее агрумет был: никто не приходит заверять, только вам нужно... Пришлось пожаловаться начальнику, сейчас проблем нет.

Відповісти
 • Иннуша
10.07.12 04:45

виписка з собового рахунку клієнта банку може слугувати як документ, що підтверджує суму витрат на оплату банківських послуг з розрахунково-касового обслуговування, за умови зазначення в ній інформації про надання банком таких послуг, сум операцій та заповнення обов’язкових реквізитів. - это из разъяснения. Про печать никто не пишет. Я когда-то сталкивалась с расходными накладными без штампа и без печати. Задала вопрос на семинаре "Налоги и бухгалтерский учет". Они тоже все пересмотрели : нигде не предусмотрена печать или штамп на расходных накладных. Хотя я всегда прошу у поставщиков и сама ставлю. Думаю, что с выписками банка аналогично. У меня "Укрсиббанк" -все выписки со штампами

Відповісти
 • Жара
10.07.12 06:11

для Иннуша не обов'язково печать, піде і штамп.Аби хоч чимось завірити. Не прошу навіть підписувати кожну сторінку, а лише хоча б проштампувати.

Відповісти
 • Жара
10.07.12 06:21

йде мова не про комісію банку, а йде мова про бюджетне відшкодування ПДВ, де треба не тільки податкові накладні (на податковий кредит) але й платіжні доручення, тобто банкківська виписка, у якмх вказано "в т.ч. ПДВ ... грн.", тобто сума ПДВ, сплачена постачальникам (продавцям). А ПриватБанк завіряє максим останню сторінку виписки, і то ще треба іноді шось комусь доказувати, ніби я це зобов"язаний робити. Сам родрукуй, сам все зроби, і ще у них потім попросити треба, чи уговорити. Бюджетне відшкодування ПДВ - це один наглядовий приклад, для чого це необхідно. А якщо філії звітуються перед головним підприємством. А бюджетні організації... Не говорячи вже про те, що бували випадки коли летіла в банку система і залишки були невірні.

Відповісти
 • 557
10.07.12 08:17

Приватбанк в Черкассах заверяет без вопросов, только распечатать просят самим обязательно. Даже не знала, что могут и не заверить.

Відповісти
 • мадам
10.07.12 12:12

Підкажіть будьласка, чи правильно в реєстрі ПН відображати суму витрат за банківськими виписками однією підсумковою сумою ,а не сумами за кожною банківською випискою по днях. відображати за кожний день-то здуріти можна, але ж чи не буде проблем з "корупціонерами"

Відповісти
 • Майа
10.07.12 13:08

Для мадам. Я считаю что нужно разбивать по дням, и даже где то это разъяснение читала, ведь реестр ведется каждый день, а значит и банковские выписки вы получаете каждый день и отображать должны соответствующим образом

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
10.07.12 15:25

Мне Привет отказался бесплатно печатать выписки с конца 2011, но не возражал заверить их своим штампом, если я сама распечатаю из приват24: и по 2600, и по 2605. Даже справку о закрытии счетов дали бесплатно (до сих пор в шоке: вначале сказали, что каждая то ли по 500, то ли по 100 грн. будет) и даже через 3 месяца после закрытия понесла распечатанные выписки - всё заверил операционист. Так что, жалуйтесь, господа, вышестоящему начальству - это просто прихоти операционистки.

Відповісти
 • Тучка
12.07.12 01:39

Скажите, какие санкции предусмотрены , если я не отображаю в налоговом реестре затраты ( без НДС -ные )по банковским выпискам. Какие последствия для предприятия?

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам