Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


10.07.12
2730 5 Друкувати

Обобщающая налоговая консультация по отдельным вопросам, связанным с обязательной регистрацией лиц как плательщиков НДС

   
ЗАТВЕРДЖЕНО
   наказ ДПС України
   06.07.12 № 588

   
   
   
Узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань, пов’язаних з обов’язковою реєстрацією осіб як платників податку на додану вартість

   
   В Узагальнюючій податковій консультації вживаються такі скорочення:
   
   Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI – Кодекс;
   Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2011 № 1394, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.11.2011 за № 1369/20107 (із змінами і доповненнями) – Положення № 1394;
   Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2011 № 1492, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.12.2011 за № 1490/20228 (із змінами і доповненнями) – Порядок № 1492;
   Порядок реєстрації особи як платника податку на додану вартість регулюється статтями 180 - 183 Розділу V Кодексу та регламентується Положенням № 1394.
   
   Коло осіб, які для цілей оподаткування податком на додану вартість мають право бути платниками податку на додану вартість, визначено у підпункті 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 Розділу І Кодексу.
   
   Статтями 181 та 182 Розділу V Кодексу визначено вимоги, за яких особи можуть або зобов'язані зареєструватись як платники податку на додану вартість.
   
   Відповідно до пункту 181.1 статті 181 Розділу V Кодексу під обов'язкову реєстрацію як платника податку на додану вартість підпадає особа (крім особи, яка є платником єдиного податку), у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з Розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 тис. грн. (без урахування податку на додану вартість).
   
   Особа, яка підлягає обов’язковій реєстрації як платник податку на додану вартість, повинна подати до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву платника податку на додану вартість за формою № 1-ПДВ (далі – Заява). Така Заява подається до органу державної податкової служби не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто загального обсягу оподатковуваних операцій понад 300 тис.грн. (пункти 183.1 та 183.2 статті 183 Розділу V Кодексу).
   
   При цьому, якщо останній день строку подання Заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день (пункт 183.6 статті 183 Розділу V Кодексу).
   
   Будь-яка особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку на додану вартість, і у випадках та порядку, передбаченими статтями 180 - 183 Розділу V Кодексу, не подала до органу державної податкової служби Заяву, несе відповідальність за ненарахування або несплату податку на додану вартість на рівні зареєстрованого платника податку на додану вартість без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування (пункт 183.10 статті 183 Розділу V Кодексу).
   
   Податкова звітність з податку на додану вартість подається до органу державної податкової служби особою, яка зареєстрована платником податку на додану вартість згідно з вимогами Розділу V Кодексу (пункт 10 Розділу І Порядку 1492).
   
   Підпунктом 54.3.1 пункту 54.3 статті 54 Розділу ІІ Кодексу визначено, що контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму грошових зобов'язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених Кодексом або іншим законодавством, якщо, зокрема, платник податків не подає в установлені строки податкову (митну) декларацію.
   
   Відповідно до пункту 123.1 статті 123 Розділу ІІ Кодексу у разі, якщо контролюючий орган самостійно визначає суми податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.5, 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 Розділу ІІ Кодексу, це тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов'язання, завищеної суми бюджетного відшкодування. При повторному протягом 1 095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов'язання з цього податку, зменшення суми бюджетного відшкодування тягне за собою накладення на платника податків штрафу у розмірі 50 відсотків суми нарахованого податкового зобов'язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.
   
   Запитання 1. З якої дати в особи, яка підлягає обов’язковій реєстрації як платник податку на додану вартість, але не подала у встановлені Кодексом терміни Заяву, виникає обов'язок щодо нарахування та сплати податкових зобов'язань з податку на додану вартість?
   
   Відповідь
   Обов'язок щодо нарахування та сплати податкових зобов'язань з податку на додану вартість у такої особи виникає з дня, наступного за граничним днем, який встановлений для подання Заяви, тобто з 11 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто загального обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг понад 300 тис. гривень.
   
   При цьому, якщо останній день строку подання Заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, то такий обов’язок виникає з другого за вихідним, святковим або неробочим робочого дня (пункт 183.6 статті 183 Розділу V Кодексу).
   
   Запитання 2. Чи може особа, яка не подала своєчасно Заяву, подати за період з 11 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто загального обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг понад 300 тис. грн., і до моменту реєстрації її як платника податку на додану вартість податкову декларацію з податку на додану вартість та задекларувати суму податку, що підлягає сплаті до бюджету?
   
   Відповідь
   Особа, яка не зареєстрована як платник податку на додану вартість, не має права подавати податкові декларації з податку на додану вартість, але може самостійно сплатити обраховану суму податку на додану вартість. При цьому штрафи за неподання податкових декларацій з податку на додану вартість до такої особи не застосовуються.
   
   Запитання 3. Який штраф передбачений чинним законодавством у разі якщо особа, що підлягає обов’язковій реєстрації як платник податку на додану вартість, не подала своєчасно Заяву та, відповідно, не зареєструвалася як платник податку на додану вартість?
   
   Відповідь
   Такій особі орган державної податкової служби зобов’язаний самостійно за результатами проведення документальної перевірки визначити суму податкового зобов'язання з податку на додану вартість без врахування сум податку, нарахованих під час придбання товарів/послуг, та застосувати штраф у розмірі 25 відсотків (50 відсотків – при повторному порушенні) суми такого зобов’язання.
   
   
   Директор Департаменту
   оподаткування юридичних осіб
   
   Л.Г. Павелко
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • Arn
10.07.12 23:45

"під обов'язкову реєстрацію як платника податку на додану вартість підпадає особа (крім особи, яка є платником єдиного податку), у якої загальна сума " а если перешли с единого налога на общую систему, и пока были на ЕН насобиралось больше 300 тыс. то обязаны регистрироваться плательщиками НДС или период пока были на ЕН не учитывается?

Відповісти
  • Arn
11.07.12 01:59

"під обов'язкову реєстрацію як платника податку на додану вартість підпадає особа (крім особи, яка є платником єдиного податку), у якої загальна сума " а если перешли с единого налога на общую систему, и пока были на ЕН насобиралось больше 300 тыс. то обязаны регистрироваться плательщиками НДС или период пока были на ЕН не учитывается?

Відповісти
  • 111
11.07.12 02:08

"нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців" Все учитывается - обязательно за последние 12 месяцев. Недавно наказали знакомую фирму на сумму более 100 тыс. Хотя, когда переходили с единого в ГНИ в один голос утверждали , что как насобираете новых 300 тыс - тогда к нам на регистрацию.

Відповісти
  • Аноним
11.07.12 02:20

Думаю, что не учитывается. Но не совсем уверена.

Відповісти
  • ovinni
15.07.12 05:38

Учитывается. Мы перешлли с единого на общую систему и не подали заявление на НДС, т.к. деятельности нет, так налоговая уже письмо прислала, что нужно было зарегистрироваться. Сейчас уже у нас нет обязанности регистрироваться, т.к. уже за последние 12 мес. меньше 300 грн., так они говорят, что нужно зарегистрироваться добровольно, чтоб меньше штрафов было.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам