Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


13.08.12
2737 47 Друкувати

В последнее время налоговики требуют перенести значение строки 24 «Остаток отрицательного значения, который после бюджетного возмещения включается в состав налогового кредита следующего налогового периода» налоговой декларации по НДС в строку 23 «Бюджетное возмещение». Правомерны ли такие требования?

   Останнім часом податківці вимагають перенести значення рядка 24 «Залишок від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду» податкової декларації з ПДВ до рядка 23 «Бюджетне відшкодування». Чи правомірні такі вимоги?
   
   Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету або бюджетному відшкодуванню, регламентується ст. 200 ПКУ. Сам порядок логічний, в основі розрахунку лежить різниця між сумою податкового зобов'язання звітного періоду та сумою податкового кредиту такого звітного періоду. У результаті такого порівняння може виникнути як додатна, так і від’ємна різниця.
   
   При додатному значенні така сума підлягає сплаті до бюджету. При від'ємному значенні така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні періоди, а в разі відсутності податкового боргу – зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду.
   
   Тобто, якщо у нас є податковий борг, то він закривається в частині від’ємної різниці між податковим зобов’язанням та податковим кредитом поточного періоду. У разі, якщо такого боргу немає або він менше утвореного від’ємного значення, то така сума має зараховуватися до податкового кредиту наступного періоду.
   
   Наприклад, у підприємства податкові зобов’язання за травень склали 20000,00 грн., податковий кредит – 35000,00 грн. При цьому підприємство мало податковий борг в сумі 5000,00 грн. У декларації з ПДВ це відображається так:
   
Рядок декларації
Код рядка
Колонка
Сума
1 Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім імпорту товарів 1 Б 20000,00
2 Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання виключно у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які: 10.1 Б 35000,00
підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою
3 Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (позитивне значення) 19   15000,00
4 Зарахування від'ємного значення різниці поточного звітного (податкового) періоду: 20.1   5000,00
у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість
5 Зарахування від'ємного значення різниці поточного звітного (податкового) періоду: 20.2   10000,00
до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (значення цього рядка переноситься до рядка 21.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду)
   
   Тобто частину від’ємного значення – 5000,00 грн. за травень використано на погашення податкового боргу, а решту – 10000,00 грн. просто зараховано до податкового кредиту на червень 2012 року.
   
   Усе просто, ніяких нюансів. Цікаве починається в наступному періоді, якщо знову з’явиться від’ємне значення. Виникає запитання, як його відображати і куди включати у декларації: до рядка 23 чи все таки 24?
   
   Пунктом 200.4 ПКУ передбачено, що коли в наступному податковому періоді має місце від’ємне значення, то частина такого від'ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території України – сумі податкового зобов'язання, включеного до податкової декларації за попередній період за отримані від нерезидента послуги отримувачем послуг, підлягає бюджетному відшкодуванню.
   
   При цьому платник податку має право самостійно вирішувати, як йому використати дану суму – відшкодувати чи зарахувати її у зменшення податкових зобов'язань з цього податку, що виникатимуть протягом наступних звітних періодів. У разі обрання другого варіанта, зазначена сума не враховується при розрахунку сум бюджетного відшкодування наступних звітних періодів. Тобто маємо право вибору: або відшкодування, або зарахування (іншими словами, сформувати переплату по особовому рахунку).
   
   Відповідно до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну від 25.11.2011 р. № 1492, дана сума відображається в рядку 23 декларації за поточний звітний період. Залежно від обраного платником напряму повернення суми бюджетного відшкодування – чи то на рахунок платника у банку, чи то у зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартість наступних податкових періодів – така сума вказується або в рядку 23.1, або у рядку 23.2 відповідно.
   
   Лише після визначення суми бюджетного відшкодування, або іншими словами визначення всього оплаченого від’ємного значення, залишок включається до складу сум, що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду. Виходячи із наведеного вище, у підприємства залишається лише не оплачений податковий кредит, тобто поставки, по яких не проведено оплату. Отже, до рядка 24 потрапляє лише сума такого від’ємного значення, яка переноситься до рядка 21.2 декларації наступного звітного періоду та проходить таку ж процедуру перевірки на оплату в наступному періоді.
   
   Для наочності покажемо це на наведеному вище прикладі, причому будемо вважати, що 12000,00 грн. (в т. ч. ПДВ – 2000,00 грн.) підприємство ще не оплатило контрагенту за надані послуги і дана сума формує частково від’ємний результат:
   
Рядок декларації
Код рядка
Колонка
Сума
1 Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім імпорту товарів 1 Б 10000,00
2 Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання виключно у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які: 10.1 Б 22000,00
підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою
3 Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (позитивне значення) 19   12000,00
4 Зарахування від'ємного значення різниці поточного звітного (податкового) періоду: 20.2   12000,00
до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (значення цього рядка переноситься до рядка 21.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду)
4 Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду: 21.1   10000,00
значення рядка 20.2 декларації попереднього звітного (податкового) періоду
  Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду 22   10000,00
Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 3 Д3) (рядок 23.1 + рядок 23.2):
  на рахунок платника у банку 23.1    
  у зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів 23.2   8000,00
  Залишок від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (значення цього рядка переноситься до рядка 21.2 декларації наступного звітного (податкового) періоду) 24   2000
   
   У нашому випадку оплачений від’ємний результат ми зарахували у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних звітних періодів. Така сума в наступному податковому періоді вже не враховується в декларації, вона «заморожується» на особовому рахунку і обліковується як переплата. За рахунок цієї суми в наступних періодах перекривається сплата податку, а також різного роду фінансових санкцій. Тобто платник може не платити з поточного рахунку поки є така переплата.
   
   Просто зберігати таку суму в рядку 24 та використовувати її у складі податкового кредиту в наступному періоді підприємство не може. Тут залишається лише сума неоплаченого кредиту, яка в наступних періодах знову ж таки має бути відображена у складі бюджетного відшкодування.
   
   Винятком з правил є особи, які відповідно до п. 200.5 ПКУ не мають права на бюджетне відшкодування:
   
   – зареєстровані як платники цього податку менш, ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування;
   
   – мають обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування.
   
   Причому із даного переліку виключено платників, у яких податковий кредит сформовано внаслідок придбання або спорудження основних фондів. Такі платники відображають дані суми за загальними правилами.
   
   Отже, податківці правомірно вимагають перенесення значення рядка 24 до рядка 23 декларації, проте не всього, а лише оплаченої його частини. Підприємства зобов’язані заповнювати рядок 23, якщо сформоване від’ємне значення включає оплачений податковий кредит. Формування лише рядка 24 не є правомірним.
   
   
   Станіслав Лаврінчук
   бухгалтер-експерт, АФ «Є.С.Аудит»
   
   Дата підготовки 14.08.2012
За матеріалами ЛИГА:ЗАКОН
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • Александра
13.08.12 16:14

Абсолютно правильный вывод в статье...

Відповісти
 • ПП
13.08.12 22:21

А якщо я все таки відображав по рядку 24 чи втрачаю я право на зменшення податкового зобовязання наступних податкових періодів??

Відповісти
 • Галина
13.08.12 23:18

ОЙ, хотела бы я видеть налоговиков, после того как будет заполнена строка 23.1. Ну бред стада.

Відповісти
 • nata
13.08.12 23:39

так налоговики же опять хотят выдавать облигации взамен живых денег возмещения НДС

Відповісти
 • 111
13.08.12 23:45

і знову їхні банки зароблять на нас бабло

Відповісти
 • Юрий
13.08.12 23:58

С безапелляционным выводом автора о том, что требования налоговиков отражать оплаченный НДС обязательно в строке 23 (23.1 или 23.2) согласиться сложно! Право на бюджетное возмещение это именно право, а не обязанность. Если я не отражаю в строке 23, то это просто означает, что я отказываюсь от бюджетного возмещения. Вот и все! Кроме того я имею право (что бы там не говорили по этому поводу налоговики) не заявлять возмещение сразу (месяц в месяц), а накапливать его, а потом заявить.

Відповісти
 • Рука ЗАКОНА
14.08.12 00:28

Зато имея облигации на руках - их можно будет продать, пусть даже за полцены.

Відповісти
 • Вал
14.08.12 00:31

Я отражала в 24 несколько месяцев подряд и ничего!

Відповісти
 • Кет
14.08.12 00:34

Юрий т.е Вы хотите сказать, что можно сдать декларацию с минусом и без додатков о бюджетном возмещении.Или имеете в виду просто не проведение налоговых накладных?

Відповісти
 • Алиса в Стране чудес
14.08.12 01:03

Руке закона: Вы, право, как несмышленыш! С чего вдруг предприятию переводить в облигации живой НДС, а потом его еще и продавать за полцены? Для того, чтобы налоговая выполнила план по выдаче облигаций? Я Вам открою секрет, но для предприятия планы налоговой до лампочки. Поэтому Ваши рассуждения направляйте в другое русло. Регулируйте таким образом собственные фининсовые потоки. А еще лучше, займитесь прямыми обязанностями: собирайте налоги там, где их не платят, расширяйте базы налогообложения. А то ваши мозги могут атрофироваться. Выдавливать тупо деньги с налогоплательщиков много мозгов не надо. Так что выходите из непрофильных сайтов, и , вперед - работать.

Відповісти
 • Юрий Кет
14.08.12 01:13

Да, я хочу сказать, что декларация может быть с минусом, со строкой 24 даже если ее переносить в строку 23 можно. Переносить или не переносить это мое дело. Ну а если нет строки 23, то и додатков о бюджетном возмещении естественно нет.

Відповісти
 • віка
14.08.12 01:19

у мене всі суми завжди оплачені, але в р. 23 не ставлю; по одній фірмі спливав трьохрічний термін, змушена була показати цей рядок - податківці суму до відшкодування підтверджують тільки через камеральну перевірку (вимагали ПН та оплату);одна кураторка сказала, що можна не заповнювати р. 23, інша - що можна час від часу показувати його

Відповісти
 • АРФА
14.08.12 01:28

Объясните пожалуйста, почему 10000 из стр.22 разбились между стр. 23 и 24 как 8000 и 2000 соответственно?

Відповісти
 • Юрий АРФА
14.08.12 01:33

8000 это сумма оплаченого НК, а 2000 - неоплаченного.

Відповісти
 • ПП
14.08.12 01:50

200.14. Якщо за результатами камеральної або документальної позапланової виїзної перевірки орган державної податкової служби виявляє невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, то такий орган: а) у разі заниження заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування щодо суми, визначеної органом державної податкової служби за результатами перевірок, надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються сума такого заниження та підстави для її вирахування. У цьому випадку вважається, що платник податку добровільно відмовляється від отримання такої суми заниження як бюджетного відшкодування та враховує її згідно з пунктом 200.6 цієї статті у зменшення податкових зобов'язань з цього податку в наступних податкових періодах;

Відповісти
 • АРФА
14.08.12 01:51

Юрий, спасибо.

Відповісти
 • ПП
14.08.12 01:54

А ось що написали в акті перевірки: У звязку з тим, що платником не було самостійно прийнято рішення про зарахування належної йому суми бюджетного відшкодування або її частини у зменшення податкових зобовязань з цього податку, що виникли протягом попередніх періодів, ТОВ втратило право на бюджетне відшкодування та завищено значення рядка 24 Податкової декларації ... Дурдом

Відповісти
 • ПП для Віки
14.08.12 01:56

Там нема 1095 днів, до повного погашення

Відповісти
 • Yulka
14.08.12 02:04

Я завжди так відображала в 24 рядку.А тепер як робити незнаю?У мене немає бюджетного відшкодування. Як ви вважаєте?

Відповісти
 • Юрий
14.08.12 02:04

Насчет того, что "втратило право на бюджетне відшкодування" в акте написали правильно. А насчет "завищено значення рядка 24 Податкової декларації ..." можно ответить словами Остапа Бендера: "Контора пишет!"

Відповісти
 • Виталий
14.08.12 02:46

Не згоден с висновками автора!!!! Від'ємне значення між сумою податкового зобов'язання звітного податкового періоду та сумою податкового кредиту такого звітного податкового періоду зараховується до складу податкового кредиту наступних податкових періодів або піддягає бюджетному відшкодуванню. Заявлення сум з податку на додану вартість до бюджетного відшкодування у певному податковому періоді є правом платника податку, а не його обов’язком. В Податковому кодексі України, не передбачено відповідальності для платника податків у випадку його відмови від реалізації свого права, або настання інших негативних наслідків для останнього.

Відповісти
 • Вал Виталию
14.08.12 03:09

Абсолютно с Вами согласна!

Відповісти
 • Андрей
14.08.12 03:11

ПП, подскажите - какая это инспекция такая "безжалостная" и примерная по снятию 24 строчки ? 14.08.2012 11:54:45 А ось що написали в акті перевірки: У звязку з тим, що платником не було самостійно прийнято рішення про зарахування належної йому суми бюджетного відшкодування або її частини у зменшення податкових зобовязань з цього податку, що виникли протягом попередніх періодів, ТОВ втратило право на бюджетне відшкодування та завищено значення рядка 24 Податкової декларації ... Дурдом

Відповісти
 • Соль
14.08.12 03:14

Строка 23 подразумевает камеральную проверку= кипа ксерокопий= кипа нервов. Уже полтора года жду сумму, заявленную на возмещение обратно на лицевой счёт. Нет её.

Відповісти
 • Алиса в Стране чудес
14.08.12 03:20

Только что приехала из Шевченковской налоговой (Запорожье). В шоке. Попросили "забыть" о строке 24. Строка 18 должна быть уплачена в бюджет. Вот и все стихотворение. В противном случае пообещали каждый месяц проверки, в выводах которых "белое будет черным, а черное - белым" (цитата). В перспективе - суды, отключенная электронка, др. мелкие пакости. "Пошли на встречу" в том, что налоговая нагрузка может быть 0,52, а не еденица. Даже не знаю, что сказать. Мы одни такие, или есть коллеги по несчастью?

Відповісти
 • Юрий
14.08.12 03:27

Соль, а Вы проверяли свой лицевой счет? Сумма из 23 в лицевом счете проводится сразу! А потом уже проводится проверка ( = кипа ксерокопий). И то не всегда. Мелкие суммы, заявленные в 23.2, не проверяются.

Відповісти
 • Соль
14.08.12 03:48

Проверяла :( Было 106 тыщщщщ, а там всего 76... Была крупная сумма. Подали на возмещение. Нас "попросили" убрать, уточнить, но после проверки. Конец 2011. В стране тяжело, а тут мы со своим возмещением. И понеслась круговерть. По последней камеральной сдала документы ещё прошлым летом. Одна инспектор ушла в декрет, другая не понимает, о чём идёт речь. До нас ли им, если к ним проверка из самого Киева приехала. Теперь они обхаживают начальство, а до простых смертных дела нет никому.

Відповісти
 • Соль
14.08.12 03:50

Сегодня с 4-х утра составляла графики, где "потеряли" по просьбе инспектора, где не вернулись с "просьбы к возмещению".... Кто-нибудь знает, можно ли "поднять" потерянный НДС?

Відповісти
 • Yulka
14.08.12 04:24

То як правильно все показувати? Якщо немає бюджетного відшкодування чи обов'язково в 23 рядок ставити? Колеги, як би ви порадили...

Відповісти
 • віка для ПП
14.08.12 04:25

я також так вважала, але ДПІ хотіла зняти всю суму яка показана в дод .2 і мала термін 3 роки, тому довелося все перекидати в р,23. Навіть лист самих же податківців про термін до повного погашення їх не переконав! Мабуть краще часу від часу показувати оплачені суми в р. 23.

Відповісти
 • Соль
14.08.12 05:22

А что, срок использования кредита по НДС существует?

Відповісти
 • Yulka
14.08.12 05:34

Дзвонила на гарячу лінію ДПІ , сказали перетелефонувати через декілька днів... Хотіла ж здати чим швидше ПДВ ...Але ж не можу зрозуміти, якщо у нас немає бюджетного відшкодування і ми не претендуємо, то для чого включати в 23.2?

Відповісти
 • віка
14.08.12 05:44

подзвонили, сказали або ставите р. 23 або камеральною вилучаємо як тільки 3 роки буде від дати заявлення кредиту, бо в компі сума червона. зате після перевірки ця сума занесена в особову картку як переплата - і аж тепер вона немає терміну використання.

Відповісти
 • віка для Yulka
14.08.12 05:55

В мене три фірми платники ПДВ, по всіх ставлю тільки р. 24 - самі куратори так сказали, щоб не заморочуватися перевірками. Як тільки світите р. 23.2, мусить бути акт податкової, що ця сума вірна. Сама по собі ця перевірка не страшна - має бути ПН і документ, що підтверджує оплату, але все це треба ксерити.

Відповісти
 • Yulka
14.08.12 06:02

віка, а якщо в мене від'ємний залишок із 11.2010,то можна ще поки не включати в р.23.2?Підкажіть...

Відповісти
 • Мега
14.08.12 06:18

Ну если кредит у них 3 года действует, тогда чего бы и обязательства не поснимать, и вообще все концы в воду ??????)))))) В кодексе говорится,что срок самостоятельного исправления 1095дней и включать накладные по кредиту можно не позже 365 дней со дня выписки. Никаких других сроков я там не вижу.

Відповісти
 • віка
14.08.12 06:18

Yulka, нібито можна... якщо ви знаєте, що ця сума перекриється зобов"язаннями, то я б на вашому місці не включала її в 23 р. В мене є сума з 03.2011 р. - не включаю, чекаю коли аж в 01.2013 р. може перекриється (бо доходи в нас сезонні)

Відповісти
 • віка
14.08.12 06:21

Мега, а відколи для податківців кодекс став законом??? :))) у них свої закони...

Відповісти
 • віка для Yulka
14.08.12 06:34

до початку перевірки при необхідності в будь-який момент можете подати уточнюючу з р. 23, щоб не втратити право на відшкодування, через те, що самі не захотіли - як було сказано в постах вище (витяг з акта перевірки)

Відповісти
 • Мега
14.08.12 07:00

Вика ! я иду на поводу их "законов",когда сдаю обычные деки,чтоб не было всяких внеплановых наездов. Но когда уже проверка неизбежна,то приходится показывать все как надо, ибо НКУ все же существует. А если всегда делать,как требует налоговая,то зачем тогда нужен бух ??????Фирма тогда просто платит,сколько скажут, и не заморачивается ведением бух. и налог. учета )))))))))

Відповісти
 • Иветта
14.08.12 10:54

Статья как раз в тему))) В Житомире еще в прошлом году настоятельно рекомендовали показывать исключительно 23 строку, а что касается 24 - то умоляли ее не показывать, хотя фирма не заявляла к возмещению, а сумма отрицательного там на пару млн была! Переговоры с налоговой ни к чему не привели, идут проверки за проверками как только возникает 23 строка. Зато в другом городе взяли письменное обязательство с предприятия, что оно не будет подавать на возмещение и все пойдет на будущие периоды))) Маразм крепчает!!! А что касается проверок - то это отдельная история, фирма получила список документов к проверке из 25 пунктов, в том числе и ТТНки надо было показать и даже копии доверенностей!!!! Задали вопрос - где их взять эти самые доверенности на ТМЦ, если мы оригиналы выдаем??? Ответ - ничего не знаем, как хотите, так и рисуйте))

Відповісти
 • Финансист
15.08.12 13:09

У меня клиент в шоке от такого "решалова" налоговой. Тем более, что соседнее предприятие (крупный завод) поставило в 23 строчку к возмещению . Пришла проверка, подтвердила правильность ведения учета НДС, а потом приехала областная налоговая милиция, изъяла документы и написали, что все "с порушеннями" и забрали 1, 5 миллионов НДС............они судились, но вы же знаете, какие у нас суды. А у меня крупное предприятие. НДС - миллионные. И бизнес -сезонный. Пребываю в состоянии шока. Не знаю, что и делать. Бред это все - требования о переносе НДС туда, куда хочет налоговая. Когда мы уже перестанем быть стадом????

Відповісти
 • Бухгалтер
16.08.12 03:50

Одесса Приморская районная налоговая потребовала "потерять" 24 строку. Дали 5 дней на корректировку. Не знаю, что делать. НДС оплачен по таможенной декларации.

Відповісти
 • Бух
17.08.12 05:40

Мне посоветовали убрать 1 ГТД и показать НДС к оплате, т.к. вы ж понимаете, скоро выборы, надо бюджет пополнять. и даже проконсультировали, что ГТД убирается и добавляется в следующий период абсолютно безболезненно. О стр. 23 вообще речь не шла, только оплата!

Відповісти
 • Львівянка.
17.08.12 14:47

ГТД не так просто показати, тільки через уточнюючий розрахунок. (тобто не можна просто включити в реєстр як невчасно отриману)

Відповісти
 • АБВГД
26.08.12 01:09

Читаю дискусію та й дивуюсь Всі такі освітчені... А чому не йдете с позовом до адмінистративного суду, де ймовірність припинити свавілля податківців в десятки разів вище

Відповісти
 • Аноним
24.09.12 01:23

Бухгалтер підкажіть чим у вас все закінчилось, у мене така ж ситуація. ПДВ сплачено по митній декларації, вимагають уточнюючу з 24 рядка на 23. Не знаю які будуть наслідки, якщо не подам уточнюючу....

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам