Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


27.12.12
31630 14 Друкувати

Списание топлива в зимний период

   В зимовий період несприятливі погодні умови призводять не тільки до незручностей учасників дорожнього руху, а й до підвищення витрат палива. Пропонуємо огляд особливостей використання коефіцієнтів підвищення, порядок розрахунку норм витрат палива, відображення в бухгалтерському і податковому обліку операцій списання палива в холодну пору року.
   
   Списання паливно-мастильних матеріалів (далі ПММ) здійснюється виходячи з даних про пробіг автомобіля, визначених на підставі подорожнього листа, та норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених Наказом Міністерства транспорту України від 10.02.98 № 43 зі змінами та доповненнями (далі – Наказ №43). Нагадаємо, що Наказом Міністерства інфраструктури України від 24 січня 2012 року № 36 «Про затвердження Змін до Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті» були внесені зміни до норм витрат ПММ, проте деякі нововведення Наказу №43 ми починаємо застосовувати лише зараз. Тож, поетапно розглянемо механізм розрахунку, порядок відображення витрат ПММ в бухгалтерському та податковому обліку.
   
   1) Загальний алгоритм визначення (розрахунку) норм витрат ПММ для різних типів рухомого складу автомобільного транспорту (в таблиці розглянуті найпоширеніші варіанти)
   
Розрахунок нормативних витрат палива для різних типів рухомого складу автомобільного транспорту
№ п/п Категорія автомобіля Формула Нормативно-правова база
1
Для легкових автомобілів і автобусів
Qн = 0,01 · Hs · S · (1 + 0,01 · K),   де: - нормативна витрата палива, літри, (м3); Hs - базова лінійна норма витрати палива, л/100 км (м3/100 км), S - пробіг автомобіля, км, K - сумарний коригуючий коефіцієнт, %.
У разі використання в автомобілях (у тому числі автобусах) автономних (незалежних) обігрівачів нормативна витрата палива на роботу обігрівача додається до загальних нормативних витрат і її максимально можливе значення розраховується таким чином:
Qон = Hон х 0,01 х KТ х tон , де:
Qон — максимально можливе значення нормативної витрати палива на роботу обігрівача, літри; Hон— базова норма витрати палива на роботу автономного обігрівача (додаток Г до Наказу №43), л/год. — відсоток використання потужності обігрівача залежно від фактичної температури повітря в холодну пору року (визначається відповідно до пп. 1.8 Наказу №43); tон — обґрунтована та належним чином задокументована тривалість роботи автономного обігрівача.
п.4.1,4.2 Наказу №43
2 Для бортових вантажних автомобілів і сідельних тягачів у складі автопоїздів, автомобілів-фургонів та вантажопасажирських автомобілів, які виконують роботу, що обліковується в тонно-кілометрах. Qн = 0,01 · (Нsan· S + Hw· W) · (1 + 0,01 · K), де:
Нsan - лінійна норма витрати палива на пробіг автопоїзда: Нsan = Hs + Hg · Gnp , л/100 км(м3/100 км), де Hs - базова лінійна норма витрати палива на пробіг автомобіля, л/100 км (м3/100 км),Hg - норма витрати палива на одну тонну спорядженої маси причепа або напівпричепа згідно з п. 1.4, л/100 т·км (м3/100 т·км),Gnp - споряджена маса причепа або напівпричепа, т,Hw - норма на транспортну роботу згідно з п. 1.3, л/100 т·км (м3/100 т·км), W - обсяг транспортної роботи, т·км (W = Gван· Sван, де Gван - маса вантажу, Sван - пробіг з вантажем).
п.4.4 Наказу №43
3 Для автомобілів-самоскидів та самоскидальних автопоїздів Qн = 0,01 · Hsanc · S · (1 + 0,01 · K) + Hz · Z, де:
Hsanc - лінійна норма витрати палива самоскидального автопоїзда, л/100 км (м3/100 км), Hsanc = Hs + Hw · (Gnp + 0,5 · g), де Hs - базова лінійна норма витрати палива на пробіг автомобіля-самоскида з урахуванням транспортної роботи, л/100 км (м3/100 км), Hw - норма витрати палива на транспортну роботу і споряджену масу причепа або напівпричепа згідно з п. 1.3, л/100 т·км (м3/100 т·км), Gnp - споряджена маса причепа або напівпричепа, т, g - вантажність причепа, т; Hz - норма витрати палива на їздку з вантажем автомобіля-самоскида згідно з п. 1.5, л (м3); Z - кількість їздок з вантажем.
п.4.5 Наказу №43
   
   Звертаємо увагу, що у випадку застосування одночасно кількох коригуючих коефіцієнтів розраховується сумарний коефіцієнт коригування, який дорівнює сумі надбавок (зменшуючі коригуючі коефіцієнти є від'ємними). Розраховується сумарний коефіцієнт коригування за формулою: K = K1 + K2 +... + Кn
   
   
Перелік коефіцієнтів, які використовуються при розрахунку сумарного коефіцієнта коригування

   
№ п/п Коефіцієнт Наказ №43 зі змінами та доповненнями (К1-Кn)
Коефіцієнти підвищення
(підприємства обирають самостійно за умови, що це буде належним чином обґрунтовано і задокументовано),
застосування не обов’язкове
1 Коефіцієнт підвищення норм витрат палива під час роботи в холодну пору року пп 3.1.1-3.1.1.2
2 Коефіцієнт підвищення норм витрат палива під час роботи в гірській місцевості та/або на маршрутах із горбистим рельєфом пп.3.1.2
3 Коефіцієнт підвищення норм витрат палива при роботі на дорогах зі складним планом (наявність в середньому на 1 км шляху більше п'яти заокруглень радіусом менше 40 м, тобто на 100 км шляху не менше 501 повороту) пп.3.1.3
4 Коефіцієнт підвищення норм витрат палива при роботі в міських умовах пп.3.1.4
5 Коефіцієнт підвищення норм витрат палива під час робіт з частими зупинками пп.3.1.5
6 Коефіцієнт підвищення норм витрат палива під час, що потребують понижених швидкостей пп.3.1.6 (заборонено одночасно застосовувати коефіцієнти зазначені в пп.3.1.6,3.1.7, 3.1.8)
7 Коефіцієнт підвищення норм витрат палива під час роботи поза межами доріг загального користування пп.3.1.7 (заборонено одночасно застосовувати коефіцієнти зазначені в пп.3.1.6,3.1.7, 3.1.8)
8 Коефіцієнт підвищення норм витрат палива під час робіт у надважких дорожніх умовах на дорогах загального користування пп.3.1.8(заборонено одночасно застосовувати коефіцієнти зазначені в пп.3.1.6,3.1.7, 3.1.8)
9 Коефіцієнт підвищення норм витрат палива для нових автомобілів та двигунів пп.3.1.9
10 Коефіцієнт підвищення норм витрат палива для автомобілів з тривалим строком експлуатації пп.3.1.10
11 Коефіцієнт підвищення норм витрат палива для вантажних автомобілів при погодинній роботі пп.3.1.11
12 Коефіцієнт підвищення норм витрат палива під час навчальної поїздки пп.3.1.12 (заборонено одночасно застосовувати з коефіцієнтами, зазначеними в пп.3.1.5 -3.1.6)
13 Коефіцієнт підвищення норм витрат палива на підтримання прийнятних (комфортних) умов у салоні автомобіля пп.3.1.13
14 Коефіцієнт підвищення норм витрат палива під час їзди на дорогах загального користування за межами міста, а також на дорогах, що проходять через населені пункти та позначені знаком 5.47 Правил дорожнього руху пп 3.1.14 Заборонено використання коефіцієнта, зазначеного в цьому підпункті, одночасно із коефіцієнтами, зазначеними в підпунктах 3.1.3 - 3.1.8.
15 Коефіцієнт підвищення норм витрат палива для оперативних транспортних засобів, які обладнані спеціальною світловою і звуковою сигналізацією та виконують невідкладні службові завдання, пов'язані з підвищеними швидкостями руху пп.3.1.15
Коефіцієнти зменшення витрат палива (обов’язкові для застосування)
16 Коефіцієнти зниження норм витрат палива під час роботи за межами населених пунктів пп.3.2.1-3.2.2
17 Коефіцієнти зниження норм витрат палива за умови експлуатації міських автобусів у режимі на «замовлення» пп.3.2.3
   
   Тепер детальніше розглянемо принцип використання коефіцієнтів підвищення, які пов’язані з кліматичними умовами в холодну пору року.
   
   Відповідно до п.3.1. Наказу №43 норми витрат палива підвищуються в холодну пору року залежно від фактичної температури повітря навколишнього середовища. Зазначимо, що однозначний механізм застосування (розрахунку) коефіцієнту збільшення (надбавки) Наказом №43 не визначено – його застосування та умови розрахунку самостійно обирає підприємство. Систематизуємо для зручності порядок розрахунку та документальне підтвердження доцільності використання коефіцієнтів, які можуть бути обраними підприємством у вигляді таблиць.
   
№п/п Фактична температура повітря навколишнього середовища Значення коефіцієнту Порядок застосування коефіцієнту підвищення норм витрат палива під час роботи в холодну пору року, показники для розрахунку (примітки до п.3.1.1-3.1.2 Наказу №43)
п.3.1.1 Надбавка застосовується залежно від фактичної середньої (для звітного періоду експлуатації) температури повітря в межах певного діапазону за даними Українського гідрометеорологічного центру Державної гідрометеорологічної служби, інших достовірних офіційних джерел або за результатами власних вимірювань, належним чином задокументованих.
1 від 0° C (включно) та до -5° C до 2% Звітний період експлуатації обирається за рішенням керівництва підприємства, для всього автотранспортного парку підприємства може бути встановлений єдиний звітний період, а також у разі потреби , індивідуальні звітні періоди для кожного транспортного засобу.
2 нижче ніж -5° C та до -10° C включно до 4% Розрахунок - для розрахунків може братися значення середньодобової температури, або, в разі потреби, середньої температури за певну частину доби (ніч, ранок, день, вечір), або їх комбінації (наприклад, середня температура за ранок-день або за ранок-день-вечір тощо), що припадає на час експлуатації техніки;
- середнє значення може бути встановлено на підставі температур на час початку і кінця руху відповідно до записів у дорожніх листах та/або інших звітних документах тощо;
- можуть виділятися окремі періоди (час) експлуатації та пробіг що йому відповідає, із встановленням на ці періоди (частину маршруту) індивідуальних значень надбавки (наприклад, рух у нічний час у холодну пору року при температурі, що є значно нижчою за середньодобову тощо);
- для окремих автомобілів або всього автотранспортного парку підприємства може бути встановлено фіксоване значення надбавки на будь-який період, за умови, що різниця між фактичною середньою температурою повітря навколишнього середовища, що припадає на час експлуатації техніки, за цей період та температурою, що відповідає початку дозволеного використання обраного значення надбавки, не перевищує 5° C (наприклад, застосуванням мінімально можливих значень надбавки);
- під час здійснення перевезень в інші кліматичні зони, у тому числі за межі України, коригуючий коефіцієнт встановлюється з урахуванням температурних умов початкового і кінцевого (а за потреби і проміжних) пунктів прямування. За межами України значення температури повітря визначаються за результатами належним чином задокументованих власних вимірювань або за даними Українського гідрометеорологічного центру Державної гідрометеорологічної служби, метеорологічних служб інших країн, інших достовірних офіційних джерел;
- рекомендується застосовувати надбавку на роботу в зимових умовах залежно від частини їздок на короткі відстані (менше 5 км) у загальному пробігу автомобіля (більші значення надбавки слід застосовувати в умовах значної частини їздок на короткі відстані). Якщо середня довжина їздки у загальному пробігу автомобіля перевищує 10 км рекомендується застосовувати мінімально можливі значення надбавки на роботу в зимових умовах.
3 нижче ніж -10° C та до -15° C включно до 6%
4 нижче ніж -15° C та до -20° C включно до 8%
5 нижче ніж -20° C та до -25° C включно до 10%
6 нижче ніж -25° C до 12% Документування -    конкретний порядок врахування кліматичних умов під час розрахунків нормативних витрат палива визначається за рішенням керівництва підприємства та затверджується відповідним наказом (розпорядженням) по підприємству;
-    у разі використання власних вимірювань температури керівництво підприємства призначає відповідальну особу та організовує ведення на постійній основі відповідного журналу;
-    записів у дорожніх листах та/або інших звітних документах тощо.
п.3.1.1.2 Додатково до надбавки зазначеної в п.3.1.1 За рішенням керівництва підприємства можуть застосовуватись, за потреби, такі значення надбавки на пробіг перших 2 км або на пробіг на коротку відстань, довжина якої менше 2 км (після попередньої перерви із вимкненим двигуном тривалістю не менше однієї години), залежно від фактичної середньої температури повітря.
1 від 0° C (включно) та до -5° C -    до 2% Звітний період експлуатації -    порядок застосування коефіцієнта, зазначеного в пп. 3.1.1.2, залежно від фактичної температури повітря навколишнього середовища такий самий, як і до пп. 3.1.1.1.
-    надбавка, зазначена в пп. 3.1.1.2, додається до надбавки, зазначеної в пп. 3.1.1.1, під час розрахунків нормативних витрат палива на частину маршруту - на пробіг перших 2 км або на пробіг на коротку відстань, що менше 2 км, - лише у визначених пп. 3.1.1.2 умовах експлуатації;
-    надбавку, зазначену в пп. 3.1.1.2, рекомендується застосовувати у разі великої кількості поїздок на короткі відстані (після тривалої перерви із вимкненим двигуном) у загальному пробігу автомобіля.
2 нижче ніж -5° C та до -10° C включно - до 4 % -    до 4%
3 нижче ніж -10° C та до -15° C включно -    до 6% Розрахунок
4 нижче ніж -15° C та до -20° C включно -    до 8%
5 нижче ніж -20° C та до -25° C включно -    до 10% Документування Порядок застосування цього коефіцієнта повинен бути введений в дію відповідним наказом (розпорядженням) керівництва підприємства. Відповідні умови експлуатації, що передбачають перед початком руху перерву із вимкненим двигуном тривалістю не менше однієї години, повинні бути належним чином задокументовані (записами відповідальних осіб у дорожніх листах та/або інших звітних документах).
6 нижче ніж -25° C -    до 12%
   
   
Коефіцієнт підвищення норм витрат палива на підтримання прийнятних (комфортних) умов у салоні автомобіля
пп.3.1.13 На підтримання прийнятних (комфортних) температурних умов у салоні автомобіля, а також забезпечення належної оглядовості тощо залежно від фактичної температури повітря навколишнього середовища
№п/п На обігрів салону, скла тощо залежно від фактичної температури У разі обґрунтованого використання автономних (незалежних) систем обігріву (за умови відсутності в додатку Г до Наказу №43 норм витрат палива) Порядок розрахунку, умови використання
Фактична температура Значення коефіцієнту Фактична температура Значення коефіцієнту
1 нижче ніж +5° C та до -5° C включно до 0,5% нижче ніж +5° C та до -5° C включно до 4% - Для всіх автомобілів, крім автобусів, значення надбавки, зазначеної в цьому підпункті, коригується залежно від робочого об’єму двигуна шляхом множення її базового значення на умовний коефіцієнт використання потужності двигуна КВП, що дорівнює КВП = 2000 / Vр, де Vр — робочий об’єм двигуна у кубічних сантиметрах. Порядок застосування коефіцієнта залежно від температури повітря навколишнього середовища такий самий, як і порядок визначений в пп.3.1.1 Наказу №43
2 нижче ніж -5° C та до -15° C включно до 1 %; нижче ніж -5° C та до -15° C включно до 6%
3 нижче ніж -15° C та до -25° C включно до 1,5 %; нижче ніж -15° C та до -25° C включно до 8%
4 нижче ніж -25° C до 2 %. нижче ніж -25° C до 10%
   
   Проаналізувавши механізм розрахунку та чинні норми законодавства, наводимо зразок Наказу про встановлення норм витрат палива на підприємстві з урахуванням роботи в холодну пору року :
   
Зразок
(Реквізити підприємства)
 
   
НАКАЗ №
   
м. Київ
«___»_________2012 р.
   
«Про затвердження норм витрат палива на роботу легкових автомобілів»
   
Для організації роботи автомобільного транспорту на підприємстві, забезпечення обліку та списання палива відповідно до Наказу Міністерства транспорту України «Про затвердження норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті» від 10.02.1998 року №43, Наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Змін до Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті» від 24 січня 2012 року № 36    
   
НАКАЗУЮ:
   
1. Затвердити норми витрат палива по підприємству для легкових автомобілів, наведених в таблиці, згідно з Додатком А до Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті :    
   
№п/п Модель (модифікація) автомобіля, реєстраційний номер Норма витрати палива, л/100 км
     
   
2. Затверджені цим наказом норми витрати палива можуть бути збільшені у розмірі та за умов наведених в Таблиці:    
   
№п/п Коефіцієнт Умова Значення коефіцієнту пп. Наказу №43 від 10.02.1998
1 Коефіцієнт підвищення норм витрат палива в холодну пору року Робота в холодну пору року – в залежності від фактичної температури повітря:   пп.3.1.1
від 0° C (включно) та до -5° C до 2%
нижче ніж -5° C та до -10° C включно до 4%
нижче ніж -10° C та до -15° C включно до 6%
нижче ніж -15° C та до -20° C включно до 8%
нижче ніж -20° C та до -25° C включно до 10%
нижче ніж -25° C до 12%
2 Коефіцієнт підвищення норм витрат палива при роботі в міських умовах Робота в межах міст, а також поселеннях міського типу та інших населених пунктах за наявності в них регульованих перехресть (світлофорів) до 5 %; пп. 3.1.4
Робота в межах міст Алчевськ, Біла Церква, Бровари, Вінниця, Горлівка, Дніпродзержинськ, Євпаторія, Єнакієве, Житомир, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Керч, Кіровоград, Краматорськ, Кременчук, Кривий Ріг, Лисичанськ, Луганськ, Луцьк, Макіївка, Маріуполь, Мелітополь, Миколаїв, Нікополь, Павлоград, Полтава, Рівне, Севастополь, Сєверодонецьк, Сімферополь, Слов'янськ, Суми, Тернопіль, Ужгород, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернігів, Чернівці, Ялта до 10%
Робота в межах міст Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Київ, Львів, Одеса, Харків до 15%
3 Коефіцієнт підвищення норм витрат палива для автомобілів з тривалим строком експлуатації Для автомобілів, що експлуатуються більше 5 років із загальним пробігом понад 100 тис. км до 3 % пп.3.1.10
більше 8 років або із загальним пробігом понад 150 тис. км до 5%
більше 11 років або із загальним пробігом понад 250 тис. к до 7 %
більше 14 років або із загальним пробігом понад 400 тис. км до 9 %.
   
3. Надбавка, зазначена в ряд.1 таблиці, застосовується залежно від фактичної середньої температури в межах певного діапазону за даними Українського гідроме-теорологічного центру Державної гідрометеорологічної служби. Середнє значення встановлюється на підставі температур на час початку і кінця руху відповідно до записів у дорожніх листах.
   
4. Надбавка, зазначена в ряд.2 таблиці в разі експлуатації автотранспорту поза межами міста не застосовується.
   
5. Надбавка, зазначена в ряд.3 таблиці, застосовується лише у разі документально підтвердженої необхідності та у мінімально можливому розмірі.
   
6. Затверджені цим наказом норми витрати палива повинні бути зменшені у розмірі та за умов наведених в Таблиці. Використання понижуючих коефіцієнтів є обов'язковим (включаючи здійснення перевезень у приміській зоні та певної частини пробігу в межах міст, з умовами руху, наближеними до умов руху по авто-магістралі).    
   
№п/п Коефіцієнт Умова Значення коефіцієнту пп. Наказу №43 від 10.02.1998
1 Коефіцієнти зниження норм витрат палива під час роботи за межами населених пунктів Робота за межами населених пунктів на дорогах загального користування, у тому числі на дорогах, що проходять через населені пункти та позначені знаком 5.47 Правил дорожнього руху, із максимально дозволеною швидкістю відповідно до дорожніх знаків та Правил дорожнього руху, що не перевищує 90 км/год. залежно від швидкості та фактичних потреб від -15 % до -30 %; пп.3.2.1, 3.2.2
Робота за межами міст на дорогах, позначених знаком 5.1 Правил дорожнього руху, із максимально дозволеною відповідно до дорожніх знаків та Правил дорожнього руху швидкістю вище ніж 90 км/год. від -15 % до -30 %;
у разі необхідності пересування із дозволеними відповідно до дорожніх знаків та Правил дорожнього руху швидкостями вище ніж 90 км/год. та до 110 км/год. включно від-10 % до -20 %
у разі обґрунтованої необхідності пересування із дозволеними відповідно до дорожніх знаків та Правил дорожнього руху швидкостями вище ніж 110 км/год. залежно від фактичних потреб (наведені значення коефіцієнта не можуть встановлюватися на постійній основі, а тільки в окремих випадках за рішенням керівництва підприємства). від -5 % до -10 %
   
7. Ознайомити із положенням цього наказу відповідальних осіб.    
   
   
Директор ___________________/_____________/    
   
З наказом ознайомлені:    
   
Головний бухгалтер ______________/__________/    
   
Водій ________________________/__________/    
   
   
   2) Бухгалтерський облік
   
   Бухгалтерський облік витрат ПММ здійснюється на підставі П(С)БО 9 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246, П(С)БО 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318. Витрати на ПММ списують у фактичних розмірах (реально витрачених) на підставі даних первинних документів.
   
   3) Податковий облік
   
   В податковому обліку підприємства керуються нормами Податкового кодексу. Пунктом 138.2 ст. 138 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі - Кодекс), визначено, що витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II Кодексу. Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів можуть бути віднесені до складу витрат платника податку. При цьому у податковому обліку витрати класифікуються залежно від використання основних засобів, зокрема, придбання пально-мастильних матеріалів (загальновиробничі, адміністративні, витрати на збут) (ст. 138 ПКУ).
   
   Порядок списання ПММ роз’яснено в консультації ДПІ, розміщеній в єдиній базі податкових знань, категорія 110 «Податок на прибуток підприємств», підкатегорія 110.07.22 «документи, що підтверджують витрати»: «Списання фактично витрачених ПММ для транспортних засобів ведеться на підставі подорожніх листів. Форма подорожнього листа легкових автомобілів визначена наказом Держкомстату України від 17.02.98 № 74 «Про затвердження типової форми первинного обліку роботи службового легкового автомобіля та Інструкції про порядок її застосування».Форма подорожнього листа вантажних автомобілів затверджена спільним наказом Міністерства транспорту, міністерства статистики від 29.12.95 № 488/346 «Про затвердження типових форм первинного обліку роботи вантажного автомобіля».Списання ПММ здійснюється згідно з фактичною вартістю витрачених ПММ з урахуванням норм витрат, наведених у наказі Міністерства транспорту України від 10.02.98 р. № 43 «Про затвердження норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті» зі змінами та доповненнями».
   
    Список використаних нормативно-правових актів
   
   Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV
   Наказ Міністерства транспорту України від 10.02.98 р. № 43 «Про затвердження норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті»
   П(С)БО 9 «Запаси»
   П(С)БО 16 «Витрати»
   Податковий кодекс України
   
   
   Котовська К.І., бухгалтер-експерт
   Аудиторська компанія «Глобал Фінанс Консалтинг»
   http://www.gfc.biz.ua/
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • Вера
27.12.12 22:32

Не успела еще все прочитать, но обязательно ознакомлюсь. Очень вовремя. Спасибо.

Відповісти
 • Сергей
27.12.12 23:21

Пожалуйста, Вера:) Однако есть ньюанс: 1. НКУ ст.3.1 . Податкове законодавство України складається з Конституції України; цього Кодексу; Митного кодексу України та інших законів з питань митної справи у частині регулювання правовідносин, що виникають у зв'язку з оподаткуванням митом операцій з переміщення товарів через митний кордон України (далі - законами з питань митної справи); чинних міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування; нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та на виконання цього Кодексу та законів з питань митної справи; рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборів, прийнятих за правилами, встановленими цим Кодексом. 2. НКУ ст.7.3. Будь-які питання щодо оподаткування регулюються цим Кодексом і не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів, що містять виключно положення щодо внесення змін до цього Кодексу та/або положення, які встановлюють відповідальність за порушення норм податкового законодавства. И собственно к чему все это: Статья НКУ 180.10.2 в) витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання (оперативна оренда (у тому числі оренда легкових автомобілів), придбання пально-мастильних матеріалів, стоянка, паркування легкових автомобілів, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона); Если Ваше предприятие входит в систему Министерства транспорта Украины то без вопросов этот приказ написан для Вас, а если Ваше предприятие не подчинено этому Министерству, то читай п.1 и п.2. А Единая база налоговых знаний это конечно оЧЧень хорошо, только никакого юридического статуса она не имеет, как и консультации предоставленные в ней. Это так мысли в слух или, вернее, в письмо:) Я уж не говорю о п. 52.2 НКУ. А в самом НКУ и слова, и намека нет на то, что Министерство транспорта устанавливает нормативы списания топлива для всех автомобилей Украины:) Так что, если "придбали пально-мастильні материалі", т.е. право собственности перешло к вам, поступайте в налоговом учете в соответствии с НКУ, т.е. по закону п.180.10.2.

Відповісти
 • Ирина
28.12.12 00:03

В наказе № 43 , почему то другие коофициенты привидены, которыми я и пользуюсь

Відповісти
 • Аделина
28.12.12 00:37

очень вовремя .ГРАН МЕРСИ,,,,,,,,,

Відповісти
 • Екатерина
28.12.12 01:09

Ирина, Министерство инфраструктуры Украины приказом от 24.01.2012 г. N36 внесло изменения в нормы расходов топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте, утвержденные приказом Минтранса от 10.02.98 г. N43 (Приказ №43) .Новыми нормами предусмотрено значительно больше коэффициентов и их значения отличаются от показателей, которые были в редакции Приказа №43 до изменений. Ссылка http://document.ua/pro-zatverdzhennja-zmin-do-norm-vitrat-paliva-i-mastilnih-ma-doc87320.html. Нормы вступили в силу с 01.03.2012. В ссылке к статье (Приказ №43) изменения не отображены. Уточните, пожалуйста, какие коэффициенты у вас с другими значениями?

Відповісти
 • Таисия
28.12.12 01:21

Уточняю , у Сергея п.180.10.2 - опечатка , надо п.138.10.2 138.10. До складу інших витрат включаються: 138.10.1. виключено; 138.10.2. адміністративні витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством: а) загальні корпоративні витрати, в тому числі організаційні витрати, витрати на проведення річних та інших зборів органів управління, представницькі витрати; б) витрати на службові відрядження й утримання апарату управління підприємством (у тому числі витрати на оплату праці адміністративного апарату) та іншого загальногосподарського персоналу; в) витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання (оперативна оренда (у тому числі оренда легкових автомобілів), придбання пально-мастильних матеріалів, стоянка, паркування легкових автомобілів, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

Відповісти
 • Мила
28.12.12 01:37

Сергею - респект. Таисии - спасибо за уточнения. С наступающим Новым годом всех!

Відповісти
 • Admin
28.12.12 01:57

Ссылку на Приказ 43 заменили с учетом изменений внесенных 24.01.2012 г.

Відповісти
 • Сергей
28.12.12 02:14

Таисии Спасибо за уточнение. Именно об этом пункте и писал. Отвлекали сотрудники празднованием Нового Года:) Всех с наступающим Новым Годом!!! Пусть у всех бухгалтеров будет работа, зарплата, бонусы, годовые премии, тринадцатые зарплаты, разовая и многоразовая материальная помощь, ссуды со сроком погашения не менее 10 лет, оздоровительные к отпуску и еще чуть-чуть в размере 100000 МЗП:) Всем счастья!!!

Відповісти
 • Екатерина
28.12.12 02:27

Сергей, спасибо за то, что Вы подняли эту тему. Ваша позиция рациональна, более того, если вникнуть в суть Приказа №43 и порядка его регистрации. Согласно абз.4 п. 8 Положения о Министерстве инфраструктуры Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 12.05.11 г. № 581/2011: «Мінінфраструктури України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, які підписуються Віце-прем'єр-міністром України - Міністром інфраструктури України. Накази Мінінфраструктури України, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Накази Мінінфраструктури України, видані в межах його повноважень, є обов'язковими до виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами». Этим же положением предусмотрено п.8:«Накази Мінінфраструктури України нормативно-правового змісту підлягають державній реєстрації». Далее, Указ Президента Украины от 03.10.92 г. №493/92, п.1 «Установити, що з 1 січня 1993 року нормативно-правові акти, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами господарського управління та контролю і які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації». О том, что нормы расхода топлива не нормативно-правовой акт акцентировал внимание и ВАСУ (решение №К-12884/08 от 28.09.10 г.) Об этом говорит и Главное контрольно - ревизийное управление Украины в письме №02-14/1232 от 11.08.2010. Аргументов множество. С юридической точки зрения этот приказ обязательный для выполнения для организаций и предприятий, которые принадлежат к сфере управления Минифраструктуры Украины. Для других субъектов он скорее информационный. Это смелый подход налогоплательщика и логически правильный. Приемлем для тех, кто готов отстоять свою точку зрения в суде. Наше законодательство, к сожалению не всегда «логичное». Операции в учете, как правило, имеют несколько вариантов проведения (в т.ч. осторожный). Только вот бухгалтеру на практике нужно доказывать это представителям ГНСУ.

Відповісти
 • Вера
28.12.12 02:50

В том-то и дело, что при нынешней позиции наших вечнонуждающихся законодателей мне не нужно не включать логику в понимании законов и их совместимости. Мне нужно просто произвети математические действия - кому и сколько мое предприятие заплатит за свое право самостоятельно решать, какие нормы списания в расходы ему применять.

Відповісти
 • Вера
28.12.12 02:52

Всем желаю свободы выбора, внутренней чистоты и уверенности в своих жизненных возможностях. С Новым Годом и Рождеством!

Відповісти
 • ИринаМ
28.12.12 13:12

Очень поучительно!!! Я вот впервые столкнусь со списание ГСМ, казалось все намного проще, берём норму расхода(если она конечно есть) х на километры по путевом листу = сумма для списания, но ведь норма не всегда совпадает с факт. Использованием и тут для меня пока непонятно, буду изучать

Відповісти
 • Ирина для Сергея и Веры
30.12.12 11:40

Согласна с Сергеем, но и с Верой не могу не согласиться, как бухгалтер с бухгалтером. Сама работаю и пользуюсь этими нормами. К сожалению, Сергей, позиция налоговиков такова, что мы должны придерживаться этих норм. В противном случае дело доходит до суда, но здесь не каждый сможет выиграть суд. Все зависит от финансовых возможностей и связей. Просто мы живем в Украине. Моя работа связана с авто с 2002 года. И на протяжении всех этих лет мнение ГНС в плане норм ДТ, шин не изменилось. Следовательно, эти нормы используют все, или почти все, в противном случае налогоплательщики бы в суде выигрывали и мнение ГНС изменилось бы. То же касается и шин. Эксплуатационная норма шин установлена очень большая. Наши машины и половину этих км. не проезжают. И позиция ГНС такова, что если шины не прошли свою норму, то в расходы можно относить только, как ремонт ОС. Где справедливость? Доходы получаешь, налоги платишь, а уменьшить свои расходы на стоимость этих шин не можешь...И это при том, что правилами эксплуатации транспортных средств установлено, что, если остаточная высота рисунка протектора шины менее 1 мм, если имеются порезы и разрывы, то использовать такую шину нельзя. А как обидно, при установленных нормах в 160 тыс. км. наши машины проходят примерно 60 тыс. км. (при постоянных нагрузках, ездой по дорогам с некачественным покрытием, с частыми длительными разъездами и т.п.). Лично я считаю, что все должно быть по факту, но обоснованно...Не так, чтобы списывать шины ежедневно или норму ДТ устанавливать огромнейшую...А реально, по обоснованному факту с подтверждающими документами. К сожалению, мое мнение мало кого волнует. В нашей стране каждый пытается надуть друг друга: многие налогоплательщики не хотят платить реальные налоги и их понять можно, т.к. плати не плати, а ГНС из пальца высасывает штрафные санкции при проверках даже, если в бухгалтерии все красиво и правильно... КОЛЛЕГИ, ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!!! ПУСТЬ СБУДУТСЯ НАШИ МАЛЕНЬКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАМЫСЛЫ!!!ДА БУДЕТ ЦАРИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ В НАШЕЙ СТРАНЕ!!!БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И СЧАСТЛИВЫ!!!

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам