Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


20.01.13
1941 23 Друкувати

ГНСУ относительно подачи налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах

   
   
   Обов’язкове подання декларації про майновий стан і доходи, отримані в 2012 р., передбачено для тих громадян, які отримували доходи не від податкових агентів, та доходи, з яких протягом року податок не утримувався.
   
   Якщо громадяни у минулому році одержували доходи виключно від податкових агентів, то обов’язок щодо подання річної декларації відсутній.
   
    Декларація подається до органу державної податкової служби за місцем податкової адреси платника податку, тобто за місцем реєстрації (по паспорту), або місцем переважного проживання громадянина.
   
    Термін подання річної декларації про майновий стан і доходи за 2012 рік громадянами, які зобов’язані надати декларацію, – не пізніше 30 квітня 2013 року.
   
    Форма податкової декларації про майновий стан і доходи, відповідно до якої необхідно відображати отримані доходи за 2012 рік, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2011 N 1395 "Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.12.2011 за N 1532/20270, який набрав чинності з 01.01.2012, із змінами та доповненнями.
   
    Обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:
   
    - від податкових агентів, які згідно з цим розділом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
   
    - виключно від одного податкового агента незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розділом IV Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – Кодекс);
   
    - від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до цього розділу;
   
    - у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до пункту 174.3 статті 174 Кодексу;
   
    - зазначені у пунктах 167.2 - 167.4 статті 167 Кодексу, крім випадків, коли декларування таких доходів прямо передбачено відповідними нормами цього розділу;
   
    - зазначені у підпункті "є" пункту 176.1 статті 176 Кодексу від двох і більше податкових агентів, і при цьому загальна річна сума оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) такими податковими агентами не перевищує ста двадцяти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (ст.179 Кодексу).
   
    Від обов’язку подання декларації звільняються незалежно від виду та суми отриманих доходів платники податку, які є неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року. Однак, обов'язок щодо заповнення та подання податкової декларації в цьому випадку покладається на опікуна або піклувальника (п. 179.6 ст. 179 Кодексу).
   
    Тобто, податкова декларація про майновий стан і доходи від імені платника податку, який є неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною, має бути подана опікуном або піклувальником до органу державної податкової служби за місцем проживання неповнолітньої особи (особи, визнаної судом недієздатною).
   
    Крім того, платники податку звільняються від обов'язку подання податкової декларації в таких випадках:
   
    а) незалежно від виду та суми отриманих доходів платниками податку, які: перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув'язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації; перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року; перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року;
   
    б) в інших випадках, визначених розділом IV Кодексу.
   
    Суттєвою відмінністю цієї кампанії є обов’язок платників податку - фізичних осіб подавати річну податкову декларацію, якщо протягом 2012 року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) їм у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами двома або більше податковими агентами і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищувала сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2012 році – 128 760 грн. (1073х120)) та проводити перерахунок сум податку за ставками 15(17) % за новими правилами.
   
    При цьому, необхідно враховувати, що інші оподатковувані доходи, що були нараховані (виплачені, надані) платникам податку у 2012 році, ніж зазначені вище, не приймають участь у проведені такого перерахунку.
   
    Фізичні особи також можуть отримувати доходи, які підлягають оподаткуванню, але від осіб, які не є податковими агентами (особами, які не є податковими агентами, вважаються нерезидент або фізична особа, яка не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка перебуває на обліку в органах державної податкової служби як особа, що провадить незалежну професійну діяльність (пп.168.2.1 п. 168.2 ст. 168 Кодексу)). До таких доходів, які підлягають декларуванню, відносяться:
   
    - дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню (крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов'язані сплатити податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини та спадкоємців, які отримали у спадщину об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими спадкоємцями - резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини) (п. 174.3 ст. 174 Кодексу);
   
    - дохід у вигляді подарунку від фізичних осіб (або в результаті укладання договору дарування) (крім обдарованих (нерезидентів), які зобов'язані сплатити податок до нотаріального оформлення договору дарування та обдарованих (резидентів), які отримали подарунок, що оподатковується за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими обдарованими (резидентами), які сплатили податок до нотаріального оформлення об’єктів дарування) (п. 174.6 ст. 174 Кодексу);
   
    - дохід, отриманий орендодавцем при наданні нерухомості в оренду (суборенду), якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання (пп.170.1.5 п. 170.1 ст. 170 Кодексу);
   
    - дохід, отриманий орендодавцем при наданні рухомого майна в оренду (суборенду), якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання (пп.164.2.2 п. 164.2 ст. 164 Кодексу);
   
    - дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди (крім сум, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування збитків, завданих платнику податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров'ю; відсотків, отриманих від боржника внаслідок прострочення виконання ним договірного зобов'язання; пені, що сплачується на користь платника податку за рахунок бюджету (цільового страхового фонду) внаслідок несвоєчасного повернення надміру сплачених грошових зобов'язань або інших сум бюджетного відшкодування; суми втрат, заподіяних платнику податку актами, визнаними неконституційними, або незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури або суду, що відшкодовуються державою в порядку, встановленому законом; виплати з державного бюджету, пов'язані з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, у тому числі Європейського суду з прав людини, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України (пп.164.2.14 п. 164.2 ст. 164 Кодексу);
   
    - дохід від операцій з продажу (обміну) нерухомого майна (особою, у власності якої перебував об'єкт нерухомості, відчужений за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на таке майно);
   
    - дохід від операцій з продажу рухомого майна (за генеральною довіреністю; у разі ухвалення судом, третейським судом рішення про зміну власника та перехід права власності на рухоме майно (п. 173.8 ст. 173 Кодексу);
   
    - іноземні доходи (пп. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Кодексу).
   
    Фізичні особи можуть отримувати доходи, які відповідно до норм розділу IV Кодексу не підлягають оподаткуванню при їх нарахуванні або виплаті, але не звільнені від оподаткування (пп. 168.1.3 п. 168 ст. 168 Кодексу). Платники податку також зобов’язані подати декларацію та задекларувати такі доходи:
   
    - інвестиційний дохід (пп. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 Кодексу);
   
    - невикористані та неповернуті кошти у вигляді цільової благодійної допомоги (пп. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 Кодексу);
   
    - нецільова благодійна допомога понад встановлену норму (у 2012 році – 1500 грн.) (пп.170.7.3 п.170.7 ст. 170 Кодексу);
   
    - не погашена частина податку з суми, наданої під звіт при припиненні трудової діяльності (пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу);
   
    - додаткові блага від третьої особи (пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу);
   
    - сума боргу платника податку, анульованого кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності (якщо кредитор повідомляє платника податку - боржника рекомендованим листом з повідомленням про вручення про анулювання боргу та включає суму анульованого боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було анульовано (пп. "д" 164.2.17 п.164.2 ст.164 Кодексу);
   
    - сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року (у 2012 році – 536,50 грн.), крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності згідно з розділом II цього Кодексу, що встановлює порядок стягнення заборгованості з податків, зборів і погашення податкового боргу(пп. 164.2.7 п. 164.2 ст. 164 Кодексу);
   
    - дохід, що становить позитивну різницю між сумою коштів, одержаною платником податку від фінансової установи після реалізації заставленого майна платника податку при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв'язку з невиконанням платником податку своїх зобов'язань за договором кредиту (позики), та сумою фактично сплачених платником податку зобов'язань за таким договором кредиту (позики), і сумою, що утримана фінансовою установою в рахунок компенсації своїх витрат/втрат (включаючи залишок непогашеної платником податку суми фінансового кредиту) згідно з таким договором (пп. 164.2.7 п. 164.2 ст. 164 Кодексу);
   
    - сума недоплати податку при припиненні трудової діяльності (пп. 169.4.4 п. 169.4 ст. 169 Кодексу);
   
    - кошти або майно (нематеріальні активи), отримані платником податку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із законом, у сумах, які визначені обвинувальним вироком суду незалежно від призначеної ним міри покарання (пп.164.2.12 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).
   
    Також, за результатами звітного податкового року, в якому іноземець набув статусу резидента України, він має подати річну податкову декларацію, в якій зазначає доходи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи (пп. 170.10.4 п. 170.10 ст. 170 Кодексу).
   
    Фізичні особи зобов’язані самостійно до 1 серпня 2013 року сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації про майновий стан і доходи.
   
    Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 49.20 ст. 49 Кодексу).
   
   
   
    Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність зобов’язані подати податкову декларацію за результатами звітного року не пізніше 31 квітня 2013 року.
   
    Для визначення бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб розраховується середньомісячний оподатковуваний дохід.
   
    Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу розраховується як отриманий загальний річний оподатковуваний дохід, зменшений на суму документально підтверджених річних витрат, поділений на кількість календарних місяців, протягом яких здійснювалась діяльність.
   
    Декларація про майновий стан і доходи заповнюється на підставі даних книги обліку доходів та витрат де зазначають назву та код виду діяльності згідно КВЕД, за здійснення якого одержано дохід, суму одержаного доходу, вартість документально підтверджених витрат, пов’язаних з провадженням діяльності, суму чистого оподатковуваного доходу.
   
    В рядку 04 Розділу ІV Декларації зазначається сума загального оподатковуваного доходу отриманого протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності.
   
    В рядку 05 Розділу ІV Декларації зазначається сума документально підтверджених витрат.
   
    В рядку 06 Розділу ІV Декларації сума чистого оподатковуваного доходу, тобто різниця між ряд. 04 та ряд. 05.
   
    В рядку 07 Розділу ІV Декларації відображається сума податку, що підлягає сплаті до бюджету.
   
    Особа, які здійснює незалежну професійну діяльність зобов'язана самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій податковій декларації до 1 серпня 2013 року (стаття 179.7 Кодексу).
   
    При отриманні доходів виключно від провадження діяльності додатки до декларації не заповнюється.
   
    У разі отримання фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, інших доходів з джерел їх походження в Україні та іноземних доходів, така особа заповнює відповідні додатки до Декларації про майновий стан і доходи за правилами встановленими для платників податку – фізичних осіб.
   
    Іноземці та особи без громадянства, які стали на облік в органах державної податкової служби як самозайняті особи, є резидентами і у річній податковій декларації поряд з доходами від провадження незалежної професійної діяльності мають зазначати інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.
   
   
   
    Декларації про майновий стан і доходи, фізичними особами – підприємцями подається до органу державної податкової служби за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року за 2012 рік до 9 лютого 2013 року.
   
    Декларація про майновий стан і доходи, фізичними особами – підприємцями подається разом з додатком № 5 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності».
   
    Фізичні особи – підприємці у декларації про майновий стан і доходи, зазначають суму отриманих доходів від провадження господарської діяльності та суму податків що підлягає сплаті до бюджету або поверненню.
   
    Додаток № 5 фізичні особи – підприємці заповнюють на підставі даних книги обліку доходів та витрат де зазначають назву та код виду діяльності згідно КВЕД, за здійснення якого одержано дохід, суму одержаного доходу, вартість документально підтверджених витрат, пов’язаних з господарською діяльністю, суму чистого оподатковуваного доходу.
   
    Самостійно здійснюють розрахунок податкових зобов’язань та зазначають авансові платежі на 2013 рік з податку на доходи фізичних осіб.
   
    Фізична особа – підприємець у разі отримання інших доходів, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів діяльності, має зазначити у декларації поряд з доходами від підприємницької діяльності інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, які оподатковуються за загальними правилами встановленими для платників податку – фізичних осіб.
   
   Інформаційно-довідковий департамент державної податкової служби
Рубрика:
Коментарі
 • Михаил
20.01.13 22:44

ізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність зобов’язані подати податкову декларацію за результатами звітного року не пізніше 31 квітня 2013 року.\\ это вопще шэдэвр

Відповісти
 • бух-Я
20.01.13 23:24

У меня уже в голове каша, извините. Если конкретно: СПД - единщик отчитывается по декларации по ед.налогу и одновременно сдавал недвижимость в аренду как физлицо юр.лицу, которое в свою очередь начисляло и перечисляло НДФЛ за это физлицо. Какую декларацию и в какие сроки подавать этому физлицу? Сбивает с толку уточнение про податкового агента.

Відповісти
 • Ната
20.01.13 23:41

А надо ли единщику подавать декларацию?

Відповісти
 • Лена
20.01.13 23:58

Я ФОП- единщик отчитываюсь по декларации по ед.налогу и одновременно сдаю недвижимость в аренду как физлицо физ.лицу. Какую декларацию и в какие сроки подавать мне?

Відповісти
 • Ольга dp
21.01.13 00:12

Бух-Я Ваш ЧП-шник сдает декларацию до 9 февраля

Відповісти
 • Олег
21.01.13 00:17

А если я - учредитель ООО, получил дивиденды, НДФЛ в размере 5% заплатило предприятие и отразило их в 1-ДФ, я должен подавать эту декларацию?

Відповісти
 • Ольга dp
21.01.13 00:34

ЛЕНЕ ДО 9-ГО ФЕВРАЛЯ

Відповісти
 • Ольга dp
21.01.13 00:35

ЛЕНЕ ДЕКЛАРАЦИЮ О ДОХОДАХ БЕЗ ДОДАТКА 5

Відповісти
 • Ольга dp
21.01.13 00:37

ОЛЕГУ НЕТ, ваше предприятие выступило по отношению к вам налоговым агентом, удержало НДФЛ и отчиталось

Відповісти
 • LUB AVA
21.01.13 02:03

Предприниматель на ОСН не работал в 2012, но на выборах был членом ИВК, получил 250 грн на карточку, налоги были удержаны. В деке надо показывать эту сумму?

Відповісти
 • бухка
21.01.13 02:29

Сдавала отчет по ФОПу без деятельности за 2012год, так заставили прописать сумму авансовых платежей на 2013 год в размере 20грн за квартал))

Відповісти
 • LUB AVA
21.01.13 02:38

А додаток №5 с квэдами тоже требуют?

Відповісти
 • LUB AVA
21.01.13 02:39

просто не все захотели и смогли поменять.

Відповісти
 • Маша
21.01.13 04:04

Для бухка - это Вы зря, аткое обязательсво считается у них согласованным - теперь необходимо Вам будет его оплатить.

Відповісти
 • София
21.01.13 05:15

Подскажите пожалуйста, СПД на общей системе подает Декл.с прил.№5, нужно ли показывать в приложении №5 стоимость патентов оплаченных в 2012году? И если нужно, то в какой сумме? Если показать стоимость всех оплат за патент за год- тогда получится стр.07.2 с минусом, и получается что авансовые платежи оплаченные в 2012г. должны вернуть? А как быть с авансовыми платежами по НДФЛ в 2013г.в этой ситуации?

Відповісти
 • Анна
21.01.13 06:02

Ув. предприниматели. Хочу акцентировать Ваше внимание, на том, что поменялся срок подачи отчёта в ПФ - до 10 февраля 2013 г. При сдаче в ПФ требуют сданную декларацию о доходах. Поэтому, не затягивайте с подачей декларации о доходах (срок до 31 апреля только для физлиц не зарегистрированных предпринимателями). Предприниматель должен подать отчёт до 9 февраля

Відповісти
 • 123
21.01.13 08:24

Я ФОП - единщик 2 групппа, сдаю декларацию по единому налогу, насколько понимаю декларацию о доходах мне сдавать не нужно?

Відповісти
 • Захаоха
21.01.13 11:50

Как обычно - процитировали кодекс - значит разъяснили. Что ж так много вопросов - или народ тупой, или разъяснение

Відповісти
 • Наталья
22.01.13 05:44

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста коды отчетов в OPZ про майновий стан и дод. №5 к нему, а тоя открываю деку 01001, пишу что есть додатки, но не открывает

Відповісти
 • Галина
22.01.13 23:08

Наталье. Каждый документ в ОПЗ открывается отдельно.

Відповісти
 • El-Leyl
23.01.13 03:24

Кто-то пустую Дларацию за 2012 год сдал? У меня не приняли: или плати, или закрывайся, или к начальству Позвонила на горячую линию ДПС там приняли жалобу

Відповісти
 • VSN
25.01.13 02:06

Я ФОП- в 2012 не работал какую декларацию мне здавать ????????????

Відповісти
 • Инна
17.04.13 01:31

Лене и Олегу. Ольга dp 21.01.2013 11:37:02 ОЛЕГУ НЕТ, ваше предприятие выступило по отношению к вам налоговым агентом, удержало НДФЛ и отчиталось Платник податку зобов"язаний подати податкову декларацію за результатами податкового (звітного) року та самостійно сплатити податок на доходи фізичних осіб, якщо він отримав доходи які нараховувалися (виплачувалися, надавалися) платнику податку двома або більше податковими агентами лише у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2012 році — 128 760 грн. (1073 х 120)).

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
60703 142
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти