Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


23.01.13
6825 12 Друкувати

Уплачивает ли земельный налог владелец нежилых помещений в многоквартирном доме?

   Чи сплачує земельний податок власник нежитлових приміщень в багатоквартирному будинку?
   
   Перші поверхи сучасних багатоповерхівок користуються сьогодні попитом серед суб’єктів господарювання, які купують їх з метою розміщення власних офісів або закладів сфери торгівлі та послуг.
   
   Далі розглянемо питання щодо необхідності сплати підприємствами земельного податку у разі набуття у власність такого нежитлового приміщення у багатоквартирному житловому будинку.
   
   Актуальність питання пояснюється тим, що останнім часом почастішали випадки отримання власниками таких приміщень листів від податкових органів з вимогами щодо сплати земельного податку.
   
   Відповідно до ст. 269, 270 ПКУ платниками земельного податку є власники земельних ділянок та землекористувачі, а об'єктом оподаткування – земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.
   
   Пікантність ситуації полягає в тому, що земельна ділянка, на якій розташований будинок, відповідно до ст. 42 ЗКУ, перебуває у власності або в оренді об'єднання власників будинку чи управляючої організації. Тобто фактично власником або користувачем земельної ділянки виступає така організація співвласників, яка і сплачує земельний податок або орендну плату за ділянку, а співвласники, у свою чергу, компенсують їй такі витрати.
   
   Що стосується надання частини земельної ділянки у власність або користування власника окремого приміщення, слід врахувати, що згідно із ст. 79 ЗКУ земельна ділянка – це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.
   
   Держкомзем у листі від 26.05.2010 р. № 10046/17/4-10 зокрема зазначив, що надати в оренду або у власність земельну ділянку для обслуговування вбудованого чи прибудованого приміщення в багатоповерховому будинку неможливо, оскільки неможливо створити об'єкт земельних відносин – земельну ділянку, не порушуючи єдиний комплекс нерухомого майна, – виділити приміщення будинку як окрему будівлю та надати йому окрему адресу, яка необхідна для визначення місця розташування земельної ділянки як складова поняття «земельна ділянка».
   
   Отже, поділити земельну ділянку на окремі складові не вдасться. А тому потрібно шукати інший вихід із ситуації.
   
   Враховуючи те, що земельний податок та орендна плата за землю базуються на різних правових режимах використання земельної ділянки, розглянемо окремо два випадки: коли земельна ділянка перебуває у власності та коли вона перебуває в оренді.
   
   Земельна ділянка перебуває у власності управляючої організації
   
   Відповідно до п. 287.8 ПКУ власник нежитлового приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.
   
   Пунктом 286.6 ПКУ встановлено, що за земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.
   
   При цьому в роз’ясненні з ЄБПЗ податковий орган вказує, що норми ПКУ не передбачають можливості при розрахунку податкових зобов'язань із земельного податку об'єднаннями власників будинків або підприємствами, установами і організаціями, які здійснюють управління багатоповерховими жилими будинками, зменшувати площу земельної ділянки під багатоповерховими жилими будинками з урахуванням прибудинкової території пропорційно площі нежилих приміщень (їх частин), які знаходяться у власності інших осіб.
   
   Тобто податковий орган вважає, що організації, які здійснюють управління багатоповерховими жилими будинками, повинні сплачувати земельний податок з усієї площі земельних ділянок.
   
   Як бачимо, підхід, запропонований податковим органом, абсолютно несправедливий, адже призводить до подвійного оподаткування: з одного боку, управляюча організація сплачує податок за всю земельну ділянку, а з іншого – власник нежитлового приміщення сплачує податок за частину ділянки, пропорційну площі належного йому приміщення в загальній площі будинку.
   
   Вважаємо, що єдиним правильним в даній ситуації може бути застосування пропорційного підходу до сплати податку. Для його практичної реалізації управляючій організації та власникам нежитлових приміщень слід здійснити ряд дій з метою документального підтвердження площі земельної ділянки, з якої вони повинні сплачувати земельний податок. Для цього доведеться попрацювати з органом земельних ресурсів та землевпорядною організацією. На підставі кадастрового плану та інвентаризаційної справи управляюча організація повинна внести власників нежитлових приміщень в список землекористувачів, після цього кожен повинен отримати розрахунок тієї частини земельної ділянки, яка перебуває на його балансі, і отримати витяг про нормативну грошову оцінку на таку частину земельної ділянки.
   
   Земельна ділянка перебуває в оренді управляючої організації
   
   Слід зазначити, що в питаннях, які стосуються набуття права власності на нежитлові приміщення в багатоквартирному будинку, податкові органи у своїх роз’ясненнях завжди посилаються на п. 287.8 ПКУ та наполягають на необхідності сплати земельного податку. При цьому жодного значення не приділяється режиму використання такої земельної ділянки (власність чи оренда) та оцінці підстав для сплати податку.
   
   Звертаємо увагу, що платниками земельного податку є лише власники земельних ділянок або особи, яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності.
   
   Якщо ж користування земельною ділянкою державної або комунальної власності здійснюється на підставі договору оренди, то сплачується не земельний податок, а орендна плата.
   
   На практиці договір оренди, знову ж таки, укладається з управляючою будинком організацією.
   
   Водночас, навіть в такому випадку власникам нежитлових приміщень надходять листи з вимогою сплатити земельний податок. До чого тут земельний податок, якщо йдеться про орендовану ділянку, залишається загадкою.
   
   Слід зазначити, що саме поняття «земельний податок» виключає можливість його сплати за землю, що знаходиться у державній або комунальній власності (за винятком, якщо така земельна ділянка не передана у постійне користування відповідно до закону).
   
   Таким чином, лише орендар повинен сплачувати орендну плату. Жодна норма ПКУ не зобов’язує сплачувати за одну й ту саму ділянку двічі та не передбачає автоматичного обов’язку щодо сплати орендної плати без укладення договору оренди, у разі набуття права власності на нерухомість, що знаходиться на орендованій ділянці.
   
   А тому єдиним можливим виходом, який би забезпечив розподіл орендної плати між декількома сторонами, було б укладання багатостороннього договору оренди.
   
   Такий варіант, до речі, був згаданий і в листі ДПСУ від 14.03.2012 р. № 7267/7/17-3217. Податковий орган вказав, що відповідно до ч. 2 ст. 510 ЦКУ у зобов'язанні на стороні боржника або кредитора можуть бути одна або одночасно кілька осіб. Статтею 6 Закону України «Про оренду землі» від 06.10.98 р. № 161-XIV визначено, що орендарі набувають права оренди земельної ділянки на підставах і в порядку, передбачених ЗКУ, ЦКУ, ГКУ, цим та іншими законами і договором оренди землі. Отже, резюмує ДПСУ, укладання договору оренди землі можливе на земельну ділянку із зазначенням у ньому всіх часток, що належать до неї, та відповідно всіх орендарів.
   
   За відсутності такого багатостороннього договору, на наш погляд, законодавчих підстав для сплати орендної плати (а тим більше земельного податку) у власника нежитлових приміщень в даному випадку немає.
   
   Сергій Кучеренко
   аудитор
   АГ "Гарантия-Аудит"
   
   Дата підготовки 29.12.2012
За матеріалами ЛИГА:ЗАКОН
Рубрика:
Коментарі
 • Игорь Алексеевич
24.01.13 00:59

ЗАТВЕРДЖЕНО наказ ДПС України ________ № ______ Узагальнююча податкова консультація щодо плати земельного податку, власниками нежитлових приміщень платниками єдиного податку – фізичними особами – підприємцями В Узагальнюючій податковій консультації вживаються такі скорочення: Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI – Податковий кодекс; Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ – Земельний кодекс; Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV – Цивільний кодекс. Відповідно до статті 206 Земельного кодексу використання землі в Україні є платним. Згідно із статтею 269 Податкового кодексу платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі. Статтею 270 Податкового кодексу визначено, що об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності. Згідно із пунктом 286.1 статті 286 Податкового кодексу підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території (п. 286.6 ст. 286 Податкового кодексу). При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно (п. 287.6 ст. 287 Податкового кодексу). Статтею 116 Земельного кодексу встановлено, що громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, або за результатами аукціону. Відповідно до статті 126 Земельного кодексу: - право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом; - право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державним актом на право постійного користування земельною ділянкою; - право оренди земельної ділянки посвідчується договором оренди землі. Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності із земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності (п.п. 297.1.4 п. 297.1 ст. 297 Податкового кодексу). Разом з цим, підпунктом 291.5.3 пункту 291.5 статті 291 Податкового кодексу встановлено, що не можуть бути платниками єдиного податку, зокрема, фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів. Згідно із статтею 796 Цивільного кодексу одночасно з правом найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) наймачеві надається право користування земельною ділянкою, на якій вони знаходяться, а також яка прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, необхідному для досягнення мети найму. У договорі найму сторони можуть визначити розмір земельної ділянки, яка передається наймачеві. Якщо розмір земельної ділянки у договорі не визначений, наймачеві надається право користування усією земельною ділянкою, якою володів наймодавець. Крім того, відповідно до статті 797 Цивільного кодексу плата, яка справляється з наймача будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), складається з плати за користування нею і плати за користування земельною ділянкою. Таким чином, якщо право власності на земельну ділянку оформлене на фізичну особу (фізичну особу – підприємця) і земельна ділянка використовується ним для провадження господарської діяльності (магазин, СТО тощо), то такий підприємець (платник єдиного податку) звільняється від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з земельного податку (з врахуванням підпункту 291.5.3 пункту 291.5 статті 291 Податкового кодексу). У разі надання в оренду будівель, споруд або їх частин за договором оренди, одночасно з правом найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) наймачеві надається право користування земельною ділянкою, на якій вони знаходяться, а також яка прилягає до будівлі або споруди, тобто підприємницька діяльність наймодавців провадиться обов’язково за рахунок здачі в оренду майна і земельної ділянки, то така фізична особа – підприємець (власник нежитлового приміщення) теж звільняється від нарахування (сплати) та подання податкової звітності з земельного податку. Директор Департаменту оподаткування фізичних осіб В.В. Бусарєв

Відповісти
 • Сигитариус
24.01.13 02:37

Игорь Алексеевич, спасибо за письмо, если Вы еще укажете его номер и дату, буду Вам признательна.

Відповісти
 • Елена
24.01.13 05:24

ЗАТВЕРДЖЕНО наказ ДПС України 23.11.2012 №1051

Відповісти
 • Елена
24.01.13 05:26

Но если физлицо предприниматель на общей системе или просто физлицо, владелец нежилого помещения, - то налог за землю под нежилым помещением платить должен, по мнению налоговой

Відповісти
 • Игорь Алексеевич
24.01.13 05:41

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ НАКАЗ Від 23.11.12 №1051 Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо плати земельного податку власниками нежитлових приміщень, платниками єдиного податку – фізичними особами – підприємцями Керуючись статтею 52 Податкового кодексу України, з метою забезпечення єдиного підходу до практичного застосування норм податкового законодавства, НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Узагальнюючу податкову консультацію щодо плати земельного податку власниками нежитлових приміщень, платниками єдиного податку – фізичними особами – підприємцями (додається). 2. Департаменту взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю (Семченко О.В.) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-порталі ДПС України та у засобах масової інформації. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Ігнатова А.П. Голова О.В. Клименко http://sts.gov.ua/podatkove-zakonodavstvo/uzagalnyuyuchi-podatkovi-konsultatsii/61918.html

Відповісти
 • Сигитариус
24.01.13 11:08

Всем спасибо

Відповісти
 • влад
24.01.13 22:58

ФОП-на спрощенній ссистемі оподаткування (єдиний податок 3 гр.оподаткуван).Здаю в оренду власне нежитлове приміщення 150 м. вбудовано-прибудоване в житловому будинку.є довідка зземельно-кадастрового бюро про грошову оцінку пропорційної частки землі видана як користувачу. Окремого права власності чи договору оренди на землю у мене нема-чи звільнений я від земельного податку згідно нового податкового кодексу?

Відповісти
 • Тамила
24.01.13 23:38

Если юрлицо (единщик) арендует нежилое помещение у физ. лица (не ЧП), должено ли физ. лицо или юр. лицо платить земельный налог?

Відповісти
 • Елена
25.01.13 01:24

Владу: согласно последнему разъснению ГНИ - нет (наказ ДПС України 23.11.2012 №1051)

Відповісти
 • Елена
25.01.13 01:48

Тамиле: должно платить физ.лицо зем. налог. С налоговой получает письмо о налоговом обязательстве. А вот если физик (не ЧП) сдает в аренду юрику (ед.налог), при этом юр.лицо -это предприятие данного физлица, вот вопрос, должен или нет? Согласно тому-же письму от 23.11.12 налоговая наконец-то поняла, что если имущество оформлено на физика, а деятельность осуществляет тоже лицо, но уже предприниматель, налог на землю не платится. Но ответа, думаю, не дождусь он них..

Відповісти
 • Елена
25.01.13 01:57

Владу: напишіть письмову консультацію в податкову, щоб не хвилюватись, додайте копію цього листа від 23.11.12 №1051.Гадаю, що окремого права власності на ці землі у нас ніколи не буде, але податкова дуже хоче, щоб ми платили податок .І, наскільки я розумію, ми його нарешті маємо право не платити (без судових рішень) тільки в випадку, якщо в договорі оредни додаму припису, що з приміщенням здаємо і землю.

Відповісти
 • Едуард
18.02.13 03:04

Підскажіть будь-ласка! Прочитавши всі листи ДПС та Наказ від 23.11.2012р. №1051 я так і не зрозумів, власник нежилого приміщення в багатоквартирному будинку (юр. особа) повинна сплачувати ОРЕНДНУ ПЛАТУ за земельну ділянку під таким приміщенням чи ні? І якщо земля не оформлена , а ця юр. особа орендую своє приміщення під великий магазин, сплачуючи при цьому лише земельний податок, правомірні її дії чи ні?

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
111474 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно