Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


29.01.13
5131 50 Друкувати

Налоговая социальная льгота: главное в 2013 году

Відтворення матеріалу у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу газети «Інтерактивна бухгалтерія».

Податкова соціальна пільга: головне у 2013 році

Метою застосування податкової соціальної пільги (далі — ПСП) до доходів фізосіб є додержання принципу соціальної справедливості. Саме таким чином законодавці запровадили соціальну підтримку громадян із незначними доходами. Водночас отримання фізособою права на ПСП потребує виконання певних умов. Про порядок застосування ПСП, її оформлення, розміри та відображення у звітності, а також окремі випадки її розрахунку читайте в статті

Насамперед маємо пам'ятати, що сутність ПСП у тому, щоб цілком легально зменшити оподатковуваний дохід фізособи й таким чином зменшити податкове навантаження на його доходи. Сума, на яку проводиться зменшення, залежить від прожиткового мінімуму та категорії, до якої віднесено фізособу, та не змінюється протягом року. Але про все по-порядку.

Коли можемо зменшити дохід на ПСП?

ПСП застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати лише за одним місцем його нарахування (виплати) (пп. 169.2.1 ПКУ). Платник податку самостійно обирає місце застосування ПСП, для чого подає роботодавцю заяву про її застосування.

Зверніть увагу!

ПСП не може застосовуватися до:

 • доходів платника податку інших, ніж заробітна плата;
 • заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад'юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;
 • доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

(пп. 169.2.3 ПКУ)

Отже, для правильного застосування ПСП маємо визначитися із терміном «заробітна плата» у розумінні ПКУ.

Нагадаємо

Заробітна плата — основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

(пп. 14.1.48 ПКУ)

З норм пп. 169.2.3 ПКУ також випливає: якщо фізична особа зареєстрована приватним підприємцем і одночасно є найманим працівником, то до доходів у вигляді заробітної плати, яку отримує така особа як найманий працівник, може застосовуватися ПСП. Не застосовується ПСП лише до підприємницьких доходів і доходів від іншої незалежної професійної діяльності, які отримує така фізособа.

Нагадаємо

Така можливість з'явилася в підприємців із 01.01.2011 р. Адже в період дії Закону № 889 зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності працівник не мав права на застосування ПСП стосовно доходів у вигляді заробітної плати, якщо він отримував протягом звітного податкового місяця одночасно доходи самозайнятої особи від підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

Як оформити ПСП?

ПСП починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право. Перелік таких документів та порядок їх подання визначає КМУ. Наразі вони затверджені Порядком № 1227.

Форму заяви про застосування ПСП має затверджувати ДПСУ (п. 2 Порядку № 1227). Але доки такої форми немає, платник податків змушений подавати таку заяву в довільній формі.

До речі, податківці, відповідаючи на запитання: «За якою формою працівники повинні подавати заяву на ПСП?» ( див. у підкатегорії 160.09.04 ЄБПЗ1), зазначають, що форма заяви про застосування ПСП була встановлена наказом ДПАУ України від 30.09.2003 р. № 461, що втратив чинність згідно з наказом ДПАУ України від 24.12.2010 р. № 1023. Але нова форма заяви про застосування ПСП не затверджена, тому працівники подають роботодавцю таку заяву в довільній формі. Водночас, ДПСУ рекомендує для зручності платникам податку подавати вказану заяву за зразком, що був затвердженийнаказом № 461, але із зазначенням реквізитів, що відповідають нормам ст.169 ПКУ.

З переліком документів, необхідних для отримання ПСП, можна ознайомитися в однойменному довіднику.

У зв'язку із цим виникає цілком логічне запитання: «Чи потрібно щороку поновлювати заяву про самостійне обрання місця застосування ПСП?» .

Щорічне поновлення заяви про застосування пільги Податковим кодексом не передбачено, і в разі дотримання вимог ст. 169 цього Кодексу ПСП застосовується до заробітної плати платника податку з дня отримання роботодавцем заяви про застосування пільги.

Однак якщо в платника податків виникає право на застосування ПСП з інших підстав, ніж тих, що зазначені в попередній заяві, такий платник повинен подати нову заяву з відповідними підтвердними документами.

Розміри ПСП і граничний розмір зарплати для її застосування

ПКУ передбачає застосування різних розмірів ПСП, а саме:

1)  так званої звичайної ПСП. Відповідно до пп. 169.1.1 ПКУ, вона надається в розмірі 100% прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), установленого законом на 1 січня звітного податкового року. Проте слід нагадати, що пп. 169.1.1 ПКУ набирає чинності з 01.01.2015 р. До 31.12.2014 р. для цілей застосування цього підпункту ПСП надається в розмірі, що дорівнює 50%прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), установленого законом на 1 січня звітного податкового року, — для будь-якого платника податку (п. 1 розділу XIX «Прикінцеві положення» ПКУ). Згідно зі ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 06.12.2012 р. № 5515-VI (далі — Закон № 5515), прожитковий мінімум у розрахунку на місяць для працездатних осіб з 01.01.2013 р. становить 1147 грн. Тобто розмір звичайної ПСП у 2013 році — 573,50 грн (1147,00 × 50%).

Звичайна ПСП може надаватися:

 • будь-якому платникові податку (пп. 169.1.1 ПКУ);
 • платнику податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, — у розрахунку на кожну таку дитину (пп. 169.1.2 ПКУ);

2)підвищеної ПСП. Згідно з пп. 169.1.3 ПКУ, вона надається в розмірі, що дорівнює 150% звичайної ПСП, тобто в розмірі 860,25 грн (573,50 × 150%) у 2013 р.;

3)максимальної ПСП. Відповідно до пп. 169.1.4 ПКУ, вона надається в розмірі, що дорівнює 200% звичайної ПСП, тобто в розмірі 1147,00 грн (573,50 × 200%) у 2013 р.

З категоріями платників ПДФО, які мають право на підвищену та максимальну ПСП, можна ознайомитись у довіднику «Розміри податкової соціальної пільги та граничний розмір доходу, що дає право на її застосування у 2013 році» .

Важливе значення має і дотримання граничного розміру заробітної плати, який надає право на застосування ПСП. Згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 ПКУ, ця пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. Оскільки згідно зі ст. 7 Закону № 5515 розмір прожиткового мінімуму з розрахунку на місяць для працездатних осіб на 01.01.2013 р. становить 1147 грн, то розмір заробітної плати, що надає право на застосування ПСП у 2013 році, становить1610 грн на місяць і не змінюватиметься впродовж року. При цьому граничний розмір доходу, який надає право на отримання ПСПодному з батьків у випадках і в розмірах, передбачених пп. 169.1.2 та пп. пп. «а» і «б» пп. 169.1.3 ПКУ, визначається як добуток від множення цієї суми на відповідну кількість дітей.

Тобто до цих категорій осіб належить один із батьків, який:

 • утримує двох чи більше дітей віком до 18 років;
 • є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником;
 • утримує дитину-інваліда.

Якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із законодавством, у т.ч. за час відпустки або перебування платника податку на лікарняному, то з метою визначення граничної суми доходу, що надає право на отримання ПСП, та в інших випадках їх оподаткування такі доходи (їх частина) належать до відповідних податкових періодів їхнього нарахування.

Розглянемо застосування ПСП у 2013 році на прикладах.

Приклад 1

ПСП для батьків однієї дитини

Працюючий батько та матір мають одну дитину. Яку ПСП застосовують до доходу батька (матері)?

Підвищеної ПСП для батьків однієї дитини (повна родина) ПКУ не передбачає. Тобто батьки користуються лише загальною ПСП на себе, що дорівнює у 2013 році 573,50 грн, якщо дохід не перевищує 1610,00 грн.

Приклад 2

ПСП до зарплати студента

На підприємстві працює студент. Яку ПСП застосовувати в січні 2013 року до його заробітної плати в розмірі 1100 грн?

Працюючий студент має право на застосування ПСП із двох підстав:

 • за пп. 169.1.1 ПКУ — звичайної в розмірі 100%;
 • за пп. «г» пп. 169.1.3 ПКУ — підвищеної в розмірі 150%.

Застосовується одна ПСП на підставі, що передбачає її найбільший розмір, тобто 150% — 860,25 грн.

У нашому випадку заробітна плата студента не перевищила межі граничного розміру доходу, який надає право на застосування ПСП, — 1610 грн. Тому ПДФО січня становитиме:

(1100 - 39,60 (ЄСВ) - 860,25) ×15% = 30,02 грн.

Пам'ятайте, що пільгою студент зможе скористатися, лише якщо він одночасно не отримує стипендії з держбюджету (п. 169.2.3 ПКУ). Тож разом із заявою він має надати довідку з навчального закладу про те, що він там навчається та не одержує стипендії з бюджету задля уникнення безпідставного застосування зазначеної ПСП (див. підкатегорію 160.09.02 ЄБПЗ).

Приклад 3

ПСП для батьків двох дітей

Сім'я складається з матері, батька та двох дітей. Який розмір і до доходу кого з них застосовувати ПСП?

У 2013 році батьки двох, трьох або більше дітей мають право на застосування звичайної ПСП у розрахунку — 573,50 грн на кожну дитину віком до 18 років. Однак лише одному з батьків дозволено збільшити граничну суму доходів. Вона визначається відповідно до кількості дітей, тобто в нашому випадку — 3220 грн у 2013 році (1610 грн х 2).

Таким чином, один із батьків зможе скори статися ПСП, якщо його заробітна плата буде не більше ніж 3220 грн, а другий — якщо його зарплата не перевищує 1610 грн.

Приклад 4

ПСП для вдови, яка має дитину до 18 років

На підприємстві працює жінка, яка є вдовою, має дитину віком до 18 років. Заробітна плата жінки в січні 2013 року становила 1300 грн. Як застосовувати ПСП щодо доходу такої жінки в 2013 році?

Нагадаємо: у 2010 році відповідно до норм пп. «г» пп. 6.1.2 Закону № 889 150-відсоткова ПСП застосовувалася до доходу вдови чи вдівця, але на сьогодні такою пільгою користується лише вдова (вдівець), що має дитину або дітей до 18 років.

Отже, у 2013 році таку ПСП застосовують до доходу вдови, яка утримує дитину до 18 років, — у розрахунку на кожну дитину (пп. «а» пп. 169.1.3 ПКУ).

У січні 2013 року дохід жінки-вдови становив 1300 грн, що менше ніж 1610 грн, тому вона має право на застосування підвищеної ПСП (150%) на дитину віком до 18 років, що в січні 2013 році дорівнює 860,25 грн.

Приклад 5

ПСП для батьків, які мають трьох дітей, один із яких — інвалід

Сім'я складається з матері, батька та трьох дітей, один із яких є інвалідом. Пільгою користується жінка, зарплата якої в січні 2013 року становила 2600 грн. Як застосовувати ПСП щодо доходу такої жінки в 2013 році?

100-відсоткова ПСП застосовується до доходу платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, у розрахунку на кожну таку дитину (пп. 169.1.2 ПКУ).

На ПСП у розмірі, що дорівнює 150% суми пільги, визначеної пп. 169.1.1 ПКУ, мають право платники податку, які утримують дитину-інваліда — у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років (пп.«б» пп. 169.1.3 ПКУ).

Проте в разі якщо платник податку має право на застосування ПСП із двох і більше підстав, застосовується одна ПСП із підстави, що передбачає її найбільший розмір, за умови дотримання процедур, визначених пп. 169.4.1 ПКУ, крім випадку, передбаченого пп. «б» пп. 169.1.3 ПКУ, ПСП за яким додається до пільги, визначеної пп. 169.1.2 ПКУ, у разі якщо особа утримує двох і більше дітей, у т.ч. дитину-інваліда (дітей-інвалідів) (пп. 169.3.1 ПКУ).

Тобто обидва батьки при додержанні всіх інших вимог ст. 169 ПКУ мають право на застосування двох пільг: по 100% — на кожного з дітей віком до 18 років, що не є інвалідами, та по 150% — на кожну дитину-інваліда (див. підкатегорію 160.09.02 ЄБПЗ).

Але тільки одному з батьків дозволено збільшити суму доходу, який надає право на пільгу, кратно відповідній кількості дітей (пп. 169.4.1 ПКУ).

У січні 2013 року дохід жінки становив 2600 грн, що менше ніж 4830 грн (1610 х 3), тому маємо право на застосування ПСП:

 • на двох дітей віком до 18 років — по 100% на кожну дитину;
 • на дитину-інваліда — 150%.

ПСП у січні дорівнює 2007,25 грн ((573,50 х 2) + 860,25).

Вибір розміру ПСП та строку її дії

Під час вибору розміру ПСП і строку її дії відповідно до п. 169.3 ПКУ слід урахувати такі основні правила:

 • якщо платник податку має право на застосування ПСП із двох і більше підстав, зазначених у п. 169.1ПКУ, то застосовується одна ПСП із підстави, що передбачає її найбільший розмір, за умови дотримання процедур, визначених пп. 169.4.1 ПКУ. Проте в разі якщо особа утримує двох і більше дітей, у т. ч. дитину-інваліда (дітей-інвалідів), як виняток ПСП, що передбачена пп. «б» пп. 169.1.3 ПКУ (утримання дитини-інваліда), додається до ПСП, визначеної пп. 169.1.2 ПКУ (утримання двох чи більше дітей віком до 18 років);
 • платник податку, який має право на застосування більшої ПСП, ніж звичайна (передбачена пп. 169.1.1 ПКУ), зазначає про таке право в заяві про застосування пільги, до якої додає відповідні підтвердні документи;
 • ПСП, передбачена пп. 169.1.2 та пп. пп. «а», «б» пп. 169.1.3 ПКУ, надається до кінця року, у якому дитина досягає 18-річного віку, а в разі її смерті до досягнення зазначеного віку — до кінця року, на який припадає смерть. Право на отримання такої ПСП втрачається в разі позбавлення платника податку батьківських прав або якщо він відмовляється від дитини чи передає дитину на державне утримання, у т. ч. у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від того, чи береться плата за таке утримання, чи ні, а також якщо дитина стає курсантом на умовах її повного утримання, починаючи з податкового місяця, у якому відбулася така подія;
 • надання ПСП, передбаченої пп. «в»–«е» пп. 169.1.3 ПКУ, призупиняється з податкового місяця, що настає за місяцем, у якому платник податку втрачає статус, визначений у цих підпунктах.

Зауважимо

ПСП надається з урахуванням останнього місячного податкового періоду, у якому платник податку помер, або оголошується судом померлим, чи визнається судом безвісти відсутнім, або втрачає статус резидента, або був звільнений із місця роботи (пп. 169.3.4 ПКУ).

Нагадаємо

До 2011 року, в умовах дії Закону № 889, з податкового місяця, у якому платник податку припиняв трудові відносини з працедавцем, зупинялося застосування ПСП. Отже, раніше у місяці звільнення працівника ПСП не застосовувалася, а зараз у такому місяці цю пільгу можна застосовувати.

Перерахунок ПДФО за місцем застосування ПСП

Відповідно до пп. 169.4.2 ПКУ, роботодавець платника податку зобов'язаний здійснити, у т.ч. за місцем застосування ПСП, перерахунок суми доходів, нарахованих такому платникові податку у вигляді заробітної плати, а також суми наданої ПСП:

 • за наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року;
 • під час проведення розрахунку за останній місяць застосування ПСП у разі зміни місця її застосування за самостійним рішенням платника податку або у випадках, визначених пп. 169.2.3 ПКУ;
 • під час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з таким роботодавцем.

Докладніше про проведення річного перерахунку читайте в статті «Як проводити річний перерахунок ПДФО за 2012 рік» газети «Інтерактивна бухгалтерія».

Зазначення ПСП у формі № 1ДФ

Роботодавець відображає в Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), затвердженого наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1020, усі випадки застосування або незастосування ПСП на підставі отриманих від платників податку заяв про застосування пільги, а також заяв про відмову від такої пільги.

Для заповнення графи 8 форми № 1Д? Ф «ознака податкової соціальної пільги», використовують Довідник ознак ПСП, який наведено в додатку 2 до Порядку № 1020). За ним відображається:

 • під кодом 01звичайна ПСП;
 • під кодом 02підвищена ПСП;
 • під кодом 03максимальна ПСП;
 • під кодом 04 — звичайна ПСП, визначена під ознакою «01» для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років.

Слід пам'ятати, що під час заповнення графи 8 форми № 1ДФ ураховується та ознака пільги, яка відповідає нарахованому доходу (ознака доходу «101» «Заробітна плата, нарахована (виплачена)» поєднується зі всіма ознаками ПСП, а саме: «01», «02», «03», «04»).

Відповідальність за неправомірне застосування ПСП

Оскільки ПСП застосовується на підставі поданої платником заяви, то й відповідальність за неправомірне застосування пільги несе платник.

Якщо з вини платника відбувається неправомірне застосування ПСП, то такий платник втрачає право на її отримання за вcіма місцями отримання доходу, починаючи з місяця, у якому мало місце таке порушення, та закінчуючи місяцем поновлення права на пільгу.

Відновлення права на ільгу можливо в разі подання платником заяв про відмову від пільги всім роботодавцям, яким раніше подавалися заяви про застосування ПСП. У заяві потрібно зазначити місяць, коли відбулося таке порушення.

На цій підставі роботодавець нараховує й утримує відповідну суму недоплати ПДФО та штраф у розмірі 100% суми цієї недоплати за рахунок найближчої виплати доходу такому платнику податку, а якщо сума виплати недостатня — за рахунок наступних виплат.

У разі якщо суми недоплати та/або штрафу не були утримані податковим агентом за рахунок доходу платника податку, такі суми включаються до річної податкової декларації такого платника податку. При цьому право на застосування ПСП відновиться з податкового місяця, що настає за місяцем, у якому сума такої недоплати та штраф повністю погашаються.

Нагадаємо

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики (Мінфін України), установлює також порядок інформування роботодавців платника податку про наявність порушень ним норм пп. 169.2.1 ПКУ, виявлених на підставі даних податкової звітності чи документальних перевірок, а також порядок інформування роботодавця про позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу.

(ч.3. пп.169.2.4 ПКУ)

Порядок інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу затверджений наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1023.

Олена ТКАЧЕНКО,

провідний бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»

Список використаних нормативно-правових актів:

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон № 889 — Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV (втратив чинність).

Порядок № 1020 — Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Державної податкової адміністрації від 24.12.2010 р. № 1020.

Порядок № 1227 — Порядок подання документів для застосування податкової соціальної пільги, затверджений постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1227.

1 Єдина база податкових знань. Розміщена на офіційному сайті ДПСУ — www.sts.gov.ua.

Рубрика:
Коментарі
 • ЛАРИ
29.01.13 19:40

Спасибо! Очень своевременно и содержательно!!!

Відповісти
 • солнце
29.01.13 22:06

У працівника двоє дітей. Який документ, підтверджуючий, що дружина користується пільгою 100% він повинен пред'явити , щоб застосовувати до його зарплати пільгу 200% ?

Відповісти
 • Артем
29.01.13 22:38

Копию заявления на ПСП походу...

Відповісти
 • k.
29.01.13 22:50

я давала справки сотрудникам о том что они не пользуются соц льготой на основн работе для предьявления по месту работы жены

Відповісти
 • Серж
29.01.13 22:51

солнце А чому їм обом не користуватися 200% ПСП? Вони мають право, один в межах 1610, другий в межах 3220 грн.

Відповісти
 • Лиса_
29.01.13 23:09

Серж, ст. 169.4.1 второй абзац При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених підпунктом 169.1.2 та підпунктами "а" і "б" підпункту 169.1.3 пункту 169.1 цієї статті, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому цього підпункту, та відповідної кількості дітей.

Відповісти
 • ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
29.01.13 23:09

Вопрос к автору статьи или другим, кто с этим сталкивался : - если женщина была замужем - в семье родился ребенок - потом она развелась и воспитывает ребенка одна - то она не является или является "одинокою мамою" - льгота в 150% НСЛ ей положена или нет ?

Відповісти
 • Jene
29.01.13 23:14

Дружина має взяти на своїй роботі довідку, що вона користується тільки ПСП 100% за себе (за умови що її з/плата не перевищує 1610грн).

Відповісти
 • Лиса_
29.01.13 23:19

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ Поняття одинокої матері визначено у постанові Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами трудових спорів" від 06.11.92 р. N 9. Згідно з пунктом 9 цієї постанови одинокою матір'ю слід вважати жінку, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдову; іншу жінку, яка виховує і утримує дитину сама: За цим визначенням для визнання "іншої жінки" одинокою необхідно дві ознаки: вона і виховує дитину, і сама її утримує. Після введення в дію Закону України "Про відпустки" таке поняття одинокої матері не повинно застосовуватись, оскільки пункт 5 частини 12 статті 10 цього Закону визначає одиноку матір як таку, яка виховує дитину без батька. Отже, участь батька або інших осіб в утриманні дитини не позбавляє матері статусу одинокої. Відповідно до зазначеного до категорії одинокої матері відносяться: жінка, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдова; жінка, яка виховує дитину без батька (в тому числі і розлучена жінка, яка виховує дитину без батька, незважаючи на факт отримання аліментів, і жінка, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не усиновлена). Тобто, пільга 150% скоріш за все може застосовуватис..

Відповісти
 • agony
29.01.13 23:21

2ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ на счет "матери одиночки". все упирается в документы подтверждающие таковой статус. почитайте: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1227-2010-%D0%BF по ссылке П О С Т А Н О В А від 29 грудня 2010 р. N 1227 "Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги " если работница, предоставит весь перечень документов, то смело можете использовать льготу 150% и если вдруг Вам тоже понадобится на счет предоставления дополнительный отпусков "матерям одиночкам" почитайте: http://ua-info.biz/legal/baseww/ua-emwpit.htm по ссылке письмо МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 14.04.2008 N 235/0/15-08/13 "Роз'яснення щодо застосування статті 19 Закону України "Про відпустки" (додаткові відпустки працівникам, які мають дітей)"

Відповісти
 • Лиса_
29.01.13 23:21

Ну і цитата із "старого" ЗУ про ПДФО: Пільги одинокі матері мають і в оподаткуванні. Так, відповідно до ст. 6 ЗУ “Про податок з доходів фізичних осіб”, платник податку, який є самотньою матір’ю або самотнім батьком (опікуном), має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги в розмірі, який дорівнює 150% суми пільги у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років. стаття щодо того на що має право мати-одиначка тут http://exo.in.ua/?page=porada&id=64

Відповісти
 • Серж
29.01.13 23:22

Лиса "Правом на «дитячу» податкову пільгу користуються обоє батьків. Але тільки в тому випадку, якщо їхня зарплата не перевищує встановлену кодексом межу." ♦ Приклад 3 Сім'я складається з матері, батька та двох дітей. Для одного з батьків гранична сума доходів установлюється за кількістю дітей — по 1500 грн. на кожного, тобто: 1500 грн. х 2 = 3000 грн. Таким чином, один з батьків зможе скористатися пільгою, якщо його заробітна плата буде не більше ніж 3000 грн., а другий — якщо його дохід не перевищує 1500 грн. http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/2150 Само письмо быстро найти не могу.

Відповісти
 • agony
29.01.13 23:28

2Лиса_ пардон, но по линку, что Вы даете, информация за 2009 год. сейчас уже 2013.

Відповісти
 • ЯРА
29.01.13 23:30

Дочь была замужем и развелась.Воспитывает сама ребенка. Льгота 150% действует на нее.если она работае 1,25%мин.з/п(1433,75) .

Відповісти
 • Инна
29.01.13 23:38

А к инвалиду 3 гр.применяется 100% или 150%?)

Відповісти
 • Серж
29.01.13 23:43

Консультации ГНС относительно льгот для родителей с двумя и больше детьми до 18 лет http://auditoru.com.ua/consultations/object_1806

Відповісти
 • Олена Ткаченко, "Інтерактивна бухгалтерія"
29.01.13 23:43

Відомості про те, що чоловік (дружина) платника податку при одержанні ПСП за місцем роботи не користується правом на збільшення розміру доходу кратно кількості дітей відображаються у заяві, яка надається платником податку роботодавцю на її застосування. При цьому, окремої форми заяви або довідки, для підтвердження того, що чоловік або дружина не користується правом на збільшення розміру доходу кратно кількості дітей нормами ПКУ та іншими нормативно-правовими актами не передбачено. Так, зокрема, відповідає і ДПСУ у Єдиній базі податкових знань (підкатегорія 160.09.04). Відповідь на це та інші актуальні запитання щодо ПСП можно буде прочитати також у наступному номері газети "Інтерактивна бухгалтерія" у публікації "Податкова соціальна пільга-2013 у запитаннях та відповідях".

Відповісти
 • Серж
29.01.13 23:49

Инна 169.1.3. у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту, - для такого платника податку, який: ...... ґ) є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, пільга яким визначена підпунктом "б" підпункту 169.1.4 цього пункту; 200% б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом I і II групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ); Про инвалида 3 гр ничего не сказано, значит 100%

Відповісти
 • Олена Ткаченко, "Інтерактивна бухгалтерія"
29.01.13 23:53

Дійсно, право на пільгу мають оба батька, але право на збільшення доходу кратно кількості дітей — тільки один. Тобто, якщо дітей двоє, то один з батьків може застосувати ПСП якщо його дохід не перевищує 3220 грн, а другий - 1610 грн.

Відповісти
 • Лиса_
29.01.13 23:53

agony, пардон, но выше я как раз и написала, что это цитата из "старого " закона

Відповісти
 • agony
29.01.13 23:54

2Лиса_ пардон, пропустила эту фразу

Відповісти
 • Олена Ткаченко, "Інтерактивна бухгалтерія"
29.01.13 23:55

Инна Платники податку – інваліди ІІІ групи з дитинства в Податковому кодексі України не зазначені як окрема пільгова категорія, але при дотриманні установленого рівня заробітної плати мають право на податкову соціальну пільгу, яка надається у вигляді зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що у 2013 році дорівнює 573,5 грн. при граничному доході 1610 грн.

Відповісти
 • Олена Ткаченко, "Інтерактивна бухгалтерія"
30.01.13 00:03

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, Яра За п. 5 Порядку надання документів для застосування податкової соціальної пільги, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010 № 1227 з метою застосування пільги одинокою матір’ю (батьком) або опікуном, піклувальником вважається особа, яка на момент застосування працедавцем пільги, вказаної в пп. «а» пп. 169.1.3 ПКУ, має дитину (дітей) віком до 18 років та не перебуває в шлюбі, зарегеєстрованому згідно законодавству. Тож за умови надання заяви, та документів, передбачених Порядком №1227 така мати має право на застосування ПСП 150%

Відповісти
 • ЯРА
30.01.13 00:32

Подскажите какие документы я должна предоставить в бухгалтерию для применения соц.льготы-150% Жду ответа

Відповісти
 • agony
30.01.13 00:40

2ЯРА не ленитесь читать. Вам же указали какой Порядок читать: Порядок надання документів для застосування податкової соціальної пільги, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010 № 1227 5. Для застосування пільги з підстав, передбачених у підпунктах 169.1.2, 169.1.3 і 169.1.4 пункту 169.1 статті 169 Кодексу ( 2755-17 ), крім заяви про застосування пільги подають: 1) одинока матір, батько, вдова, вдівець або опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) віком до 18 років: копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа - платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну; копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник); копію свідоцтва про шлюб та свідоцтва про смерть (якщо із заявою звертається вдова або вдівець); копію паспорта. Для цілей цього пункту одинокою матір'ю (батьком) або опікуном, піклувальником вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем пільги, визначеної підпунктом "а" підпункту 169.1.3 пункту 169.1 статті 169 Кодексу ( 2755-17 ), маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом;

Відповісти
 • ЯРА
30.01.13 00:54

Всем большое СПАСИБО за помощь!!!

Відповісти
 • ЛИАНА
30.01.13 01:32

ЯРА У мене така ж ситуація на роботі.Згідно постанови 1227 від 29,12,2010р. ваша дочка має право на підвищену льготу 150%. Консультація податкової.

Відповісти
 • lesya
30.01.13 01:50

Помогите пожалуйста!!! Директор фирмы (юрлицо) и он главный бухгалтер фирмы,имеит ли он право льготу зарплата 1190,00,но на нем еще открыто ЧП

Відповісти
 • agony
30.01.13 02:08

2lesya имеет. до НКУ нельзя было, а теперь работник-спдшник имеет право на налоговую социальную льготу

Відповісти
 • lesya
30.01.13 02:15

Большое спасибо!!! и не имеет значения,что на фирме он гл.бух и директор фирмы?

Відповісти
 • agony
30.01.13 02:39

нет. он же наемный работник, который совмещает несколько должностей

Відповісти
 • lesya
30.01.13 03:08

Огромное СПАСИБО!!! Пожскажите пожалуйста еще с 31.01.13 он идет в отпуск и к выплате з/п 1190.00+ отп. 932.36=2122,36грн. льгота в этом месяце не применяется т.к. выплата больше 1610.00грн. правильно я понимаю?

Відповісти
 • agony
30.01.13 03:48

нет. отпускные относятся к выплатам месяца, за который они начисляются. т.е. отпускные за дату 31.01.13 относятся к январской зарплате, а остальные дни отпуска к февральской (т.к. отпуск продолжается в феврале месяце). в итоге у Вас получится доход за январь: 1190+отпускные за 31.01.13 доход за феврале: остальные отпускные+за фактически отработанное время в феврале. если каждая из этих сумм в отдельности превысит порог в 1610, то льгота не используется, но в Вашем случае суммы получатся меньше 1610 и соцльготу смело используйте. надеюсь объяснила доступно

Відповісти
 • lesya
30.01.13 03:53

Очень доступно.Еще раз большое ВАМ спасибо!!!

Відповісти
 • lesya
30.01.13 03:55

Выплатить отпускные могу 31.01.13?

Відповісти
 • agony
30.01.13 04:06

нет. должны за 3 дня до отпуска, но... есть одна лазейка, правда подходит под срочные отпуска, но я ею пользуюсь и для обычных отпусков. пока прокатывало О срочных выплатах отпускных Письмо Министерства социальной политики Украины от 05.01.2012 г. № 7/13/133-12 (извлечение) <…> Согласно части третьей статьи 115 КЗоТ Украины и части первой статьи 21 Закона Украины «Об отпусках» заработная плата работникам за время отпуска выплачивается не позднее чем за три дня до ее начала. Согласно параграфу 2 статьи 7 Конвенции № 132 «Об оплачиваемых отпусках» (пересмотрена в 1970 году), ратифицированной Законом Украины от 29.05.2001 г. № 2481-III, суммы, подлежащие выплате за время отпуска (часть), выплачиваются заинтересованному лицу до отпуска, если иное не предусмотрено в соглашении, касающемся этого лица и работодателя. Таким образом, учитывая положения указанной статьи Конвенции и то, что конкретный период предоставления ежегодного отпуска или его части согласовывается между работником и работодателем, в случае необходимости получения ежегодного отпуска (или его части) в сжатые сроки (в связи с семейными обстоятельствами, по состоянию здоровья и т. п.) в заявлении работник может выразить свое желание о получении заработной платы за него в сроки, определенные между работником и работодателем. Директор Департамента А. Товстенко комментарий редакции Сроки выплаты отпускных В комментируемом письме Минсоцполитики предоставило разъяснения относительно сроков выплаты заработной платы за время отпуска. Напомним, что в общем случае очередность предоставления работникам отпусков устанавливается графиком, который ежегодно утверждается собственником или уполномоченным им органом по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем) или другим уполномоченным представителем трудового коллектива. Конкретный срок предоставления ежегодного отпуска согласовывается между работником и собственником или уполномоченным им органом, который обязан в письменном виде сообщить работнику о дате начала отпуска не позднее чем за две недели до установленного графиком срока. Основанием для предоставления ежегодного отпуска является приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска, изданный на основании графика предоставления отпусков. На предприятиях, где графики отпусков не составляются, основанием для предоставления отпуска является заявление работника_____, в котором указывается, с какого числа и на какой срок он хочет пойти в отпуск. Заявление, подписанное руководителем предприятия, служит основанием для оформления приказа о предоставлении отпуска. В случае когда все идет «по плану», отпускные должны быть выплачены работнику с соблюдением требований ч. 4 ст. 115 Кодекса законов о труде Украины (далее— КЗоТ) и ч. 1 ст. 21 Закона Украины «Об отпусках» от 15.11.96 № 504/96-ВР (далее— Закон об отпусках), а именно не позднее чем за три дня до начала отпуска. Причем в данном случае имеются в виду календарные дни (письмо Минтруда от 26.06.2009 г. № 155/13/116-09 // «Налоги и бухгалтерский учет», 2009, № 66). Нарушение указанных требований может повлечь наложение штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений, организаций в размере от 510 до 1700 грн. (ч. 1 ст. 41 Кодекса об административных правонарушениях от 07.12.84 г. № 8073-X). А как быть, если работник обратился к работодателю с просьбой предоставить ему отпуск в сокращенные сроки, не оговоренные заранее по каким-либо причинам, и выплатить отпускные за три дня до начала отпуска не представляется возможным? Как разъясняет Минсоцполитики, в данном случае необходимо учитывать положения ст. 7 Конвенции Международной организации труда «Об оплачиваемых отпускных» № 132, ратифицированной Законом Украины от 29.05.2001 г. № 2481-III, согласно которым отпускные выплачиваются работнику до отпуска, если иное не предусмотрено в соглашении между работником и работодателем. Таким образом, в заявлении о предоставлении отпуска работник может указать желаемый срок выплаты ему отпускных (например, за день до начала отпуска). Заявление, подписанное руководителем предприятия, будет основанием для предоставления отпуска и выплаты отпускных в сроки, отличные от предусмотренных КЗоТ и Законом об отпусках. При правильном оформлении нарушения законодательства о труде в данной ситуации не будет. И еще один важный момент. По общему правилу, предусмотренному ч. 1 ст. 115 КЗоТ и ст. 24 Закона Украины «Об оплате труда» от 24.03.95 г. № 108/95-ВР, выплата зарплаты должна осуществляться не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий 16 календарных дней, и не позднее семи дней после окончания периода, за который осуществляется выплата. Однако в месяце (месяцах) предоставления работнику отпуска полностью соблюсти эти требования практически невозможно. На наш взгляд, это не должно расцениваться как нарушение трудового законодательства, поскольку для выплаты отпускных предусмотрены специальные сроки. Екатерина Скрипкина

Відповісти
 • ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
30.01.13 04:10

Мой вышеприведенный вопрос остается в силе, т.к. мать в разводе - воспитывает ребенка одна, но в св-ве ребенка отец был - т.е. согл. св-ва о рождении мать не была в категории одиноких, а в с-ве нужно только чтоб было видно что это категория "одинока мама"??? + незамужем - тогда применять 150% можно??? Цитата из пост.1227: копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, .... 1. А если согл.св-ва ребенка женщина не подлежит категории "одинокая мама " - то дает ли право факт развода причислить ее к такой категории для применения НСЛ 150 %. 2. Боюсь что определение согл.Закона "про выдпустки" - может применяться только для отпусков, а не для определения права на НСЛ.

Відповісти
 • Ирина
30.01.13 04:38

одинокая мама, один ребенок,1700 оклад. НСЛ не применяеться.Так?

Відповісти
 • agony
30.01.13 05:31

2ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ "А если согл.св-ва ребенка женщина не подлежит категории "одинокая мама " - то дает ли право факт развода причислить ее к такой категории для применения НСЛ 150 %." не дает. если у Вас нет документов, которые требуются для подтверждения статуса "матери-одиночки", то Вы не можете пользоваться повышенной льготой. хотя при этом многие бухгалтера дают 150% льготы разведенкам. но все упирается в проверку налоговой в последствии. 2Ирина граничный размер дохода для НСЛ = 1610*1 (кількість дітей)= 1610. у Вас оклад 1700, значит не пременяется

Відповісти
 • Серж
30.01.13 05:45

agony Уточните пожалуйста, где говорится, что ФОП, работающий на другом предприятии имеет право на НСЛ?

Відповісти
 • Серж
30.01.13 05:50

Снимаю свой вопорс...

Відповісти
 • agony
30.01.13 06:08

на счет ФОП и СПП раньше было в законе про налог с физлиц: "6.3.3. Податкова соціальна пільга не може бути застосована до інших доходів платника податку, якщо він отримує протягом звітного податкового місяця одночасно такі доходи, як: е) доходи самозайнятої особи від ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, а також іншої незалежної професійної діяльності." в НКУ такой нормы НЕТ

Відповісти
 • lesya
30.01.13 06:28

Спасибо!!! Все поняла,еще раз СПАСИБО!!!

Відповісти
 • mari
30.01.13 23:05

Подскажите, пожалуйста по поводу 150% ПСП для студента. К заочнику это относится?(стипендию из бюджета не получает, все сессии проводятся как отпуск на учебу)

Відповісти
 • agony
31.01.13 01:13

2mari да. относится. кроме заявления на повышенную льготу студент должен предоставить справку из учебного заведения о том, что он там учится и не получает стипендию из бюджета.

Відповісти
 • OLCHYKG
04.03.13 06:19

Також спірним є питання про ПСП для студентів-заочників. Я працюю і навчаюсь заочно, за навчанння плачу, стипендію не отримую. Мені сказали, що я маю право на ПСП 150%, але потрібно взяти з навчального закладу довідку, що я не отримую стипендію там. Мені дали довідку, що я навчаюсь з такого то періоду по даний час, про оплату нічого не вказали. Яка ваша думка?

Відповісти
 • Михаил
20.03.13 09:40

Кто знает сейчас авганціы имеют льготы на налог помню раньше не платили налога на работе а сейчас немогу разобраться в етой кухне у меня зарплата 2300 -2400 имею я как афганец какие то льготы на налог. Если кто-то шарит в етом пожалуста абясните, ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.моя почта misha-petrynka@rambler.ru

Відповісти
 • Юлія
02.04.13 03:40

Підскажіть будь-ласка, чи маю я право на податкову соціальну пільгу, якщо розлучена, виховую сину 7 років, заробітна плата 2200 грн. Користуюся соціальною відпусткою, як мати одиночка. Дякую.

Відповісти
 • Вероника
17.04.13 00:58

Помогите пожалуйста!!! Я сама воспитываю двоих детей. Замужем не была, но в свидетельствах о рождении детей отец записан. Алименты от него не получаю. Имею ли я статус матери одиночки и даёт ли мне право на предоставление социальной льготы 150% по подоходному налогу, указанную в пп.169.1.3.НКУ

Відповісти
 • igo5710
19.04.13 04:19

НСЛ начисляется при зарплате 1610 грн. Это не зависит от того один ребенок или двое?

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
63964 225
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно