Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


05.02.13
4473 9 Друкувати

Филиалы с правом выписки налоговых накладных

Відтворення матеріалу у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу газети «Інтерактивна бухгалтерія».

Філії з правом виписки податкових накладних

Маєте філії та структурні підрозділи з правом виписки податкових накладних? Не забудьте до 20 лютого повідомити про це у свою податкову. Адже платники ПДВ, які делегували право виписки податкової накладної своїм філіям (структурним підрозділам), до декларації з ПДВ за січень (І квартал) 2013 року додають Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права виписки податкових накладних і ведення частини реєстру отриманих та виданих податкових накладних (додаток 2 до Порядку № 1492, далі — Повідомлення).

Такі вимоги прописано в п. 13 р. ІІІ Порядку № 1492. Зокрема там говориться: Повідомлення платники подають разом із декларацією за:

 • перший звітний (податковий) період року;

 • звітний (податковий) період, у якому відбулися зміни в переліку філій (структурних підрозділів).

Отже, якщо минулого року платник подавав Повідомлення і з тих пір у переліку філій (структурних підрозділів) нічого не змінилося, Повідомлення із січневою декларацією все одно необхідно подати.

Без Повідомлення не обійтися й тоді, коли впродовж 2013 року платник ПДВ позбавить одну чи кілька філій (підрозділів) права складати податкові накладні або ж навпаки таке право буде делеговано. У цьому разі його подають разом із декою за звітний період, у якому відбулися ці події.

Кому можна делегувати право виписки податкових накладних

Пункт 1 Порядку № 1379 дозволяє платнику ПДВ делегувати право виписки податкових накладних своїй філії або структурному підрозділу, які:

 • самостійно здійснюють постачання товарів/послуг ;

 • проводять розрахунки з постачальниками/споживачами .

Що означає «самостійно здійснює постачання товарів/послуг»? Філії не є самостійним суб’єктом господарювання. Вони лише наділені майном юрособи та діють у рамках отриманих від неї повноважень. Тоді як термін «постачання товарів» з пп. 14.1.191 ПКУ передбачає перехід права власності на товари від продавця покупцю. Тобто в будь-якому разі постачання здійснює юрособа, яка має право власності на товари, що реалізуються. Виходить, під самостійним здійсненням постачання Порядок № 1379 має на увазі передання (надання) безпосередньо філією товарів (послуг) покупцям.

Не менше запитань викликає й друга умова: «проведення розрахунків із постачальниками/споживачами». У листі ДПСУ від 04.05.2012 р. № 7754/6/23-50.0114 податківці розглянули питання, чи обов’язково філія чи структурний підрозділ, яким делегують право виписки податкових накладних, повинні мати окремий банківський рахунок для розрахунків з покупцями? Адже часто трапляється, що відвантаження товарів здійснює структурний підрозділ, а оплата за них надходить на рахунки головного підприємства. Однак у згаданому вище листі ДПСУ контролери не надали чіткої відповіді на це запитання, а лише зазначили «…стосовно відкриття філіями та іншими структурними підрозділами платника податків банківських рахунків для здійснення розрахунків з постачальниками/споживачами, слід керуватися нормами Господарського кодексу. Згідно із п. 2 ст. 64 Господарського кодексу функції, права та обов’язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, визначеному статутом підприємства або іншими установчими документами. Підприємства можуть відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до законодавства (п. 4 ст. 64 Господарського кодексу)».

Імовірно, у п. 1 Порядку № 1379 ідеться про розрахунки, аби підрозділ міг відслідковувати першу подію для виписки податкових накладних. Хоча цього можна досягти шляхом оперативного обміну інформацією про відвантаження та розрахунки між філією та головним підприємством. До того ж раніше (за часів Закону про ПДВ) контролери особливо не акцентували уваги на ідентичній нормі (п. 2 Порядку № 165) і давали добро на передання права виписки податкових накладних філіям (структурним підрозділам) без будь-яких умов (див. «Вісник податкової служби України» № 31 за 2009 рік на стор. 25).

Крім того, у листі ДПСУ від 25.10.2011 р. № 4261/6/15-3415-04 податківці висловилися «ЗА» делегування права виписувати податкову накладну різним структурним підрозділам (відділам) підприємства, якщо такі підрозділи самостійно здійснюють постачання товарів/послуг і проводять розрахунки з постачальниками/споживачами. Власне підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо). При цьому функції, права та обов’язки структурних підрозділів підприємство визначає самостійно (ст. 64 Господарського кодексу України). Водночас воно вправі створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів підприємства з відповідними органами місцевого самоврядування.

Наділивши структурні підрозділи правом оформлювати податкові накладні та присвоївши їм окремі числові номери, платник ПДВ неодмінно подає в податкову Повідомлення. В останньому поруч із присвоєним числовим номером треба вписати для кожної такої філії (структурного підрозділу): код за ЄДРПОУ, найменування, податкову адресу. На жаль, контролери в зазначеному вище листі не пояснили, як заповнити графи Повідомлення для невідокремлених структурних підрозділів. Адже код за ЄДРПОУ й окрему податкову адресу мають лише відокремлені підрозділи.

Підсумуємо

Зважаючи на туманне формулювання п. 1 Порядку № 1379, контролери доволі лояльно ставляться до права платника ПДВ передати своїм філіям та іншим структурним підрозділам частину ПДВшного документообігу.

Далі розглянемо нюанси оформлення податкових накладних філіями та для філій.

Особливості заповнення податкової накладної…

…від філії

У разі складання податкової накладної філією чи структурним підрозділом платника її порядковий номер установлюють з урахуванням присвоєного числового номера й визначають числовим значенням через дріб. У чисельнику дробу проставляють порядковий номер, а в знаменнику — числовий номер філії чи структурного підрозділу (п. 3 Порядку №1379).

Податківці в підкатегорії 130.21 ЄБПЗ1 наполягають: номер філії повинен мати не більше ніж 4 цифри, позаяк формою податкової накладної для заповнення цього реквізиту передбачено лише чотири клітинки. Тож платник ПДВ під час делегування філіям права виписки податкової накладної повинен присвоїти їм окремий числовий номер, який містить не більше чотирьох знаків, щоб філії під час виписування податкової накладної не порушували форми її заповнення. Якщо ж числовий номер містить менше ніж чотири знаки, то філія під час виписування податкової накладної повинна зазначати такий числовий номер без додавання спереду нулів, літер чи інших символів.

У податковій накладній, складеній філією, поряд із найменуванням головного підприємства (платника ПДВ), вказаного в статутних документах, вписуютьнайменування структурного підрозділу (філії), який виписав цей документ (п. 1 Порядку № 1379).

Крім цього, податківці в підкатегорії 130.21 ЄБПЗ зазначили: під час заповнення реквізиту «Місцезнаходження (податкова адреса) продавця» зазначають місцезнаходження юрособи — платника ПДВ, а також може вказуватися адреса філії (структурного підрозділу), якій (якому) делеговано право виписування податкових накладних.

Зауважте!

Контролери не наполягають, а рекомендують вказувати в податковій накладній адресу філії.

Податкова накладна, складена філією чи іншим структурним підрозділом, скріплюється печаткою платника податку — продавця, яка, крім реквізитів такого платника, може містити найменування філії чи іншого структурного підрозділу, що заповнив таку накладну (п. 16 Порядку № 1379).

Для скріплення податкових накладних може бути виготовлена окрема печатка «Для податкових накладних».

… для філії

У підкатегорії 130.21 ЄБПЗ податківці озвучили й вимоги до податкових накладних, які складають постачальники для філій (структурних підрозділів), яким делеговано право виписки податкової накладної. Тут вони зазначили: «Враховуючи визначений Порядок заповнення податкової накладної та специфіку податкового обліку у платників, які мають філії (відокремлені підрозділи), при складанні податкової накладної, яка надаватиметься філії (структурному підрозділу) платника податку, необхідно врахувати наступне:

 • при заповненні реквізиту «Особа (платник податку) — покупець» разом із назвою головного підприємства, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, необхідно зазначити назву філії або структурного підрозділу, яка фактично від імені головного підприємства (покупця) є стороною по договору та отримує товари (послуги);

 • при заповненні реквізиту «Місцезнаходження покупця» вказується місцезнаходження юридичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, поряд з яким МОЖЕ зазначатись адреса філії або структурного підрозділу, яка фактично є від імені головного підприємства (покупця) стороною по договору та отримує товари (послуги)» .

Звісно, щоб уникнути непорозумінь із перевіряючими, варто взяти на замітку рекомендації з ЄБПЗ. Утім відсутність назви та/або адреси філії (структурного підрозділу) у податковій накладній не підстава для відмови головному підприємству — платникові ПДВ у праві на податковий кредит за нею. Адже ні вПКУ, ні в Порядку № 1379 цих вимог не містить. Тобто таку податкову накладну не можна вважати оформленою з порушенням п. 201.1 ПКУ.

Реєстрація податкових накладних у Єдиному реєстрі

Якщо податкову накладну складає філія, якій делеговано право виписки податкових накладних, то головне підприємство — платник ПДВ повинно отримати для такої філії засоби електронного підпису (електронний цифровий підпис посадової особи, якій делеговано право підпису податкової накладної та електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки продавця, який зареєстрований платником ПДВ) в акредитованих центрах сертифікації ключів і подати податковому органові за місцем його реєстрації як платника ПДВ їх посилені сертифікати (див. підкатегорію 130.22 ЄБПЗ і лист ДПА в Дніпропетровській області від 18.07.2011 р. № 21151/10/15-216).

У такому випадку філія самостійно здійснює реєстрацію податкової накладної в Єдиному реєстрі. Підписують такі накладні посадові особи філії (відокремленого підрозділу). За подібних обставин порядок накладання електронного цифрового підпису такий:

 • першим — електронний цифровий підпис посадової особи, якій делеговано право підпису податкової накладної;

 • другим — електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки продавця, який зареєстрований платником ПДВ.

Ведення частини Реєстру

Якщо філії та інші структурні підрозділи платника самостійно здійснюють придбання/постачання товарів/послуг і проводять розрахунки з постачальниками/споживачами, то головне підприємство — платник ПДВ, до складу якого входять такі структурні підрозділи, може делегувати філії або структурному підрозділу право ведення частини Реєстру в межах діяльності такої філії (структурного підрозділу) (п. 2 Порядку № 1002).

У разі ведення частини Реєстру філіями та структурними підрозділами платника в службовому полі 04 «Платник» зазначають найменування платника й через дріб — найменування та числовий код, установлений для цих філій та інших структурних підрозділів (п. 5 Порядку № 1002).

Дані Реєстрів, які ведуть філії (структурні підрозділи), є складовими частинами загального Реєстру юрособи — платника ПДВ. Останній складають як єдиний документ за результатами діяльності платника ПДВ за відповідний звітний період з урахуванням показників реєстрів філій (структурних підрозділів). Тобто в кінці звітного періоду дані всіх частин реєстру платник зводить в один документ. При цьому нумерація записів Реєстру має відповідати нумерації частин реєстрів (у графі 3 зазначають порядковий номер податкової накладної, що відповідає номеру з графи 1). Тобто в цьому разі нумерація загального Реєстру платника не буде наскрізною.

Ольга КЛЕБАН,

провідний бухгалтер-експерт
  газети «Інтерактивна бухгалтерія»

Список використаних нормативно-правових актів:

ПКУ — Податковий кодекс України.

Закон про ПДВ — Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР (втратив чинність 01.01.2011 р.).

Порядок № 1379 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну України від 01.11.2011 р. № 1379.

Порядок № 1492 — Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну України від 25.11.2011 р. № 1492.

Порядок № 1002 — Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затверджений наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1002.

Порядок № 165 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом ДПАУ від 30.05.97 р. № 165 (втратив чинність 10.01.2011 р.).

1 Єдина база податкових знань. Розміщена на офіційному сайті ДПСУ — www.sts.gov.ua.

 

Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • Марго
05.02.13 23:03

С выпиской налоговой накладной от филиала покупателю давно всё ясно. А вот постоянный вопрос..... когда филиал получает налоговую накладную от поставщика... указывается толтько головное предприятие, как в св-ве НДС, или же и наименование филиалп???

Відповісти
 • Ольга Клебан "Інтерактивна бухгалтерія""
05.02.13 23:18

У матеріалі ми зазначили і про нюанси заповнення податкових накладних ДЛЯ філій, які вони отримують від постачальників. … для філії У підкатегорії 130.21 ЄБПЗ податківці озвучили й вимоги до податкових накладних, які складають постачальники для філій (структурних підрозділів), яким делеговано право виписки податкової накладної. Тут вони зазначили: «Враховуючи визначений Порядок заповнення податкової накладної та специфіку податкового обліку у платників, які мають філії (відокремлені підрозділи), при складанні податкової накладної, яка надаватиметься філії (структурному підрозділу) платника податку, необхідно врахувати наступне: при заповненні реквізиту «Особа (платник податку) — покупець» разом із назвою головного підприємства, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, необхідно зазначити назву філії або структурного підрозділу, яка фактично від імені головного підприємства (покупця) є стороною по договору та отримує товари (послуги); при заповненні реквізиту «Місцезнаходження покупця» вказується місцезнаходження юридичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, поряд з яким МОЖЕ зазначатись адреса філії або структурного підрозділу, яка фактично є від імені головного підприємства (покупця) стороною по договору та отримує товари (послуги)» . Звісно, щоб уникнути непорозумінь із перевіряючими, варто взяти на замітку рекомендації з ЄБПЗ. Утім відсутність назви та/або адреси філії (структурного підрозділу) у податковій накладній не підстава для відмови головному підприємству — платникові ПДВ у праві на податковий кредит за нею. Адже ні вПКУ, ні в Порядку № 1379 цих вимог не містить. Тобто таку податкову накладну не можна вважати оформленою з порушенням п. 201.1 ПКУ.

Відповісти
 • *
06.02.13 00:11

Ользі Клебан. Дуже дякую за статю. Тема розкрита повністю. Але в мене є запитання. Філії присвоєно числовий номер 01. Чи може це розцінюванись як порушення, оскільки спереду стоїть 0 ?

Відповісти
 • Инесса
06.02.13 02:47

Присоединяюсь к вопросу. У нас встретился еще более "затейливый" поставщик. В своих налоговых он упорно лепит номер филиала 003 (видимо имея ввиду ту еще Памятку к Порядку №969) . Никакие сегодняшние цитаты из ЕБНЗ, официальные ответы из довидкового департамента ГНА, персональные письма на дира и главбуха- на них не воздействуют. Очевидно, глубоко им наплевать на налоговый кредит своих покупателей...

Відповісти
 • Ольга Клебан "Інтерактивна бухгалтерія"
06.02.13 03:18

У Порядку № 1379 про це сказано лише таке: При складанні податкової накладної філією чи структурним підрозділом платника податку порядковий номер податкової накладної встановлюється з урахуванням присвоєного числового номера і визначається числовим значенням через дріб. У чисельнику порядкового номера податкової накладної проставляється порядковий номер, а в знаменнику - числовий номер філії чи структурного підрозділу. Тобто що перед номером немає бути нулів або про те, що сам номер присвоїний філії не повинен їх містити (наприклад, не 1 а 01) тут нічого не сказано. Тож заборона дописувати нулі -- лише рекомендації податківців у ЄБПЗ. Нормативні документи не містять таких вимог. Відповідно, нулі перед номером філії у податковій накладній не можуть позбавити покупця права на податковий кредит за такою накладною.

Відповісти
 • Ольга Клебан "Інтерактивна бухгалтерія"
06.02.13 03:22

В Узагальнюючій консультації № 127 відповідаючи на запитання 7, що вважається порушенням при заповненні податкової накладної, в яких випадках платник втрачає право на податковий кредит і чи буде вважатися недійсною податкова накладна, зокрема, у випадку, якщо показники в якій вирівняні не по правому полю, головне податкове відомство зазначило: «Порушенням порядку заповнення податкової накладної вважатиметься перш за все відсутність у податковій накладній хоча б одного показника, який є обов'язковим реквізитом податкової накладної (перераховані у підпунктах "а" - "і" пункту 201.1 статті 201 розділу V Кодексу), а також невідповідність показників, зазначених у податковій накладній, умовам поставки (ціна, вартість, номенклатура, кількість товару тощо). Недотримання, зокрема передбаченого пунктом 2 Порядку № 1379 (останній абзац) правила щодо вирівнювання реквізитів заголовної частини податкової накладної по правій межі поля, не є підставою для виключення податкової накладної зі складу податкового кредиту». Як бачите, дрібні порушення при заповненні ПН не повинні загрожувати податковому кредиту.

Відповісти
 • Инесса
06.02.13 03:31

Спасибо, Ольга! Ваши слова да проверяющим в уши!

Відповісти
 • Дина
06.02.13 07:14

Ольга, спасибо! Очень своевременная статья, только открылись как филиал :)

Відповісти
 • Ю.
07.02.13 00:00

Марго06.02.2013 10:03:36 С выпиской налоговой накладной от филиала покупателю давно всё ясно. А вот постоянный вопрос..... когда филиал получает налоговую накладную от поставщика... указывается толтько головное предприятие, как в св-ве НДС, или же и наименование филиалп??? У нас подобная ситуация, но в данном вопросе, мы придерживаемся позиции, кот озвучена в статье: ....Звісно, щоб уникнути непорозумінь із перевіряючими, варто взяти на замітку рекомендації з ЄБПЗ. Утім відсутність назви та/або адреси філії (структурного підрозділу) у податковій накладній не підстава для відмови головному підприємству — платникові ПДВ у праві на ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ за нею. Адже ні вПКУ, ні в Порядку № 1379 цих вимог не містить. Тобто таку податкову накладну не можна вважати оформленою з порушенням п. 201.1 ПКУ.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам