Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


26.02.13
2790 121 Друкувати

С 1 марта 2013 действует новый Реестр налоговых накладных и Порядок его ведения

   Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. № 1340, який офіційно оприлюднено 19 лютого 2013 р. у новій редакції затверджено форму Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядок його ведення.
   
   Оскільки наказом визначено, що він набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем з дня його офіційного опублікування, застосовувати оновлену форму Реєстру та правила його ведення платники ПДВ мають з 1 березня 2013 року.
   
   Отже, основні відмінності від попередньої редакції Порядку складання Реєстру:
   
   Для платників податку на додану вартість, які перебувають на спеціальних режимах оподаткування (сільгоспвиробники та переробні підприємства) передбачено складання окремих реєстрів з відповідними позначками, а саме:
   
   сільськогосподарські підприємства, які застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства відповідно до статті 209 розділу V Кодексу, - з позначкою 022;
   
   сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, які відповідають критеріям, визначеним статтею 209 Кодексу, але які не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства та реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочні продукти, молочну сировину та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, - з позначкою 023;
   
   переробні підприємства усіх форм власності, які згідно з пунктом 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно), спрямовують суми податку на додану вартість до спеціального фонду державного бюджету та на спеціальний рахунок, - з позначкою 024.
   
   Особа, яка реєструється як платник податку з іншого дня ніж перший день календарного місяця і першим звітним (податковим) періодом якого є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця, має надати до органу державної податкової служби окремо копії записів у Реєстрах за місяць, в якому відбулась реєстрація платником податку, та окремо за місяць, що настає за місяцем реєстрації.
   
   Значно деталізовано порядок заповнення службових полів Реєстру:
   
   1. У службовому полі для відмітки про тип декларації (рядки 011 - 012) та службовому полі для відмітки про подання податкової декларації з позначкою (рядки 021 - 024) проставляється позначка "Х" у рядку службового поля, яке відповідає типу декларації, до якої складено Реєстр.
   
   При поданні платником податку на додану вартість нової звітної податкової декларації з податку на додану вартість до такої декларації додаються копії записів у Реєстрах, де у рядку 012 "Звітної нової" проставляється позначка "Х".
   
   При поданні платником окремих Реєстрів у службовому полі для відмітки про форму податкової декларації (рядки 021 - 024) проставляється позначка "Х" у рядку службового поля, яке відповідає декларації з позначкою, а саме: 021 - декларації з позначкою 0110 (загальній); 022 - декларації з позначкою 0121/0122/0123 (стаття 209 розділу V Кодексу); 023 - декларації з позначкою 0130 (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу); 024 - декларації з позначкою 0140 (пункт 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу).
   
   2. У службовому полі "номер порції реєстру" (рядок 013) вказується номер порції Реєстру від 01 до 99. При цьому стандарт порції становить не більше 20 тисяч записів.
   
   3. У службовому полі 03 "Звітний (податковий) період" зазначається звітний (податковий) період (місяць), за який подається Реєстр.

   У разі подання Реєстру платником, у якого звітним (податковим) періодом є квартал, заповнюється службове поле "ознака квартального звітування".
   
   4. У разі ведення частини Реєстру філіями та структурними підрозділами платника (відповідно до пункту 2 розділу I цього Порядку) у службовому полі 04 "Платник" зазначається найменування платника і через дріб найменування та номер, установлений для цих філій та інших структурних підрозділів.
   
   Законодавчо встановлено, що нумерація записів у розділі І Реєстру здійснюється зручним для платника податку способом або з першого номера кожного звітного податкового періоду (щомісяця, щокварталу) або наростаючим підсумком з початку року.
   
   Впроваджено нове кодування видів документів, які зазначаються у графі 4:
   
   ПНП - податкова накладна, складена на паперових носіях;
   
   ПНЕ - електронна податкова накладна;
   
   РКП - розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), складений на паперових носіях;
   
   РКЕ - електронний розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної);
   
   МДП - митна декларація, складена на паперових носіях;
   
   МДЕ - електронна митна декларація;
   
   БО - документ бухгалтерського обліку.
   
   У разі якщо дані документа включаються до уточнюючих розрахунків за звітний (податковий) період, до виду документа додається літера "У" (наприклад, ПНЕ - електронна податкова накладна, ПНЕУ - електронна податкова накладна, яку включено до уточнюючих розрахунків).
   
   Аналогічно, нові правила кодування видів документів поширюються й на розділ ІІ. У графі 5 розділу ІІ зазначається вид документа згідно з такими позначеннями:
   
   ПНП - податкова накладна, складена на паперових носіях;
   
   ПНЕ - електронна податкова накладна;
   
   РКП - розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), складений на паперових носіях;
   
   РКЕ - електронний розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної);
   
   МДП - митна декларація, складена на паперових носіях;
   
   МДЕ - електронна митна декларація;
   
   ЧК - касовий чек.
   
   У разі якщо загальна сума отриманих товарів/послуг за касовим чеком перевищує 200 гривень, платник податку не має права віднести до складу податкового кредиту ні всю суму податку на додану вартість, сплачену при придбанні таких товарів/послуг, ні її частину, платник податку у графі 5 проставляє позначення "ЧК" - касовий чек та заповнює графи 13 та 14 Реєстру;
   
   ТК - транспортний квиток;
   
   ГР - готельний рахунок;
   
   ПЗ - рахунок за послуги зв'язку;
   
   ПО - послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку;
   
   ЗП - заява платника та копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V Кодексу;
   
   НП - документ, що засвідчує придбання товарів/послуг на митній території України в осіб, які не зареєстровані як платники податку на додану вартість;
   
   БО - документ бухгалтерського обліку, в тому числі бухгалтерська довідка, яка складається у випадку:
   
   коригування внаслідок часткового використання товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського та переробного виробництва (рядок 16.2 податкової декларації з податку на додану вартість);
   
   коригування із постачання сільськогосподарської продукції або продукції власного виробництва переробного підприємства у митному режимі експорту (переноситься з декларації з позначкою 0121/0122/0123 або декларації з позначкою 0140);
   
   коригування, що проводиться у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях за останній податковий період календарного року (рядок 16.4 податкової декларації з податку на додану вартість);
   
   якщо до податкового кредиту включаються суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, що не були включені до складу податкового кредиту при придбанні або виготовленні таких товарів/послуг, необоротних активів, та/або з яких були визначені податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V Кодексу, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів.
   
   Бухгалтерська довідка має бути складена згідно із податковими накладними, митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 Кодексу, які є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, з урахуванням норм пункту 198.6 статті 196 Кодексу, та містити вичерпний їх перелік.
   
   У Реєстрі бухгалтерська довідка записується таким чином: у графі 2 - дата складання бухгалтерської довідки, у графах 3, 4, 6, 7 - відповідно дата складання, порядковий номер податкової накладної (розрахунку коригування до податкової накладної), найменування та індивідуальний податковий номер постачальника, який її склав, у графі 5 - зазначається вид документа БО, до якого додаються позначення виду документа, яким підтверджується операція з постачання (БОПНП - у разі віднесення до податкового кредиту сум податку на підставі паперової податкової накладної, БОПНЕ - на підставі електронної податкової накладної тощо). При цьому суми у графах 9, 10 зазначаються із знаком "+", а в графах 11, 12, 13, 14, 15, 16 - із знаком "-".
   
   У разі якщо дані документа включаються до уточнюючих розрахунків за звітний період, до виду документа додається літера "У" (наприклад, ПНП - паперова податкова накладна, ПНПУ - паперова податкова накладна, яку включено до уточнюючих розрахунків; ПНЕ - електронна податкова накладна, ПНЕУ - електронна податкова накладна, яку включено до уточнюючих розрахунків).
   
   Змінено порядок відображення у Реєстрі операції з відображення та коригування сум податкового кредиту, у разі якщо платником проводиться розподіл сум податкового кредиту відповідно до пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу.
   
   У разі якщо платником проводиться розподіл сум податкового кредиту відповідно до пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу, в день отримання податкової накладної сума, що відповідає частці використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, записується у графах 9, 10 Реєстру, а сума, що відповідає частці використання в операціях, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об'єктом оподаткування, - у графах 11, 12.
   
   Коригування податкового кредиту, що проводиться у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях за підсумками календарного року, проводиться на підставі бухгалтерської довідки. При реєстрації такої бухгалтерської довідки у розділі II Реєстру за останній податковий період календарного року робиться такий запис: у графі 2 - дата останнього дня звітного періоду календарного року, у графі 3 - дата складання бухгалтерської довідки, у графі 5 - вид документа (БО), у графі 10 - сума коригування податку на додану вартість, визначена у додатку 7 до декларації (рядок 16.4 декларації з податку на додану вартість) з відповідним знаком (+ чи -).
   
   Платники податку, у яких протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, а такі неоподатковувані операції почали здійснюватися у звітному періоді, а також новостворені платники податку проводять такий розподіл сум податкового кредиту в останній день звітного (податкового) періоду та здійснюють запис щодо коригування записів податкових накладних, відповідно до яких придбавались такі товари/послуги.
   
   При цьому у графі 5 до виду документа додається літера "Р" (наприклад, ПНПР - паперова податкова накладна, за якою проведено розподіл суми податкового кредиту, ПНЕР - електронна податкова накладна, за якою проведено розподіл суми податкового кредиту).
   
   На суму коригування, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в операціях, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об'єктом оподаткування, проводяться такі записи: із знаком "-" у графах 9, 10 та одночасно зі знаком "+" у графах 11, 12.
   
   Також деталізовано порядок здійснення уточнення показників
   
   Платники податку за звітний (податковий) період визначають підсумки щоденно зареєстрованих операцій та окремо визначають підсумки для уточнюючих розрахунків за кожним розділом.
   
   При виправленні помилки методом "сторно" до Реєстру одночасно вноситься два записи: помилковий запис із знаком "-" та правильний запис із знаком "+".
   
   Метод "сторно" здійснюється шляхом зворотного запису на величину помилки в тому звітному періоді, у якому вона виявлена. При здійсненні такого зворотного запису платником податку: в колонці 1 розділів I та/або II Реєстру зазначається порядковий номер запису; в колонках 2 - 6 розділу I та/або колонках 2 - 7 розділу II Реєстру дублюються реквізити документа, кількісні показники якого сторнуються; у відповідних колонках 7 - 12 розділу I та/або колонках 8 - 16 розділу II Реєстру кількісні показники зазначаються з відповідним знаком "+" чи "-". При цьому, якщо виправлення помилки потребує подання платником податку уточнюючого розрахунку, то до виду документа додається літера "У" (наприклад: ПНПУ). Крім того, запис щодо включення показників такого документа до уточнюючого розрахунку зазначається окремим рядком у рядку "З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період" Реєстру.
За матеріалами ДПС у Вінницькій області
Рубрика:
Коментарі
 • Геннадий
26.02.13 20:50

Голова кругом от этого спрощення, помноженного на покращення...

Відповісти
 • Бухи-Бухи
26.02.13 21:12

Владельцам ключей ДПС: на сайте http://opz.org.ua/index.php?name=News&op=article&sid=353 - решение, устраняющее необходимость вставлять в привод диски CD при наложении подписи...

Відповісти
 • Ураааааааааа!
26.02.13 22:08

Ураааа! Наконец-то дождались! Девиз нашей жизни- ни дня без перемен!

Відповісти
 • поклонница покращення
26.02.13 22:31

была буква маленькая-стала большая,была точка круглая-стала овальная!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!зато програмистам работа-у них покращення

Відповісти
 • Ева
26.02.13 22:38

Мне вот одно интересно: ЭТО КАКИЕ ГЕНИАЛЬНЫЕ МОЗГИ НУЖНО ИМЕТЬ, ЧТОБЫ ВСЮ ЭТУ ХРЕНЬ СООРУДИТЬ. куча дармоедов прожирает бюджет, а нам кричат о наполняемости... НИКОГДА В ЭТОЙ СТРАНЕ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИ Зато теперь все при деле- новые программные разработки, новые платежи за обновление, новые семинары... ит.д и т.п Кругооборот денег в природе. И сидит один бухгалтер: волосы выпали, крыша поехала.. Во житуха

Відповісти
 • Людмила
26.02.13 22:47

Ева, ну ведь депутатм нужно за что то покупать себе дорогие машины и шмотки, по этому и придумывают такие гениальные законы))) в нашей старне всё для людей)))

Відповісти
 • Жорик
26.02.13 23:17

пп.ц. ))) хорошо живем, пока еще не пишем в реестре время составления накладной) с указанием какой ручкой подписали, и на каком принтере распечатали.

Відповісти
 • люся
26.02.13 23:25

Ну неужели никто непонимает , что это маразмы? Что это дает? Стране-НИЧЕГО!!! Скоты и все.

Відповісти
 • люся
26.02.13 23:26

Сорри, в спешке НЕ ПОНИМАЕТ написала вместе, не сочтите за невежество.

Відповісти
 • Маша-ша - Бухи-бухи
26.02.13 23:26

Огромное спасибо! А то у меня несколько фирм и уже достало каждый раз диски менять.

Відповісти
 • Наталья
26.02.13 23:27

Украина-полный ОТСТОЙ, непригодный для жизни!Свалить бы куда-нибудь отсюда...

Відповісти
 • Боб
26.02.13 23:28

вообще не пойму, как я могу от контрагента получить электронную налоговую?:(

Відповісти
 • лана
26.02.13 23:32

крыша едет... так за февраль отчитаемся по новой форме?

Відповісти
 • Вероника
26.02.13 23:32

а я чего-то не допоняла, мы теперь указываем в реестре от руки заполнили накладную или распечатали на принтере????

Відповісти
 • П
26.02.13 23:33

Боб! Очень просто - он Вам ее пришлет. Мы так получили через медок налоговую. Как она туда попала не скажу, потому что не знаю.

Відповісти
 • Киевлянка
26.02.13 23:51

Чувствую себя радисткой радисткой Кэт, учу азбуку Морзе. Руки влево, ноги вправо..... ПНП,ПНЕ, РКЕ, РКП......стоять на месте. За невыполнение бухгалтером всех дебильных инструкций, расстрел на месте всего предприятия.... НО, перед расстрелом ШТРАФ, ШТРАФ И ЕЩЕ РАЗ ШТРАФ.

Відповісти
 • Ольга
26.02.13 23:52

Для Боб. контрагент при регистрации НН может отправить ее также и тому на кого она выписана, главное, чтобы в карточку получающего был внесен код ЕГРПОУ. это осуществляется через медок

Відповісти
 • Шмель
27.02.13 00:01

А если накладная и в электронном виде в медок подтянулась и в бумажном есть?

Відповісти
 • Елена Х
27.02.13 00:06

Да, твою же мать!!!!! ПНП ; ПНЕ ; РКП ; РКЕ ; МДП;МДЕ ; БО . А ГДЕ ЖЕ податкова накладна виписана неплатнику ПДВ, бывшая ПН02????

Відповісти
 • Наталья
27.02.13 00:07

Товарищи, так мы за февраль еще по-старому реестр сдаем?

Відповісти
 • П
27.02.13 00:08

Бухи-Бухи! Спасибо!

Відповісти
 • ната
27.02.13 00:12

дебілізм

Відповісти
 • Боб
27.02.13 00:15

П и Ольга спасибо! У меня Арт-звит и я так понял что мне в него нужно вбивать контрагентов по налоговому кредиту :( и тогда при получении квитанций будут приходить и НН контрагентов, если они их конечно отправляли. Правда как мне отправить НН из Арт-звита я пока не понял))

Відповісти
 • П
27.02.13 00:15

Наталья! Да, по старому. А там, кто его знает, что взбредет в голову нашим налоговикам.

Відповісти
 • БухБух
27.02.13 00:16

Господи, дай мне автомат! Я думаю что не будет считаться грехом, если эту всю пиздобратию перестрелять.Нет, а лучше Господи, сделай так чтобы они все стали бухгалтерами и поработали по своим законам, разъяснениям, письмам.И чтобы всё у них было правильно, а если не там поставят запятую или не правильно составят реестр ну и всё прочее, вот тогда растрел!!!Нужно чтобы смерть не была им лёгкой, а сначала помучались и поработали по своим законам!!!!

Відповісти
 • ДТП
27.02.13 00:29

Жить не хочеться....

Відповісти
 • м
27.02.13 00:34

Я давно в своей налоговой предлагаю идти инспекторам ко мне на стажировку и в соотвествии с НКУ объяснять его практическое применение. Но они отказываются, зато после моего предложения быстро соглашаются и решают так, как мне нужно. Еще в налоговую нужно приносить докуменкт "Кодекс этики работника налоговой службы", ссылки на него быстро отрезвляют их головы.

Відповісти
 • Леночка
27.02.13 00:35

Может кто-то скажет мне, если оформила эти бесплатные ключи в налоговой, с горем пополам отправила вчера договора в налоговую на электронный документооборот, сегодня пришли квитанции с налоговой, что договор принят. Это всё? Больше мне ничего отправлять не надо? И я могу отсылать отчёты?

Відповісти
 • Аноним
27.02.13 00:35

ЕленеХ А она родимая теперь будет ПНП02

Відповісти
 • Мила
27.02.13 00:35

я совсем запуталась, так не хочется разбираться, по 5 раз проверяю все накладные и все равно нахожу ошибки, сейчас еще реестр... мрак

Відповісти
 • В частности, но не исключительно.
27.02.13 00:44

Какая чудесная новость! Жаль, что челябинский метеорит так сильно промазал.

Відповісти
 • SASHA
27.02.13 00:45

для Леночка. Все. Работайте спокойно. все будет отправляться и приниматься. мы таким же образом оформляли договор.

Відповісти
 • все можно изменить ?
27.02.13 00:50

Кто знает из юристов как остановить эти "Покращення". Какие методы помогут остановить...или пока всех не поставят на колени не успокоятся?

Відповісти
 • НН
27.02.13 01:05

В нашей стране на юристов нельзя надеяться. Когда принимали НК, просили их вмешаться. Ведь по срокам НК принят незаконно. Однако все юристы отмолчались, а мы теперь мучаемся с ним. Ведь можно же на стадии принятия закона выяснить, насколько он законен, и остановить этот беспредел. Хотя пишу и сама не верю ни во что.

Відповісти
 • Бухгалтер устал
27.02.13 01:09

УКТЗЕДы отменить, Налоговые накладные - отменить, реестры - отменить. оставить только Дод 5 к деке. Пошли на майдан. Никто же не понимает как мы страдаем. Все же думают. что бухгалтера - это так себе, всё стерпят, всё сделают и всем сопли вытрут. А масштабы маразма настолько огромны, что уже ни в какие ворота не лезут. и крепчают и крепчают. Давайте хотябы заваливать фейсбук Азарова короткими но частыми требованиями об отмене маразма.

Відповісти
 • Svetlana
27.02.13 01:15

А неужели это так важно ПНП ; ПНЕ ; РКП ; РКЕ ; МДП;МДЕ ; БО?! Убрать все и упростить, может жизнь станет приятней. Наши законодатели катаются в разные страны. Трудно посмотреть, как учет налажен у нормальных людей. Или надо изобрести свой корявый велосипед?

Відповісти
 • человек
27.02.13 01:16

люди на барикады

Відповісти
 • Svetlana
27.02.13 01:17

Фейсбук Азарова бесполезно заваливать. Этого старого маразматика пора на пенсию отправлять.

Відповісти
 • офигевшая - В частности, но не исключительно.
27.02.13 01:21

Поддерживаю!!!!!

Відповісти
 • бух Вик
27.02.13 01:26

для БухБух спасибо за молитву, буду читать по 3 раза на сон грядущий, авось поможет , и что-то изменится в лучшую , для бухгалтеров ,сторону

Відповісти
 • Наталья
27.02.13 01:37

Если декларация по НДС сдается за февраль по старой форме, то я так понимаю, что и реестр тоже должен быть так сказать "старого образца". Или дека старая, а реестр новый? Видно мне моим сереньким умишкой мудрого законодателя не понять. Господи, милостивый, спаси Украину.

Відповісти
 • Kreont
27.02.13 01:42

Ги-ги :) Мало щось нових позначок, ще пропозиція розширити так: РКПЕ- розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в ЕЛЕКТРОННОМУ ФОРМАТІ (додаток 2 до податкової накладної), складений на паперових носіях; РКПП - розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в ПАПЕРОВОМУ ФОРМАТІ (додаток 2 до податкової накладної), складений на паперових носіях; аналогічно РКЕП і РКЕЕ, так щоб був вже повний ... комплект :):):):)

Відповісти
 • key
27.02.13 01:45

Для Наталья Приняли в феврале, вступает в силу с 01 марта, соответственно начинаете вести новый реестр с 01.03.2013, а сдаете до 20.04.2013. Этот весь бред создается специально, для отвода глаз, а сами втихую скупают весь оставшийся в живых бизнес.

Відповісти
 • Наталья
27.02.13 01:47

key, думаете скупают? зачем тратиться на то, что можно просто отобрать...

Відповісти
 • Программист
27.02.13 01:55

>поклонница покращення >была буква маленькая-стала большая,была точка круглая-стала овальная!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!зато програмистам работа-у них покращення Я бы написал "покращення" - в кавычках. 2012 год задрал своими изменениями, чувствую и в 2013 продолжается. Вместо того, чтобы заниматься развитием функционала, еле-еле успеваешь вносить бестолковые изменения.

Відповісти
 • Майя
27.02.13 01:57

Да, за февраль по- старому!

Відповісти
 • Наталья
27.02.13 02:00

Спасибо, Майя

Відповісти
 • медный котелок
27.02.13 02:05

для tomassa А я в случае соприкосновения с таким директором много лет действую по одному принципу - не сделаешь, как я говорю - плати штраф. Еще и запугаю - расскажу про проверку - быстро отрезвляет. Каждого директора, даже самого лучшего, нужно воспитывать под себя. А вообще - блюдите свои интересы в первую очередь, уважаемые коллеги. Не хочет давать денег на обновление - отправляйте отчет по старой форме, а не примут - штраф ему, козлу. Попытается заставить нести отчет пешком - скажите, что в налоговой уже так не принимают, отправляйте по почте за 10 дней до конца срока сдачи и если просит что-то добавить в деку, а вы уже сдали - впарьте ему, что вы блюдете его интересы - сдать любым способом, даже если он не дает денег на обновление. НАМ И ТАК ХВАТАЕТ ПРОБЛЕМ, ЕСЛИ ЕЩЕ И ДИРЕКТОРА БУДУТ КОЗЛИТЬ - БЕГИТЕ ОТ НИХ БЫСТРО. Дирик и бух. должны быть единомышленниками, а не врагами, иначе не выжить.

Відповісти
 • Ту-та
27.02.13 02:34

Зачем откладывать - конечно по новому. Ура, ура...какая прелесть....

Відповісти
 • koty
27.02.13 02:41

Простите великодушно.... И позвольте спросить, Делать чего будем, идеи есть????? Или это мы так абы поп-ть, еще раз простите за скудноть речи

Відповісти
 • Антилоп ГНИ
27.02.13 02:44

Ну допустим, с реестрами пока что работать простенько. то ли будет впереди, (готовятся новые законопроекты с заполнением в реестр всей номенклатуры выше 1,5грн за единицу) :)))

Відповісти
 • oksana
27.02.13 02:52

вот именно- оторвались все на форуме, излили друг другу о наболевшем повернулись и давай крапки убирать, комы доставлять, налоговые для контрагентов по десять раз переделывать и т.д и т.п............. мы то конечно исполнители- но меня наш бизнес удивляет - им дешевле организоваться и профинансировать второй майдан или революцию, чем эти штрафы платить. А новый лидер должен быть из бизнеса- я б за Кужель проголосовала, как по мне мозги у нее на месте

Відповісти
 • Наталия
27.02.13 02:55

Вопрос для Бухи-Бухи ничего не получается на сайте http://opz.org.ua/index.php?name=News&op=article&sid=353 - решение, не могу скачать, подскажите как

Відповісти
 • Наталия
27.02.13 03:22

Если очень захотеть, то обязательно получится. Спасибо за помощь.

Відповісти
 • Елена
27.02.13 03:37

а как теперь отражать РКО банка, полученное от плаьещтка НДС? раньше я писала БО, а теперь?

Відповісти
 • Бухи-Бухи
27.02.13 03:40

Наталия Прямая ссылка http://opz.org.ua/uploads/files/public/local_disk.exe

Відповісти
 • Елена
27.02.13 03:43

а как теперь отражать РКО банка, полученное от плательщика НДС? раньше я писала БО, а теперь?

Відповісти
 • наталья
27.02.13 03:44

Да по-старому. Новый реестр и новая декларация за март.

Відповісти
 • Алексей Охуевший
27.02.13 03:48

Елене Х, стало быть ПНП02..))))))

Відповісти
 • Елена Х
27.02.13 03:55

медный котелок +100 Антилоп ГНИ Вы шутите?!!! Умоляю, скажите, что Вы пошутили!!!!!

Відповісти
 • БухБух
27.02.13 04:06

А еще в реестр надо добавить номенклатуру налоговых накладных ЁВМ (ёб вашу м.....) и ПВХ (пошли вы на х......)(извините за лексикон)- это для налоговых которые будут предоставленны с ошибками.

Відповісти
 • мерещится
27.02.13 05:08

БухБух ару))

Відповісти
 • gafi
27.02.13 05:15

блин, даже времени нет прочитать эту кучу букв. Реестр меняется у всех???, Если да, то конечно прийдется читать и вникать...

Відповісти
 • люся
27.02.13 05:16

БухБух///////////// ВЫ СУПЕР!!!!

Відповісти
 • надежда
27.02.13 05:16

медный котелок ПРИКОЛ! вот это правильная расстановка сил. я -за! и всех победим!

Відповісти
 • МАРГО
27.02.13 05:18

А електронные налоговые накладные без печати нормально проходят при проверке? Это считается документом?

Відповісти
 • Наталья
27.02.13 05:34

БухБух, вы просто прелесть!

Відповісти
 • Кая
27.02.13 06:11

сделаешь Податкову накладну в електронному вигляді ,а потом еще и оштрафуют за отсутствие первичного документа!!!

Відповісти
 • Жорик
27.02.13 06:25

.. все идет к тому, что все будет в электронном виде. все налоговые, расходные, приходные... придут на проверку, а фиг - вам, читайте со своего сервера все данные.

Відповісти
 • 123456
27.02.13 06:26

Господи, пусть отсохнуть руки и обязательно то что у них называется головой, у наших закономарателей

Відповісти
 • V
27.02.13 06:39

Не надейтесь, отдыхать они не собираются. Ховайся, кто може: В Украине снова перепишут Налоговый кодекс http://www.segodnya.ua/economics/enews/V-Ukraine-snova-perepishut-Nalogovyy-kodeks.html

Відповісти
 • Алиса
27.02.13 06:50

А если и на бумаге и в реестре-это слабо написать ,точно ебм получится.У меня даже нет эмоций чтобы на все это реагировать.Марсиане.

Відповісти
 • все можно изменить ?
27.02.13 07:16

спасибо М - за «Кодекс чести работника органов Государственной налоговой службы Украины». Часто забывают, подскажем...http://www.pro-robotu.com.ua/articles.php?aID=1256&action=view_article

Відповісти
 • Геннадий
27.02.13 07:16

Декрет про ПДВ в 1992г. по объему был меньше этого блядского Порядка.

Відповісти
 • Алиса
27.02.13 08:25

да ..а первичку требуют как во времена СССР....так и переходим на електроную отчетность!!!

Відповісти
 • Светлана
27.02.13 10:27

Все вокруг зарабатывают: программные разработки от 500,00, новые платежи за обновление от 300 грн час , новые семинары от 680,00грн А мы, а нам бухгалтерам ? Сколько можно ждать повышения з/платы ??? Бухгалтера, давайте все вместе подымать вопрос о повышении всоего вознаграждения

Відповісти
 • Алиса
27.02.13 23:31

Всегда за !!!

Відповісти
 • Ирина
28.02.13 01:31

У нас в Украине, по-моему, через реестр "налоговых накладных" (это уже не реестр налоговых накладных, т.к. там все операции) нужно отображать просто все документы которые проходят через фирму. Получается, что этот реестр - это вообще основный самый точный документ для налоговой, т. к. там есть и документ, и наименование контрагента, и дата, и сумма, получается все документы регистрируем в налоговой.

Відповісти
 • Ратьяна
28.02.13 03:36

Наталье - да єтот реестр действует только с 1 марта

Відповісти
 • НУ и НУ
28.02.13 06:13

маразм крепчает!

Відповісти
 • Lora
28.02.13 09:07

думаю в апреле в последние три дня отчеты сдать будет не реально...пока все правильно заполнят, точно сервер ляжет:)

Відповісти
 • Lora
28.02.13 09:09

а что по поводу опоздавших налоговых?

Відповісти
 • Саша
01.03.13 01:51

В нашей гребаной Украине можно делать все что угодно, ведь все равно все МОЛЧАТ!!!!!!!! Исли бы хоть Все бухгалтера вышли на майдан, может, тогда что-то изменилось. Украина идеальная страна РАБОВ.

Відповісти
 • бух
01.03.13 07:33

пипец полный, хорошо живем

Відповісти
 • ФУ
01.03.13 21:39

В старину на невольничьих рынках очень ценились рабы из Украины. Они были послушные и безропотные.

Відповісти
 • Аноним
02.03.13 09:47

Что-то я не поняла, что они имеют ввиду , если по чеку больше 200 грн. нельзя включать в кредит ? Они имеют ввиду без НДС , правильно я понимаю ? Ведь можно включать в кредит сумму 240 грн. в т.ч. НДС...

Відповісти
 • Аноним
02.03.13 13:44

Так 240 з ПДВ по чеку за день, чергова жлобська норма

Відповісти
 • Бух.Наталья
03.03.13 03:42

Да такой маразм что дальше некуда.Ведь в России нет податковых накладних главное.чтобы в счете было прописано НДС это и есть основание а у нас неупаси бог что бы какая нибуть помарка это же все- ошыбка и штраф надо же как то им снимать" шкуру з живого медведя".Им же надо на вертольотные площадки на золотые унитазы.Им все а нам головная боль з ихним ПК и их маразмом.Умеют только языком махать как корова хвостом.И никакого толку за 3 года их правления."Покращення" только у них

Відповісти
 • казнить нельзя пожаловать
03.03.13 05:58

Из ВР, КМ и АП необходимо оградить колючей проволокой и сделать им АРХИПЕЛАГ-ГУЛАГ.

Відповісти
 • ирина
03.03.13 12:14

Вообще хрень не умоверная

Відповісти
 • Постійний читач
04.03.13 07:49

в реалі а де ПН02

Відповісти
 • Юпитер
05.03.13 10:27

Все делается для того что бы мы с вами побольше ошибок делали да побольше штрафов платили. Если мы будем все идеально делать как они пишут, значит они будут еще усложнять. Поймите, Гаишник стоит на дороге не для того что бы небыло нарушений. Так что господа бухгалтера дерзайте. Дабы лучший заплатит меньше.

Відповісти
 • Юпитер
05.03.13 10:30

Я фильм смотрел как зеков выселили на необитаем остров, и они жрали друг друга. По принципу, кто последний того и жрем.

Відповісти
 • Вика
06.03.13 20:47

Я все же не понимаю, в ОПЗ есть новій реестр и старая декларация. Зваонили в налоговую сказали сдавать по новому. Но про деку везде пишут , что по старому. И получается реестр надо по новому, а декларацию с додатками по старому?

Відповісти
 • Клава
06.03.13 22:00

Вика, у меня такая же ситуация. Что делать?

Відповісти
 • Ната
06.03.13 23:32

http://kontrakty.ua/article/59326 Поэтому мы имеем сегодня сына президента, который за полтора года стал одним из самых богатых в Украине Ярема считает, что Александр Янукович также является «смотрящим», - «По-видимому, ведь за счет чего он еще мог бы обогатиться. Он что, произвел новый автомобиль или построил завод? Ничего подобного, сын президента взял под контроль налоговую, таможню и правоохранительные органы»

Відповісти
 • ЛюБух
10.03.13 08:24

Спасибо всем. Что-то полезное из всей переписки поняла

Відповісти
 • наста
11.03.13 00:35

реестр какой за февраль подавать старый или новый

Відповісти
 • Аноним
12.03.13 02:39

скачала новый версию реестра теперь не могу сдать... а старая не открывается что делать..

Відповісти
 • Валя
13.03.13 06:29

Нову форму декларації з ПДВ використовують для звітності, яку подаватимуть з 01.04.13 р. прикол)))))) а реестрі уже с марта. Бесит другое, сперва доставали всех бухгалтеров, что нумерация должна быть с начала месяца новая, а теперь Законодавчо встановлено, що нумерація записів у розділі І Реєстру здійснюється зручним для платника податку способом або з першого номера кожного звітного податкового періоду (щомісяця, щокварталу) або наростаючим підсумком з початку року. Им так просто проснутся утром и придумать по-другому...уроды! сами пусть попробуют так работать...

Відповісти
 • для Наста
13.03.13 06:30

За февраль старый реестр, новый с марта

Відповісти
 • Валя
13.03.13 06:33

Наста, ЗА ФЕВРАЛЬ СТАРЫЙ. Действительно, если обновились, там уже только новый реестр. Обратитесь в налоговую или скачайте с сайте более позднюю версию и по новой установите программку...

Відповісти
 • наста
13.03.13 07:19

сегодня отправила реестр налогов.накл за февраль , а кв.№2 нет , это только у меня или у всех?

Відповісти
 • Ксения
13.03.13 22:44

У меня тоже самое с реестром Висит в Дороге

Відповісти
 • наста
13.03.13 23:56

что делать нести реестр в налоговую если нет кв.№2

Відповісти
 • Лена
14.03.13 01:53

Сказали в консультации ДПС , что по всей Украине висит в"дороге" они сами ждут разъяснений с 11-го числа. Поэтому сказали ждите.

Відповісти
 • Юля
14.03.13 02:27

только что б не получилось, что до последнего они будут ждать разьяснений а потом 20 все ломанутся в налоговую здавать в ручную, или придумают что-то типа все нужно здавать в один день, а если декларация была здана в один день, а реестр в другой, так все не принято

Відповісти
 • Ольга
14.03.13 04:24

Вале - ты просто молодец! Очень жаль, что "власть держащая" не соблаговолит прочитать наше мнение на их счет. Кажется, чего уж проще, чем определить дату сдачи отчетов. Так нет, они и тут умудряются, нагородить огород, а потом вопят, что они столько хорошего сделали для нас... У меня реестр висит в дороге уже третий день, дозвонится или не реально.

Відповісти
 • наста
14.03.13 23:49

мне пришла кв.№2по реестру в ней указ. что принято , а результат обробки помилка, что за бред?

Відповісти
 • Аня01
15.03.13 00:01

По реестру пришла квитанция №2 - в ней написано "прийнято МДЗ України", а в медке - состояние "неприйнятий". Попробую новый реестр сдать, только вот его ручками надо теперь заполнить в опз, так как 1С ещё не обновили.

Відповісти
 • Юля
15.03.13 00:17

еле дозвонилась в центр обробки, сказали, что все реестры неприняты ( хоть и пришла 2 квитанция, что принят). Что делать как всегда не знают. Может подтянет, может заново нужно будет отправлять. Позвоните завтра ( и так уже 3-й день подряд)

Відповісти
 • Аня01
15.03.13 00:49

В продолжение ранее написанного мною сообщения. Отправила Реестр нового формата, так его не приняли, ошибка "не визначена відповідність кода форми - код F1201506". Значит всё таки старый реестр надо отправлять - код F1201505, там хоть в кв.№2 было написано "прийнято", а медок определяет документ как "неприйнятий". Играюсь тут с этим реестром, буд-то больше нечем заняться...((((((((

Відповісти
 • Антонина
15.03.13 01:28

Та же история. С 12 марта , когда отправила деку, получила все 2 квитанции, все принято. регипстрационные номера присвоены. Статус Реестра в Медоке "неприйнятий". При этом инспектор районный моего отчета не видит вообще, а не только ресстра. И сейчас бьюсь в падучей - мне надо было ложиться на операцию 14 числа, а ..бусь с НДС

Відповісти
 • Лена
18.03.13 01:49

В консультации ДПС сказали, что им уже дали разъяснение, что реестр считать принятым.( согласно квитанции №2).

Відповісти
 • Наталья
19.03.13 08:23

Хотелось бы знать автора этого гениального изменения. Давйте все дружно не сдадим реестр за март. К стати, за февраль отчитываемся по старому?

Відповісти
 • Бабочка
19.03.13 09:03

Работаю главным бухгалтером 25 лет , но такого маразма еще не видела! Они , что, это специально нам головы морочат? Дармоеды , попробовали бы сами составить отчеты , которые нам "пропонують". Третий день пытаюсь отправить реестр налоговых накладных ( по форме 1201505 - действительный за февраль) , Портал "ДПС Украины" - не принимает по причине устаревшей формы ( запрашивает 1201506 , но ведь она действует только с 1 марта ( т.е. новый реестр мы должны подавать за март , а не февраль). Программа м.е.doc реестр формирует по старой форме. Какой-то замкнутый круг! Или это такое изощренное издевательство чиновников-дармоедов? Долой маразматиков-чинуш!

Відповісти
 • наста
25.03.13 09:34

якщо товари/послуги придбані в особи яка не зареєстрована як платник ПДВ у грфі 7 відображається 400000000000, чи просто нуль поставити

Відповісти
 • Ёлка
01.04.13 03:51

Имеется следующая информация о нововведениях в порядке сдачи Декларации НДС согласно Приказа Минфина от 17.12.2012 г. N 1342 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УРКАЇНИ ЛИСТ Від 01.04.13 № 0104/01/04-0104 Щодо нововведень в порядку подання декларації з податку на додану вартість згідно Наказу Мінфіна від 17.12.2012 г. N 1342 В зв'язку з одночасним проведенням в Уркаїні податкової реформи та реформи охорони здоров'я задля подальшого ПОКРАЩЕННЯ життя платників податків вже сьогодні в новій формі декларації з податку на додану вартість згідно Наказу Мінфіна від 17.12.2012 г. N 1342 запроваджено нові поля <реєстраційний номер та дата поточних медогляду та аналізів керівника> та <реєстраційний номер та дата поточних медогляду та аналізів головного бухгалтера>. Згідно п.26 розділу III. Порядок оформлення та подання податкової звітності Наказу Мінфіна від 17.12.2012 г. N 1342 керівнику та головному бухгалтеру потрібно пройти медогляд та здати медичні аналізи в звітному періоді, але не пізніше дня, наступного за звітним періодом, тобто, наприклад, за березень 2013 р. - до 24.00 1 квітня 2013 р. В зв'язку з вищевказаним МОЗ Уркаїни разом з ДПСУ 1 квітня 2013 року в УСІХ медичних закладах організували ЄДИНЕ ВІКНО для прискореного медогляду та здачі обов'язкових аналізів платників податків згідно п.26 розділу III. Порядок оформлення та подання податкової звітності Наказу Мінфіна від 17.12.2012 г. N 1342, а саме загального аналізу крові та флюорографії. Данні медогляду та медичні аналізи будуть реєструватися медпрацівниками в Єдиному державному реєстрі медоглядів та медичних аналізів платників ПДВ: http://sts.gov.ua/reestr та будуть доступні в новому сервісі ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО СВОГО БІЗНЕС-ПАРТНЕРА http://sts.gov.ua/businesspartner Нагадуємо платникам податків, що їх стан здоров'я є надбанням держави, оскільки платники податків забезпечують наповнення державного бюджету. Тому ДПСУ повинна контролювати та турбуватися про стан здоров'я платників податків, особливо платників податку на додану вартість, як основних наповнювачів державного бюджету. Просимо платників податків з усією відповідальністю віднестися до данного нововведення, та нагадуємо головним бухгалтерам, що згідно п.26 розділу III. Порядок оформлення та подання податкової звітності Наказу Мінфіна від 17.12.2012 г. N 1342 не будуть прийматися декларації з податку на додану вартість з незаповненим або невірно заповненими реєстраційними номерами та датами медоглядів та аналізів керівника та головного бухгалтера.

Відповісти
 • Василь
10.04.13 00:47

Господи спаси і помилуй від наших законотворців! Уроди.

Відповісти
 • Татьяна
14.04.13 23:13

Сдала в марте деку и реестр (месячный период). По дек и дод 5 пришли обе квитанции. По реестру пришла только первая, но в ней был присвоен номер. Дозвонилась в налоговую-сказали, что принята и прошла, как принятая. В ручном режиме отправляют мне квитанцию № 2 (есть у них такое окошко -отправить квитанцию повторно плательщику).Получила -распечатала, вздохнула спокойно. 20марта день рождение - запустила медок - а там подарок -квитанции № 2 нет, реестр горит как не принятый. Ноги в руки с бумажным вариантом в налоговую -поставила штамп (отчет принят, той датой , что отправляла). В апреле таже история, но квитанцию номер 2 не могу получить даже в ручном режиме. Номер присвоенный реестру продиктовали . Если не дойдет квитанция №2 опять в налоговую за штампиком попру. Здоровья прибавится от пеших пробежек.

Відповісти
 • Татьяна
16.04.13 00:58

Ура. Пришла вторая квитанция. Поход отменяется.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
62276 142
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти