Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


06.03.13
3238 15 Друкувати

Инвалютный взнос в уставный капитал: быть или не быть курсовым разницам

Відтворення матеріалу у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу газети «Інтерактивна бухгалтерія».

Інвалютний внесок до статутного капіталу:
бути чи не бути курсовим різницям

Нерезидент вносить інвалюту до статутного капіталу підприємства. Частина коштів була внесена відразу, а решту внесуть пізніше. Чи потрібно визначати курсові різниці за заборгованістю учасника?

Відповідь: Статутний капітал підприємства в бух­обліку відображається на рахунку 40 «Статутний капітал». Сальдо на цьому рахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства.

Поки засновники (учасники) не внесли свої частки до статутного капіталу (або внесли лише частково), на рахунку 46 «Неоплачений капітал» «висить» така заборгованість. Фактично це різниця між сумою статутного капіталу та сумою, уже внесеною засновниками (учасниками).

Заборгованість засновників (учасників) госптовариства за внесками до статутного капіталу відображається за дебетом рахунка 46. А погашення такої заборгованості — за кредитом.

Під час внесення інвалюти до статутного капіталу вона перераховується в гривні за курсом НБУ, який діяв на дату визнання власного капіталу (п. 5 П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів»).

Вважаємо, що за заборгованістю засновників (учасників) визначати курсові різниці не потрібно. Пояснимо.

Позиція Мінфіну України була висловлена в листі від 20.08.2012 р. № 31-08410-07-25/20605, де внесок до статутного капіталу підприємства, зафіксований у статутних документах, не підлягає переоцінці у зв’язку зі зміною курсу інвалют. Та це й зрозуміло. А от стосовно заборгованості засновника прозвучала така фраза: « В бухгалтерському обліку курсові різниці за зобов’язаннями нерезидентів з внесків до статутного капіталу підприємства, які мають бути здійснені в іноземній валюті, підлягають перерахунку з використанням валютного курсу на дату балансу ».

Тобто мінфінівці вважають, що за заборгованістю засновників в інвалюті потрібно визначати курсові різниці. Ця позиція обумовлена тим, що Мінфін вважає таку заборгованість монетарною статтею. І якщо в П(С)БО 21 про це ані слова, то МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» таку заборгованість визнає монетарною статтею (див. п. 16 МСБО 21).

Так, підприємствам, які складають фінзвітність за міжнародними стандартами, визначати курсові різниці таки доведеться. Решта підприємств (які керуються національними стандартами) курсові різниці можуть не визначати. Такий висновок випливає із того, що за П(С)БО 21 перерахунку підлягають лише монетарні статті в інвалюті. Цей же стандарт і дає їм визначення. Це статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов’язання, які будуть отримані чи сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів (абз. 6 п. 4 П(С)БО 21). Водночас усі інші статті автоматично вважаються немонетарними (абз. 7 п. 4 П(С)БО 21).

Неоплачений капітал є статтею власного капіталу. А така стаття не є ані статтею про грошові кошти, ані про активи, ані про зобов’язання. Тому заборгованість за інвалютним внеском не є монетарною статтею. Відповідно, обов’язку визначати курсові різниці не виникає.

Водночас під час погашення засновником (учасником) заборгованості інвалюта перераховується в гривні. Це відбувається за курсом НБУ, що діяв на дату зарахування коштів до банку.

Зверніть увагу!

Валютні курси на дату визнання капіталу та дату оплати можуть дещо відрізнятися. Так, якщо курс виріс, то різниця визнається іншим доходом від звичайної діяльності (Дт 46 Кт 746 ), а якщо знизивсяіншими витратами від звичайної діяльності (Дт 977 Кт 46 ).

Позиція податківців неоднозначна. У консультації в ЄБПЗ (підкатегорія 110.13) контролери чітко зазначили: «не внесена до статутного фонду іноземна валюта як монетарна стаття балансу (грошові кошти, які будуть отримані у фіксованій сумі грошей), підлягає перерахунку». Однак Узагальнююча податкова консультація щодо визначення курсових різниць від перерахунку операцій в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти, затверджена наказом ДПСУ від 05.07.2012 р. № 574 говорить протилежне, апелюючи до бухобліку (зокрема, до П(С)БО 21). Тож якщо підприємство застосовує національні стандарти бухгалтерського обліку, то ні в бухгалтерському, ні в податковому обліку піклуватися про курсові різниці за інвалютною заборгованістю засновників не варто. А от тим, хто перейшов на міжнародні стандарти, доведеться розраховувати їх із відповідними наслідками в податковому обліку.

 

Ірина ЛІТВІНЧУК,

бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»

 

Рубрика:
Коментарі
 • доброжелатель
06.03.13 22:01

По-моему автор не прав. 1. По определению П(С)БУ не могут противоречить Международным стандартам. Поэтому тезис - те, кто отчитывается по международным делайте так, а те, кто по П(С)БУ - делайте по-другому, думаю, не правильный. В П(С)БУ имели в виду тоже самое, что и в МСФО, просто выразились не удачно. Кстати Минфин в упомянутом письме как раз это и говорит. 2. Противопоставление ЕБНЗ (110.13) и ОНК 574 совершенно не корректно. В ЕБНЗ речь идет о не внесенной в УК валюте (т.е. о ЗАДОЛЖЕННОСТИ по взносам в УК, счет 46), а в ОНК 574 говорится о пересчете курсовых разниц по иностранным ИНВЕСТИЦИЯМ, т.е. о пересчете СОБСТВЕННО ИНВЕСТИЦИЙ (счет 40). Как говорится почувствуйте разницу! Так что позиция налоговиков вполне однозначна и последовательна - курсовые разницы есть по задолженности и нет по инвестициям, что вполне разумно (пожалуй, один из немногих случаев).

Відповісти
 • бухгалтер
06.03.13 22:16

Я лично курсовые разницы не рассчитываю. Ну и что, что международные стандарты говорят обратное. П(С)БУ не говорит о необходимости перерасчета. Мне кажется, что раз в П(С)БУ об этом не сказано, то и не нужно. Тем более, автор же не говорит о НЕОБХОДИМОСТИ перерасчета. А если еще учесть, что налоговый учет инвалюты привязан к бухучету, то как по мне лучше не рисковать...

Відповісти
 • мартын боруля
06.03.13 22:25

автор не прав. об этой проблеме уже тысячу раз писалось. задолженность по взносам - это натуральная монетарная статья.это контрпассивная (вспоминаем институтские конспекты по бухучету, товарищи :) )статься задолженности. она монетарная. подлежит пересчету. и поскольку речь идет об операциях с собственниками, то курсовые разницы идут не на доходы или расходы, а на капитал сразу. см: 05.12.2012 № 31-08310-06-10/29025 автору - учить матчасть

Відповісти
 • Анна
06.03.13 23:15

В інституті вчили активні, пасивні, контрактивні,і т.д. - та це теорія! Знайдіть хоча б один нормативний документ, де проведено такий розподіл рахунків. Тож стосовно того, що заборгованість про внесок у статунтий капітал, хоч і "заборгованість", та вона стаття балансу про власний капілат, а тому немонетарна і як наслідок рахувати курсові різниці не треба повністю підтримую. Придивіться у стандарті 21 дано визначення монетарних статей "Монетарні статті - статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквіваленті". І якщо в бухобліку ви при бажанні можете викрутити, що суть превалює над формою і порахувати курсові різниці. То хотіла б я побачити, як ви аргументуватимете витрати в податковому обліку якщо курс знизиться. Там превалювання суті над формою немає. Окрім того, є п. 44.2 ПКУ "Платники податку, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності, ведуть облік доходів і витрат за такими стандартами з урахуванням положень цього Кодексу. Такі платники податку при застосуванні положень цього Кодексу, в яких міститься посилання на положення (стандарти) бухгалтерського обліку, застосовують відповідні міжнародні стандарти фінансової звітності". Виходить не міжнародники дивляться на нацтандарти. В п. 153.1.3 ПКУ "Визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку" А за П(С)БО 21 інвалютний внесок в статутний капітал немонетарна стаття. З автором я згодна.

Відповісти
 • да а шо
06.03.13 23:21

я б і без цієї статті не рахував курсових різниць... нехай рахують теоретики.

Відповісти
 • да а шо
06.03.13 23:25

хоча, те шо тут написано я собі скопіюю ))

Відповісти
 • доброжелатель
06.03.13 23:39

"І якщо в бухобліку ви при бажанні можете викрутити, що суть превалює над формою і порахувати курсові різниці. То хотіла б я побачити, як ви аргументуватимете витрати в податковому обліку якщо курс знизиться." Так Вы ж сами ответили на свой вопрос - В п. 153.1.3 ПКУ "Визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку" Если в бухучете есть курсовые разницы (а они там по моему убеждению есть!), то и в налоговом учете они должны быть. "З автором я згодна.", т.е. Вы согласны с автором и в отношении ссылок на ЕБНЗ и ОНК?

Відповісти
 • Анна
06.03.13 23:45

Я вважаю, що курсових різниць за П(С)БО 21 зазаборгованістю засновника з внеску в статкапітал (за 46) немає. Заради цікавості підняла інші бухвидання. Схиляються, що курсових різниць рахувати за П(С)БО 21 не потрібно (ВОБУ 55 за 2012 р., Бухгалтерія 43)

Відповісти
 • IRISHA
07.03.13 00:15

мартын боруля, а поділіться, будь ласка, текстом листа Мінфіну від 05.12.2012 № 31-08310-06-10/29025.. не можу знайти, а хотілося б почитати..)

Відповісти
 • доброжелатель
07.03.13 00:34

Анна, я так понимаю, Вы сами видите, что по крайней мере в отношении налогового учета автор явно не прав. Кстати, бухиздания не ограничиваются ВОБУ и Бухгалтерией. Посмотрите например, "Налоги и бухгалтерский учет" № 82 за 2012 (с.28) На мой взгляд там приведен более взвешенный подход.

Відповісти
 • XYZ
07.03.13 00:59

Для IRISHA Мартын Боруля неправильно указал номер письма. Посмотрите лист Мінфіну від 20.08.2012р. №31-08410-07-25/20605

Відповісти
 • Лето
07.03.13 01:07

Я курсовые разницы не рассчитываю и не собираюсь пока этого делать, потому что позицию автора считаю обоснованной и она только подтвердила мои размышления!!!! а потому полностью согласна с мнением в статье!

Відповісти
 • IRISHA
07.03.13 01:08

для XYZ Дякую. Бо я уже добру годину шукаю цей лист.. і безуспішно) Так вроді саме на цей лист і посилається автор...

Відповісти
 • Анна
07.03.13 02:46

Для доброжелатель Стосовно податкового обліку. Податковий облік курсових різниць напряму залежить від бухгалтерського. Тому, якшо у бухобліку не рахуємо за П(С)БО 21, то у податковому - аналогічно. А міжнародники дивляться на свій облік за міжнародним 21 стандартом. З узагальнюючої консультації № 574 я б також зробила висновок, що мова про внесок в статкапітал нерезидента. У відповіді 7 говорять "Запитання 7: чи здійснюється перерахунок курсових різниць по іноземних інвестиціях? Відповідь: по іноземних інвестиціях курсові різниці не перераховуються." Зрозуміти, про яку інвестицію йдеться дійсно складнувато, чи то про інвестицію нерезидента в статкапітал укрпідприємства чи то про інвестицію укрпідприємства в статкапітал нерезидента. Як на мене цілком логічно допускати, що мовили про курсові за інвестицією нерезидента в статкапітал підприємства. Я так дивлюся на це розяснення, бо при внеску підприємства в капітал нерезидента проблем не було.

Відповісти
 • мартын боруля
10.03.13 05:12

2 Ириша цитата: "В бухгалтерському обліку курсові різниці за зобовязаннями засновників з внесків до статутного капіталу підприємства, які мають бути здійснені в іноземній валюті, підлягають перерахунку з використанням валютного курсу на дату балансу та на дату погашення <...> Відповідно курсові різниці, які виникають в наслідок перерахунку зобовязань засновників при формуванні статутного капіталу, не можуть бути визнані доходом. Тому суми таких курсових різниць відображаються у складі додаткового капіталу" письмо в адрес профсоюза предпринимателей. Выводы, полагаю, абсолютно верные. О том, что курсовые по долгам учредителя нужно начислять писали многие авторитетные эксперты: «Бухгалтерия» №43/12 Е. Кушина : вывод - задолженность, формально, не монетарная, но курсовые начислять нужно. через допкапитал. "Бухгалтер" №44/12 А.Павленко - комментарий к выводу письма Минфина 31-08410-07-25/20605 о том, что на дату погашения задолженности курсовая разница не начисляется : “вывод вступает в прямое противоречие с минфиновским же П(С)БУ 21, а конкретно – с его пунктом 8, в котором четко прописано, что определение по монетарным статьям, выраженным в инстранной валюте, курсовых разниц “производится на дату осуществления хозяйственной операции и на дату баланса. Разве погашени вклада в инвалюте не является “осуществлением хозяйственной операции”?”

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
61324 142
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти