Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


16.05.13
6492 27 Друкувати

НДФЛ при расчетах с физлицами-предпринимателями через подотчетных лиц

   На сьогодні розрахунки через підзвітних осіб для бухгалтерів багатьох підприємств є звичним та майже повсякденним явищем. Такі розрахунки відбуваються, в основному, при оплаті дрібних господарських витрат і витрат, пов’язаних з відрядженням.
   
   Іноді у зв’язку з цим перед бухгалтером виникає ряд питань, особливо у випадку здійснення через підзвітних осіб розрахунків з фізичними особами – підприємцями (далі – ФОП).
   
   Перше питання: чи потрібно підзвітній особі отримувати від ФОП документи стосовно підтвердження їх підприємницького статусу, якщо так, то які саме?
   
   Друге питання: якщо виникає необхідність утримання ПДФО з ФОП, то на якій стадії це відбувається – при здійсненні розрахунків між підзвітною особою та ФОП чи після складання звіту про витрачені кошти?
   
   І третє питання: чи необхідно підприємству відображати доходи ФОП у звіті за ф. № 1ДФ, якщо вони були сплачені через підзвітну особу?
   
   Зазначені питання ми й розглянемо в даній статті.
   
   
Перелік необхідних документів

   
   Згідно з п. 177.8 ПКУ під час нарахування (виплати) фізичній особі – підприємцю доходу від здійснення нею підприємницької діяльності суб'єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою – підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документа, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб'єкта підприємницької діяльності. Це правило не застосовується в разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, коли буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця відповідно до пп. 14.1.195 та 14.1.222 цього Кодексу.
   
   Інакше кажучи, єдиною умовою для неутримання ПДФО із суми доходів, що виплачуються ФОП, є наявність копії документа про його державну реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності за умови, що виконання робіт та/або надання послуг не здійснюється за договорами, які відповідно до законодавства прирівнюються до трудових відносин.
   
   Водночас, відповідно до п. 177.6 ПКУ у разі якщо фізична особа – підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими цим Кодексом для платників податку – фізичних осіб.
   
   Тобто п. 177.6 ПКУ встановлює додаткові вимоги щодо необхідності контролю над видами діяльності під час розрахунків з ФОП: якщо ФОП здійснює операції, що не відповідають обраним ним видам діяльності, то отримані ФОП доходи оподатковуються за загальними правилами – ПДФО утримується та сплачується податковим агентом.
   
   Для деяких платників єдиного податку передбачені нюанси. Так, відповідно до пп. 2 п. 293.4 ПКУ до доходу, отриманого платниками єдиного податку першої або другої групи від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі 15 відсотків. Отже, для таких осіб види їх діяльності формально можна не контролювати, адже вони самі повинні сплатити єдиний податок за підвищеною ставкою з доходів від діяльності, не вказаної в їх свідоцтві. Але, щоб підтвердити, що особа є платником єдиного податку, від неї необхідно отримати свідоцтво платника такого податку.
   
   Що стосується решти ФОП, то в ПКУ не сказано, яким саме чином повинна здійснюватись перевірка обраних ними видів діяльності. Так само не сказано і яким документом це потрібно підтвердити.
   
   В консультації з Єдиної бази податкових знань ДПСУ зазначила, що документом, який підтверджує реєстрацію ФОП в якості суб’єкта підприємницької діяльності та дозволяє отримати інформацію про види діяльності, може бути витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців.
   
   Отримання вказаних документів передбачено Порядком надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, затвердженим наказом Мін’юсту від 14.12.2012 р. № 1846/5.
   
   На практиці виникає питання: станом на яку дату повинен бути витяг з Єдиного державного реєстру – чи обов’язково він повинен бути датований днем проведення розрахунку з ФОП, чи може бути отриманий раніше?
   
   Строк дії таких документів визначено в Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-IV (далі – Закон № 755). Так, згідно з ч. 1 ст. 18 Закону № 755 якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін.
   
   Тобто зазначені документи є чинними доти, поки не буде внесено зміни до ЄДР.
   
   Окремої уваги заслуговує питання, як саме отримати інформацію про те, чи були внесені зміни до ЄДР, адже може статись так, що, маючи на руках виписку або витяг із застарілими даними, виплата грошових коштів ФОП без утримання ПДФО буде здійснена неправомірно.
   
   На нашу думку, з метою перевірки актуальності інформації в наявних документах, можливо скористатися доступом до інформації з ЄДР через офіційний веб-сайт ДП «Інформаційно-ресурсний центр» за адресою http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html. Відомості, які можна отримати за допомогою цього ресурсу, містять, зокрема, інформацію про номер та дату останньої виписки.
   
   Враховуючи те, що відповідно до Закону № 755 виписка надається щоразу після внесення змін до ЄДР, так можна дізнатися дату останніх змін стосовно ФОП. Якщо дата останньої виписки пізніша, ніж дата витягу/виписки, наданої підприємству, то доцільно потурбуватись про отримання від ФОП нового документа.
   
   За відсутності документів від ФОП або у випадках, коли операція з ФОП не відповідає видам діяльності, зазначеним у відповідних документах, суб’єкт господарювання, що виплачує доходи такому ФОП, повинен утримати та сплатити ПДФО із суми виплаченого доходу.
   
   
Порядок утримання податку

   
   Враховуючи те, що в ситуації, яка розглядається, розрахунки з ФОП здійснюються через підзвітну особу, виникає питання, яким чином здійснюється утримання податку?
   
   На наш погляд, за таких обставин необхідно діяти за аналогією з порядком закупівлі сільськогосподарської продукції у фізичних осіб. В таких ситуаціях підзвітна особа самостійно утримує ПДФО та оформляє акт або відомість закупівлі, де вказується сума нарахованого фізичній особі доходу, сума утриманого податку та сума виплаченого доходу.
   
   У відносинах з ФОП зазвичай немає потреби в оформленні акта або відомості, оскільки ФОП повинен надати власний розрахунковий документ, однак з метою недопущення порушень податкового законодавства підзвітна особа, як представник підприємства, повинна забезпечити утримання ПДФО.
   
   Також слід звернути увагу на положення пп. 168.1.4 ПКУ, відповідно до якого якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).
   
   Таким чином, з метою забезпечення своєчасності сплати ПДФО до бюджету, підзвітній особі доцільно повідомити підприємство про факт утримання податку в цей же день, особливо у випадку, якщо в цей день вона не матиме можливості відзвітуватись за своїми витратами.
   
   
Подання звіту за ф. № 1ДФ

   
   Особи, які відповідно до норм ПКУ мають статус податкових агентів, згідно з п. 176.2 ПКУ зобов’язані подавати податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ) до органу державної податкової служби за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду.
   
   В одній із консультацій в Єдиній базі податкових знань податківці висловили цікаву думку щодо необхідності відображення у ф. № 1ДФ витрат, понесених у відрядженні працівником за отримані від ФОП послуги. Так, ДПСУ вказала, що оскільки підприємство (юридична особа) лише компенсує витрати працівника на відрядження, то таке підприємство не є податковим агентом щодо ФОП, яким було надано послуги відрядженому працівнику, а отже податковий розрахунок за ф. № 1ДФ підприємство подавати не зобов’язане.
   
   Водночас, раніше в ЄБПЗ висловлювалась протилежна думка про те, що виплачені суб'єктом господарювання кошти фізичній особі – підприємцю – платнику єдиного податку, який надавав послуги фізичній особі під час її перебування у відрядженні, відображаються у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ з відповідною ознакою доходу.
   
   На нашу думку, перший підхід не цілком відповідає законодавству, оскільки навіть якщо витрати здійснюються через підзвітну особу, все ж таки вони здійснюються за рахунок коштів підприємства, а тому воно є податковим агентом і повинно виконати всі свої обов’язки.
   
   Інша справа, якщо аванс підзвітній особі не було видано, а витрати вона здійснила за рахунок власних коштів, і в подальшому підприємство здійснює компенсацію понесених витрат працівнику. В такому разі, дійсно, про виплату на користь ФОП коштів за рахунок підприємства не йдеться, а підприємство повинно розглядати лише необхідність утримання/неутримання податку із свого працівника і відповідно відображення/невідображення доходу працівника у ф. № 1ДФ.
   
   
   Олексій Остапенко
    аудитор
    Аудиторська група «Гарантія-Аудит»
   
   
   Дата підготовки 30.04.2013
За матеріалами ЛИГА:ЗАКОН
Рубрика:
Коментарі
 • Лорик
17.05.13 07:32

"Відомості, які можна отримати за допомогою цього ресурсу, містять, зокрема, інформацію про номер та дату останньої виписки. Враховуючи те, що відповідно до Закону № 755 виписка надається щоразу після внесення змін до ЄДР...." Мы в июле 2012 года меняли КВЭДы, выписку не брали. И дата на сайте стоит еще 2011 года - когда мы действительно заказывали последнюю выписку на руки.

Відповісти
 • Наталья
17.05.13 07:33

Каким образом пидзвитна особа должна удерживать НДФЛ? Если водитель находится в командировке, ставит служебную машину на стоянку. и вдруг окажется,что ФОП , владелец стоянки, не имеет этого вида деятельности в Св-ве единого налога? Каким образом водитель будет изучать уставные документы, и тем более бежать уплачивать НДФЛ. По-моему, полный бред.

Відповісти
 • ИринаМ
17.05.13 07:47

"....з метою недопущення порушень податкового законодавства підзвітна особа, як представник підприємства, повинна забезпечити утримання ПДФО..." почему не описываю процедуру этого "забезпечення"? советовать хорошо, а попробуй это все сделать на практике

Відповісти
 • Вероника
17.05.13 07:54

Как обеспечить , чтобы слесарь Вася удерживал НДФЛ , находясь в командировке. Представляю, куда он меня пошлет, если я возложцу на него эту обязанность))

Відповісти
 • ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
17.05.13 07:59

ст. НКУ давно изменена и уже нет "в межах обраних вид.деят....." : 177.8. Під час нарахування (виплати) фізичній особі - підприємцю доходу від здійснення нею підприємницької діяльності, суб'єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою - підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документу, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб'єкта підприємницької діяльності. ....

Відповісти
 • Монголка
17.05.13 08:40

Девочки,а подскажите -я могу закупать на постоянной основе у ФОПа 2 группы товар,если я - юр-лицо на общей системе,а у него вид деят-ти соответствует св-ву единого?

Відповісти
 • Аноним
17.05.13 08:44

относительно работы с ЧП (мы - неприбыльная организация): 1) к сожалению, сколько не рассказывай подотчетникам о документах от ЧПшников - все-равно кто-то да забудет. а если это еще и другой город... в общем возникает ситуация, что расходы мы уже оплатили, 1ДФ сдали, а потом только удается получить документы, в которых указана... 2-я группа. со стороны ЧПшника вроде нарушения не было - он думал, что работает с обычным физлицом, а мы его показали.. 2) или ситуация (недавно стала заниматься этой неприбыльной орг-цией) - ЧПшники (постоянно практически одни и те же) выставляют счета, оплата - через расчетный счет. их всегда показывали в 1ДФ. а когда я попросила документы - они 2-я группа и как в этих ситуациях следует поступать?

Відповісти
 • Светлана
17.05.13 08:58

А что такого страшного Вы увидели во 2 группе????????????? Они имеют право работать с юр лицами , показывайте их досхочу :)

Відповісти
 • бух-бух
17.05.13 09:01

для Монголки: а уже никак. А вот ЧПшникам прийдётся туговато. Но на это наши закономаратели и расчитывают, чтобы больнее ударить штрафами

Відповісти
 • Аноним
17.05.13 09:15

для Светланы: ст. 291.4. НКУ друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, ПЛАТНИКАМ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ТА/АБО НАСЕЛЕННЮ, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері

Відповісти
 • Монголка
17.05.13 09:26

просто хочу понимать чем это грозит нам и им...

Відповісти
 • Атлічніца
17.05.13 10:30

ми вже поздавали 1-дф за 1кв., а Ви тільки но свою статтю представили. зверніть увагу на фрази по тексту: "висловили цікаву думку", "Водночас, раніше в ЄБПЗ висловлювалась протилежна думка", "На нашу думку"...

Відповісти
 • Взгляд
17.05.13 10:50

То есть ст. 291.4. НКУ говорит о том, что ФОП 2 группы не имеют права работать с юр.лицами. А ФОП 2гр ведь в магазине выдали кассовый чек конечному потребителю и не знают куда понес этот чек конеч.потребитель ( в нашем случае подотчетник юр.лица) и сдал его бухгалтеру. Бухгалтер его провел и показал в форме 1-ДФ, и который не является налоговым агентом. Вопрос: так имеет ли право проводить юр.лицо такие расходы?

Відповісти
 • Аноним
17.05.13 11:11

для Взгляд ФОП 2 группа не имеет право оказывать услуги юр.лицу на общих основаниях, а товар имеет право продавать юр.лицу

Відповісти
 • Взгляд
17.05.13 11:13

Спасибо за ответ

Відповісти
 • Алексей
17.05.13 11:44

Действительность, п.177.8 ст.177 был дейстиветльно изменен, но п.177.6 ст.177 гласит: "У разі якщо фізична особа - підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими цим Кодексом для платників податку - фізичних осіб. Т.е. п.177.6 ст.177 всеравно оставляет требование от нас следить за видом деятельности. Почитайте, пожалуйста, эти две нормы внимательней.

Відповісти
 • Аноним
17.05.13 12:01

а если ситуация, когда ЧП 2-й группы выписывает счет юр.лицу по улугам (соответственно, заранее зная, что с ним он не имеет права работать!) - оплачивают по р/с, а мне приходится подавать их в 1дф. это постоянная ситуация - одни и те же ЧП, их показывали целый год и пока никаких вопросов не было. двоякая ситуация - ведь налоговый агент - мы, но и ЧП знает, что это неправомерно работать с юриками...

Відповісти
 • Лена
17.05.13 12:43

А ведь и юр.лица могут быть на едином налоге, так им все равно какая группа у ЧП, кроме 1-й конечно.

Відповісти
 • Марина
17.05.13 13:35

Алексей, вы работали когда-нибудь бухгалтером?Судя по статье вы настолько далеки от практики, как мы от балета.Старайтесь писать то, что РЕАЛЬНО может пригодиться бухгалтерам в их работе.Благодарю за понимание.

Відповісти
 • Марина
17.05.13 13:37

А то у нас аудиторы витают в облаках, а их клиенты-бухгалтера по земле ходят.

Відповісти
 • ЛВ КР
17.05.13 14:54

Алексей, вы можете брать оказанные услуги ФОП -ЕН2гр на ВР только если сами ЕДИНОНАЛОЖНИК, если у вас ОБЩАК, то налоговики такие услуги в ВР не признают, а в 1-ДФ все равн показывать надо...

Відповісти
 • Атлічніца
18.05.13 11:03

Цитатат із статті: « Тобто п. 177.6 ПКУ встановлює додаткові вимоги щодо необхідності контролю над видами діяльності під час розрахунків з ФОП: якщо ФОП здійснює операції, що не відповідають обраним ним видам діяльності, то отримані ФОП доходи оподатковуються за загальними правилами – ПДФО утримується та сплачується податковим агентом.» Якщо ж ФОП-єдинник то він сам сплачує 15% від доходів, які непередбачені у його витязі/свідоцтві єдин.податку, а якщо він того не зробить, то йому податкова анулює заднім числом свідоцтво єдиного податку і всі доходи оподаткують за ставкою 15%. А якщо ФОП-загальник, то він і так оподатковує доходи (прибуток) за ставкою 15%, тільки от чи він має право на витрати щодо видів діяльності, не передбачених у його реєстраційних документах, - то це його питання, якщо він включить витрати відносно таких доходів, то йому знімуть витрати і весь дохід (а не прибуток) оподаткується за ставкою 15%. То з цієї сторони ми ніби і не повинні так строго контролювати види діяльності ФОП, але є інша сторона – єдиний соц..внесок у Пенсійний фонд, тут існує загроза внеску 34,7% - про що абсолютно не йде мова у статті. А ми в свою чергу мусимо нарахувати та сплатити ПДФО тільки у випадку, якщо виплачуємо дохід фізособі-громадянину, який не зареєстрований як ФОП, ну а реєстрацію можна перевірити принаймні в інтернеті, якщо вже немає копій реєстраційних документів. Щодо змін позицій довідкової служби при ДПС (цитата «Водночас, раніше в ЄБПЗ висловлювалась протилежна думка про те…»), то складається враження, що ми не застраховані він уникнення штрафу в любому випадку, ми просто на ці штрафи приречені, це абсолютно не серйозно, повинна бути узагальнююча консультація від ДПС, прохання звертатися з цим питання до ДПС. До речі запит може навіть зробити «Інтерактивна бухгалтерія» від свого імені, тому хто є їхніми передплатниками – звертайтеся до них!!! Тому справді, як писала ИринаМ 17.05.2013 07:47:29 цитатат «почему не описываю процедуру этого "забезпечення"? советовать хорошо, а попробуй это все сделать на практике». Монголка 17.05.2013 08:40:18 цитатат «2) или ситуация (недавно стала заниматься этой неприбыльной орг-цией) - ЧПшники (постоянно практически одни и те же) выставляют счета, оплата - через расчетный счет. их всегда показывали в 1ДФ. а когда я попросила документы - они 2-я группа» Тут Ви однозначно правильно зробили, кошти йшли з Вашого поточного рахунку прямо на ФОП-2гр, тобто прямі відносини (не через підзвітну особу), тому й маєте однозначно показати у 1-ДФ, а у цього ФОПа будуть проблеми. Светлана 17.05.2013 08:58:11 цитатат «А что такого страшного Вы увидели во 2 группе?????????????» Для нас нічого страшного, це у них можуть бути великі проблеми, а вони будуть винити потім нас, вони навіть не усвідомлюють своєї відповідальності, що це у їх інтересах перейматися з ким мають справу. Вероника 17.05.2013 07:54:30 цитатат: «Как обеспечить , чтобы слесарь Вася удерживал НДФЛ , находясь в командировке. Представляю, куда он меня пошлет, если я возложцу на него эту обязанность))» Абсолютно нереально, пошлють далеко … «советовать хорошо, а попробуй это все сделать на практике»

Відповісти
 • ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ. ЛИСТ від 06.01.2011 р. N 167/03-30
18.05.13 11:22

… то для підтвердження його виду діяльності роботодавець може використовувати інформацію, надану державним реєстратором, де зазначаються види діяльності підприємця відповідно до КВЕД. http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pisma/Pisma_634324192786985104.aspx

Відповісти
 • Ромашка
20.05.13 19:45

В последней "Бухгалтери " есть статья на эту же тему, так там автор пишет, что если ФОП 2 я группа, а мы юр.лицо и платим через р/с, то мы для него налоговые агенты и должны удерживать НДФЛ. Кто нибудь удерживает?

Відповісти
 • Атлічніца
21.05.13 10:01

а якшо готівка?

Відповісти
 • бух
21.05.13 14:36

ФЛ-П, как самостоятельная предпринимательская единица сам должен оплачивать за себя налоги, а также отвечать за правомерность своей деятельности. Очередной развод от ГНИ для безропотных налогоплательщиков. по теме: расходы работника в командировке сюда не относятся, а также в 1-ДФ не показываются

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
61232 142
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти