Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


13.06.13
12757 11 Друкувати

Особенности налогового и бухгалтерского учета операций по переводу долга

   
Особливості податкового та бухгалтерського обліку операцій з переведення боргу

   
   Переведення боргу - заміна боржника у зобов’язанні (стаття 520 Цивільного кодексу України). Така заміна може проводитись тільки за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом.
   
   Правочин щодо заміни боржника у зобов’язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов’язання (наприклад, якщо борг ґрунтується на операції, укладеній у письмовій формі, то і переведення боргу слід здійснювати у письмовій формі).
   
   Якщо операція, внаслідок якої виникло зобов’язання, підлягала державній реєстрації, то правочин з переведення боргу теж підлягає державній реєстрації.
   
    Новий боржник у зобов’язанні має право висунути проти вимоги кредитора всі заперечення, що ґрунтуються на відносинах між кредитором і первісним боржником.
   
   Договір переведення боргу укладається або у тристоронньому порядку, або між первісним боржником і новим боржником за обов’язковою письмовою згодою кредитора.
   
   Переведення боргу не має суперечити закону або договору.
   
   В статті 524 ЦКУ зазначено, що зобов'язання має бути виражене у грошовій одиниці України - гривні. Також сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов'язання в іноземній валюті.
   
   Статтею 525 ЦКУ передбачено, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.
   
   
   Бухгалтерський облік
   
   Облік операцій з переведення боргу слід здійснювати відповідно до норм П(С)БО 10, 11 та Інструкції №291.
   
   У бухгалтерському обліку при відображенні операції з переведення боргу здійснюється зміна у складі зобов’язань. Зокрема, це відбувається при зміні сторони у зобов’язанні, яке змінюється (дебітор), і заборгованості, яка передається (кредиторська).
   
   Наприклад, ПП «Веселка» відвантажило продукцію ТОВ «Хмаринка» на загальну суму 300000,00 гривень з ПДВ, з відстрочкою платежу на 6 місяців. В свою чергу ТОВ «Хмаринка» відвантажило товар ПрАТ «Насолода» на суму 450000,00 гривень з ПДВ за який була отримана передплата від покупця в сумі 150000,00 гривень.
   
   ТОВ «Хмаринка» перевело свій борг перед ПП «Веселка» підприємству ПрАТ «Насолода», яке погасило свою заборгованість.
   
   В даному випадку ПП «Веселка» - кредитор, ТОВ «Хмаринка» - боржник 1, ПрАТ «Насолода» - боржник 2.
   
   На відображення в обліку цих операцій істотно впливає наявність заборгованості між старим і новим боржниками на момент здійснення операцій.
   
   Операція з переведення боргу відображається як залік кредиторської та дебіторської заборгованості у боржника 1 та боржника 2.
   
   У кредитора при переведенні боргу погашається дебіторська заборгованість боржником 1 і нараховуються зобов’язання боржника 2. У боржника 2 при компенсації переведеного боргу нараховуються зобов’язання перед кредитором та погашається кредиторська заборгованість перед боржником 1.
   
   Суму компенсації вартості переведеного боргу перший і другий боржники враховують у загальному порядку залежно від способу компенсації.
   
   На практиці трап¬ляється, що суми боргу між усіма трьома сторонами не збігаються. У такому разі договори можуть укладатися як на суму, що не перевищує розміру основного боргу, так і на меншу суму.
   
   Якщо переведення боргу відбудеться на суму меншу, ніж сума основного боргу (тобто боржник 1 буде винен кредитору), то залишок суми боргу залишиться непогашеним після здійснення всіх операцій з переведення боргу і підлягає погашенню на умовах і в порядку, які визначені основним договором, або ж будь-яким іншим способом, що не суперечить чинному законодавству (наприклад, укладення нового договору з переведення боргу).
   
   В разі якщо сума боргу боржника 2 перед боржником 1 більша, ніж боржника 1 перед кредитором, то договір з переведення боргу укладається на ту суму, що боржник 1 винен кредитору, а решту заборгованості боржник 2 повинен погасити боржнику 1 на умовах основного договору.
   
   Переведення боргу буде вигідним в наступних випадках:
   
   • У разі ліквідації підприємства, коли є заборгованість підприємства, що ліквідується, перед контрагентом і є заборгованість контрагента перед іншою особою.
   • У разі необхідності зміни зобов’язань (боргу) між дружніми підприємствами.
   • За відсутності коштів у потрібний момент, для покриття своїх зобов’язань в обмежені терміни.
   • За наявності кредиторської заборгованості, термін позовної давності якої минає, для того, щоб не збільшувати доходи.
   
   Недоліки договору переведення боргу
   
   • Цей вид договору не підходить до операцій, в яких одним із учасників нерезидент.
   • Можуть виникати спірні питання у разі перевірки операцій переведення боргу контролюючими органами.
   • В податковому кодексі не має однозначної відповіді, щодо порядку оподаткування ПДВ зазначених операцій. Податківці можуть надавати індивідуальні консультації лише після ознайомлення з первинними документами.
   
   Для оформлення операцій з переведення боргу, пред’явлення вимоги до платежу та її оплати та заліку вимог необхідні наступні документи:
   
   Перед укладенням договору переведення боргу потрібно звірити взаєморозрахунки та підписати акт звірки між кредитором та першим боржником і акт звірки між обома боржниками. Після чого, кредитору необхідно подати лист з повідомленням про намір переведення боргу та акт звіряння взаємних розрахунків, а кредитор в свою чергу повинен дати письмову згоду на переведення боргу. Далі підписати договір переведення боргу між боржниками, або між трьома сторонами (кредитором та боржниками).
   
   Після підписання договору кредитор пред’являє вимогу до платежу новому боржнику, після отримання новий боржник перераховує кошти кредитору та надає йому для підписання акт звірки взаємних розрахунків. В свою чергу кредитор після отримання коштів надає боржнику 1 розписку про отримання коштів. В свою чергу боржник 1 та боржник 2 підписують угоду чи акт заліку однорідних вимог відповідно з боржником 2 та боржником 1.
   
   Для відображення операцій в бухгалтерському обліку повернемось до нашого прикладу з підприємствами.
   
   
Таблиця 1

   
   
Бухгалтерський облік у ТОВ «Хмаринка» (боржник 1)

   
№ з\п Зміст операції Бухгалтерський облік Сума, грн
Д-т К-т
1 Отримано продукцію для подальшого продажу від ПП «Веселка» 281 631 250000
2 Відображено податковий кредит з ПДВ 641 631 50000
3 Отримана передплата від ПрАТ «Насолода» 311 681 150000
4 Відображено податкові зобов’язання з ПДВ в сумі отриманого авансу та видана податкова накладна покупцю 643 641 25000
5 Нараховано дохід від реалізації товару ПрАТ «Насолода» 361 702 450000
6 Раніше нараховані податкові зобов’язання з ПДВ в зв’язку з отриманням передплати визнані в розрахунках з бюджетом 702 643 75000
7 Виписано покупцю податкову накладну на різницю між вартістю поставки та суми передплати 643 641 50000
8 Проведено взаємозалік 681 361 150000
9 Відображений взаємозалік дебіторської заборгованості ПрАТ «Насолода» (боржник 2) і кредиторської заборгованості ПП «Веселка» (кредитор) (за договором переведення боргу у повному обсязі) 631 361 300000
   
   
Таблиця 2

   
   
Бухгалтерський облік у ПрАТ «Насолода» (боржник 2)

   
№ з\п Зміст операції Бухгалтерський облік Сума, грн
Д-т К-т
1 Перерахована передплата на р\р ТОВ «Хмаринка» 371 311 150000
2 Відображено податковий кредит з ПДВ нарахований за першою подією 641 644 25000
3 Отримано товар від ТОВ «Хмаринка» 281 631 375000
4 Нараховано податковий кредит з ПДВ 644 631 75000
5 Проведено взаємозалік рахунків виданих авансів та розрахунків з постачальниками 631 371 150000
6 Відображено зменшення податкових зобов’язань за рахунок податкового кредиту отриманого в результаті придбання продукції в ТОВ «Хмаринка» 641 644 50000
7 Відображено зміну кредиторів - з ТОВ «Хмаринка» (боржник 1) на ПП «Веселка» (кредитор) (за договором переведення боргу) 631 685 300000
8 Погашено заборгованість перед ПП «Веселка» (кредитор) коштами 685 311 300000
   
   
Таблиця 3

   
   
Бухгалтерський облік у кредитора ПП «Веселка»

   
№ з\п Зміст операції Бухгалтерський облік Сума, грн
Д-т К-т
1 Відвантажена продукція ТОВ «Хмаринка» з відстроченням платежу 361 703 300000
2 Відображеноподаткові зобов’язання з ПДВ 703 641 50000
3 Проведено зміну боржника за договором переведення боргу з ТОВ «Хмаринка» на ПрАТ «Насолода» 377 361 300000
2 Отримано на р\р заборгованість по договору переведення боргу від боржника 2 ПрАТ «Насолода» 311 377 300000
   
   Податковий облік
   
   Податківці висловили свою думку, щодо переведення (безоплатного переведення) боргу, який виник за придбані, але неоплачені товари, в ЄБПЗ:
   
   у податковому обліку покупця - первинного боржника переведення боргу до нового боржника прирівнюється до операції зі списання коштів на оплату товарів (робіт, послуг), але не призводить до формування витрат. Перерахування коштів первинним боржником на користь нового боржника у податковому обліку первинного боржника також не відображається у складі витрат.
   
   При переведенні боргу між резидентами та нерезидентами в сфері зовнішньоекономічної діяльності, коли згідно укладеної угоди купівлі-продажу резидентом експортовано (імпортовано) продукцію на умовах відстрочки платежу (відстрочення постачання), то така операція потрапляє в правове поле Закону України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”.
   
   У разі укладання договору про переведення боргу між кредитором-резидентом України та боржниками-нерезидентами , то в послідуючому-валютна виручка надійде власнику експортованої продукції, що не суперечить вимогам Закону України від 23.09.94 р. №185/94-ВР ”Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті”. Крім того, у разі укладення договору переведення боргу між двома нерезидентами за кордоном до нього, за умови відсутності іншої домовленості сторін у самому договорі, не може застосовуватися матеріальне право України.
   
   А в разі якщо боржники резиденти, а кредитор-нерезидент, то при переведенні боргу між боржниками буде порушено законодавство в сфері ЗЕД, так як покупець-резидент повинен не пізніше 90 календарних днів з моменту отримання товарів від нерезидента перерахувати кошти з свого валютного рахунку зазначеного в договорі на розрахунковий рахунок постачальника нерезидента в валюті, що зазначена в договорі. Контроль за здійсненням операції несе уповноважений банк. В свою чергу новий боржник не зможе придбати та перерахувати валюту без договору купівлі продажу (поставки) з нерезидентом.
   
   Що стосується податку на додану вартість , то у податківців не має однозначної відповіді щодо оподаткування операцій з переведення боргу і вони радять звертатись за індивідуальною консультацією до органу ДПС з відповідними первинними документами на здійснення операцій з переведення боргу.
   
   
   Аудиторська компанія «Престиж-Аудит»
   044-229-10-51
   067-614-41-49
   www.buh-audit.com
   info@buh-audit.com
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • оля
14.06.13 10:16

Об этом я пару дней назад читала на ВоБУ.

Відповісти
  • key
14.06.13 10:27

а может кто-нибудь сталкивался, или читал о переводе долга при экспорте товаров. Перевод долга между резидентами, а кредитор остается тот-же нерезидент?

Відповісти
  • ЮГ
14.06.13 11:32

для key 14.06.2013 11:27:34 Что бы не было налоговых последствий, важно сделать перевод долго между резидентами с компенсацией, а уже новый должник должен вернуть долг нерезидентув течение 90 дней . Ну и конечно всё это нужно делать с его согласия, т.е. лучше подписать тройственный договор превода долга с Актами сверок.

Відповісти
  • Лота
14.06.13 12:29

"то при переведенні боргу між боржниками буде порушено законодавство в сфері ЗЕД, так як покупець-резидент повинен не пізніше 90 календарних днів з моменту отримання товарів від нерезидента перерахувати кошти з свого валютного рахунку зазначеного в договорі на розрахунковий рахунок постачальника нерезидента" А при чем тут 90 дней???!!! Новый должник просто должен , при импорте 90 дней считается от даты проплаты аванса, если же предоплаты не было, то и нарушений в сфере ВЭД нет!!!!

Відповісти
  • Дмитро
14.06.13 13:36

А мені щось не зрозуміло це твердження - • Цей вид договору не підходить до операцій, в яких одним із учасників нерезидент. На підставі чого існує така заборона.

Відповісти
  • И
15.06.13 17:02

Оля а в каком номере ВОБУ Вы об этом читали?

Відповісти
  • Кузя
17.06.13 12:52

Лота, совершенно с вами согласна. Если укр. покупатель должен нерезу, то никаких 90 дней не грозят. Ценностей за территорией Украины нет. Авторам статьи - выговор за дезинформацию!

Відповісти
  • Лара
17.06.13 14:57

Вопрос не в тему.Подскажите проводки при разбитом товаре(посуде),который надо списать,ПДВ есть??? И какие статьи затрат по ПНП?

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам