Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


26.06.13
2011 22 Друкувати

О чудесах налоговой эквилибристики: встречная проверка

   Податкова декларує свою відкритість і готовність співпрацювати із платниками податків, а своїми діями доводить протилежне: акти перевірок, внутрішні листи-роз’яснення фіскальних органів рясніють такими поняттями, як "податкові ями", "безтоварність господарських відносин", "адреси масової реєстрації", що останнім часом не викликає у підприємців нічого, крім "алергічної реакції", адже вони вже навчилися ефективно захищатися.
   
   По плодах впізнаєте їх
   
   Як відомо з криміналістики, ідеальний злочин - це злочин із мінімальними доказами. Тому податківці намагаються залишати якнайменше слідів своєї "діяльності", а для суб’єктів господарювання така прихована тактика стає подекуди неприємною несподіванкою.
   
   Наразі хвиля масового визнання в актах перевірки нікчемності договорів, неможливості здійснення господарських операцій через відсутність кадрових і матеріальних ресурсів йде на спад, однак почали застосовуватися зустрічні звірки, чи то, в розумінні фіскалів, "зустрічні перевірки".
   
   Проведенню зустрічної звірки передує підготовча робота: підприємці отримують запити на отримання інформації та її документальне підтвердження на підставі п. 3 ст. 73 Податкового кодексу України (за формою Додатку 2 до Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами Державної податкової служби зустрічних звірок).
   
   
   Підготовча кампанія
   
   Відповідно до п. 3 ст. 73 ПКУ органи ДПС мають право звернутися до платників податків та інших суб"єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи ДПС функцій, завдань, та її документального підтвердження.
   
   Підстави для звернення з відповідним запитом такі:
   
   1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС;
   
   2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок;
   
   3) виявлено недостовірність даних, що їх містять податкові декларації, подані платником податків;
   
   4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної;
   
   5) у разі проведення зустрічної звірки;
   
   6) в інших випадках, визначених цим Кодексом.
   
   Платники податків та інші суб"єкти інформаційних відносин зобов"язані подавати інформацію, визначену у запиті органу ДПС, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту.
   
   Зустрічна звірка - це співставлення даних первинних бухгалтерських та інших документів суб"єкта господарювання, що здійснюється органами ДПС з метою документального підтвердження господарських відносин між платниками податків і зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з"ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків.
   
   Зустрічна звірка не є перевіркою, однак вона може стати підставою для проведення позапланової перевірки.
   
   Результати проведеної зустрічної звірки суб"єкта господарювання підлягають врахуванню в результатах перевірки платника податків органом ДПС - ініціатором і долучаються до матеріалів такої перевірки.
   
   Процедура проведення зустрічних звірок регламентується, зокрема, постановою Кабінету міністрів України "Про затвердження Порядку проведення органами Державної податкової служби зустрічних звірок" від 27.12.2010 р. № 1232 (далі - Порядок).
   
   Так, зустрічні звірки проводяться у суб"єктів господарювання, щодо здійснення операцій з якими під час перевірки платника податків та зборів виникають сумніви стосовно факту здійснення таких операцій або якщо існують розбіжності задекларованих у деклараціях з податку на додану вартість показників податкового кредиту та податкових зобов"язань.
   
   Орган ДПС (ініціатор), який проводив перевірку та виявив одну з наведених обставин, направляє до податкової, на обліку в якій перебуває суб"єкт господарювання, запит про проведення зустрічної звірки для підтвердження даних, отриманих у ході перевірки. Якщо такий суб"єкт господарювання перебуває на обліку в тій самій податковій, що і платник податків, щодо якого проводиться перевірка, або вони знаходяться в межах одного населеного пункту, зустрічна звірка проводиться тим самим податковим органом, який проводив перевірку, під час якої виникла необхідність у співставленні даних.
   
   Практика свідчить, що відносно однієї компанії проводиться перевірка щодо господарських операцій з її контрагентами, за результатами чого складається акт та виноситься повідомлення-рішення, яке згодом успішно оскаржується платником податків. Але потім зустрічним звірками піддаються всі контрагенти компанії, незважаючи на те, чи фігурували вони в акті перевірки, що є доволі спірним питанням.
   
   
   Проведення звірки
   
   З метою проведення зустрічної звірки орган ДПС - ініціатор надсилає органу ДПС - виконавцю, на обліку в якому перебуває суб"єкт господарювання, запит про проведення зустрічної звірки для підтвердження даних, отриманих від платника податків та зборів.
   
   Зустрічна звірка може бути проведена органом ДПС (ініціатором) самостійно, якщо суб"єкт господарювання перебуває на обліку в тому ж органі ДПС, в якому перебуває платник податків, або в межах одного населеного пункту.
   
   Інформація на запит та її документальне підтвердження можуть бути наявні в органі ДПС, який є виконавцем, у зв"язку із направленням суб"єктом господарювання за місцем реєстрації інформації відповідно положень ПКУ, за результатами попередньо проведених звірок (перевірок) та отриманих відповідних документів суб"єкта господарювання тощо.
   
   За відсутності в органі ДПС, який є виконавцем, запитуваної інформації та її документального підтвердження такий орган протягом двох робочих днів із дня отримання запиту надсилає завірений печаткою запит про надання інформації та її документального підтвердження суб"єкту господарювання за його адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) рекомендованим листом із повідомленням про вручення чи особисто вручає суб"єкту господарювання або його законному (уповноваженому) представникові під розписку.
   
   У разі встановлення фактів, що не дозволяють провести зустрічну звірку суб"єкта господарювання, зокрема у зв"язку зі зняттям з обліку, встановленням відсутності суб"єкта господарювання та/або його посадових осіб за місцезнаходженням (податковою адресою), відповідальний підрозділ не пізніше двох робочих днів від дати надходження запиту складає акт про неможливість проведення зустрічної звірки суб"єкта господарювання
   
   За результатами зустрічних звірок складається довідка, яка підписується суб"єктом господарювання (законним чи уповноваженим представником) і посадовими особами органу ДПС та особисто вручається суб"єкту господарювання або його законному чи уповноваженому представникові під розписку або надсилається суб"єкту господарювання за його адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) рекомендованим листом із повідомленням про вручення у десятиденний термін.
   
   Відповідно до п. 4.5 наказу Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами Державної податкової служби зустрічних звірок" від 22.04.2011 р. № 236 при отриманні від суб"єкта господарювання інформації, визначеної у запиті, та її документального підтвердження відповідальний підрозділ проводить зустрічну звірку суб"єкта господарювання протягом трьох робочих днів із дня, наступного за днем отримання такої інформації та її документального підтвердження.
   
   
   Епілог
   
   Останнім часом податкові органи всупереч приписам законодавства оформлюють за результатами зустрічної звірки не довідку, а акт (такої форми для зустрічних звірок чинним законодавством не передбачено). На підставі акта повідомлення-рішення не приймається, але податкова служба самостійно здійснює коригування та вносить зміни до Системи автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту. І для платників податків стає неприємною несподіванкою те, що дані в електронній системі не співпадають із поданими деклараціями.
   
   Однак такі дії податкової успішно оскаржуються платниками податків. Достатньо згадати справи №816/351/13-а (ПП "Воз’єднання" - податкова), справа №825/1932/13-а (ТОВ "Поліссяєвробуд" - податкова), №2а-2814/12/2170 (ПП "Інтерметал-СП" - податкова), №811/1735/13-а (ФОП - податкова) тощо.
   
   Виходячи із судової практики, що стосується визнання незаконними дій податкової із проведення зустрічної звірки, основна аргументація платників податків така:
   
   · немає підстав для здійснення зустрічної звірки;
   
   · не було додержано процедури проведення звірки;
   
   · був складений акт, який не може бути складений за результатами проведеної зустрічної звірки;
   
   · зустрічна звірка не є перевіркою, податкове повідомлення-рішення не приймається, а тому для платника податків не має бути жодних негативних наслідків, однак ДПС самостійно вносить зміни до Системи автоматизованого співставлення;
   
   · ДПС не може самостійно внести зміни до Системи автоматизованого співставлення податкових зобов"язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПАУ, оскільки, декларуючи податкові зобов"язання та податковий кредит, платник податків має право на те, щоб задекларовані ним показники відповідали показникам, відображеним в електронній базі податкової звітності.
   
   У зв’язку із цим позовні вимогами можуть бути такими:
   
   · визнання дій податкової служби незаконними;
   
   · зобов’язання відновити в АІС "Система автоматизованого співставлення податкових зобов"язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПАУ" податкові зобов"язання та податковий кредит (зобов’язання вчинити дії).
   
   Отже, коли платник податків погоджується з незаконними діями податківців, він створює неприємності своєму контрагенту, оскільки зміна звітності однієї компанії тягне зміну звітності й іншої компанії. Підприємці чудово розуміють, що податки - основа економіки країни. Однак, як і будь-який фундамент, вони мають триматися на міцних засадах, а не на міцних руках податківців, які сидять на шиї у платників податків.
   
   Євген ВЛАСОВ
   Правовий тиждень №23-24, 25 червня 2013
За матеріалами Мониторинг СМИ
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • Гость
27.06.13 06:55

Все правильно написал Евгений Власов, но от себя хочу добавить, что у нас такие проверки идут с января 2013 года. В письме-запросе из налоговой указываются документы, которые нужно представить, а потом, в одночасье, "выясняется", что документы представлены "не в полном объеме", хоть и в сопроводительном письме указаны все копии затребованных документов. И пошло-поехало... Достали. Не знаю как у кого, но у меня создается впечатление, что они содержат бизнес, а не наоборот. Когда же этот порочный круг будет разорван?

Відповісти
 • злая
27.06.13 07:41

Гость полностью согласна у нас тоже самое из ничего превратили встречную проверку почти в документальную подключили налоговую милицию опрашивали директора,бухг,опросник из 50 вопросов,фотографировали основные средства ,вывеску предприятия ,требовали движение средств по р/сч полностью,а не только расчеты с контрагентом

Відповісти
 • Аноним
27.06.13 07:57

злая, Гость А ответили б вначале на *запрос на лоха* с указанием ошибок и противозаконности самого запроса без предоставления копий первичных документов и не было б вообще ничего такого, т.к. предоставив копии доков - автоматом подтверждаете свою вину в сокрытии налогов и нарушении налог законодательства. Вот так! .

Відповісти
 • офигевшая
27.06.13 08:03

Покращане свавілля МінДоху....

Відповісти
 • 1
27.06.13 08:34

Миндоховцы, Миндохновщина ))))) офигенвшая +

Відповісти
 • гоша
27.06.13 10:03

Вероятно на предприятии злой миндохи пытались доказать фиктивность сделки.

Відповісти
 • Евгения
27.06.13 11:02

А ответ на "запрос на лоха" с указанием ошибок тоже не спасает. Мы ткнули миндохов носом в то, что запрос составлен неправильно и не дали документы, нам провели внеплановую невыездную по ст. 78.1.1 . Ждем акт по почте(

Відповісти
 • Аноним
27.06.13 11:14

Евгения акт ничего не имеет под собой, это тоже *бумажка на лоха* вдруг заплатят тем самым признают свою вину+сокрытие налогов+нарушение налог законодательства. И тем самым покажут мытарям == этот бизнес можно забрать легко и просто -- просто пошукаютЪ нового хозяина для него.

Відповісти
 • Елена К
27.06.13 11:41

У нас тоже с начала года куча встречек с крупными покупателями. В бюджете не хватает "денюжек" вот и цепляются за все что может "выстрелить". Но можно вопрос не по теме: КТО ЧТО ВИДЕЛ ПО ПОВОДУ НОМЕРОВ И ДАТ ГТД В НН С 01.07.2013 - ЭТО УЖЕ С ПОНЕДЕЛЬНИКА. У нас в Одессе в налоговой молчат.........

Відповісти
 • Вера
27.06.13 12:16

Не будите лихо, пока оно тихо

Відповісти
 • Злой бух
27.06.13 13:44

Мы в большинстве случаев отвечали, що запрос составлен с превышением прав налоговой ... Но были и такие, что нужно было подтвердить и в принципе все нормально проходило. Мы иногда общаемся с инспекторами ... Например, своего клиента никогда бы не подставили, а нас многие подставляют по мелочи!

Відповісти
 • Вела
27.06.13 14:35

У меня тоже в данный момент лежит -"УХВАЛА" від слідчого судді по клопотанню слідчого СВ ДПІ- ? Предоставить ксерокопии всех документов за 2011-2012 год - а это подшивка документов из 2-3 папок за месяц .... лежит она дорогая уже неделю .. времени не могу найти , чтоб начать копировать.Строк дії ухвали-60 днів. Может кто-нибуть сталкивался что это?

Відповісти
 • Ника
27.06.13 15:10

Всё правильно. У нас тоже самое, звонили, просили просто снять НК, так как им не понравились наши поставщики. Документов не просили предоставить, никаких. Зная, что наши поставщики выиграли суд у НИ, мы отказались снимать НК, два месяца была тишина, а потом нам начали звонить наши покупатели,. Им звонят из налоговой инспекции и требуют снять кредит по нашим поставкам. На каком основании, вообще не понятно. Вобщем. мы выясняли в своей инспекции у инспектора по НДС,она ничего не знает, у неё всё по нашему предприятию нормально. В отделе учёта по налогам тоже задолженности нет. Наконец то через знакомых в налоговой инспекции узнали, что есть "где-то на нас какой-то акт", по которому нам сняли НК и НО. Но, мы ничего не знаем, акта не видели, не подписывали и нам никто не звонит. Вобщем подленькая детективная история. А покупателей, с которыми работаем годами , теряем. Не понимаю, кому это может быть выгодно?. Зачем так наполнять бюджет?. Сегодня пополнят таким рэкетом, а завтра хоть "трава не рости". Успокаивает, только то, что всё это проходящее. Может быть переживём и это?

Відповісти
 • Ника
27.06.13 15:19

Сейчас наступило вроде бы такое время, что даже маленькие предприятиям нужно иметь юристов, судится с налоговыми органами. И вроде бы будешь защищён. Но, не так всё просто. НА РЕШЕНИЯ СУДОВ ОНИ ПРОСТО ПЛЮЮТ. У них задание ДОДАВИТЬ. Если не тебя, так "дальше по цепочке" А тебе таки всё равно "подгадить". .Вобщем - "против лома нет приёма".. Раньше ходили с битами по рынкам. Теперь превратили налоговые органы в тех же выбивал.

Відповісти
 • Аноним
27.06.13 16:41

Ника Не понимаю, кому это может быть выгодно? Ответ: новой фирме от знакомых из гни + уже готова база клиентов

Відповісти
 • AAAAA
29.06.13 07:50

А меня после встречки вызвали и попросили определиться что написать в акте - что мы транзитеры или фиктивность сделки, т.е что мне нравится? я ответила что в данной ситуации = ничего. и вот уже полтора месяца жду акт. Причем по встречке доки подали еще в марте. все сроки проверки прошли уже давно. Сидим теперь ждем что будет. У них реорганизация .

Відповісти
 • Ника
29.06.13 13:28

Так, вы хоть подавали документы на "встречку". Есть кому звонить и спрашивать о результатах. А у нас был только телефонный звонок. А дальше, так как я описала выше.

Відповісти
 • Рика
03.07.13 15:15

У меня такие проверки с декабря 2012года.Сначало просят предоставить копии документов поставщика ,потом называют поставщика "нікчемним",написали АКТ только на НДС (предлагают снять)пригласили в городскую налоговую милиция и начали "убеждать" заплатить, при этом угрожая и очной ставкой и уголовным делом и т.д. и т.п. В результате прислали с районной налоговой решение и сейчас мы судимся.При этом государство не получает ничего, а зарабатывают адвокат и судья.Неужели ДПС не понимает,что мы уйдем в тень и будем работать на себя, а в госбюджет перечислять 5 копеек. Я работаю гл.бух.более 20 лет,но такого беспредела и игнорирования Законодательства небыло.Казна пуста из-за их тупости.

Відповісти
 • Оксана
04.07.13 10:28

А якщо з пошти не забрати листа податкової? Що тоді?

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам