Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


09.07.13
7337 37 Друкувати

Может ли директор отказаться от зарплаты, чтобы сократить расходы

Відтворення матеріалу у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу газети «Інтерактивна бухгалтерія».

 

Чи може директор відмовитися від зарплати, щоб скоротити витрати

На перший погляд це благий намір, але ситуація дещо нетипова й може мати неприємні наслідки. Та й законодавство такої можливості не допускає. Розберімося

ГКУ про керівника підприємства та його зарплату

Для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) або уповноважений ним орган призначає (обирає) керівника підприємства (ч. 3 ст. 65 ГКУ).

У разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт), у якому визначаються: строк найму, права, обов’язки й відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення та умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін (ч. 4 ст 65 ГКУ).

Що говорить про це КЗпП

Трудовим договором називають угоду між працівником і власником підприємства, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з дотриманням внутрішнього трудового розпорядку, а власник підприємства  виплачувати працівникові зарплату й забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін (ч. 1 ст. 21 КЗпП).

Відповідно до ст. 1 Закону про оплату праці, заробітна плата це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або вповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір зарплати залежить від складності й умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Як випливає із ч. 5 ст. 95 КЗпП і ст. 3 Закону про оплату праці, мінімальна зарплата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності й господарювання та фізичних осіб. Таким чином, зарплата директора підприємства не може бути нижчою за законодавчо установлений розмір мінзарплати.

Безоплатна «робота»: судова практика

Як випливає зі сказаного вище, законодавство не дає можливості працювати директору підприємства безоплатно чи відмовитися від зарплати.

Так, Верховний суд України в ухвалі від 09.04.2008 р. за справою № 6-4275св08 у схожій ситуації (ідеться про ТОВ) визнав такими, що суперечать вимогам законодавства:

·         скасування рішення про затвердження штатного розпису товариства та умов оплати праці всього складу та посадових осіб товариства;

·         ухвалення рішення про виконання працівниками й учасниками товариства своїх обов’язків безоплатно на громадських засадах.

У випадку безоплатного виконання обов’язків працівниками, з якими укладено трудовий договір, суд вбачає порушення ст. 43 Конституції України, ст.ст. 9, 94, 95, 97 КЗпП і ст.ст. 1, 3, 7, 8, 22 Закону про оплату праці.

Які санкції загрожують під час перевірки дотримання законодавства про працю

Як відомо, дотримання законодавства про працю вповноважені перевіряти, згідно з Порядком № 390, держінспектори Держпраці. І серед питань, які вони перевіряють, зокрема:

·         дотримання розміру мінзарплати;

·         виплата зарплати за виконану роботу;

·         формування тарифної сітки з урахуванням міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів).

За порушення законодавства про працю посадовим особам підприємства загрожує адміністративна відповідальність згідно зі ст. 41 КпАП у розмірі від 510 грн до 1700 грн.

Альтернативні варіанти: чи можливі

Деякі експерти пропонують скористатися варіантом «прощення боргу із зарплати», відштовхуючись від норм ст. 605 ЦКУ. Тобто підприємство має зобов’язання щодо виплати зарплати перед працівником, а останній йому прощає цей борг. У такому разі згідно із ст. 605 ЦКУзобов’язання припиняється внаслідок звільнення кредитором боржника від його обов’язків. Хоча цей варіант досить сумнівний, адже трудове законодавство такого не допускає, та й із податкової точки зору він не дуже вигідний. Оскільки зарплату все одно доведеться нарахувати й, як наслідок, нарахувати й утримати ЄСВ, утримати ПДФО, а прощена сума може потрапити до податкового доходу.

Водночас ст. 9 ЦКУ допускає застосування норм цього Кодексу й до трудових відносин, якщо їх не врегульовано іншими актами законодавства. На нашу думку, це якраз той випадок, коли всі питання врегульовано нормами трудового законодавства й немає сенсу звертатися до ЦКУ. Підтверджує це й лист Держпідприємництва від 15.04.2011 р.  № 3559, де зазначено, що на сьогодні законодавчим актом, який регулює трудові відносини всіх працівників, є КЗпП.

Таким чином, відмовляючись від своєї зарплати, директор сприятиме низці порушень законодавства про працю, за які йому доведеться нести відповідальність.

Світлана ЛІСТРОВА,

шеф-редактор
 газети «Інтерактивна бухгалтерія»

Список використаних нормативно-правових актів:

ГКУ Господарський кодекс України.

КЗпП  ― Кодекс законів про працю України.

ЦКУ Цивільний кодекс України.

КпАП ― Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Закон про оплату працю ― Закон України «Про оплату праці » від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР.

Порядок № 390 ― Порядок проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів, затверджений наказом Мінсоцполітики України від 02.07.2012 р.  № 390.

 

Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • Жираф
10.07.13 06:05

Ну почему Стив Джобс мог себе позволить работать за 1 доллар в год, а у нас это считается преступлением? Хотела бы я посмотреть на его лицо, если бы ему сказали, сколько он должен штрафов оплатить за свое решение, которое вошло в мировую учебную литературу по менеджменту.

Відповісти
 • Iehbr
10.07.13 06:31

Черновецкий мэром у нас тоже за 1 гривну работал, можно.

Відповісти
 • **
10.07.13 07:23

"Верховний суд України в ухвалі від 09.04.2008 р. за справою № 6-4275св08" вообще рассматривал другую ситуацию. Речь шла о том, что учредитель не может своим решением снизить или не платить зарплату неугодному директору. И конечно, при найме директора ему нельзя платить з/п менее минимальной. Если хотите не платить зарплату директору - не нанимайте его. А возложите вр.и.о. руководства - на одного из со-учредителей. Тогда это уже не трудовые, а корпоративные правоотношения (Конституційний Суд у Рішенні від 12 січня 2010 року N 1-рп/2010), в которых понятие "зарплата" отсутствует. Стив Джобс был соучредителем компании, которой руководил.

Відповісти
 • **
10.07.13 07:28

Т.е. со-учредитель должен быть и.о. именно "керівника" в связи с отсутствием "посади директора", а не вр.и.о. штатного директора. Если же он временно замещает штатного директора, трудовые отношения сохраняются.

Відповісти
 • ИБ
10.07.13 07:37

Витяг з ухвали выд 09.04.2008 р. № 6-1275св08: "...Відмовляючи ОСОБА_1 у задоволенні позову про стягнення заробітної плати за період роботи з 10 березня 1996 року до 1 серпня 2001 року суд виходив з того, що відповідно до прийнятого учасниками товариства рішення від 10 травня 1999 року (протокол № 1 загальних зборів товариства) було скасовано всі попередні рішення про затвердження штатного розпису товариства та умов оплати праці всього складу та посадових осіб товариства і ухвалено рішення про виконання працівниками і учасниками товариства своїх обов'язків безоплатно на громадських засадах, яке враховано судом при вирішенні спору. Однак зазначений висновок суду зроблено без належного з'ясування дійсних обставин справи, прав і обов'язків сторін та з порушенням норм матеріального права. Ухвалюючи рішення суд не врахував положення ст.43 Конституції України, ст.ст. 9, 94, 95, ч. 4 ст. 97 КЗпП України, ст.ст.1, 3, 7, 8, 22 Закону України “Про оплату праці”, відповідно до яких умови оплати праці, що погіршують становище працівників порівняно з законодавством про працю є недійсними, а право на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом (мінімальна заробітна плата) є державною гарантією, у зв'язку з чим власник не вправі в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективним договором."

Відповісти
 • ** P.S.
10.07.13 07:39

наверное, теоретически может возникнуть ситуация, когда весь "трудовой коллектив" является со-учредителями и "работает" только за дивиденды... т.е. "колхоз". Все таки социализм - более передовая модель, чем грязный капитализм -:)

Відповісти
 • **
10.07.13 07:46

рішення "про виконання працівниками і учасниками товариства своїх обов'язків безоплатно на громадських засадах" - это как раз пример юридически безграмотной формулировки. В коммерческой организации в принципе не может быть никаких "громадських засад". ТАК разрешать вопрос нельзя. Именно с такой формулировкой суд в конкретной ситуации и не согласился. Но это не означает, что все остальные ситуации "руководства без оплаты труда" заведомо не законны...

Відповісти
 • Серж
10.07.13 08:26

Выдавать зарплату векселями с погашением в 2200 году :)

Відповісти
 • Скрепка
10.07.13 10:10

Я перевела директора на 0,1 ставки.

Відповісти
 • Ратьяна
10.07.13 10:39

Плностью согласна со Скрепкой - табель на 0,1 ставки и 20 грн в месяц зарплаты и НИКТо не доколебётся.. в противном случае куча вызовов, объяснений и т.п. мути

Відповісти
 • Мила
10.07.13 10:43

Кто знвет, если денег у предприятия нет, но работа ожидается чеоех несколько месяцев, работников нужно обязательно уволить? А если не увольнять, и зарплату не выплвчивать, т.к. они не работают, но пока числяться. Подскажите, пожалуйста выход, чтобы работников не увольнять.

Відповісти
 • 9991
10.07.13 10:44

за 0,1 ставки тоже куча вызовов, объяснений и т.п. от налоговой (средняя з/п не д.б. менше средней по области) и пофиг как он работает на полную ставку или 0,1

Відповісти
 • 9991
10.07.13 10:46

Миле надо увольнять, как вы будете отчеты в ПФ и налоговую сдавать? И КЗоТ нарушаете

Відповісти
 • Аноним
10.07.13 11:24

А у меня наоборот-числюсь официально на трех предприятиях, плачу налоги, так по всем трем прислали на имя директоров письма с требованием от меня объяснений в письменном виде-как я умудяюсь столько работать! Да еще попросили предоставить копии табелей рабочего времени за весь год.

Відповісти
 • Аноним
10.07.13 11:28

.

Відповісти
 • Н
10.07.13 11:57

А разве можно директора на пол ставки (или меньше) оформлять??? Не помню где, но читала что дира и главбуха только на ставку!

Відповісти
 • Поле чудес
10.07.13 12:00

Как у нас депутаты умудряются голосовать карточками, отсутствуя реально на месте, находясь в сотне километров от страны? А з/п получают в полном размере.

Відповісти
 • Аноним
10.07.13 12:52

если собственник и директор в одном лице, то в принципе можно, собственник сам исполняет обязанности директора, прописать только нужно, но ЗП себе не начисляет. ведь он тогда не наемный сотрудник. кстати, табеля рабочего времени обязательно вести? где-то читал, все обязательно для всех. а вот на практике, их кто-нибудь на малых предприятиях ведет?

Відповісти
 • Аноним
10.07.13 12:56

если собственник и директор в одном лице, то в принципе можно, собственник сам исполняет обязанности директора, прописать только нужно, но ЗП себе не начисляет. ведь он тогда не наемный сотрудник. кстати, табеля рабочего времени обязательно вести? где-то читал, все обязательно для всех. а вот на практике, их кто-нибудь на малых предприятиях ведет?

Відповісти
 • Лакомка
10.07.13 13:02

Ведем, конечно, инспекцию по труду еще никто не отменял. Да и первичка это- на основании табеля зарплату начисляем. Даже ЧПшник

Відповісти
 • Алиса
10.07.13 13:23

Так у нас все перекрутили что вообще непонятно как работать.Если капитализм-то ситуации могут быть разные-нет денег на оплату труда,а кто-то все равно работает.Такие ситуации есть,когда реально з/п задерживают месяца на 2-3 и люди ходят в надежде получить ее хоть когда-нибудь.Есть много фирм числящихся-зачем им платить з/п и налоги-просто нес чего.Ну насчитают штрафов-и что толку.Когда проверяют фирмы -смотрят сколько денег на счету-и если совсем нет-то что можно взять от всего этого. согласна что нужна соцзащита,только чаще нужна защита от государства , чем в пользу человека.А з/п лучше платить по мин или не платить вообще,поувольнать всех и оставить телько учредителя,но есть нюанс-в справке статистики написано-директор,а не и.о., и для налоговой вы директор,а зничит что-тот делаете,работаете.И инкому не докажете что просто числитесь.Этот вариант не предусмотрен.Налоговики говорят жестко-нет прибыли-закрывайте бизнес.

Відповісти
 • Аноним
10.07.13 13:55

Лакомка, на основе штатного расписания всегда ведомость заполнял

Відповісти
 • ЕА
10.07.13 14:20

А у меня наоборот-числюсь официально на трех предприятиях, плачу налоги, так по всем трем прислали на имя директоров письма с требованием от меня объяснений в письменном виде-как я умудяюсь столько работать! Да еще попросили предоставить копии табелей рабочего времени за весь год. Так кто Вам мешает себе по 2 часа отработки поставить. Больше 12 часов в день, да, нельзя работать.

Відповісти
 • Елена
10.07.13 14:47

Как у вас всё сложно))). А я вот табеля не веду и если прийдёт инспекция то без 170 грн. штрафа всё равно не уйдёт. За тем и идут. Так зачем заморачиваться. Если вы посмотрите какое количество кадровых документов надо заполнять, что бы они не штрафовали, то табель нервно курит в сторонке. Всё равно оштрафуют

Відповісти
 • Елена
10.07.13 14:47

И директорам-учредителям з/пл не начисляю, если денег нет. и все молчат.

Відповісти
 • Елена
10.07.13 14:49

И директорам-учредителям з/пл не начисляю, если денег нет. и все молчат. И вообще если следовать таким консультациям, то и работать некогда будет. Я и на семинары не хожу, что бы не грузиться. Всё равно оштрафуют за то или за это.

Відповісти
 • София
10.07.13 15:12

Ну а если в табеле рабочего времени ставить директору 2 часа в день, и соответственно начислять заработную плату за отработанное время? Будут ли вопросы в этом случае и штрафы?

Відповісти
 • хочу на море
10.07.13 16:32

Понятно всем и так, что если начисляется зарплата формально, по табеля бухгалтерам не нужны, главное не забывать раз в год отпускные начислять. А если всё по-белому, да человек 500 в штате, о чём тогда речь, как без табелей, приказов на отпуска, б/л можно что-то начислить?

Відповісти
 • Нана
10.07.13 18:40

Если ЧП на едином налоге и ведёт хозяйственную деятельность,но при этом нет штатных сотрудников -то оплачивается только единый налог! Учредитель сам ведёт деятельность,сдает отчёты и подписывает,а в штате никого нет и з/п себе не начисляет. Какие ещё могут быть проблемы? Деятельность-есть, налог-есть, отчёты-есть,зарплаты -нет!

Відповісти
 • Вячеслав
10.07.13 21:14

Ставку директору в 1500, приказ о сокращенном рабочем дне (4 часа)( ст. 56 КЗпП) в связи с отсутствием необходимого объема работ и сложным финансовым состоянием, 20 часов в неделю, табелируем 4/02, применяем НСЛ...Где-то так...

Відповісти
 • ЛаЛа
11.07.13 09:10

Скрепка, у нас куча вызовов. объяснений, если зарплата ниже (либо равна!) минимальной, из налоговой и пенсионки. А если отчёт сдаёшь не по электронке - вообще не принимают. Даже полставки принимать не хотят! А то ещё и 20 грн з/платы, вынудят либо расчитать директора, либо платить на 1 грн выше минимальной з/пл.

Відповісти
 • Гостья
11.07.13 09:33

Да переведите вы их всех на неполный рабочий день или неделю ( как кому удобней ) и платите за ФАКТИЧЕСКИ ОТРАБОТАННОЕ ( указанное в табеле) рабочее время и все! Ну пришел,якобы, ваш директор на 2 часа в неделю, подписал неоюбходимые документы и опять его нет на работе. За что платить ему полный оклад. Да вопросы будут, но это ЛОГИЧЕСКОЕ объяснение устраивает почти всех.С таким графиком работы проверки мы пережили без штрафных санкций.

Відповісти
 • Наталья
11.07.13 10:39

Гостья, а Вы не слышали гениальное выражение о том, что "минимальная з/п - это и есть минимальная з/п, при чем тут то, что человек работал 1 день в месяц? Вы что, НЕ ПОНИМАЕТЕ, что такое минимальная з/п"? Мне этот шедевр выдали в налоговой и когда я пыталась ответить, что минимальная з/п - это все равно за отработанный месяц, т.е.если человек отработал месяц, то меньше минимальной заплатить нельзя, а если отработал 1 день, то пропорционально и начислять нужно, мне ответили, что с такими тупыми, как я, которые не понимают, что такое минимальная з/п, прокуратура будет разбираться))))))))))) это было бы смешно, если бы не было таким идиотизмом

Відповісти
 • СвиТа-Я
11.07.13 11:10

Ребята, для налоговой я перевела сотрудников на почасовую ставку, она прописана как и минимальная зарплата, табель, начисления согласно часам на ставку часовую. Главное в приказе всех перевести. Хотя понимаю, что в налоговой даже не стоит тратить нервы, я отвечаю, что спросит прокуратура и ей ответим. отя и в прокуратуре встречаются "кадры"(((

Відповісти
 • Натали
11.07.13 12:41

Не забывайте, дорогие коллеги, что если ЧП и директор-учредитель, то можно без зарплаты руководить. А если ООО и директор-учредитель - то "НУ НИКАК" :-) Директор может подписывать отчеты с прочерками и тому подобное, НО если есть хоз.деятельность, то за НЕЪ НУЖНО КОМУ-ТО НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и это как раз он - ДИРЕКТОР. Иначе все договора, акты, платежки - всЁ "НИКЧЕМНОЕ".

Відповісти
 • Н
11.07.13 13:19

Подскажите, пожалуйста, если сотрудник в отпуск не ходил уже 3 года и соответственно отпускные не начислялись, какие могут быть проблемы ? Тут кто-то писал , что штрафы - не пойму за что, но у нас все может быть конечно.

Відповісти
 • Олег
11.07.13 17:01

Посмотрите на этот вопрос не только с трудового законодательства, но и с налогового зак-ва. Директор работал- работал, вкладывал свой труд который экивалентен некоторой сумме денег, а от денег отказался тогда это чистая прибыль предприятия. Также понятие "звичайна цина" налоговики начислят стоимость работы директора в соответствии с ценами принятыми для директоров поэтому может пускай получает зарплату.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам