Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


30.07.13
5401 67 Друкувати

Изменения с 01.07.2013 г. в Законе о ЕСВ

Відтворення матеріалу у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу газети «Інтерактивна бухгалтерія».

Із 01.07.2013 р. набрали чинності зміни, за якими на суми допомоги по вагітності та пологах нараховується ЄСВ, а період знаходження в декретній відпустці зараховується до «пенсійного» страхового стажу. Разом із ними виникло багато запитань щодо практичного застосування цих норм

Зміни з 01.07.2013 р. в Законі про ЄСВ

Нагадаємо!

Згідно з п. 4 р. І Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії» від 14.05.2013 р. № 231-VII, внесені зміни та доповнення до ст.ст. 4, 7 і 8 Закону про ЄСВ щодо визначення осіб, які сплачують внески із суми допомоги по вагітності та пологах, бази та розміру єдиного соцвнеску на суму допомоги по вагітності та пологах.

Отжез 01.07.2013 р. на суму допомоги по вагітності та пологах сплачується ЄСВ у таких розмірах:

·         роботодавцями  33,2% — нараховування на суми допомоги. Нараховані суми ЄСВ роботодавець може відносити до складу податкових витрат на підставі ст.143ПКУ;

·         особами, що отримують допомогу — 2% — утримання із сум допомоги, які направляються роботодавцями до ПФУ від імені фізособи. Тому грошова сума «декретної» допомоги такій фізособі буде зменшена на суму єдиного внеску (на 2% від загальної суми).

Можемо лише сподіватися, що законодавець не змінить в податковому законодавстві умови щодо звільнення від податку на доходи фізосіб сум «декретної» допомоги. Як і не забажає вкотре змінити розрахунок суми допомоги по вагітності та пологах у Постанові № 1266.

Особливості нарахування єдиного соцвнеску

Порядок нарахування суми допомоги по вагітності і пологах визначено Постановою № 1266.

Нагадаємо!

Допомога по вагітності та пологах:

1) належить до соціальної виплати згідно із Законом № 2240;

2) надається на підставі листка непрацездатності;

3) надається у вигляді соціальної відпустки відповідно до Закону № 504;

4) зберігає середній заробіток фізособі протягом 126 к.д. (180 к.д.).

Тому логічно, що нарахована сума «декретної» допомоги в обліку має розподілятися на місяці, які фактично припадають на період «декретної» відпустки.

Так, відповідно до пп. 1.6.1 Інструкції № 5 нарахування відображаються за календарний місяцьпершого до останнього числа місяця). Наприклад, суми нарахувань за час відпусток, на відміну від порядку їхньої фактичної виплати, розподіляються пропорційно часу, що припадає на дні відпустки у відповідному місяці.

У той же час порядок виплати допомоги ніхто не змінював: «декретна» допомога виплачується єдиною сумою в найближчий пiсля дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробiтної плати (п. 2 ст. 52 Закону № 2240).

Отже, нарахована сума допомоги відображатиметься в обліку з помісячним розбиттям, а виплачуватиметься — однією сумою (за принципом нарахування лікарняних і відпускних).

Відповідно до п. 3 ст. 7 Закону про ЄСВ, нарахування єдиного внеску здiйснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску — тобто в межах 19499 грнперіод нарахування ЄСВ на суми допомоги з 01.07.2013 р. по 01.12.2013 р.).

Зверніть увагу!

Оскільки нарахована сума допомоги по вагітності та пологах в обліку буде розподілятися на періоди перебування особи у відпустці, обмеження максимальною величиною (19499 грн у період з 01.07.2013 р. по 01.12.2013 р.) для нарахування (утримання) ЄСВ застосовуватиметься окремо за кожний місяць «декретної» відпустки.

Приклад 1

Нарахована сума допомоги по вагітності та пологах становила 15600 грн. Навіть розподіляючи її на наступні чотири місяці відпустки (на 126 к.д.) зрозуміло, що ЄСВ потрібно:

·        нарахувати в розмірі 33,2% на всю суму допомоги та сплатити єдиною сумою в день виплати допомоги особі — 5179,20 грн;

·        утримати в розмірі 2% із повної суми допомоги та сплатити єдиною сумою в день виплати допомоги особі — 312,00 грн. Тобто застрахована особа отримає суму допомоги, зменшену на 312 грн соцвнеску, а саме 15288 грн.

Приклад 2

Якщо допомога по вагітності та пологах буде нарахована в загальній сумі 40000 грн, то розподіляючи її на наступні чотири місяці (на 126 к.д.) по 10000 грн (умовно) стає зрозумілим, що ЄСВ потрібно:

·        нарахувати в розмірі 33,2% на кожен розподілений місяць (із суми допомоги по 10000 грн) і сплатити єдиною сумою в день виплати допомоги особі — 13280 грн;

·        утримати в розмірі 2% на кожен розподілений місяць (із суми допомоги по 10000 грн) і сплатити єдиною сумою в день виплати допомоги особі — 800 грн. Тому застрахована особа отримає суму допомоги, зменшену на 800 грн соцвнеску, а саме 39200 грн.

Як бачите, під нарахування та утримання ЄСВ підпадає повна нарахована сума «декретної» допомоги (оскільки сума допомоги в розподілі на місяці не перевищує обмеження 19 499 грн).

Нагадаємо, що за сплатою ЄСВ пильно наглядають банки. Адже відповідно до п. 2 ст. 24 Закону про ЄСВ банки приймають вiд платникiв єдиного внеску платiжнi доручення та iншi розрахунковi документи на видачу (перерахування) коштiв для виплати заробiтної плати, на якi згідно ізЗаконом про ЄСВ нараховується єдиний внесок, і здiйснюють видачу (перерахування) зазначених коштiв лише за умови одночасного подання платником розрахункових документiв про перерахування коштiв для сплати вiдповiдних сум єдиного внеску чи документiв, що пiдтверджують фактичну сплату таких сум у порядку, визначеному Правлiнням ПФУ. У разi невиконання цiєї вимоги банки за рахунок власних коштiв сплачують вiдповiдному територiальному органу ПФУ суму, що дорiвнює сумi несплаченого єдиного внеску, з правом зворотної вимоги до платникiв єдиного внеску щодо вiдшкодування цiєї суми.

Дата «декретної» відпустки та ЄСВ

Наразі дуже багато звернень бухгалтерів до редакції щодо нарахування ЄСВ, якщо дата початку декретної відпустки припадає на період до набрання чинності розглянутими змінами, але частина декретної відпустки «зачіпає» і період дії таких змін. Вважаємо, нараховувати ЄСВ потрібно на суми допомоги лише з 01.07.2013 р.

Зверніть увагу, що «декретна» допомога призначається після отримання листка непрацездатності роботодавцем. Оскільки листок непрацездатності виписується від дня початку страхового випадку (дати початку «декретної» відпустки), то розпочата «декретна» відпустка до 01.07.2013 р. не стане об'єктом для ЄСВ (оскільки зміни до закону зворотної сили не мають).

Отже, нараховувати (утримувати) ЄСВ на суми «декретної» допомоги, які призначені до 01.07.2013 р., не потрібно.

Це ж стосується й випадку, коли «декретна» відпустка розпочалася до 01.07.2013 р., але працівниця надала листок непрацездатності із запізненням (після 01.07.2013 р.). У такому випадку підстав для нарахування (утримання) ЄСВ у роботодавця також не виникає, оскільки страховий випадок розпочато до набрання чинності змінами (тією ж датою виписано й листок непрацездатності).

Очікуємо зміни в персоніфікації

Під час заповнення Звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Правління ПФУ від 08.10.2010 р. № 22-2, або так званої персоніфікації, ми включаємо в таб­лицю 6 додатка 4 такі доходи фізичних осіб, які є об'єктом для нарахування (утримання) ЄСВ. Тому досі сума «декретної» допомоги не включалася до персоніфікації, оскільки на неї не нараховувався ЄСВ.

Проте починаючи з 01.07.2013 р. ситуація змінилася: суми «декретної» допомоги стали об'єктом для нарахування ЄСВ та, відповідно, мають включатися в таблицю 6 додатка 4 із зазначенням суми допомоги й суми єдиного внеску.

Зверніть увагу!

Оскільки допомога по вагітності та пологах нараховується наперед, то для правильного нарахування й утримання ЄСВ у персоніфікації, найімовірніше, потрібно буде розподіляти суми за відповідними місяцями, на які припадає «декретна» відпустка (як під час відображення відпускних). Як зазначалося вище, відповідні зміни до персоніфікації вже готує ПФУ у своїх проектах постанов. Отже, лишилося дочекатися відповідних змін до персоніфікації, які мають застосовуватися вже в серпні за липень.

Чому законодавець змінив правила гри

Ще з набранням чинності Законом про ЄСВ (01.01.2011 р.), коли всі внески об'єднали в єдиний соціальний внесок, створили Єдиний державний реєстр соціального страхування, а також змінили правила визначення страхового стажу, постало питання про «декретні» відпусткиЧому?

Річ у тім, що до страхового стажу, який почав поділятися на «пенсійний» і «соціальний», по-особливому стали включатися соціальні відпустки:

·         відпустка по догляду за дитиною до трьох років — з 01.01.2011 р. не включається в «соціальний» страховий стаж (для призначення лікарняних та інших виплат із соціального страхування), але ця відпустка включається в «пенсійний» страховий стаж на підставі ст. 11Закону № 1058, ст. 56 Закону № 1788, за умови отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

·         відпустки по вагітності та пологах — з 01.01.2011 р. по 01.07.2013 р. не включалася до «пенсійного» страхового стажу, але ця відпустка включається в «соціальний» страховий стаж (оскільки це виплата за державним соціальним страхуваннямабз. 2 ч. 1 ст. 7 Закону № 2240).

Багато громадян (особливо жінок) дуже бурхливо відреагувало в 2011 році на те, що відпустка по догляду за дитиною до трьох років перестала враховуватися в «соціальному» страховому стажі, і майже ніхто не звернув уваги на те, що до «пенсійного» стажу вже не входить відпустка по вагітності та пологах. Для того щоб період по вагітності та пологах включався до «пенсійного» страхового стажу, необхідно сплачувати ЄСВ. І це сталося з 01.07.2013 р. Отже, у випадку настання «декретної» відпустки після 01.07.2013 р. усі чотири місяці (126 к.д.) включатимуться до «пенсійного» страхового стажу застрахованої особи.

Стосовно «декретної» відпустки, яка розпочалася до 01.07.2013 р. і продовжується, припадаючи на дні (місяці) після 01.07.2013 р., на жаль, для неї таких «привілеїв» не передбачено, тому вона не включатиметься до «пенсійного» страхового стажу застрахованої особи.

Тетяна МОЙСЕЄНКО,

податковий консультант

Список використаних нормативно-правових актів:

ПКУ — Податковий кодекс України.

Закон про ЄСВ — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI. 

Закон № 2240 — Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III. 

Закон № 504 — Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР.

Закон № 1788 — Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 р. № 1788-XII.

Постанова № 1266 — постанова КМУ «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням» від 26.09.2001 р. № 1266.

Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5.

Рубрика:
Коментарі
 • Серж
31.07.13 00:31

"відповідні зміни до персоніфікації вже готує ПФУ у своїх проектах постанов" уже начали персонификацию за июль делать, а они только готовят проекты изменений.

Відповісти
 • Юра Г.
31.07.13 05:47

А КУДА ИМ СПЕШИТЬ, ЗА ТО ПО ШТРАФАМ ВЫПОЛНЯТ ПЛАН.

Відповісти
 • Аноним
31.07.13 05:50

могут опять задержать отчетность в ПФ

Відповісти
 • ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
31.07.13 07:16

ждат изменения формы отчета... ??? Чего СИДЯТ и ЖДУТ в ПФ целый июль месяц ? Отчет имеем право сдать и 1-го числа - нет новой формы - сдадим на старой...

Відповісти
 • Кати
31.07.13 07:25

«декретна» допомога виплачується єдиною сумою в найближчий пiсля дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробiтної плати (п. 2 ст. 52 Закону № 2240) Мне это определенно нравится. Как же это можно сделать, если выплата идет полностью за счет ФССпВПТ, а денег там нет или приходят с огромным опозданием. Плюс ко всему еще и фонд и взносы уплатить нужно до 20 числа, а вы, уважаемая беременная тетя, ждите, пока казна проснется. Не ту старну назвали Гондурасом....

Відповісти
 • Лара
31.07.13 07:29

в ПФУ непонятка, ждут подписания закона 2835. о передаче ЕСВ Миндоходам, ходят слухи что с августа, другие говорят что с сентября....поєтому пока нет новых форм

Відповісти
 • Аноним
31.07.13 07:52

Кати а оплата налогов с неё не привязана к дате получения? насчитали в мес. получения больничного и в этот ж мес. оплатили почти 37 % из неё?

Відповісти
 • Светлана Одесса
31.07.13 07:54

Все как всегда.

Відповісти
 • вопрос:
31.07.13 08:11

Опять нет разъяснений для беременных женщин - инвалидов! Везде описано 33,2% ЕСВ для работодателя! Имею ли я право такое декретный лист обложть 8,41%? Не будет ли у меня недоимки по 33,2%?

Відповісти
 • Елена
31.07.13 08:27

(Зверніть увагу! Оскільки нарахована сума допомоги по вагітності та пологах в обліку буде розподілятися на періоди перебування особи у відпустці, обмеження максимальною величиною (19499 грн у період з 01.07.2013 р. по 01.12.2013 р.) для нарахування (утримання) ЄСВ застосовуватиметься окремо за кожний місяць «декретної» відпустки.) что значит распределять на периоды?т.е. я не смогу показать ее в одном месяце в отчете по ЕСВ и забыть?

Відповісти
 • ОЛА
31.07.13 08:32

Для беременных женщин применяем ставку 8,41%, так в журнале все о бух уч. пишут №63, что 33,2% это общая ставка для начислений взноса, но не единственная...

Відповісти
 • Кати
31.07.13 08:33

"Кати а оплата налогов с неё не привязана к дате получения? насчитали в мес. получения больничного и в этот ж мес. оплатили почти 37 % из неё?" нет. если насчитали и включили в зарплату, то и фонды оплатить обязаны.

Відповісти
 • ОЛА
31.07.13 08:38

А я так понимаю, что всю сумму декретных показываем в одном месяце - месяце начисления в т.6 дод.4, но с разбивкой по месяцам в отдельных строчках.

Відповісти
 • Аноним
31.07.13 08:39

Кати т.е. насчитали сегодня по сег. больничному ( от 31.07.) 20 000 грн за 4 будущих мес и включим в отчет по есв за июль сумму в 7 400 (примерно) до 20.08. и оплатили в сроки для есв, а деньга от гос-ва может прийти и в конце этого отпуска. так? супер поздравила компания буд. мамочку = уплатив 1,5 мес. её з/п в казну гос-ва.

Відповісти
 • Кати
31.07.13 08:55

да, так

Відповісти
 • яяя
31.07.13 08:56

сегодня в ПФ сказали, что отчет не меняется, сдавать по старой форме, декретные показываются как обычный больничный

Відповісти
 • Елена
31.07.13 09:00

Объясните тому кто с этим никогда не сталкивался "декретные показываются как обычный больничный" это как?

Відповісти
 • Серж
31.07.13 09:06

Если показывать как обычный больничный, значит под кодом 29 и с разбивкой за соответствующие периоды.

Відповісти
 • Елена
31.07.13 09:08

Т.е. 4 месяца подряд я буду показывать по кусочку от общей суммы под кодом 29?

Відповісти
 • Елена
31.07.13 09:11

Например в июле выплачен больничный как в примере №1 15288 грн, значит в июле под кодом 29 я показываю 3822 грн , затем тоже самое в августе, сентябре и октябре?!

Відповісти
 • Серж
31.07.13 09:11

Эти кусочки нужны самому, во-первых чтобы увидеть ограничение по ЕСВ 19499грн, и дать программе (тому же Медку) понять, что обрезать колонку по ограничениям не нужно.

Відповісти
 • Елена
31.07.13 09:13

но выплату всей суммы и удержания в полном объеме провожу в том же июле?

Відповісти
 • Серж
31.07.13 09:14

Да, как обычно

Відповісти
 • оо
31.07.13 09:25

Начислять в учете и показывать в отчете ЕСВ ежемесячно обязательно? 126:4 или можно одной суммой

Відповісти
 • Chernika
31.07.13 09:35

Елена, не 4 месяца подряд. Если декретные начислены в июле, то всю сумму 15288грн. Вы показываете в отчете за июль с кодом 29 и разбивкой по месяцам, т.е в 11 графе будет июль, август, сентябрь, октябрь и суммы соответственные данным месяцам. Ну, неужели никогда не сталкивались с переходящими больничными.

Відповісти
 • Серж
31.07.13 09:55

оо как написано: "Оскільки допомога по вагітності та пологах нараховується наперед, то для правильного нарахування й утримання ЄСВ у персоніфікації, найімовірніше, потрібно буде розподіляти суми за відповідними місяцями, на які припадає «декретна» відпустка (як під час відображення відпускних). Як зазначалося вище, відповідні зміни до персоніфікації вже готує ПФУ у своїх проектах постанов" К тому же как суммы для страхового стажа лучше указывать помесячно, иначе будут непонятки при начислении пенсии.

Відповісти
 • Ира
31.07.13 10:29

"Як бачите, під нарахування та утримання ЄСВ підпадає повна нарахована сума «декретної» допомоги (оскільки сума допомоги в розподілі на місяці не перевищує обмеження 19 499 грн)". Вроде бы сделали непринужденно нужно разбить по месяцам, а правда в том, что платить надо со всей суммы помощи. Зачем тогда указывать на ограничение, если это ограничение здесь не действует.

Відповісти
 • Серж - Ира
31.07.13 10:53

Смотря у кого какие декретные. Бывает и поболее 19499грн. Тогда разбивка по месяцам покажет, что ЕСВ брать надо со всей суммы. На этом, кстати, настаивает ПФУ, Минсдох и статистика в отношении зарплаты.

Відповісти
 • ДМ
31.07.13 11:06

Для Елены!!! Если больничный начислен в июле за август, сентябрь, октябрь, то показывать в отчете по ЕСВ начесление (а не выплату) в июле тремя строчками отдельно за каждый месяц с кодом 29.

Відповісти
 • Nataly
31.07.13 11:19

Для Chernika Почему 15288 грн.? Нужно показать 15600 грн. с разбивкой по месяцам

Відповісти
 • Елена
31.07.13 11:46

что-то я не понимаю.. два текста реально противоречат друг-другу.. цитирую відпустка по догляду за дитиною до трьох років — з 01.01.2011 р. не включається в «соціальний» страховий стаж (для призначення лікарняних та інших виплат із соціального страхування), але ця відпустка включається в «пенсійний» страховий стаж на підставі ст. 11Закону № 1058, ст. 56 Закону № 1788, за умови отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; · відпустки по вагітності та пологах — з 01.01.2011 р. по 01.07.2013 р. не включалася до «пенсійного» страхового стажу, але ця відпустка включається в «соціальний» страховий стаж (оскільки це виплата за державним соціальним страхуванням — абз. 2 ч. 1 ст. 7 Закону № 2240). в первом тексте нету соц стажу, но есть пенсионный во втором нету пенсионного но есть социальный...

Відповісти
 • Вика
31.07.13 12:23

Тут вообще не понятно кому эти отчеты сдавать придеться. Согласно Указа Президента администрирование ЕСВ отдано новосозданному министерству доходов и сборов.И, как мне кажеться, с августа все решения как и отчеты по ЕСВ, в т. ч. и персонификацию, будет принимать налоговая.

Відповісти
 • Аноним
31.07.13 12:25

Елена, вы стравниваете 2текста по 2-му разным видам отпуска, поэтому и объяснение разное

Відповісти
 • Елена
31.07.13 12:31

Вика вы стравниваете 2текста по 2-му разным видам отпуска, поэтому и объяснение разное Да я сравнила два разных текста по 2-м разным видам отпуска.. и в одном написано одно во втором другое..

Відповісти
 • Вика
31.07.13 12:33

Для Иры. Существуе определенный порядок начисления ЕСВ, если на протяжении месяца у лица было несколько видов выплат: зарплата, ЦПХ, больничные. Больничные облагаютсь в последнюю очередь. Если сумма совокупного дохода за месяц превышает налогооблагаемый максимум - начинается арифметика.

Відповісти
 • дани
31.07.13 13:00

А подоходный считаем с этих 2%?:?

Відповісти
 • Маша
31.07.13 13:18

Для ОЛА: 8,41 - это для беременных инвалидов, а для обычных все теже 33,2%

Відповісти
 • Радостная
31.07.13 13:54

И о беременных позаботились и бухгалтеру все упростили !!!! Спасибо Королевской за ПАКРАЩЕННЯ для всех !!!!!

Відповісти
 • Спеціаліст
31.07.13 14:29

аааааа

Відповісти
 • Наталья
31.07.13 15:02

Подскажите, пожалуйста, ушла в декрет в мае.Все по -старому.А в июле принесла продолжение больничного в связи с тяжелыми родами. Мне на этот кусочек начислять ЕСВ или нет?

Відповісти
 • Дани
31.07.13 15:07

Для Натальи- с1 июля --начислять, хотя как бы продолжение старого б/л, но начислять нужно

Відповісти
 • Наталья
31.07.13 15:10

Почему?

Відповісти
 • Наталья
31.07.13 15:13

Почем, ДАНИ? А стаж как будет зачисляться?

Відповісти
 • Наталья
31.07.13 15:13

Почем, ДАНИ? А стаж как будет зачисляться?

Відповісти
 • ирина
31.07.13 18:56

Наталье. Обратите внимание Вам выдали обычный больничный лист,а не продолжение б/л по беременности и родам ,а значит он облагается 33,2%,2%и 15% п/налога

Відповісти
 • ирина
31.07.13 19:04

Ребята у меня вопрос? Мамочке выдали больничный с 26 июня,но в бухгалтерию от попал после 7 июля, соцстрах денег по сей день не перечислил.Ядолжна включить б/л в з-ту июля ,а как быть с удержаниями 33,2 и вообще делать ли их?

Відповісти
 • Аноним
31.07.13 21:27

А как же быть добровольно застрахованым предпринимателям, которые и так обязаны платить 36,6% от мин. з/пл.? И им пенсионный стаж идет.

Відповісти
 • *****
01.08.13 07:12

Так все-таки, где конкретно написано что на больничный мамочки-инвалида начисляется 8.41%, а не 33.2%?

Відповісти
 • Бухгалтер устал
01.08.13 08:37

Для тех,к то говорит что налог на прибыль останется, цитата: Крім того, при найближчому розгляді, податок з обороту вже застосовується у спрощеній системі оподаткування. "Так, різниця в ставці для неплатника/платника податку на прибуток становить рівно 2%: для третьої (до 3 мільйонів гривень) і четвертої (до 5 мільйонів гривень) групи ставки податку 3% без сплати ПДВ і 5% з ПДВ, а для п'ятої і шостої груп (до 20 мільйонів гривень) ставка податку 5% без сплати ПДВ і 7% з ПДВ", - вважає Сидоренко. Експерт відзначає, що зміни неформально пропонують українського бізнесу "спростити собі життя і перейти на єдиний податок зі сплатою ПДВ".

Відповісти
 • Саша - ирине
01.08.13 08:46

Во-первых, мамочке или БУДУЩЕЙ мамочке? Во-вторых, она ушла в отпуск с даты больничного, то есть с 26 июня или уже в июле? Если первое, то не имеет значения, когда в вашу бухгалетрию попал больничный. Отпуск начался в июне, отпускные начисляются в июне, значит ЕСВ не облагаются.

Відповісти
 • Саша - ирине
01.08.13 08:46

Во-первых, мамочке или БУДУЩЕЙ мамочке? Во-вторых, она ушла в отпуск с даты больничного, то есть с 26 июня или уже в июле? Если первое, то не имеет значения, когда в вашу бухгалетрию попал больничный. Отпуск начался в июне, отпускные начисляются в июне, значит ЕСВ не облагаются.

Відповісти
 • **
01.08.13 09:06

Коллеги, а кто обжаловал решения по подаче уточнёнок в ПФУ? Эти 5% за каждый календарный месяц меня просто удивляют, понимаю, что можно как-то, где-то, что-то, но пока идей никаких нет.

Відповісти
 • керосинка
01.08.13 09:23

Саше. Спасибо,но но еще раз повторяю -б/л с 26 /06/13 ,в начисление(ведомость) пойдет в июле. Мои действия?

Відповісти
 • НУ и НУ
01.08.13 10:40

для "керосинка" - "Зверніть увагу, що «декретна» допомога призначається після отримання листка непрацездатності роботодавцем. Оскільки листок непрацездатності виписується від дня початку страхового випадку (дати початку «декретної» відпустки), то розпочата «декретна» відпустка до 01.07.2013 р. не стане об'єктом для ЄСВ (оскільки зміни до закону зворотної сили не мають). Отже, нараховувати (утримувати) ЄСВ на суми «декретної» допомоги, які призначені до 01.07.2013 р., не потрібно. Це ж стосується й випадку, коли «декретна» відпустка розпочалася до 01.07.2013 р., але працівниця надала листок непрацездатності із запізненням (після 01.07.2013 р.). У такому випадку підстав для нарахування (утримання) ЄСВ у роботодавця також не виникає, оскільки страховий випадок розпочато до набрання чинності змінами (тією ж датою виписано й листок непрацездатності)."

Відповісти
 • ВиВи
01.08.13 11:40

Не согласна с "Це ж стосується й випадку, коли «декретна» відпустка розпочалася до 01.07.2013 р., але працівниця надала листок непрацездатності із запізненням (після 01.07.2013 р.). У такому випадку підстав для нарахування (утримання) ЄСВ у роботодавця також не виникає, оскільки страховий випадок розпочато до набрання чинності змінами (тією ж датою виписано й листок непрацездатності)." в этом случае декртеные начислены после 01.07 - значит начисляем на всю сумму единый взнос, в том числе за дни 06/2013, но в стаж период 06/2013 не попадет - так говорят пенсионщики... пока устно, но скоро появятся разъяснения. Отчет новый будет на днях, а пока принимают на старых бланках, кроме тех, у кого декретные - просят пока подождать новую форму

Відповісти
 • Саша
01.08.13 11:51

Что декретные по каким-либо причинам начислены позже, не значит что сам декретный отпуск из-за этого начался позже. Табелируется беременная как? Как находящаяся в отпуске по беременности с 26.06? Если так, то пенсионный, конечно, может очень хотеть, чтобы с положенной помощи уплатили ЕСВ, но законных оснований для этого у них нет.

Відповісти
 • Саша
01.08.13 11:55

В конце концов, бухгалтерия имеет 10 дней со дня получения больничного, чтобы подать заявку в соцстрах. Представьте, больничный получен 27.06 (последний рабочий день месяца), наверняка бухгалтерия сможет подать заявку только в июле. Разве начисленная помощь будет облагаться ЕСВ?

Відповісти
 • Наталья
01.08.13 14:57

ИРИНЕ -Нет мне предоставили больничный лист не "первинний" а "продовження листка"

Відповісти
 • ВиВи
02.08.13 07:58

Больничный в бухучете начислят не ранее даты протокола комиссии, и если "не сделать вид", что комиссия заседала в июне, то протокол будет датирован уже июлем, следовательно и начисление будет в июле. Переходные ситуации в законе не урегулированы...

Відповісти
 • Мари
02.08.13 11:24

Наталья "Продовження" трактуется как один страховой случай со всеми вытекающими; как был "первичный", так и продолжение, то есть не облагаете.

Відповісти
 • сергей
02.08.13 14:43

подскажите плз, а в соответствии с п.164.6 ПКУ уменьшаем базу налогообложения НДФЛ (зарплатную) на суму ЕСВ (2%) удержанного с допомоги по вагітності і пологам?????

Відповісти
 • Юлия
05.08.13 11:23

С кого бы еще содрали, как с ни беременных женщин?

Відповісти
 • Аноним
07.08.13 12:11

Під яким кодом показувати у персоніфікації вагітність та пологи?

Відповісти
 • Аноним
29.08.13 09:16

Нет, показываете все в одном отчете сразу...по рядкам,август,сентябрь, октябрь!

Відповісти
 • Виктория
04.09.13 12:47

В персоніфікації показувати під кодом 42, так відповів пенсійний фонд; все в одному звіті, але по місяцям

Відповісти
 • Володимир
09.10.13 12:00

Вітаю, підкажіть, будь-ласка, якщо співробітниця не виходила на роботу з попередньої "пологової" відпустки (знаходилася по догляду за дитиною до 6 років (зараз дитині 4 роки)), то як і що їй нараховувати та сплачувати? Дякую.

Відповісти
 • Даша
10.10.13 11:03

Підкажіть будь ласка, працівник надав лікарняне у звязку з вагітністю та пологами 16.09. але соцстрах і до тепер (10.10) не перерахував кошти. Як мені поступити,якщо я покажу у звіті (минулому пенсійному) нарахування,то мені прийдеться оплатити ЄСВ,а як же з виплатою грошей працівниці. Підкажіть,як правильно ця ситуація має відображатися (тобто, якщо соцстрах не перерахував ще кошти) ????

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
79118 147
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі