Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


01.08.13
4543 6 Друкувати

Учетные последствия кражи на предприятии

   Підготовлено експертами Компанії «Дінай», www.dinai.com
   
   Автор: Тарас Шарий
   
   Працівник скоїв крадіжку зі складу. Викрадений товар (основний засіб) дорого коштує, а тому чи можна якимось чином утримати його вартість із заробітної плати винуватця? Як відобразити крадіжку в податковому обліку?
   
   
   Загальні моменти та документальне оформлення операції
   
   У разі виявлення факту розкрадання майна на підприємстві проводиться обов’язкова інвентаризація (пп. "г" п. 3 Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Мінфіну N 69 від 11.08.94 р.).
   
   Для проведення інвентаризації розпорядчим документом керівника створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія (робоча інвентаризаційна комісія), за результатами роботи якої оформлюються Інвентаризаційний опис основних засобів (ф. N инв-1) та Порівняльна відомість (ф. N инв-18). Вже на основі вищезгаданих документів комісія затвердить відповідний протокол засідання. Завершить документальне оформлення операції акт на списання (наприклад, при крадіжці автомобіля – акт на списання автотранспортних засобів за ф. N OЗ-4).
   
   Крім того, при встановленні факту крадіжки підприємству потрібно звернутися до міліції із заявою про ситуацію, яка в них склалася.
   
   
   Розрахунок завданих збитків
   
   Розпочнемо з головного документа, який регулює механізм розрахунку - Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою КМУ N 116 від 22.01.96 р. (далі — Порядок N 116). Нагадаємо, що наприкінці 2011 року цей документ зазнав суттєвих змін. Відтак, тепер розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей визначається шляхом проведення незалежної оцінки відповідно до національних стандартів оцінки. Останню проводить суб’єкт оціночної діяльності – суб’єкт господарювання (ст. 3 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" N 2658-III від 12.07.2001 р.). Тобто, для визначення розміру завданих збитків від крадіжки підприємству потрібно звернутися до оцінника, який встановить розмір такого збитку і його суму зазначить в звіті про свою роботу.
   
   Хочемо звернути вашу увагу ще на п. 10 Порядку N 116. За ним, із стягненої суми здійснюється відшкодування збитків, завданих підприємству, з урахуванням фактичних витрат останнього на відновлення пошкоджених або придбання нових матеріальних цінностей та вартості робіт з їх відновлення. Залишок коштів перераховується до державного бюджету.
   
   Якщо так склалося, що підприємство не погоджується з даними звіту про оцінку майна, воно може скористатися послугами іншого оцінника. Але, як ви розумієте, ця послуга, не безкоштовна. Тож потрібно приймати рішення, що краще і дешевше: нова оцінка чи раніше проведена.
   
   Відшкодування працівником завданих збитків
   
   Ситуація може скластися так:
   
   1) працівник добровільно відшкодовує завдані підприємству збитки (грішми);
   2) у разі виникнення розбіжностей між працівником і керівництвом, збитки відшкодовуватимуться згідно з судовим рішенням (ч. 3 ст. 136 КЗпП);
   3) працівник може передати підприємству рівноцінне майно (ч. 5 ст. 130 КЗпП);
   4) за заявою винуватця збитки можуть бути утримані із заробітної плати. Але в цьому випадку розмір заподіяної шкоди не повинен перевищувати середнього місячного заробітку працівника (ч. 1 ст. 136 КЗпП ). Але пам’ятайте про обмеження розміру відрахувань із заробітної плати працівників, установлені ст. 128 КЗпП. Так, при кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 20%, а у випадках, окремо передбачених законодавством України, - 50% заробітної плати, яка належить до виплати працівникові.
   
   Податковий облік
   
   Податок на прибуток

   
   Спершу потрібно звернутися до п. 146.16 ПКУ. За ним, у нашій ситуації (тобто, викрадення ОЗ) платник податку у звітному періоді скоєння крадіжки має збільшити податкові витрати на суму вартості ОЗ, яка амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації цього об'єкта. Тобто, підприємство збільшує витрати на суму залишкової вартості об’єкта ОЗ.
   
   Не забувайте, що амортизація об’єкта ОЗ припиняється нараховуватися, починаючи з місяця, наступного за місяцем викрадення такого об'єкта.
   
   Тепер щодо відображення в податковому обліку суми компенсації. Для цього поглянемо на пп. 136.1.5 ПКУ. За ним, для визначення об'єкта оподаткування не враховуються доходи, у вигляді "суми коштів або вартість майна, отримані платником податку за рішенням суду або в результаті задоволення претензій у порядку, встановленому законом, як компенсація прямих витрат або збитків, понесених таким платником податку в результаті порушення його прав та інтересів, що охороняються законом, а також суми відшкодування немайнової шкоди за рішенням Європейського суду, якщо вони не були віднесені таким платником податку до складу витрат або відшкодовані за рахунок коштів страхових резервів".
   
   Отже, зібравши воєдино вищесказане, робимо наступний висновок: якщо підприємство відносить залишкову вартість вкраденого об’єкта основних засобів до складу податкових витрат (як це передбачено п. 146.16 ПКУ), то в разі отримання компенсації вартості викраденого об’єкта ОЗ воно збільшує дохід на цю суму.
   
   ПДВ
   
   З цим податком, як завжди, не все так просто.
   
   Так, абз. 2 п. 189.9 ПКУ наголошує, що ліквідація ОЗ без згоди платника податку (у т. ч. у разі їх викрадення) не супроводжується нарахуванням ПДВ. В додаток до даної норми можна згадати і визначення поняття "постачання товарів" із пп. 14.1.191 ПКУ, адже останнє не включає в себе операції, спричинені крадіжкою ОЗ.
   
   Здавалося б, усе зрозуміло. Перед нами абз. 2 п. 189.9 ПКУ, який чітко говорить, що податкові зобов’язання нараховувати не потрібно. Але податкова йде іншим шляхом, вимагаючи анулювати раніше відображений податковий кредит за такими ОЗ. А щоб це зробити, потрібно нарахувати все ті ж податкові зобов’язання, але вже на основі п. 198.5 та п. 189.1 ПКУ.
   
   Бухгалтерський облік
   
   Вкрадений ОЗ підлягає списанню з балансу (п. 33 П(С)БО 7 "Основні засоби"). Для цього бухгалтеру необхідно показати проведення:
   
   1) Списується сума накопиченого зносу
   Дт 131 "Знос основних засобів" Кт 10 "Основні засоби" (відповідний субрахунок)
   
   2) Списується залишкова вартість вкраденого об’єкта
   Дт 993 "Інші надзвичайні витрати" Кт 10 "Основні засоби" (відповідний субрахунок)
   
   3) Вартість вкраденого об’єкта ОЗ показують за Дт позабалансового рахунка 072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей". На ньому вона висить до того часу, поки не встановлять винну особу в крадіжці (або до спливу строку позивної давності). Тож, після встановлення винних раніше відображену вартість ОЗ показують за Кт 072.
   
   4) Відображають дебіторську заборгованість на суму компенсації, яку має отримати підприємство, та її погашення
   Дт 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків" Кт 751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій"
   Дт 301 "Каса в національній валюті" (311, 661) Кт 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"
   
   5) Після покриття збитків підприємству залишок коштів підлягає перерахуванню в бюджет (звичайно, якщо він є). Для цього потрібно показати проведення:
   Дт 751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій" Кт 642 "Розрахунки за обов’язковими платежами"
   Дт 642 "Розрахунки за обов’язковими платежами" Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті"
   
   Відтворення матеріалу у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії "Дінай"
Рубрика:
Коментарі
  • Бух
02.08.13 08:48

А если были украдены деньги, а не основно средство, то как тогда быть?

Відповісти
  • Таня
02.08.13 15:18

а если сгорели например материалы... как быть с налоговым учетом (ндс и расходы)

Відповісти
  • для Бух
02.08.13 19:41

начинае с п.2 д-т 993 к-т 301 а дальше все так же

Відповісти
  • Александр
03.08.13 10:50

Добрый День. Скажите пожалуйста, а если в магазине украли товар с прилавка на сумму 120 грн.. Какую сумму должен указывать бухгалтер в справке о стоимости товара в милицию с учетом НДС и надбавок или стоимость товара по балансовой стоимости (стоимости по которой магазин приобрел товар у поставщика) допустим за 100 грн. Спасибо.

Відповісти
  • Бух
05.08.13 08:30

спасибо!

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Директор без зарплати: що нового?...
11019 22
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі