Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


13.08.13
2758 10 Друкувати

Расторжение трудового договора, если работодателем выступает ФЛП

   Які строки реєстрації розірвання трудового договору, якщо роботодавцем виступає фізична особа – підприємець? Чи передбачена відповідальність за їх порушення?
   
   Розірвання трудового договору між фізособою-підприємцем (далі − ФОП) і найманим працівником здійснюється на підставі Кодексу законів про працю від 10.12.1971 № 322-VIIIVIII (далі − КЗпП), наказу Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю» від 08.06.2001 року №260.
   
   Нагадаємо, що підстави припинення трудового договору передбачені статтею 36 КЗпП, а саме:
   
   • угода сторін;
   
   • закінчення строку, крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення;
   
   • призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу;
   
   • розірвання трудового договору з ініціативи працівника, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу;
   
   • переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду;
   
   • відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці;
   
   • набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження цієї роботи;
   
   • набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого працівника притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";
   
   • підстави, передбачені контрактом.
   
   Перед розірванням договору сторони, які його уклали, зобов’язані проінформувати державну службу зайнятості за своїм місцем реєстрації, яка зареєструвала трудовий договір, про намір припинити трудові відносини, пред'явивши кожен свої примірники договору. До речі, фізична особа − підприємець має право самостійно внести запис до трудової книжки працівника про звільнення його з роботи лише після внесення цих записів про зняття договору з реєстрації. Окрім цього, посадова особа територіального центру зайнятості обов'язково підтверджує особистим підписом записи, внесені ФОП до трудової книжки працівника, і засвідчує їх печаткою.
   
   Що ж стосується відповідальності, то нагадуємо, що працедавець зобов'язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок, тобто виплатити всі суми, що належать працівникові від фізичної особи − підприємця. Строки для зняття з реєстрації трудового договору чинним законодавством не встановлені, але нагадуємо, що при затримці видачі трудової книжки з вини роботодавця (наприклад, в силу несвоєчасного зняття з реєстрації трудового договору) працівникові виплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.
   
   А порушення вимог законодавства про працю відповідно до ст. 41 Кодексу про адміністративні правопорушення (далі – КпАП) спричиняє накладання штрафу на посадових осіб і громадян − суб'єктів підприємницької діяльності у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 1700 грн).
За матеріалами АФ «Де Візу»
Рубрика:
Коментарі
  • Алексей Попович
14.08.13 08:29

Перед розірванням договору сторони, які його уклали, зобов’язані проінформувати державну службу зайнятості за своїм місцем реєстрації, яка зареєструвала трудовий договір, про намір припинити трудові відносини, пред'явивши кожен свої примірники договору. До речі, фізична особа − підприємець має право самостійно внести запис до трудової книжки працівника про звільнення його з роботи лише після внесення цих записів про зняття договору з реєстрації. Окрім цього, посадова особа територіального центру зайнятості обов'язково підтверджує особистим підписом записи, внесені ФОП до трудової книжки працівника, і засвідчує їх печаткою. Почему можно поставить договор на учет без присутсвия работника с заверенной нотариусом подписью, но нельзя с такой же нотариально заверенной подписью предъявить договор в центр занятости при увольнении, зачем личное присутсвие, если работник работает за тридевять земель? а при увольнении ехать кудато не очень хочется? А ОНИ ЕЩЕ БОРЯТСЯ ... за выход трудовых отношений из тени!

Відповісти
  • Алексей Попович
14.08.13 08:31

штраф 500 грн., а если дорога в ЦЗ только 400!

Відповісти
  • Людмила
14.08.13 08:52

Цікаво, "у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок, тобто виплатити всі суми, що належать працівникові від фізичної особи − підприємця " а "підприємець має право самостійно внести запис до трудової книжки працівника про звільнення його з роботи лише після внесення цих записів про зняття договору з реєстрації.Окрім цього, посадова особа територіального центру зайнятості обов'язково підтверджує особистим підписом записи, внесені ФОП до трудової книжки працівника, і засвідчує їх печаткою." Робимо висновок--Трудовий договір знімається з реєстрації у день його розірвання, чого чітко не прописати все в законодавстві? Але тоді б напевне жити було нецікаво

Відповісти
  • Тетяна
14.08.13 10:15

Що мається на увазі під словами несвоєчасного зняття з реєстрації трудового договору, коли строки для зняття з реєстрації трудового договору чинним законодавством не встановлені .? Самі собі суперечать - а ви підприємці та бухгалтера-як завжди - догадуйтесь самі. Можливо в когось є цікава інформація по цьому питанню ?

Відповісти
  • Ольга
14.08.13 12:13

Приказ № 260 Министерства труда и социальной политики Украины от 8 июня 2001 года Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 27 июня 2001 г. № 554/5745 Об утверждении Формы трудового договора между работником и физическим лицом и Порядка регистрации трудового договора между работником и физическим лицом В связи с принятием Закона Украины от 24 декабря 1999 года № 1356-XIV «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины», в соответствии со статьями 24 и 241 Кодекса законов о труде Украины и во исполнение поручений Кабинета Министров Украины от 13 января 2000 года и 14 июля 2000 года № 429/1 ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Утвердить: Форму трудового договора между работником и физическим лицом (прилагается); Порядок регистрации трудового договора между работником и физическим лицом (прилагается). 2. Контроль за соблюдением законодательства о труде Украины физическим лицом, которое использует наемный труд, осуществляет Министерство труда и социальной политики Украины. 3. С принятием настоящего приказа считается не применяемым на территории Украины постановление Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 28 апреля 1987 г. № 275/13-76 «Об утверждении Положения об условиях труда лиц, которые работают у граждан по договорам, и формам договора». Министр И.САХАНЬ Порядок регистрации трудового договора между работником и физическим лицом 1. Настоящий Порядок распространяется на физических лиц — субъектов предпринимательской деятельности без создания юридического лица с правом найма работников и физических лиц, которые используют наемный труд, связанный с предоставлением услуг (повара, няньки, водителя и др.). 2. Заключенный в письменной форме трудовой договор между работником и физическим лицом физическое лицо должно представить на регистрацию в государственную службу занятости по месту своего жительства в недельный срок с момента фактического допуска работника к работе. 3. При регистрации трудового договора стороны должны представить следующие документы: • физическое лицо, субъект предпринимательской деятельности без создания юридического лица с правом найма работников — паспорт, свидетельство о регистрации предпринимательской деятельности, справку соответствующей государственной налоговой администрации об идентификационном коде; • физическое лицо, которое использует наемный труд, связанный с предоставлением услуг, — паспорт, справку соответствующей государственной налоговой администрации об идентификационном коде; • работник, который устраивается на работу к физическому лицу, — паспорт, трудовую книжку, справку соответствующей государственной налоговой администрации об идентификационном коде; • лицо, которое впервые ищет работу и не имеет трудовой книжки, — паспорт, справку соответствующей государственной налоговой администрации об идентификационном коде. 4. Ответственное лицо центра занятости в день представления физическим лицом трудового договора регистрирует его в книге регистрации трудовых договоров по форме, которая прилагается*. Трудовому договору присваивается номер, по которому он зарегистрирован в книге, и ставится дата его регистрации. 5. На основании записи о регистрации трудового договора, сделанной в книге, ответственное лицо центра занятости делает на трех экземплярах трудового договора запись: Трудовой договор зарегистрирован «______» _______________ 200 ___ г. № ___________________ ________________________________________________________________________________________________ (наименование государственной службы занятости) М.П. ______________ __________________________________________________________________________ (подпись) (фамилия, имя, отчество должностного лица службы занятости) 6. В случае окончания срока трудового договора или прекращения его действия досрочно в трудовом договоре физическое лицо делает запись об основаниях его прекращения со ссылкой на соответствующие статьи КЗоТ Украины, о чем стороны оповещают государственную службу занятости, которая зарегистрировала трудовой договор. 7. Ответственное лицо центра занятости в течение трех дней должно снять трудовой договор с регистрации, о чем делается отметка в книге регистрации трудовых договоров. На основании этой записи ответственное лицо центра занятости делает на трех экземплярах трудового договора запись: Трудовой договор от «____» ______________ 200 ___ г. № ____________ снят с регистрации «_____» ______________ 200 ___ г. ________________________________________________________________________________________________ (наименование государственной службы занятости) М.П. ______________ __________________________________________________________________________ (подпись) (фамилия, имя, отчество должностного лица службы занятости) 8. Записи о регистрации и снятии с регистрации трудового договора дают право физическому лицу внести записи в трудовую книжку работника о принятии и увольнении его с работы. 9. Должностное лицо центра занятости подтверждает личной подписью записи, внесенные физическим лицом в трудовую книжку работника, и удостоверяет их печатью. 10. Должностное лицо центра занятости должно ознакомить стороны под роспись относительно порядка регистрации и снятия с регистрации трудового договора, внесения соответствующих записей в трудовую книжку работника и ее хранения. Начальник Юридического управления И.ТУБЕЛЕЦ

Відповісти
  • Ольга
14.08.13 12:15

Пункт 7 Порядка регистрации трудового договора отвечает на вопрос о сроках снятия Договора с регистрации.

Відповісти
  • Людмила
14.08.13 15:14

пункт 7. Ответственное лицо центра занятости в течение трех дней должно снять трудовой договор с регистрации, о чем делается отметка в книге регистрации трудовых договоров.---- це стосується працівників центру зайнятості, які в 3 денний термін повинні зняти договір з реєстрації - а про термін звернення підприємця з момену розірвання трудового договору до центру зайнятості- ні слова.

Відповісти
  • Ольга
15.08.13 12:20

Людмиля, я ответила на ваше: "Робимо висновок--Трудовий договір знімається з реєстрації у день його розірвання, чого чітко не прописати все в законодавстві?", что "7. Ответственное лицо центра занятости в течение трех дней должно снять трудовой договор с регистрации", а не "про термін звернення підприємця з момену розірвання трудового договору до центру зайнятості".

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
45056 132
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти