Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


23.09.13
4137 26 Друкувати

Как распределяется входной НДС между облагаемыми и необлагаемыми операциями?

   Як розподіляється вхідний ПДВ між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями?
   
   Ні для кого не секрет, що коли підприємство має оподатковувані та неоподатковувані операції, то та частина вхідного ПДВ, яка сформувалась в разі придбання товарів, робіт, послуг, що використовуються для неоподатковуваних операцій, які в результаті не призводять до виникнення податкових зобов’язань, не включається до складу податкового кредиту та не зменшує суму нарахованого до сплати ПДВ.
   
   При цьому ПКУ передбачено цілу низку операцій, які оподатковуються ПДВ за різними правилами, зокрема:
   
   – операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою (ст. 194 ПКУ);
   – операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою (ст. 195 ПКУ);
   – операції, що не є об'єктом оподаткування (ст. 196 ПКУ);
   – операції, звільнені від оподаткування (ст. 197 ПКУ).
   
   Отже, останні три статті ПКУ містять перелік операцій, які не призводять до виникнення податкових зобов’язань. Але ставка нуль відсотків все таки є ставкою ПДВ та операції, які наведено у ст. 195 ПКУ, залишаються оподатковуваними. Отже, до необхідності проведення розподілу вхідного ПДВ призводять операції, які або не є об’єктом оподаткування, або звільнені від оподаткування.
   
   Розподіл податкового кредиту регулюється п. 198.4 та ст. 199 ПКУ.
   
   Так, відповідно до п. 198.4 ПКУ якщо платник податку придбаває (виготовляє) товари/послуги та необоротні активи, які призначаються для їх використання в операціях, що не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, то суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не відносяться до податкового кредиту зазначеного платника.
   
   Тобто якщо ми придбаваємо (виготовляємо) товари/послуги виключно та в повному обсязі для операцій, які не є об'єктом оподаткування (ст. 196 ПКУ) або звільняються від оподаткування (ст. 197 ПКУ), то на суму вхідного ПДВ по такому придбанню (виготовленню) ми не маємо права також в повному обсязі.
   
   Проте часто виникає ситуація, коли придбані товари чи послуги використовуються частково як в оподатковуваних, так і в неоподатковуваних операціях, або досить важко виділити такі складові. Як правило, це стосується отриманих послуг. Адже розподілити послугу, яка надана в повному обсязі, без урахування постачальником такої специфіки її використання, практично неможливо. Зокрема, це стосується оренди, комунальних послуг, зв’язку (як телефонного, так і Інтернет), різного роду консультувань на загальну тематику тощо. У такому випадку слід керуватися ст. 199 ПКУ, якою передбачено пропорційний розподіл сум вхідного ПДВ.
   
   Так, у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні, до суми, яку платник має право віднести до податкового кредиту, включається та частка сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях.
   
   Слід звернути увагу на те, що в даному випадку не вказано точний перелік операцій, які належать до неоподатковуваних. Проте, як було сказано раніше, лише операції, які не є об’єктом оподаткування або звільнені від оподаткування, можна вважати неоподатковуваними. Крім того, під час розрахунку в додатку 7 до декларації з ПДВ до графи «оподатковувані операції» потрапляють суми значень рядків 2.1 та 2.2 колонки А декларації, які призначені для відображення операцій, що оподатковуються за нульовою ставкою.
   
   Тобто якщо ми придбаваємо певні товари, отримуємо роботи, послуги, що будуть використовуватися і для оподатковуваних, і для неоподатковуваних операцій, то ми маємо право включити до складу податкового кредиту ту частину вхідного ПДВ, яка припадає саме на такі оподатковувані операції, але з урахуванням правил, передбачених ПКУ.
   
   Так, відповідно до п. 199.2 ПКУ частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях визначається у відсотках як відношення обсягів з постачання оподатковуваних операцій до сукупних обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без урахування сум податку). Така частка визначається на підставі даних попереднього календарного року і застосовується протягом всього поточного року.
   
   У разі ж відсутності таких операцій в попередньому році розрахунок частки проводиться на підставі фактичних даних обсягів з постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій першого звітного податкового періоду, в якому задекларовані такі операції. Іншими словами, базовим періодом для розрахунку тоді є перший звітний період, в якому такі операції мали місце.
   
   Але, як правило, співвідношення оподатковуваних та неоподатковуваних операцій протягом року може досить сильно змінюватися, а застосування відсотка, розрахованого на підставі даних попереднього періоду, не дає можливості відобразити податковий кредит у повному обсязі. Дану проблему вирішує перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій. При цьому слід зауважити, що перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватися.
   
   Слід також зазначити, що такий річний перерахунок стосується виключно операцій, які підлягають пропорційному розподілу. Тобто в разі застосування п. 198.4 ПКУ даний перерахунок не проводиться.
   
   Крім того, п. 199.6 ПКУ передбачено, що розподіл не застосовується і податковий кредит не зменшується в разі:
   
   – реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення) юридичних осіб;
   
   – постачання платником податку відходів і брухту чорних і кольорових металів, які утворилися у такого платника внаслідок переробки, обробки, плавлення товарів (сировини, матеріалів, заготовок тощо) на виробництві, будівництві, розбиранні (демонтажу) ліквідованих основних фондів та інших подібних операцій;
   
   – постачання товарів/послуг у частині суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету.
   
   Отже, застосовувати п. 198.4 ПКУ для розподілу вхідного ПДВ слід тоді, коли придбані (виготовлені) товари/послуги призначені виключно та в повному обсязі для неоподатковуваних ПДВ операцій. У разі ж коли такі товари чи послуги використовуються як в оподатковуваних, так і в неоподатковуваних операціях, або провести такий розподіл неможливо, застосовується методика пропорційного розподілу.
   
   Станіслав Лаврінчук
   аудитор АФ «Є.С.Аудит»
   
   Дата підготовки 10.09.2013
За матеріалами ЛИГА:ЗАКОН
Рубрика:
Коментарі
 • Вал.Мих.
24.09.13 07:42

Как-то странно звучит по украински :"Придбаваємо ...товари/послуги...". Всегда думала и писала, что "Придбаємо товари/послуги...".Это какое-то нововедение в украинском языке и я пропустила?????

Відповісти
 • ***для Вал.Мих.
24.09.13 08:16

это действительно так указано в НКУ "придбаваємо..."

Відповісти
 • tomassa
24.09.13 08:16

:)))) Всё верно... Приобретаем - придбаваємо, приобретём - придбаємо... Просто некоторые слова несколько режут глаз и слух... особенно для русско-язычного населения...

Відповісти
 • koty
24.09.13 08:25

"Придбаємо товари/послуги..." - колись в майбутньому "Придбаваємо ...товари/послуги..." - постійно, на протязі , (ходимо до школи, придбаваємо знаяння, збагачуємось досвідом).

Відповісти
 • ***
24.09.13 08:26

на мой взгляд, вывод может иметь двоякое прочтение. "розподіл вхідного ПДВ слід тоді, коли придбані (виготовлені) товари/послуги призначені виключно та в повному обсязі для неоподатковуваних ПДВ операцій". Давайте посмотрим п. 198.4: если товары/услуги и необоротные активы приобретены для их использования исключительно в неналогооблагаемых операциях, суммы НДС не относятся в состав НК. Следовательно, о распределении входящего НДС не идет речь. 198.4. Якщо платник податку придбає (виготовляє) товари/послуги та необоротні активи, які призначаються для їх використання в операціях, що не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, то суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не відносяться до податкового кредиту зазначеного платника.

Відповісти
 • Хай їм грець
24.09.13 08:45

А по АЗАРОВСЬКИ "ПРІДБАЄМО"

Відповісти
 • Ха-ха
24.09.13 09:35

НЕт, по АЗАРОВСЬКИ "ПРІДБІЄМО"

Відповісти
 • Михаил
24.09.13 10:23

*** совершенно верное замечание, вывод неправильный поскольку изначально для распрделения вплели 198.4, распределение регулируется только ст.199, собственно она так и называется, т.е если однозначно необъект или льгота, кредита полностью не будет и распределять нечего

Відповісти
 • гость
24.09.13 10:31

У нас давно не язык а сплошное нововведение. Противно и слушать и читать, такое ощущение что мы все учились разным украинским языкам и в школе и в ВУЗах.

Відповісти
 • ****
24.09.13 10:32

А по Яныковому " ПОТНЯКИ ПОДАТКІВ")

Відповісти
 • ****
24.09.13 10:36

Михаил *** Так же я знаю что налоговые накладные Налоговики разбывать не разрешают....

Відповісти
 • Ф2
24.09.13 11:06

для koty(і подібних): ПРОТЯГОМ, а не на протязі. Неуки!!!!!!!!!!!!!!!

Відповісти
 • Михаил
24.09.13 11:12

упродовж еще можно, та много еще, в тому числі и тд, собственно у них и с русским проблемы так что удивляться не приходится)

Відповісти
 • ***
24.09.13 11:21

для **** "Так же я знаю что налоговые накладные Налоговики разбывать не разрешают...." а можно подробнее?

Відповісти
 • Михаил
24.09.13 12:21

нету подробнее) 2.10. У разі якщо платником проводиться розподіл сум податкового кредиту відповідно до пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу, в день отримання податкової накладної сума, що відповідає частці використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, записується у графах 9, 10 Реєстру, а сума, що відповідає частці використання в операціях, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об'єктом оподаткування, - у графах 11, 12.

Відповісти
 • Светлана
24.09.13 14:16

подскажите пожалуйста это распределение нужно делать каждый месяц ?

Відповісти
 • Мила
24.09.13 14:35

І протягом, і на протязі, і упродовж - цео все українські слова. А придбаваємо - придуманное слово и неправильное.

Відповісти
 • новый бух
24.09.13 16:00

подскажите пож. если вновь созданное предприятие осуществляет операции,облагаемые по ставке 20%, освобождённые и не являющиеся объектом налогообложения, то в 300 тысячный рубеж для регистрации плательщиком НДС считать весь объём поставок, или всё же не объект и освобождённые включать не надо ?.

Відповісти
 • Михаил
24.09.13 16:03

на протязі - это на сквозняке Светлана, да, а по итогам года делается перерасчет по факту

Відповісти
 • Ф2
24.09.13 16:06

для Милы: на протязі - на сквозняке.

Відповісти
 • Михаил
24.09.13 16:35

у вас обязательная рег-ция? только не объект не считается

Відповісти
 • Александра
24.09.13 18:59

На счет слова "придбавати": Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Приобрета́ть, приобрести́ и приобре́сть – 1) (добывать) набува́ти, набу́ти, здобува́ти, здобу́ти, добува́ти, добу́ти и придобу́ти що и чого́, ...........ПРИДБАВАТИ,........... придба́ти що и чого́; (наживать) нажива́ти, нажи́ти що; (накопить, добыть в большом количестве) надба́ти, принадба́ти, напридба́ти, наздобу́ти, наздобува́ти чого́, (диал.) напаха́ти, (о мног.) понабува́ти, по(з)добува́ти, попридбава́ти що и чого́. И еще: З А К О Н У К Р А Ї Н И «Про захист прав споживачів» Стаття 1. Визначення термінів У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 22) споживач - фізична особа, яка ПРИДБАВАЄ, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника;

Відповісти
 • Мурка
25.09.13 19:28

Александра, браво) Кроме того, Закон о прибыли не читал никто разве? Там эта формулировка испокон веков.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
106159 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно