Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


20.11.13
750 2 Друкувати

Ответы на вопросы телефонной линии на тему: "Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль предприятий"

   Нещодавно Міндоходів України спільно з журналом «Вісник Міністерства доходів і зборів України» було проведено «гарячу» телефонну лінію на тему «Особливості обчислення та сплати податку на прибуток підприємств». На запитання платників відповідала заступник начальника відділу розгляду звернень Управління методології податку на прибуток підприємств Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування Міністерства доходів і зборів України Таміла Ларіна.
   
   Пропонуємо вашій увазі відповіді на запитання, поставлені під час проведення телефонної лінії.

   
   
   
Нарахування умовних відсотків

   
   1. Виробниче підприємство (платник авансових внесків) отримало поворотну фінансову допомогу від платника податку на прибуток у січні 2013 р. Допомогу планується повернути у грудні цього самого року. Чи потрібно нараховувати умовні відсотки за період користування цією позикою, якщо звітним (податковим) періодом для позичальника є рік?
   
   Ні, не потрібно. Податковим кодексом України (далі — Податковий кодекс) встановлено, що якщо поворотну фінансову допомогу, отриману від платника податку на прибуток, не повернено на кінець звітного періоду, то одержувач такої допомоги зобов’язаний нарахувати умовні проценти в розмірі облікової ставки Нацбанку України за кожен день використання такої допомоги (пп. 135.5.5 п. 135.5 ст. 135 цього Кодексу).
   
   Відповідно до п. 152.9 ст. 152 Податкового кодексу для цілей розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» використовуються такі податкові періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік.
   
   Таким чином, якщо отримувач поворотної фінансової допомоги застосовує базовий річний звітний період, а таку допомогу повертає до закінчення такого звітного періоду, то нараховувати умовні відсотки не потрібно.
   
   
   
Використання коштів, вивільнених від оподаткування

   
   2. Підприємство легкої промисловості користується пільгою зі сплати податку на прибуток (пп. «б» п. 17 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу). Чи можна спрямувати вивільнені від оподаткування кошти на придбання сировини (тканини) з метою збільшення виробництва продукції?
   
   Так, можна. Поняття «обсяги виробництва» не наведено у Податковому кодексі, проте ст. 1 Закону України від 01.06.2000 р. № 1775-III «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» визначено виробництво (виготовлення) як діяльність, пов’язану з випуском продукції, що включає всі стадії технологічного процесу, а також реалізацію продукції власного виробництва.
   
   Таким чином, оскільки технологічний процес виробництва продукції передбачає використання власної або придбаної сировини, то платник податку має право спрямувати кошти, вивільнені від оподаткування, на придбання сировини (тканини) для виробництва продукції.
   

   
   
Від’ємне значення об’єкта оподаткування

   
   3. У яких рядках Податкової декларації з податку на прибуток підприємства відображається від’ємне значення об’єкта оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню? Чи можна врахувати таке від’ємне значення у складі витрат у наступних звітних (податкових) періодах?
   
   Ні, від’ємне значення, яке утворилося в результаті розрахунку об’єкта оподаткування, від провадження діяльності, що підлягає патентуванню, не враховується у складі витрат. Таке від’ємне значення відшкодовується за рахунок доходів, отриманих у майбутніх податкових періодах від такої діяльності (абзац другий п. 150.1 ст. 150 Податкового кодексу).
   
   У Податковій декларації з податку на прибуток підприємства, форму якої затверджено наказом Мінфіну України від 28.09.2011 р. № 1213 (далі — Декларація), для відображення від’ємного значення об’єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду призначено рядок А3.1 додатка ТП до Декларації. Якщо інші види діяльності, що підлягає патентуванню, не здійснюються, значення рядка А4 переноситься до рядка 08 додатка ТП. У рядку А5 зазначається вартість торгового патенту, придбаного для здійснення даного виду діяльності. У рядку А додатка ТП до Декларації відображається податок на прибуток, отриманий від здійснення діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість торгових патентів.
   
   Значення рядка А (за відсутності інших видів діяльності, що підлягає патентуванню) переноситься до рядка 12 додатка ТП. Цей показник є сумою податку на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшеною на вартість торгових патентів. Значення цього показника переноситься до рядка 12 додатка ТП до Декларації.
   
   Отже, від’ємне значення, що утворилося в результаті розрахунку об’єкта оподаткування, відшкодовується за рахунок доходів, які будуть отримані у майбутніх податкових періодах від такої діяльності.
   
   
   
Подання звіту про суми використаних пільг

   
   4. За який звітний період подається звіт про суми використаних пільг, якщо підприємство подає річну Декларацію?
   
   Звіт про суми податкових пільг (далі — Звіт) подається суб’єктом господарювання за три, шість, дев’ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. У разі коли суб’єкт господарювання пільгами не користується, звіт не подається. Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування, відображається у додатку ПЗ до рядка 09 Декларації.
   
   У Звіті суб’єктом господарювання зазначається сума пільги у зв’язку із звільненням прибутку від оподаткування, розрахована як прибуток від пільгової діяльності (рядок 09 додатка ПЗ до Декларації), помножений на діючу ставку податку на прибуток.
   
   Отже, враховуючи те, що сума податку від діяльності, звільненої від оподаткування, визначається суб’єктом господарювання у річній Декларації, то і Звіт такі платники подають за підсумками року.
   
   Водночас якщо платник податку користується пільгами з інших податків і зборів, то Звіт подається у загальному порядку, тобто щокварталу.

   
   
   
Уточнення податкового зобов’язання

   
   5. Чи сплачується штраф платником авансових внесків з податку на прибуток у разі уточнення податкового зобов’язання в річній Декларації (за 2012 р.) ?
   
   Змінені в уточненій річній Декларації зобов’язання змінюють (збільшують або зменшують) також суми авансових внесків за всі періоди їх нарахування.
   
   Так, у разі якщо у зв’язку з поданням уточнюючої Декларації збільшується сума зобов’язань з податку на прибуток за 2012 р., то відповідно збільшується і сума нарахованих у розмірі 1/12 щомісячних авансових внесків. Тому платник податку окрім недоплати щодо зобов’язання з податку на прибуток зобов’язаний сплатити суму недоплати щомісячних авансових внесків та штраф відповідно до п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу за кожен звітний період, термін сплати авансових внесків за яким на дату подання уточненої декларації уже настав.
   
   Отже, якщо при виправленні помилки виявляється сума заниження податкового зобов’язання зі сплати податкового зобов’язання та щомісячних авансових внесків, строк сплати яких уже настав, то платник податку зобов’язаний сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3% від такої суми до подання уточнюючої Декларації.
   
   
   
Зменшення суми авансових внесків

   
   6. Підприємство при виплаті дивідендів нарахувало та сплатило авансовий внесок з податку на прибуток. Сума сплаченого податку виявилася більшою, ніж поточне грошове зобов’язання зі сплати щомісячного авансового внеску. Чи може підприємство зарахувати цю суму в рахунок сплати щомісячних авансових внесків та не сплачувати їх у місяці виплати дивідендів?
   
   Ні, такого зарахування здійснювати не можна.
   
   Сума щомісячного авансового внеску з податку на прибуток є узгодженим грошовим зобов’язанням платника податку на 2013 р., визначеним ним у поданій Декларації за 2012 р., яке слід сплачувати щомісяця. Механізму коригування (зменшення) такої суми протягом року Податковим кодексом не передбачено.
   
   Водночас зарахування сплачених протягом 2013 р. авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів можна буде здійснити за підсумками декларування за звітний (податковий) 2013 р.
   
   Отже, зарахувати суму сплаченого авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів у рахунок сплати щомісячного авансового внеску не можна навіть у випадку, якщо така сума виявиться більшою, ніж сума поточного грошового зобов’язання із цього податку.
   
   
   
Перший звітний період для новостворених платників податку

   
   7. Підприємство зареєстровано в серпні 2013 р. За який звітний період вперше потрібно подати Декларацію та сплатити податок?
   
   Новостворені підприємства, тобто ті, що зареєстровані протягом 2013 р., вперше подають Декларацію за підсумками звітного (податкового) року.
   
   Декларація подається до територіального органу Міндоходів України протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Податкове зобов’язання, визначене в цій Декларації, потрібно сплатити протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, для подання податкової декларації.
   
   Отже, платники податку на прибуток, зареєстровані протягом 2013 р., вперше подають Декларацію та сплачують податок на прибуток за підсумками року, в якому вони зареєструвалися.
   
   
   
Подання звіту про контрольовані операції

   
   8. Який звітний період за контрольованими операціями? Чи потрібно подавати звіт про контрольовані операції за 2013 р.?
   
   Так, потрібно. Підпунктом 39.4.1 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу встановлено, що для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням звітним періодом є календарний рік.
   
   При цьому для визначення обсягу контрольованих операцій враховується їх показник у цілому за відповідний календарний рік, тобто з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р.
   
   Враховуючи те, що зміни, внесені Законом України від 04.07.2013 р. № 408-VII до ст. 39, набрали чинності 01.09.2013 р., першим звітним періодом за контрольованими операціями буде 2013 р.
   
   У звіті за 2013 р. зазначатимуться контрольовані операції, здійснені у період з 01.09.2013 р. по 31.12.2013 р.
   
   Отже, звітним періодом за контрольованими операціями є календарний рік. Вперше звіт про контрольовані операції платники податку, які здійснювали такі операції, зобов’язані подати за підсумками 2013 р.
   
   
   
ТМЦ, отримані в господарське відання

   
   9. За рішенням органу місцевого самоврядування підприємство отримало в господарське відання ТМЦ. Як у податковому обліку відображається така операція?
   
   Для цілей оподаткування кошти або майно, залучені платником податку на підставі цивільно-правових договорів, що не передбачають передачу права власності на таке майно, не підлягають оподаткуванню, тобто не враховуються ні у складі доходів, ні у складі витрат.
   
   Таким чином, вартість отриманих у господарське відання ТМЦ за рішенням органу місцевого самоврядування не враховується у складі доходів при визначенні об’єкта оподаткування.
   
   Проте якщо підприємство у подальшому реалізує такі ТМЦ, то дохід, отриманий від їх реалізації, включається до складу доходів від операційної діяльності такого підприємства, який визнається в розмірі договірної (контрактної) вартості, але не менше ніж сума компенсації, отримана в будь-якій формі (пп. 135.4.1 п. 135.4 ст. 135 Податкового кодексу).

   
   
   
Надання приміщень в оренду неприбутковими організаціями

   
   10. Навчальний заклад (неприбуткова організація) здає в оренду тимчасово вільні приміщення. Кошти, отримані від цієї операції, використовуються на цілі, передбачені статутом. Чи підлягають такі кошти оподаткуванню податком на прибуток?
   
   Так, підлягають. Вичерпний перелік доходів неприбуткових установ та організацій, які звільняються від оподаткування, наведено у пунктах 157.2 — 157.9 ст. 157 Податкового кодексу. У разі якщо неприбуткова організація отримує дохід з джерел інших, ніж визначені в зазначених пунктах Податкового кодексу, вона зобов’язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих з таких інших джерел, зменшена на суму витрат, пов’язаних з отриманням таких доходів. При цьому сума витрат не може перевищувати суми таких доходів (п. 157.11 ст. 157 Податкового кодексу). Крім того, при визначенні сум оподатковуваного прибутку сума амортизаційних відрахувань не враховується.
   
   Отже, кошти, отримані навчальним закладом від надання в оренду вільних приміщень, підлягають оподаткуванню податком на прибуток на загальних підставах.
   
   
   
Вклад до статутного капіталу

   
   11. Чи можуть бути вкладом до статутного капіталу товариства (юридичної особи) особисті немайнові права?
   
   Ні, не можуть.
   
   Статтею 13 Закону України від 01.10.91 р. № 1576-XII «Про господарські товариства» встановлено, що вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути кошти, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.
   
   Грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених цим Законом, підлягає незалежній експертній перевірці.
   
   Згідно з частиною четвертою ст. 423 Цивільного кодексу України особисті немайнові права інтелектуальної власності не можуть відчужуватися (передаватися), за винятками, встановленими законом.
   
   Таким чином, оскільки особисті немайнові права є невідчужуваними, вони не можуть бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи.
   
За матеріалами Міністерство доходів і зборів України
Рубрика:
Коментарі
  • Dumka
21.11.13 09:31

"Перший звітний період для новостворених платників податку ........... Декларація подається до територіального органу Міндоходів України протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року." 60 к.дн.- и где это в кодексе написано!?

Відповісти
  • Dumka
21.11.13 09:42

Сори, нашла

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
64065 225
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно