Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


10.12.13
3321 17 Друкувати

Как облагается полученная возвратная финансовая помощь

   Згідно з підпунктом 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.
   
   Розглянемо порядок оподаткування поворотної фінансової допомоги.
   
   
Податок на прибуток

   
   Порядок оподаткування поворотної фінансової допомоги податком на прибуток викладений в підпункті 135.5.5 статті 135 Податкового кодексу.
   
   В залежності від джерела отримання платником податку на прибуток поворотної фінансової допомоги буде залежати порядок визначення доходів для оподаткування цим податком.
   
   У випадку, якщо сума поворотної фінансової допомоги, отримана платником податку на прибуток від особи, що є платником податку на прибуток на загальних підставах (сплачує податок на прибуток за загальною ставкою), то протягом звітного періоду сума такої допомоги не включається до складу доходів для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток.
   
   Проте, у разі якщо платник податку не повертає суму отриманої поворотної фінансової допомоги на кінець звітного періоду такій особі, то до доходів звітного періоду включається сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець такого звітного періоду, у розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за кожен день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги.
   
   Нараховуються такі відсотки таким чином: суму неповерненої на кінець звітного періоду поворотної фінансової допомоги помножити на кількість днів користування та на облікову ставку Національного банку України і поділити на 365 днів.
   
   Якщо така поворотна фінансова допомога не була повернута після закінчення дії договору і термін дії договору не було подовжено, то після закінчення строку позовної давності (1095 днів) від дати закінчення договору сума неповерненої фінансової допомоги набуває статусу безповоротної та підлягає оподаткуванню податком на прибуток на загальних підставах. При цьому такий платник податку припиняє нарахування умовних відсотків на суму поворотної фінансової допомоги на день закінчення терміну дії договору.
   
   Якщо сума поворотної фінансової допомоги отримана від осіб, які не є платниками податку на прибуток (у тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно із Податковим кодексом України мають пільги з цього податку, залишається неповерненою на кінець звітного періоду, то неповернена сума включається до складу доходів при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток. У разі якщо в майбутніх звітних податкових періодах платник податку повертає таку поворотну фінансову допомогу (її частину) особі, яка її надала, такий платник податку збільшує суму витрат на суму такої поворотної фінансової допомоги (її частини) за наслідками звітного податкового періоду, в якому відбулося таке повернення.
   
   Якщо поворотна фінансова допомога, отримана платником податку від засновника/учасника (в тому числі нерезидента) такого платника податку на строк не більше, ніж 365 календарних днів, то сума такої допомоги не включається до складу доходів.
   
   У разі якщо така допомога не повернена засновку протягом 365 календарних днів, то платник податку - отримувач допомоги зобов'язаний включити таку суму до складу доходів відповідного звітного періоду, якщо засновник не є платником податку на прибуток, або умовно нарахувати проценти та включити їх в доходи, якщо засновник є платником податку на прибуток на загальних підставах. Сума умовно нарахованих процентів підлягає включенню до доходу платника податку в період їх нарахування.
   
   
Податок на додану вартість

   
   Відповідно до статті 185 Податкового кодексу операції з отримання поворотної фінансової допомоги не підпадають під визначення операцій з постачання товарів/послуг, тому відповідно ПДВ на такі операції не нараховується.
   
   
Єдиний податок

   
   Якщо отримувачем поворотної фінансової допомоги є особа, яка перебуває на спрощеній системі оподаткування, то згідно з частиною 3 пункту 292.11 Податкового кодексу до складу доходу платника єдиного податку не включаються суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів.
   
   Відповідно, якщо поворотна фінансова допомога залишається неповернутою після закінчення 12 календарних місяців з дня її отримання, вона включається до складу доходу платника єдиного податку. При цьому, для коригування доходу, у випадку повернення фінансової допомоги у майбутньому, у Податковому кодексі немає підстав.
   
   
Податок на доходи фізичних осіб

   
   Згідно із підпунктом 165.1.31 статті 165 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому або основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку.
   
   При цьому, слід зазначити, якщо сума поворотної фінансової допомоги не повертається у визначений у договорі термін, то вона включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку та оподатковується за ставками, визначеними пунктом 167.1 статті 167 Податкового кодексу.
За матеріалами Міндоходів у Львівській області
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • Саша
11.12.13 07:29

"У випадку, якщо сума поворотної фінансової допомоги, отримана платником податку на прибуток від особи, що є платником податку на прибуток на загальних підставах (сплачує податок на прибуток за загальною ставкою), то протягом звітного періоду сума такої допомоги не включається до складу доходів для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток. " Здесь отчетным периодом считается квартал или год?

Відповісти
 • БУХ
11.12.13 07:37

Саша,имеется ввиду,что если сумма не возвращена больше,чем 365 дней,тогда она включается в доход,а если меньше,то нет...

Відповісти
 • Дон
11.12.13 07:37

Квартал, по крайней мере, так писали в разъяснениях

Відповісти
 • ольга
11.12.13 07:51

если займ дал учредитель 28 ноября 2012г. а вернули ему 5 декабря 2013г. просрочили на неделю. то нужно отнести на доходы и одновременно на расходы? Ведь год будет закрываться по закрытию декабря

Відповісти
 • Мария
11.12.13 08:22

Читала разъяснения, что в 2013г., если уплачиваются авансовые взнос по прибыли, то отчётный период год, если декларация подаётся годовая, но авансовые не платятся, то всёравно квартал.

Відповісти
 • Маруся
11.12.13 08:46

Для Ольги. Оприходуйте фин.пом. 27.11.13 от учредителя по новому договору и верните по старому, а 5.12.13 верните по новому договору.

Відповісти
 • Сакон
11.12.13 09:08

можно ли возвращать финпомощь из выручки ?

Відповісти
 • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11.12.13 10:35

Звітним податковим періодом вважається рік, якщо ви подаєте річну декларацію, а якщо квартальну - тоді квартал.

Відповісти
 • томик
11.12.13 12:01

Если ФВП была от Физ.лица учредителя.То" вносите " в кассу сумму которую необходимо вернуть ( если сроки поджимают) и в этот же день по касе расходным выдаете следующую сумму ВФП . Главное что бы каждую такую помощ, вы оформляли договором. 1.По кассе "0", остатка нет. 2. Старая помощь возвращена в срок. 3. Взята новая ВФП еще на 365дней.

Відповісти
 • Наталья
11.12.13 12:55

Чи включається до доходу ФОП - платника ЄП сума повернутої йому фінансової допомоги, що раніше надавалася таким платником? Відповідь: Коротка Повна Повна: Відповідно до пп.1 п.292.1 ст.292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) доходом платника єдиного податку для фізичної особи - підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п.292.3 цієї статті. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності. У п.292.11 ст.292 ПКУ наведено перелік коштів, які не включаються до складу доходу платників єдиного податку. Зокрема, до складу доходу не включаються суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання (пп.3 п.292.11 ст.292 ПКУ). Вимоги пп.3 п.292.11 ст.292 ПКУ поширюється на платників єдиного податку, які залучають кошти інших суб’єктів господарювання. Отже, сума коштів, що повертаються позичальником, включаються до доходу фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку, який раніше надавав такі кошти як поворотну фінансову допомогу, оскільки такі кошти не враховані у п.292.11 ст.292 ПКУ.

Відповісти
 • ольга
11.12.13 18:12

лист №1990/6/17-1216 від 11.02.2013р.

Відповісти
 • Михаил
12.12.13 07:24

Мария 11.12.2013 10:22:58 Читала разъяснения, что в 2013г., если уплачиваются авансовые взнос по прибыли, то отчётный период год, если декларация подаётся годовая, но авансовые не платятся, то всёравно квартал. \\ верно. до конца года действует эта норма, с нового года там будут изменения и у всех кто подпадает под 57.1 и подает годовую деку базовым отчетным периодом будет год

Відповісти
 • Гість
12.12.13 07:31

А як оподатковується поворотна фінансова допомога на підприємствах які є платниками фіксованого сільськогосподарського податку?

Відповісти
 • Артемий
12.12.13 13:15

Ребят меня одного пункт с подоходним удивил, вродиб не было раньше такого?! т.е. если не вернули за год 15% ПДФО (в моем случае фин. помощь от учредителя, дир-ра - юр.лицу) надо оплатить??? и с какого это периода так если кто знает? потому что я в деке по прибыли за прошлый показывал фин помощь, а ПДФО у нас по фирме маленький очень уже бы "переспросили" почему...

Відповісти
 • Galaxy
12.12.13 13:29

Чи стосується ця стаття безвідсоткових позик наданих підприємством своїм працівникам? Підкажіть, будь ласка, чи обкладається ПДФО станом на 1.01.13 не повернута позика, що залишилась?

Відповісти
 • Артемий
12.12.13 13:31

а, имеется ввиду платник податку - физ особа если... вопросов больше не имею

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам