Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


13.01.14
1350 35 Друкувати

Изменения в налогообложении с 1 января 2014 г. Часть 2, 3

   Продолжение. Часть 1
   
   
ІІ. Податок на прибуток підприємств

   
   
Ставки податку

   
    Зниження ставки податку на прибуток відбуватиметься поступово протягом трьох років. У 2014 році ставка податку становить 18%, у 2015 р. становитиме 17%, у 2016 р. – 16%.
   
   
Звітний період

   
    Базовим податковим (звітним) періодом з податку на прибуток є календарний квартал або календарний рік. Всі платники податку на прибуток повинні звітувати до контролюючих органів за підсумками звітного року, тобто подавати річну декларацію з цього податку.
   
   Виключенням є платники податку на прибуток, визначені в абзацах 8 та 9 пункту 57.1 Податкового кодексу. Тобто, платники авансових внесків з податку на прибуток, які за підсумками звітного року отримали прибуток, а за перший квартал поточного року не отримали прибуток або отримали збиток та платники, які за підсумками звітного року не отримали прибуток або отримали збиток, а за перший квартал поточного року отримали прибуток, повинні подати декларацію з податку на прибуток за підсумками першого кварталу, першого півріччя, трьох кварталів та за рік і повинні перерахувати авансові внески з цього податку відповідно до пункту 57.1 Податкового кодексу.
   
   
Оподаткування операцій з цінними паперами

   
    З 1 січня 2014 року за операціями з цінними паперами та деривативами, придбаними до 1 квітня 2011 року, доходи та витрати визначаються відповідно до норм пунктів 153.4, 153.8, 153.9 статті 153 Податкового кодексу. Раніше такі операції відображалися в обліку за правилами, які діяли на дату придбання таких цінних паперів.
   
   При цьому, прибуток або збиток від розміщення боргових цінних паперів відображається у складі доходів або витрат того звітного податкового періоду, у якому відбулося погашення або викуп таких цінних паперів.
   
   Збиток за операціями з цінними паперами, який обліковується на 01.01.2014 р., не враховується при визначенні фінансового результату за такими операціями за результатами звітних періодів 2014 року.
   
   
Відображення податкових різниць у фінансовій звітності

   
    Починаючи із звітності за відповідні періоди 2014 року платники податку на прибуток мають право а не обов’язок відображати тимчасові та постійні курсові різниці у складі фінансової звітності, яка подається до органів Міндоходів.
   
   
Облік нематеріальних активів

   
   Обмежено термін експлуатації тих нематеріальних активів, на які у правовстановлюючих документах не встановлено строку їх експлуатації. Для таких нематеріальних активів термін експлуатації визначається платником податку самостійно, і він не повинен становити менше 2 та більше 10 років безперервної експлуатації. Раніше такий строк становив 10 років.
   
   
Оподаткування безнадійної заборгованості

   
    Прострочена кредиторська заборгованість юридичної особи, яка непогашена внаслідок недостатності майна боржника, для погашення якої були вжиті заходи примусового стягнення майна боржника, вважається безнадійною. До цього часу безнадійною вважалась лише тільки така заборгованість фізичних осіб.
   
   
Змінено порядок визначення доходів та витрат підприємствами житлово-комунального господарства

   
   З 1 січня 2014 року зупиняється дія пункту 13 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу, згідно з яким збільшення доходів житлово-комунальних підприємств від надання житлово-комунальних послуг здійснювалось за датою надходження коштів від споживачів. Відповідно витрати на придбання товарів, робіт, послуг у собівартості реалізованих житлово-комунальних послуг визначалися по мірі їх оплати.
   
   Починаючи з 2014 року дохід та відповідно витрати від надання послуг та виконання робіт житлово-комунальними підприємствами буде визначатися у загальному порядку, за датою складання акта або іншого документа, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.
   
   
   
ІІІ. ПДВ

   
   
Ставки податку

   
   Протягом 2014 року діятиме ставка з ПДВ 20%. Зниження ставки податку до 17% перенесено на 2015 рік.
   
   
Податкова накладна

   
   З переліку обов’язкових реквізитів податкової накладної вилучено номер та дату митної декларації.
   
   З 01.01.2014 р. у разі відмови постачальника товарів, послуг надати покупцю податкову накладну або порушення порядку її виписки чи реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних за покупцем зберігається право на подання заяви зі скаргою на такого постачальника протягом 60 календарних днів наступних за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або порушено порядок її заповнення та/або порядок реєстрації в Єдиному реєстрі.
   
   
Новий реєстр виданих та отриманих податкових накладних

   
   З 01.01.2014 р. реєстр виданих та отриманих податкових накладних слід вести за новою формою, затвердженою наказом Міндоходів України від 22.11.2013 р. №708.
   
    При цьому реєстр виданих та отриманих податкових накладних за грудень 2013 року слід подати до органів Міндоходів не пізніше 20 січня 2014 р. за старою формою, затвердженою наказом Мінфіну України від 17.12.2012 р. №1340.
   
   
База оподаткування ПДВ

   
   З 01.01.2014 р. суми неустойки (штрафів та/або пені), 3% річних та інфляційні, отримані платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов’язань, не включаються до складу договірної (контрактної) вартості, а отже, і до бази оподаткування ПДВ.
   
   
Пільги з ПДВ

   
   Продовжено до 1 січня 2015 року дію пільг з ПДВ за операціями з постачання:
   
   - необроблених шкур та чиненої шкіри без подальшої обробки та операції з їх імпорту (п. 16 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ);
   
   - відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також їх імпорту (п. 23 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ);
   
   - автомобілів швидкої медичної допомоги, які придбані за рахунок коштів бюджетів і призначені для використання закладами охорони здоров’я (п. 23 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ).
   
   Стала постійною пільга з постачання зернових та технічних культур, крім їх першого постачання сільгоспвиробниками та підприємствами, які придбали такі культури у сільгоспвиробників, яка перенесена в п. 197.21 ПКУ. Раніше ця пільга діяла до 31 грудня 2013 року і була встановлена в п. 15 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ.
   
   Введено нову тимчасову пільгу до 2015 року на постачання й імпорт паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД (п. 23 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ).
   
   Скасовано пільгу для ввезення на митну територію України природного газу за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД (її містив п. 197.14 ПКУ). Таким чином, під час увезення природного газу слід сплачувати «імпортний» ПДВ.
   
   
Бюджетне відшкодування ПДВ можна перенести в майбутні податкові періоди

   
   Платникам ПДВ надано право на отримання бюджетного відшкодування коштами у майбутніх звітних (податкових) періодах (змінено п. 200.6 ПКУ). З даного пункту ПКУ виключена норма, яка передбачала, що якщо платник податку прийняв рішення про зарахування повної або часткової належної йому суми бюджетного відшкодування у зменшення податкових зобов’язань з цього податку, то зазначена сума не враховувалася при розрахунку бюджетного відшкодування у наступних податкових періодах.
   
   
Прискорене бюджетне відшкодування ПДВ платникам з позитивною податковою історією

   
   З 01.01.2014 р. камеральна перевірка звітності з ПДВ платників податків із позитивною податковою історією проводитиметься протягом 5 календарних днів із дня її подання (п. 200.22 ПКУ) проти 30 календарних днів, що настають за граничним терміном подання декларації із цього податку - для інших платників податку.
   
   До платників податків із позитивною податковою історією відносяться платники, які протягом 36 попередніх місяців відповідали таким критеріям:
   
   стосовно них не було рішення органу доходів і зборів про анулювання реєстрації платником ПДВ;
   
   вони своєчасно подавали звітність із ПДВ;
   
   платник податку відповідає встановленим п. 200.19 ПКУ критеріям, які надають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ.
   
   
Порядок сплати податкового зобов’язання переробними підприємствами

   
   У 2014 році переробні підприємства позитивну різницю між сумою податкових зобов’язань і податкового кредиту звітного періоду, визначену в декларації з ПДВ (код «0140») сплачуватимуть:
   
   50% до спецфонду Держбюджету (ряд. 25.1);
   
   50% на спецрахунок (ряд. 25.2).
   
   
Нова звітність з ПДВ

   
   Починаючи із звітності за січень 2014 року або 1 квартал 2014 року Декларацію з ПДВ слід подавати за новою формою, затвердженою наказом Міністерства доходів і зборів України від 13.11.2013 р. №678.
   
   Для спрощення процедури заповнення податкової декларації з ПДВ Міндоходів розроблено відповідну покрокову інструкцію, в якій розписано порядок заповнення кожного рядка Декларації..
   
   Детальніше з Інструкцією заповнення податкової декларації з ПДВ платники можуть ознайомитися за адресою: http://minrd.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-dodanu-vartist/formi-zvitnosti/62974.html.
За матеріалами ГУ Міндоходів у Львівській області
Рубрика:
Коментарі
 • Ева
14.01.14 00:18

В разделе льготы по НДС допущены ошибки: в п.23 отсутствуют льготы на автомобили скорой помощи, в последней редакции НКУ (на 01.01.2014) п.23 изложен следующим образом: "23. Тимчасово до 1 січня 2015 року від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з постачання, у тому числі операції з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів та деревини товарних позицій 4401, 4403, 4404 згідно з УКТ ЗЕД (крім брикетів та гранул товарної підкатегорії УКТ ЗЕД 4401 30 90 00), а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД. Переліки таких відходів та брухту чорних і кольорових металів затверджуються Кабінетом Міністрів України. {Абзац перший пункту 23 підрозділу 2 розділу XX із змінами, внесеними згідно із Законами № 4834-VI від 24.05.2012, № 713-VII від 19.12.2013} Операції з вивезення в митному режимі експорту товарів, зазначених у цьому пункті, звільняються від оподаткування податком на додану вартість. {Підрозділ 2 розділу XX доповнено пунктом 23 згідно із Законом № 3609-VI від 07.07.2011}

Відповісти
 • Алина
14.01.14 07:13

скажите, что делать с формой налоговой накладной? Пользуемся действующей? а как на это реагировать : З переліку обов’язкових реквізитів податкової накладної вилучено номер та дату митної декларації. ?

Відповісти
 • Викторович
14.01.14 07:33

Алина, да, новую форму только разработали, а утвердить/опубликовать не успели. Поэтому продолжаем пользоваться прежней по старым правилам. А на это - "з переліку обов’язкових реквізитів податкової накладної вилучено номер та дату митної декларації" - реагировать, полагаю, следует радостно и с облегчением!

Відповісти
 • аудит
14.01.14 07:34

Пока пользуемся приказо №1379, его никто не отменял, когда будет утвержден проект новой налоговой накладной и порядок ее составления, может там пропишут, если нет будем подавать приложение (жалобу) №8 к декларации по НДС.

Відповісти
 • Жираф
14.01.14 07:53

А разве 27.12.13 Янык не подписывал Закон о замораживании снижения налоговых ставок с 01.01.14. Или он не вступил в силу? Я что-то не поняла или пропустила, как налог на прибыль в 2014 году 18%, если была инфа, что и НДС и прибыль остаются на прежних ставках? Статья нужная, но по-моему не хватает нормативки, на основании, которого это все начало или перестало работать.

Відповісти
 • Ирина
14.01.14 08:18

Уже наверное ближе к февралю будем пользоваться новой формой налоговой накладной..

Відповісти
 • задолбал не пробегал
14.01.14 08:49

Алине, реагировать на "З переліку обов’язкових реквізитів податкової накладної вилучено номер та дату митної декларації. ?"надо следующим образом, что до 01.01.14 в налоговых накладных этот реквизит должен был быть или ваш кредит чере додаток 8.

Відповісти
 • като
14.01.14 09:02

Янукович подписал законопроект - НДС осталось 20%, а Налог на прибыль уменьшили до 18%

Відповісти
 • Злой бухгалтер
14.01.14 09:05

18% с 2014 года, а 2013год -21%

Відповісти
 • Викторович
14.01.14 09:12

Злой бухгалтер, Вы это серьёзно насчёт 21%???

Відповісти
 • Наталья
14.01.14 09:22

Злой бухгалтер вы что шутите в 2013 году налог на прибыль составляет 19%.или я не права?

Відповісти
 • Елена У.
14.01.14 09:22

а мене хвилює відображення податкових різниць у фінансовій звітності, якось читаю і не розумію, курсові різниці і податкові різниці це, що одне і теж???? Паралельно залишається норма, згідно з якою суб’єкти господарювання - платники податку на прибуток подають фінзвітність з урахуванням податкових різниць починаючи зі звітних періодів 2014 року (п. 1 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ). то ж як ці дві норми будуть взаємодіяти ?

Відповісти
 • Александра
14.01.14 10:07

Напоминаю ставки налога на прибыль (я так поняла, что у людей уже голова идет кругом): 1 кв. 2011 - 25% 2-4 кв. 2011 - 23% Весь 2012 - 21% Весь 2013 - 19% на 2014 планировалось введение ставки 16%, но был подписан закон, которым предусмотрена ставка 18% Ставка 16% должна "заработать" с 2015 года (если "заработает")

Відповісти
 • Жираф
14.01.14 10:07

туплю, простите, было ж 19, стало 18. надо выпить.

Відповісти
 • Александра
14.01.14 10:14

Елена У. курсові різниці - это касается операций, выраженных в иностранной валюте; податкові різниці - это касается различий в налоговом и бухгалтерском учете. *********** З першого січня 2014 року відображати тимчасові та постійні податкові різниці у складі фінзвітності не обов’язково Субота, 11 січня 2014 http://www.nalogovnet.com/uk/nalogovye-izmenenija-/10810-s-pervogo-janvarja-2014-otrazhat-vremennye-i-postojannye-nalogovye.html

Відповісти
 • Алла
14.01.14 10:32

Наталья, вы правы, в 2013 р. налог на прибыль был 19%.

Відповісти
 • Бух
14.01.14 10:57

не могу понять этот комент: При цьому, прибуток або збиток від розміщення боргових цінних паперів відображається у складі доходів або витрат того звітного податкового періоду, у якому відбулося погашення або викуп таких цінних паперів. Збиток за операціями з цінними паперами, який обліковується на 01.01.2014 р., не враховується при визначенні фінансового результату за такими операціями за результатами звітних періодів 2014 року. Может кто-то объяснит подоступнее?

Відповісти
 • Елена У.
14.01.14 11:11

Александра Дякую за відповідь, я просто пряцюю бухгалтером тільки 2 рік і ось як почну читати всі ці зміни - голова іде обертом (і починаю жалкуввати в виборі професіії)!!! Просто в самій добірці зазначено : "...відображати тимчасові та постійні курсові різниці.."напевне просто якась опечатка тому і питання у мене таке будо! Ще раз дякую, стаття дуже актуальна!

Відповісти
 • mZm
14.01.14 11:31

тобто залишок збитку на 01.01.14 року не буде перенесений \ врахований в декларацію за 2014 року

Відповісти
 • Татьяна
14.01.14 11:50

А разве не разрешено было не "до внесения изменений в форму НН" не указывать данные ГТД? Или я что-то конкретно пропустила?

Відповісти
 • Татьяна
14.01.14 11:51

Извиняюсь - опечатка. Правильно: А разве не разрешено было "до внесения изменений в форму НН" не указывать данные ГТД? Или я что-то конкретно пропустила?

Відповісти
 • лак
14.01.14 12:05

хочу выписать налоговую на услуги с клиентом договара нет а есть завка вид договру- указать договір про надання послуг від ,,,,,,, (указать дату счета) Подскажите.

Відповісти
 • Наталка
14.01.14 12:07

Лак Я обычно так и делаю. Да и номер договора проставляю номер счета.

Відповісти
 • Злой бух
14.01.14 14:43

задолбал не пробегал - опять 25! Ну ведь уже говорили о том, что нет новой формы НН и нет номера ГТД! зачем выдумывать, кого-то за это оштрафовали??

Відповісти
 • Lama
14.01.14 18:25

Для Татьяна. Правильно: А разве не разрешено было "до внесения изменений в форму НН" не указывать данные ГТД? Или я что-то конкретно пропустила?... Я тоже недавно в таких же коментариях читала, что это пока не требовалось, до внесения изменений. Какой кошмар!!!!

Відповісти
 • Крымчанка
14.01.14 19:17

Уважаемые бухгалтера ! Подскажите, новое ООО с 10 октября 2013 г-регистрация. Деятельность начали вести с 12 декабря 2013года ! Декларацию о прибыли за 2013 год нужно сдавать или НЕТ !!! На форуме различные мнения... может у кого-то есть аналогичная ситуация !? Заранее благодарна за ответы !!!

Відповісти
 • Argent
14.01.14 21:21

Крымчанке Интуиция пищит,что попросят сдать. 1. У Вас есть инспектор в отделе прибыли (именно "курирующий" по номеру идент кода предприятия ) - нужно задать ему (ей) этот вопрос. 2. Можно позвон в Едину базу нал знаний - могут и ответить.

Відповісти
 • Татьяна
15.01.14 11:09

Подскажите, пожалуйста, все н. накладные должны регистрироваться в Едином Реестре?

Відповісти
 • Татьяна
15.01.14 11:23

Для Lama и Злой бух - спасибо большое, успокоили.

Відповісти
 • Татьяна
15.01.14 11:25

Для Татьяна - регистрироваться должны НН, в которых НДС 10000,00 и выше, а также НН, в которых присутствует подакцизный и импортный товар, за исключением, если НН выписана неплательщику НДС и второй экземпляр остается у поставщика.

Відповісти
 • Татьяна
15.01.14 12:07

Для Татьяны - огромное спасибо!

Відповісти
 • Алина
15.01.14 13:42

додаток 5 . Налоговые обязательства. Строка со словом Інші - что туда тянется? а то сделать то сделали - а порядок заполнения не предоставили...

Відповісти
 • Викторович
15.01.14 14:56

Алина, читайте старый порядок, всё аналогично...

Відповісти
 • Веруня
16.01.14 09:16

В додаток 5 к декларации в строке Инши - тянутся налоговые выписанные для неплательщиков НДС ( если товар продан СПДшкам или физ.лицам)

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
65778 225
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно