Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


11.03.14
32962 14 Друкувати

Меняем банк и переводим остаток денежных средств на новый текущий счет: как оформить сделку

Відтворення матеріалу у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу газети «Інтерактивна бухгалтерія».

 

Міняємо банк і переводимо залишок грошових коштів на новий поточний рахунок: як оформити операцію

У зв’язку з кризовим станом банку, у якому відкрито розрахунковий рахунок підприємства, директор вирішив поміняти банк. Як оформити цю операцію на підприємстві? Який зміст має бути в наказі на відкриття розрахункового рахунка в іншому банку? Як правильно перевести залишок грошових коштів на новий розрахунковий рахунок? Що прописати в призначенні платежу? Чи знайде така операція відображення в податковому та бухгалтерському обліку?

ВІДПОВІДЬ: Ситуація, описана в цьому запитанні, є досить поширеною. І нічого дивного тут немає — адже підприємство як юридична особа має право відкривати рахунки (підкреслимо — не в однині) у будь-яких банках України та за кордоном за своїм вибором(водночас не обов’язково закривати раніше відкриті рахунки). Це прямо випливає зі змісту ч. 4 ст. 342 Господарського кодексу України (далі ГКУ).

Якщо підприємством прийнято рішення закрити поточний рахунок в одному банку й відкрити такий самий рахунок в іншому банку, то в цьому випадку послідовність дій загалом виглядає так:

1. Відкриття нового поточного рахунка.

2. Закриття старого поточного рахунка.

3. Переведення коштів зі старого поточного рахунка на новий.

Якщо підприємство вирішило відкрити новий поточний рахунок, без закриття старого, п. 2 відповідно буде недоречний, а от стосовно п. 3 підприємство вирішуватиме самостійно — залишати залишок або переводити на інший рахунок. А тепер зупинимося на цих етапах детальніше.

Оформлення відкриття, закриття рахунка в банку

Відкриття нового поточного рахунка

Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 (далі —Інструкція про відкриття рахунків). Процедуру відкриття рахунка в банку, у якому в підприємства немає відкритих рахунків, і перелік необхідних для цього документів наведено в п.п. 3.1 і 3.2 Інструкції про відкриття рахунків.

Насамперед, особа, уповноважена суб’єктом господарювання — підприємством, відкрити рахунок, повинна пред’явити паспорт або інший документ (наприклад, водійські права), що засвідчує особу. Також необхідний документ, підписаний керівником підприємства, про підтвердження повноважень особи (на практиці — це довіреність, складена в довільній формі).

Далі представник підприємства (уповноважена особа) подає співробітнику банку документи, за допомогою яких проводиться ідентифікація клієнта. Подаються такі документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку):

·         заява про відкриття поточного рахунка, підписана керівником підприємства чи вповноваженою особою. Форма заяви наведена в додатку 1 до Інструкції про відкриття рахунків;

·         копії належним чином зареєстрованого статутного документа (для ТОВ це Статут). Якщо підприємство створене та діє на основі модельного Статуту, необхідна копія рішення про утворення або провадження діяльності на основі модельного статуту, підписаного всіма учасниками;

·         копія виписки з ЄДРПОУ з даними про підприємство;

·         картки зі зразками підписів керівника та головного бухгалтера (бухгалтера) та відбитком печатки підприємства. Форма картки наведена в додатку 2 до Інструкції про відкриття рахунків.

На підставі перерахованих вище документів уповноважений співробітник банку здійснює ідентифікацію клієнта й осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком.

Між банком і клієнтом укладається договір банківського рахунка.

Отже, новий поточний рахунок у більш надійному або вигідному банку відкритий. Днем відкриття поточного рахунка вважається дата, зазначена в заяві клієнта в розділі «Відмітки банку» (п. 1.14 Інструкції про відкриття рахунків). Банк зобов’язаний подати повідомлення в електронному вигляді про відкриття рахунка не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття (включаючи день відкриття) на адресу Інформаційного порталу Міндоходів (п. 1.13 Інструкції про відкриття рахунків, п. 2.1 Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, затвердженого наказом Міндоходів від 26.12.2013 р. № 853, далі — Порядок № 853).

Тепер стосовно закриття старого поточного рахунка та переведення залишку коштів із нього на нововідкритий поточний рахунок.

Закриття старого поточного рахунка

Насамперед, загальний порядок розірвання договору банківського рахунку викладений у Цивільному кодексі України (далі ЦКУ). Відповідно до ч. 1 ст. 1075 ЦКУ, а також п. 20.1Інструкції про відкриття рахунків, договір банківського рахунка розривається за заявою клієнта в будь-який час. Згідно з п. 20.5 Інструкції про відкриття рахунків, для закриття поточного рахунка підприємству необхідно подати заяву в довільній формі із зазначенням таких обов’язкових реквізитів:

·         найменування банку;

·         найменування та код ЄДРПОУ підприємства;

·         номер рахунка, який закривається;

·         дата складання заяви.

Заява підписується керівником підприємства чи іншою вповноваженою особою та завіряється відбитком печатки. Заява може бути подана за системою «клієнт — банк» або «клієнт — інтернет — банк», якщо це передбачено договором банківського рахунка. Ще раз підкреслимо: підприємство вправі мати будь-яку кількість поточних рахунків. Тобто для відкриття нового не обов’язково закривати старий рахунок.

Переведення залишку коштів на новий поточний рахунок

А що ж із залишком коштів на рахунку? Відповідно до ч. 3 ст. 1075 ГКУ, під час закриття рахунка залишок коштів на рахунку видається клієнтові або може бути перерахований на інший рахунок. Тому, згідно з п. 20.6 Інструкції про відкриття рахунків, банк за наявності коштів здійснює завершальні операції:

·         виконання платіжних доручень на примусове списання коштів;

·         виплату коштів готівкою;

·         перерахування залишку коштів згідно з дорученням клієнта тощо.

Тобто підприємство має право перевести платіжним дорученням залишок коштів на нововідкритий поточний рахунок в іншому банку, зазначивши в реквізиті «Призначення платежу»: «Переведення коштів на власний рахунок в іншому банку». Додамо, якщо підприємство пропише «Переведення коштів на власний рахунок в іншому банку. Без ПДВ», помилки не буде, але коректніше, вважаємо, записати: «Переведення коштів на власний рахунок в іншому банку».

Датою закриття рахунка вважається день, наступний після проведення останньої операції. У день закриття банк зобов’язаний видати клієнту довідку про закриття рахунка. Також банк повідомляє про закриття рахунка до органів Міндоходів у порядку, аналогічному описаному вище (щодо відкриття рахунка) (п. 2.1 Інструкції про відкриття рахунків).

На замітку!

Про реквізити нового поточного рахунка необхідно повідомити всім контрагентам, причому бажано це зробити в письмовій формі — або окремими листами, або у вигляді додаткових угод до раніше укладених договорів.

Зверніть увагу, навіть якщо підприємство не закриває старий рахунок, воно має право перевести його залишок на новий рахунок. Для цього достатньо оформити платіжне доручення, у призначенні платежу прописати «Переведення коштів на власний рахунок в іншому банку».

Зміст наказу про закриття одного поточного рахунка та відкриття іншого

Насамперед, ані законодавчими, ані нормативними актами не передбачено подання такого наказу (або копії його) у банк під час проведення процедур відкриття та закриття рахунків. Проте в рамках постановки конкретних завдань на підприємстві цей наказ дійсно необхідний. Тому керівник підприємства має право видати розпорядчий документ, у якому ставляться обґрунтовані завдання, визначаються конкретні виконавці й терміни виконання.

Зразок такого наказу наведено далі.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМТЕХСТРОЙНАЛАДКА»

НАКАЗ

03 березня 2014 року                          м. Горлівка                                                      № 32

Про відкриття поточного рахунка в банку «Фрешбанк»
і закриття поточного рахунка в банку «Фішбанк»

У зв’язку з проблемою із зарахуванням на поточний рахунок коштів від покупців і замовників, а також зі списанням коштів постачальникам і підрядникам, яке відбувається з вини обслуговуючого банку «Фішбанк» (згідно з доповідною запискою фінансового директора Іванова А.М.), із метою недопущення негативного впливу скрутного фінансового становища ПАТ «Фішбанк» на надходження грошових коштів від замовників і покупців, а також на розрахунки постачальників та підрядників

НАКАЗУЮ:

1. Фінансовому директору Іванову А.М. провести переговори з керівництвом ПАТ «Фрешбанк» про умови відкриття поточного рахунка. Термін — до 11.03.2014 р.

2. Головному бухгалтеру Приходько А.М. подати в ПАТ «Фішбанк» заяву про закриття поточного рахунка. Термін — до 14.03.2014 р.

3. Головному бухгалтеру Приходько А.М. подати в ПАТ «Фрешбанк» заяву та пакет документів, необхідних для відкриття поточного рахунка. Термін — до 12.03.2014 р.

4. Головному бухгалтеру Приходько А.М. забезпечити переведення коштів із поточного рахунка в ПАТ «Фішбанк» на нововідкритий рахунок у ПАТ «Фрешбанк». Термін — із відкриття рахунка в ПАТ «Фрешбанк». У день відкриття поточного рахунка в ПАТ «Фрешбанк» повідомити начальника відділу збуту Кожухова І.В. і начальника відділу закупівель Дерев’янко М.К. про нові реквізити рахунка. Усі розрахункові операції проводити з використанням рахунка, відкритого в ПАТ «Фрешбанк».

5. Начальнику відділу збуту Кожухову І.В. направити письмові повідомлення чи додаткові угоди контрагентам — замовникам і покупцям про зміну платіжних реквізитів. Термін — із відкриття рахунка в ПАТ «Фрешбанк».

6. Начальнику відділу закупівель Дерев’янко М.К. направити письмові повідомлення чи додаткові угоди контрагентам — постачальникам і підрядникам про зміну платіжних реквізитів. Термін — із відкриття рахунка в ПАТ «Фрешбанк».

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на фінансового директора Іванова А.М.

Директор

Бойчук

Бойчук В.К.

 

(підпис)

(П.І.Б.)

З наказом ознайомлені:

Іванов  

/ Фінансовий директор

 

(підпис)

 

 

Приходько

/ Головний бухгалтер

 

(підпис)

 

 

Кожухов

/ Начальник відділу збуту

 

(підпис)

 

 

Дерев’янко

/ Начальнику відділу закупівель

 

(підпис)

 

Податковий облік

Стосовно відображення операції з переведення коштів з одного поточного рахунка на інший слід зазначити, що таке переведення не пов’язано з реалізацією товарів (робіт, послуг) та/або отриманням доходу в будь-якій формі, а також із переходом права власності. Тому під час обчислення об’єкта оподаткування сума таких коштів не враховується, також вона не є базою для розрахунку податку на додану вартість. Тобто податкових наслідків немає.

Єдине — витрати на послуги банку з відкриття (закриття) рахунка збільшують адмінвитрати (пп. « є» пп. 138.10.2 ПКУ).

Бухоблік

У бухгалтерському обліку операція з переведення коштів відображається бухгалтерським записом: Дт 311 «Поточні рахунки в національній валюті»/банк «Фішбанк» Кт 311/банк «Фрешбанк», із відоб­раженням аналітики в розрізі поточних рахунків.

Витрати з відкриття рахунка, а також витрати із закриття (якщо це передбачено договором банківського рахунка) відображаються кореспонденцією рахунків Дт 92 «Адміністративні витрати» Кт 311.

Юрій ГРАКОВСЬКИЙ,

незалежний консультант із питань
бухгалтерського та податкового обліку

 

Рубрика:
Коментарі
 • ***
12.03.14 08:49

Для пионєров, однако.

Відповісти
 • элен
12.03.14 09:31

и пионеры есть .спасибо за статью

Відповісти
 • Maryklin
12.03.14 09:38

Бывает, и старые коммунисты теряются в элементарном от избытка опыта. Все равно - спасибо. Повторенье - мать ученья.

Відповісти
 • Людмила
12.03.14 12:36

Натяк для підприємців - переводьте кошти з російських банків ? Чи як ?

Відповісти
 • бух
12.03.14 12:45

у кого что... а мы с укр. на российские...

Відповісти
 • 24
12.03.14 13:31

и мы с укр. на рос.

Відповісти
 • офигевшая
12.03.14 18:03

Закрывать счета надо в ненадежных банках! Уже "навернулись" 4 банка, все -украинские.... и что?

Відповісти
 • Оксана
12.03.14 18:56

Коллеги, никогда не оформляла приказов под открытие-закрытие счетов! Что действительно приказ нужен?

Відповісти
 • Аня
13.03.14 10:06

Поддерживаю, и пионеры есть!)) Актуально. Спасибо за статью.

Відповісти
 • Завал
14.03.14 08:05

я тоже приказов никогда не делала, зачем они,право хозяина куда хочу туда иду еще обьяснять почему.....облезут....

Відповісти
 • Юрий
14.03.14 15:09

Завал - есть же фирмы большие, отделов много - значит надо объяснить всем - что и как, в форме приказа... н

Відповісти
 • акцизник
14.03.14 22:02

....в рамках постановки конкретних завдань на підприємстві...керівник підприємства має право видати розпорядчий документ. Швидше за все, йдеться про необхідність обгрунтування для звітування директора як органа управління про свої рішення перед загальними зборами учасників.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
105925 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно