Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


13.03.14
35964 23 Друкувати

Как правильно заполнить ТТН? Разъяснение от Минифраструктуры

   Наказом Мінінфраструктури України від 05.12.2013 № 983 затверджено нову форму Товарно-транспортної накладної. У зв'язку з численними питанням, що виникли у користувачів нашого ресурсу щодо заповнення нової форми ТТН, ми звернулись за роз'ясненнями до Мінінфраструктури.
   
   В листі від 11.03.2014 р. № 2455/25/10-14 Міністерством були надані відповіді на наступні питання:
   
    Стосовно питання можливостi заповнення форми вiд руки, а частково – друкованим способом.
   
    Вимоги стосовно заповнення товарно-транспортних накладних лише друкованим або iншим способом Правилами не встановлюються.
   
    Стосовно питання проставлення печатки перевiзника.
   
    Вiдповдно до пункту 11.5 глави 11 Правил пiсля прийняття вантажу згiдно з товарно-транспортною накладною водiй (експедитор) пiдписуϵ всi iï екземпляри.
   
    Вимоги стосовно засвiдчення Перевiзником товарно-транспортноï накладноï Правилами не встановлюються.
   
    Також повiдомляϵмо, що правила приймання вантажiв для перевезення викладенi у главi 10 Правил.
   
    Стосовно питання заповнення реквiзиту «Вiдомостi про вантаж» у випадку вiдсутностi можливостi зазначити всi найменування вантажiв.
   
    Пунктом 11.7 глави 11 Правил визначено, що у тих випадках, коли в товарно-транспортнiй накладнiй немаϵ можливостi перерахувати всi найменування вантажу, пiдготовленого для перевезення, до такоï накладноï Замовник додаϵ документ довiльної форми з обов´язковим зазначенням вiдомостей про вантаж (графи 1 – 10 товарно-транспортноï накладноï).
   
    У цих випадках в товарно-транспортнiй накладнiй зазначаϵться, що до неï додаϵться як товарний роздiл документ, без якого товарно-транспортна накладна вважаϵться недiйсною i не може використовуватись для розрахункiв з Замовником.
   
    Стосовно питання визначення маси вантажу, який відвантажуϵться насипом.
   
    Порядок визначення ваги вантажiв наведений у главi 6 Правил. Так, пунктом 6.2 глави 6 Правил передбачено, що визначення маси вантажу провадиться технічними засобами Замовника.
   
    Вiдповдно до вимог пункту 6.6 глави 6 Правил маса насипних навалочних вантажiв, а також харчових наливних вантажiв, якi перевозять в автомобiлях-цистернах, визначаϵться, головним чином, автомобiльними вагами.
   
    Також, Правилами визначенi особливостi визначення маси вантажiв в залежностi вiд виду продукцiï, що перевозиться.
   
    Стосовно питання заповнення реквiзиту «Переадресування вантажу».
   
    Пунктом 11.4 глави 11 Правил визначено, що товарно-транспортну накладну на перевезення ванатжiв автомобiльним транспортом Замовник (вантажовiдправник) повинен виписувати в кiлькостi не менше чотирьох екземплярiв. Замовник (вантажовiдравник) засвiдчуϵ всi екземпляри товарно-транспортноï накладно пiдписом i при необхiдностi печаткою (штампом).
   
    Також пунктом 11.6 глави 11 Правил встановлено, що перший екземпляр товарно-транспортноï накладноï залишаться у Замовника (вантажовiдправника), другий – передаϵться водiϵм (експедитором) вантажоодержувачу, третiй i четвертий екземпляри, засвiдчени пiдписом вантажоодержувача (у раз потреби й печаткою або штампом), передаϵться Перевiзнику.
   
    Пунктом 13.11 глави 13 Правил визначено, що якщо вантажоодержувач не може прийняти вантаж вiд Перевізника, iнший пункт призначення та умови доставки вантажу визначаються за погодженням з вантажовiдправником.
   
    Слiд зазначити, що пунктом 13.12 глави 13 Правил передбачено, що якщо Перевiзник не одержав вiд вантажовiдправника вiдомостей про змiну пункту призначення вантажу або не згоден з новими умовами доставки вантажу, вiн зобовязаний повернути вантаж вантажовiдправнику. Вартiсть перевезення вантажу при його поверненнi сплачує Замовник.
   
    Тобто, у товарно-транспортнiй накладнiй реквiзит «Переадресування вантажу» на етапi iï виписування Замовником (вантажовiдправником) вiдповдно до пункту 11.4 глави 11 Правил не заповнюϵться. Реквiзит «Переадресування вантажу» заповнюϵться вантажоодержувачем пiд час приймання вантажу. У випадку виникнення необхiдностi переадресування вантажу зазначений реквiзит заповнюϵться iз дотриманням вимог пункту 13.11 глави 13 Правил.
   
    Стосовно питання заповнення реквiзиту «Вид перевезень».
   
    Реквiзит «Вид перевезень» у товарно-транспортнiй накладнiй передбачаϵ зазначення виду роботи перевiзника за вiдрядним тарифом, за погодинним тарифом, за покiлометровим тарифом, централiзованi перевезення тощо.
   
    Стосовно питання заповнення реквiзиту «Транспортнi послуги, якi надаються автомобiльним
   перевзником».

   
    Вiдповiдно до глави I Правил транспортна послуга – перевезення вантажiв та комплекс допомiжних операцiй, що пов´язанi з доставкою вантажiв автомобiльним транспортом.
   
    Пунктом 14.1 глави 14 Правил визначено, що форма i порядок розрахункiв, а також випадки змiни розмiру оплати за перевезення вантажiв i надання iнших послуг, пов´язаних з цим, визначаються Перевiзником з вантажовiдправником або вантажоодержувачем – Замовником при укладеннi ними Договору на перевезення вантажiв.
   
    Послуги, якi можуть додатково надаватись Перевiзником вiдповiдно до укладеного договору, зокрема, зазначенi у пунктi 8.7, глави 8, пунктi 10.10 глави 10, пунктi 13.10 глави 13, пунктi 17.17 глави 17, пунктi 18.10 глави18 Правил.
   
    Враховуючи викладене, у реквiзитi «Транспортнi послуги, якi надаються автомобiльним перевiзником» зазначаються види операцiй та послуг, пов´язанi з перевезенням вантажiв, якi Перевiзник виконуϵ для Замовника вiдповiдно до укладеного договору на перевезення вантажiв.
   
    Окремо слiд зазначити, що Правила не регламентують перевезення небезпечних, великовагових, великогабаритних вантажiв, пошти та перевезення вантажiв у мiжнародному сполученнi, оскiльки такi перевезення мають своï особливостi, що стосуються виконання комплексу вимог при вантажно-розвантажувальних роботах, власне процесу перевезення та його документального оформлення, а також узгодження таких правил iз вiдповiдними компетентними установами.
   
Рубрика:
Коментарі
 • Лариса
14.03.14 06:12

Як заповнити ТТН,якщо підприємство надає послуги по вивезенню сміття в день до 10 замовників і вага вантажустановить по 1 куб.м..

Відповісти
 • ЛГр65
14.03.14 07:17

Т.е. при перевозке нефтепродуктов, все-таки, эта ТТН не применяется? Я правильно поняла?

Відповісти
 • Наталі
14.03.14 07:42

При перевозке нефтепродуктов новая ТТН не применяется, т.к для перевозки таких товаров существует действующая форма 1ТТН-нафтопродукт.

Відповісти
 • Наталья
14.03.14 07:59

А вот ситуация: груз ко мне идет на Борисполь, я нанимаю машину( частный предприниматель), под пломбой везу груз к себе и растаможка месте. Кто должен выписать ТТН? Перевозчик? Поставщик? Я как заказчик? Поставщик отправляет груз самолетом и никак выписать ТТН не может, перевозчик получает груз в коробках не вскрывая и знает только вес, таможня ставит пломбу на машине, снимает пломбу таможня у меня на месте. Если выписать ТТН должен перевозчик, то в номенклатуре он может указать только кол-во коробок и вес. И нужна ли мне вообще эта ТТН? На перевозку до Борисполя у меня авианакладная, от Борисполя до меня акт об оказании транспортных услуг с указанием откуда и куда возили от перевозчика.

Відповісти
 • Я
14.03.14 08:07

для Наталья Акт выполненных работ подтверждает, что услуги по перевозке груза вам были оказаны. ТТН - это документ на транпортировку груза, который обязан сопровождать груз в пути.

Відповісти
 • Михаил
14.03.14 08:54

Наталья ТТН выписывает грузоотправитель

Відповісти
 • Анна
14.03.14 09:20

для Я Акт выполненных работ подтверждает, что услуги по перевозке груза вам были оказаны - это понимают все здравомыслящие бухгалтера. Однако налоговики разъяснили, что в налоговые расходы можно включать только расходы по перевозке, если есть ТТН. Т.е. оплатили перевозчику - поддтвердите наличием ТТН, т.е. НЕ БУДЕТЕ включать в налоговые расходы - то и НЕ НАДО.

Відповісти
 • Рейк
14.03.14 09:28

Наталья, на перевозку от грузоотправителя до Борисполя у вас есть документ, как Вы сами сообщили, это авианакладная. От Борисполя на ваш склад груз перевозит транспортная компания. Поэтому Вы должны выписать ТТН именно на этот этап перевозки, т.е. грузоотправитель, заказчик и грузополучатель будет одно лицо, т.е. Ваша компания, а Перевозчик будет та транспортная компания. Место загрузки указываете таможенный склад Борисполь, а место разгрузки склад Вашего предприятия. Соответственно, и подписи, и печати Отправителя и Грузополучателя будут Вашего предприятия.

Відповісти
 • Тата
14.03.14 10:09

Подскажите, чьи подписи ставятся в гр 15 таблицы "ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ". Как я понимаю, по строке "Навантаження" - грузоотправитель, "Розвантаження" - грузополучатель. Я права?

Відповісти
 • Alexx
14.03.14 11:11

для Лариса откройте секрет, как вы 1 куб.метр "мусора" переводите в килограммы (тонны) ????

Відповісти
 • 111
14.03.14 12:51

Alexx Оні це делають через гривні!!! Скоко нада гривень - стоко и будет кг!!! :) :) :)

Відповісти
 • Наталья
14.03.14 12:58

Спасибо Рейк! Попробую бороться с любимой налоговой по вашему совету.

Відповісти
 • Оксана
14.03.14 14:32

Подскажите, если товар отгружался допустим сегодня и все док-ты выписаны сегодняшним числом, а доставка будет завтра и ТТН выписана завтрашним числом. Это ошибка? надо ли все делать одним числом?

Відповісти
 • Пампукская Хрюря
14.03.14 17:04

Оксана, во-первых, уточните, пожалуйста о каких "всех" документах идет речь? во-вторых, этот момент , по-моему, зависит от условий поставки и приемки товара прописаных в договоре.

Відповісти
 • Пампукская Хрюря
14.03.14 17:06

Ну и главное, если у Вас машина с грузом реально уехала сегодня, а ттн Вы выпишите завтра, то это точно ошибка

Відповісти
 • акцизник
14.03.14 21:49

Анна Однако налоговики разъяснили, что в налоговые расходы можно включать только расходы по перевозке, если есть ТТН. Да, есть ПИСЬМО от 19.09.2013 г. N 11569/6/99-99-22-01-03-15/1128 с разъяснениями. Но действующая судебная практика пока на стороне плательщика в пользу того, что налоговые расходы подтверждает акт выполненных работ, составленный перевозчиком, а ТТН служит для него основанием и подтвеждает факт перевозки (например, на случай недостачи при приеме и т.п.).

Відповісти
 • Оксана
17.03.14 08:11

Расхоная и налоговая накладные выписаны 13.03.14г. по факту загрузки машины, а ТТН выписана 14.03.14г., т.к. машина выезжает рано утром 14.03. Клиент позвонил и сказал, что ТТН должна быть одним числом с налоговой накладной. Но насколько я понимаю, ТТН- это подтверждение транспортных расходов и факта доставки товара.или я не права?

Відповісти
 • Наталия
18.03.14 09:06

ТТН выписывает грузоотправитель! Не могу доказать поставщикам это, все говорят, что ТТН отменили. Частники тоже должны выписывать?

Відповісти
 • Ростислав
26.03.14 10:08

Добрый день! Подскажите, как правильно поступить в следующей ситуации: автомобиль загружается сжиженным газом и при этом ему выписывают ТТН, после этого выгружается у нескольких клиентов, при этом водитель выписывает каждому по ТТН-ке. Кто должен быль получателем в первой ТТН и отправителем во второй? Может ли это быть водитель (транспортные услуги оказывает третья компания - перевозчик)??

Відповісти
 • Рейк
03.04.14 18:11

Ростислав, в Вашем случае, на сколько я понимаю, есть один грузоотправитель, несколько клиентов-грузополучателей, и перевозчик. По приказу Мининфраструктуры, ТТН заполняет грузоотправитель, причем, если автомобиль одной ходкой совершает перевозку нескольким клиентам, то и ТТН должны выписываться для каждого клиента отдельно, причем в 4 экземплярах. 1-й экз. оставляет себе Грузоотправитель (как подтверждение списания товара со склада), 2-й экз. перевозчик отдает грузополучателю (как подтверждение оприходования товара на склад Покупателем), 3-й экз. перевозчик оставляет себе (как подтверждение о факте перевозки), и 4 экз. возвращает вам вместе с актом выполненых услуг и счетом на оплату. В 4-ом экз. должны быть печати и подписи Грузополучателя, и подписи Перевозчика (печатка Перевозчика в форме ТТН не предусмотрена, но по моему мнению, лучше, чтоб она тоже была)

Відповісти
 • mayora
27.09.16 14:51

Сьогодні 14:35Всім все зрозуміло в новій формі ТТН.Підкажіть будьласка, ТОВ "П" заключило договір транспортного обслуговування з ТОВ "Т". ТОВ "Т" не завжди самостійно надає послуги з перевезення, а залучає інші транспортні підприємства. ПИТАННЯ! Автомобільний пеервізник _____________ - кого потрібно вказувати в цій графі - ТОВ "Т" чи фактичного перевізника, якого наймає ТОВ "Т". Якщо фактичного перевізника, то як обгрунтувать взаємозвязок ТОВ "П" з фактичним перевізником, якщо кошти отримає ТОВ "Т".

Відповісти
 • Анна
25.10.16 22:48

Підкажіть будь ласка, автомобіля для перевезення вантажів знаходяться в оренді. Кого в такому випадру треба зазначати в графі "Замовник"

Відповісти
 • Админ
25.10.16 23:15

Анна, Вы задали вопрос в старой теме, пользователи сюда заходят редко, Вам врядли ответят. Приходите к нам на форум и здесь зададите свой вопрос https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst10323p24.aspx От себя могу ответить: если я правильно поняла, то Вы осуществляете самостоятельно доставку товаров, но транспорт у Вас в аренде. В таком случае в графе Замовник Ваше предприятие

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
65660 225
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно