Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об определении размера пособия по безработице

Об определении размера пособия по безработице   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 05.09.2014 р. № ДЦ-01-5947/0/6-14
   
   Щодо визначення розміру допомоги по безробіттю

   Державний центр зайнятості, в межах компетенції, розглянув ваш лист щодо визначення розміру допомоги по безробіттю та повідомляє.
   
   Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (далі – Закон) визначено умови та розміри допомоги по безробіттю, що призначається та виплачується конкретному безробітному у разі настання страхового випадку.
   
   Застрахованим особам, визначеним в установленому порядку безробітними, страховий стаж який протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 №1266 (далі – Порядок), залежно від страхового стажу.
   
   Підставою для встановлення розміру допомоги по безробіттю є довідка про середню заробітну плату (дохід), яка видається роботодавцем.
   
   Для обчислення та призначення страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням використовуються відомості про страховий стаж та заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), розмір сплаченого єдиного внеску та інші дані, що містяться в реєстрі застрахованих осіб, як це передбачено згідно з частиною 6 статті 20 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування».
   
   Пунктом 6.5 Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2000 року № 307, зареєстрованого в Мін’юсті України 14 грудня 2000 р. за № 915/5136, передбачено, якщо в день призначення допомоги по безробіттю відсутні відомості, що впливають на розмір допомоги по безробіттю, то вона призначається у розмірі, установленому законодавством до отримання необхідних відомостей.
   
   Відповідно до пункту 4 Порядку розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід) для страхування на випадок безробіття для застрахованих осіб, є останні шість календарних місяців (з першого до першого числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок.
   
   Згідно із пунктом 7 Порядку середня заробітна плата (грошове забезпечення) застрахованої особи обчислюється виходячи з нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні витрати (у тому числі в натуральній формі), які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату Праці» (грошового забезпечення, розмір якого визначається згідно із нормативно-правовими актами, що регулюють порядок та умови його виплати), та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб, не враховуючи передбачені законодавством пільги щодо сплати зазначеного податку чи суми, на які цей дохід зменшується, з яких сплачуються страхову внески до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.
   
   Відповідно до пункту 14 Порядку, середньоденна заробітна плата для розрахунку допомоги по безробіттю обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески (єдиний внесок) на кількість календарних днів за розрахунковий період (без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин). Довідка підписується керівником підприємства та головним бухгалтером і скріплюється печаткою.
   
   Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування» визначено, що роботодавці, як платники єдиного внеску, зобов’язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок.
   
   Враховуючи інформацію зазначену у вашому листі, роботодавець працівника має заборгованість по сплаті єдиного внеску, що підтверджується даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Тому, відповідно до чинного законодавства про загальнообов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття осіб призначається виплата допомоги по безробіттю в мінімальному розмірі, що встановлюється правлінням Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
   
   У разі надходження інформації про сплату роботодавцем єдиного внеску, або у разі надання особою довідки про середню заробітну плату, заповнену роботодавцем з урахуванням вимог Порядку, зокрема пункту 14, їй буде здійснено перерахунок допомоги по безробіттю відповідно до чинного законодавства
.
   
   Заступник директора
С. Тюлєнєв

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам