Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О корректировке финансового результата до налогообложения на сумму доходов, полученных в виде дивидендов от ІСІ и/или от материнской компании

О корректировке финансового результата до налогообложения на сумму доходов, полученных в виде дивидендов от ІСІ и/или от материнской компании   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 20.04.2016 р. № 1036/2/99-99-19-02-02-10

   
   Державна фіскальна служба України з метою правильного застосування положень Податкового кодексу України (далі - Кодекс) звертається з проханням погодити позицію служби щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму доходів, отриманих у вигляді дивідендів від ІСІ та/або від материнської компанії, яка є власником корпоративних прав.
   
   Дивідендами для цілей застосування положень Кодексу вважається платіж, що здійснюється юридичною особою - емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку (пп. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).
   
   Відповідно до пп. 57.11.2 п. 57.11 ст. 57 Кодексу, крім випадків, передбачених пп. 57.11.3 цього пункту, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток.
   
   Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов'язання щодо якого погашено. У разі наявності непогашеного грошового зобов'язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою п. 136.1 ст. 136 цього Кодексу. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску.
   
   Згідно з пп. 57.11.3 п. 57.11 ст. 57 Кодексу авансовий внесок, передбачений пп. 57.11.2 цього пункту, не справляється у разі виплати дивідендів:
   
   на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб;
   
   платником податку на прибуток, прибуток якого звільнено від оподаткування відповідно до положень Кодексу, в розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у період, за який виплачуються дивіденди;
   
   фізичним особам.
   
   Якщо сума виплат дивідендів на користь власників корпоративних прав материнської компанії перевищує суму отриманих такою компанією дивідендів, дивіденди, сплачені в межах такого перевищення, підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими пп. 57.11.2 п. 57.11 ст. 57 Кодексу.
   
   З метою оподаткування материнська компанія веде наростаючим підсумком облік дивідендів, отриманих нею від інших осіб, та дивідендів, сплачених на користь власників корпоративних прав такої компанії, і відображає в податковій звітності дивіденди в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
   
   Відповідно до пп. 57.11.4 п. 57.11 ст. 57 Кодексу інститути спільного інвестування (далі - ІСІ) звільняються від обов'язку сплати авансових внесків з податку на прибуток у разі виплати дивідендів.
   
   Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку четвертої групи та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів (пп. 140.4.1 п. 140.4 ст. 140 Кодексу).
   
   Детальний аналіз зазначених норм свідчить, що платники податку не мають законодавчих підстав для зменшення фінансового результату до оподаткування на суму дивідендів, якщо при їх виплаті сплата авансових внесків не здійснювалась.
   
   Тобто, на думку ДФС, платник податку на прибуток не зменшує фінансовий результат до оподаткування на суму отриманих доходів у вигляді дивідендів від інших платників податку на прибуток, якщо при виплаті таких дивідендів не сплачувався авансовий внесок з цього податку відповідно до пп. 57.11.2 п. 57.11 ст. 57 Кодексу.
   
   А саме, платник податку не зменшує фінансовий результат до оподаткування на суму отриманих доходів у вигляді дивідендів від:
   
   платників податку, що не сплачують авансові внески при виплаті дивідендів у межах суми об'єкта оподаткування за відповідний звітний період;
   
   платників податку на прибуток, що не сплачують авансові внески при виплаті дивідендів у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у період, за який виплачуються дивіденди;
   
   материнської компанії - платника податку на прибуток, у разі якщо при виплаті таких дивідендів не сплачувався авансовий внесок з цього податку відповідно до пп. 57.11.3 п. 57.11 ст. 57 Кодексу;
   
   ІСІ.
   
   Враховуючи наведене, з метою правильності застосування норм податкового законодавства просимо підтвердити чи спростувати позицію Державної фіскальної служби стосовно права на зменшення фінансового результату до оподаткування на суму отриманих доходів у вигляді дивідендів від інших платників податків.
   
   
   Голова
Р. Насіров

   

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
52299 141
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти