Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке самостоятельного оформления налоговых накладных, начисления и уплаты НДС, составления декларации по налогу на прибыль, начисления и уплаты налога на прибыль обособленным структурным подразделением предприятия - филиалом

О порядке самостоятельного оформления налоговых накладных, начисления и уплаты НДС, составления декларации по налогу на прибыль, начисления и уплаты налога на прибыль обособленным структурным подразделением предприятия - филиалом   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
    Міжрегіональне головне управління ДФС - СДПІ з ОВП у м. Луганську
   
    ЛИСТ
   
    від 04.09.2015 р. № 1149/10/28-05-19

   Спеціалізована державна податкова інспекція з обслуговування великих платників у м. Луганську Міжрегіонального головного управління ДФС розглянула лист щодо порядку самостійного оформлення податкових накладних, нарахування та сплати податку на додану вартість, складання декларації з податку на прибуток, нарахування та сплати податку на прибуток відокремленим структурним підрозділом підприємства – філією, і в межах своїх повноважень повідомляє.
   
   Починаючи з 1 січня 2015 року, складання податкових накладних/розрахунків коригування здійснюється за формою і в порядку, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 № 957 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної» із змінами та доповненнями (далі - Порядок № 957).
   
   Відповідно до Порядку № 957 якщо не зареєстровані платниками податку на додану вартість філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно здійснюють постачання товарів/послуг та проводять розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до складу якого входять такі структурні підрозділи, може делегувати філії або структурному підрозділу право складання податкових накладних. Для цього платник податку повинен кожній філії та кожному структурному підрозділу присвоїти окремий цифровий номер, про що має письмово повідомити контролюючий орган за місцем його реєстрації як платника податку на додану вартість.
   
   З цією метою надають Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права виписки податкових накладних (додаток 2 до Порядку № 966). При цьому в гр. 2 Повідомлення зазначають код філії з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ЄДРПОУ). Такий код є лише у філій і представництв, тому делегувати право ведення оформлення виписки податкових накладних підприємство може лише тим філіям, які мають ідентифікаційний код ЄДРПОУ (відомості про які внесено до ЄДРПОУ).
   
   Отже, для того, щоб філія одержала право виписки податкових накладних, необхідно:
   
   1) видати наказ про делегування філії права виписки податкових накладних;
   
   2) присвоїти філії окремий цифровий код (номер, шифр);
   
   3) повідомити податковий орган про прийняте рішення шляхом подання разом з декларацією за звітний період, в якому було прийнято рішення про делегування, Повідомлення.
   
   При цьому в Положенні про філію або в іншому внутрішньому документі підприємства бажано обумовити особливості виписки податкових накладних філією.
   
   При складанні податкової накладної філією чи іншим структурним підрозділом платника податку в графі «Продавець» податкової накладної зазначаються найменування головного підприємства, зареєстрованого як платник податку, що визначено статутними документами, та найменування такої філії (структурного підрозділу).
   
   При заповненні реквізиту «Місцезнаходження (податкова адреса) продавця» зазначається місцезнаходження юридичної особи, зареєстрованої як платник ПДВ, а також може зазначатися адреса філії (структурного підрозділу), якій (якому) делеговано право складання податкових накладних , і яка фактично є від імені головного підприємства (покупця) стороною згідно договору та постачає товари/послуги.
   
   У разі постачання товарів/послуг філії (структурному підрозділу) платника податку при складанні податкової накладної у графі «Покупець» разом із найменуванням головного підприємства, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, зазначається найменування такої філії (структурного підрозділу), яка фактично є стороною договору від імені головного підприємства (покупця).
   
   Порядковий номер податкової накладної складається з трьох частин, в третій частині якого зазначається цифровий номер філії чи структурного підрозділу при складанні податкової накладної філією чи структурним підрозділом платника податку. У разі коли податкова накладна заповнюється самим платником податку, номер філії чи структурного підрозділу не заповнюється.
   
   Пунктом 19 Порядку №957 визначено, що усі податкові накладні скріплюються електронними цифровими підписами посадових осіб платника податку та електронним цифровим підписом, що є аналогом відбитка печатки постачальника (продавця).
   
   Податкова накладна не скріплюється електронними цифровими підписами (печаткою) отримувача (покупця) товарів/послуг.
   
   Для делегування права підпису податкової накладної та/або розрахунку коригування іншій посадовій особі, платник податку отримує засоби електронного цифрового підпису в акредитованих центрах сертифікації ключів для такої особи та подає контролюючому органові за місцем реєстрації посилені сертифікати електронного цифрового підпису зазначеної особи. У такому разі електронні цифрові підписи посадових осіб платника податку накладаються у такому порядку: першим - електронний цифровий підпис посадової особи, якій делеговано право підпису податкової накладної та/або розрахунку коригування; другим - електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки платника податку (за наявності) (п. 5 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 № 1246).
   
   Починаючи з 1 січня 2015 року, всі податкові накладні/розрахунки коригування до них складаються платниками податку виключно в електронному вигляді.
   
   Відповідно до п.2 Порядку № 957 усі податкові накладні підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1246 (далі - Порядок № 1246).
   
   Щодо механізму відкриття та закриття рахунків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, то такий механізм визначений Порядком електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569 (далі - Порядок № 569).
   
   Відповідно до п. 5 Порядку № 569 електронні рахунки відкриваються виключно на підставі реєстру платників податку, який ДФС після присвоєння особі індивідуального податкового номера платника податку надсилає Казначейству. Для філій чи окремих структурних підрозділів відкриття електронних рахунків в Казначействі не передбачено.
   Отже, якщо платник податку делегував своїй філії право складання податкових накладних, на таку філію поширюються загальні правила складання та реєстрації в ЄРПН податкових накладних, а електронний рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість в Казначействі відкривається виключно платнику податку - головному підприємству.
   
   У разі отримання оплати за товари/послуги від філії , якій право виписки податкових накладних головним підприємством не було делеговано, при виписуванні податкової накладних продавець повинен зазначати найменування, місцезнаходження, податковий номер головного підприємства такої філії , зареєстрованого як платник податку, що передбачені статутними документами.
   
   Стосовно самостійного складання декларації з податку на прибуток відокремленим структурним підрозділом, з 01.01.2015 р. філії не є самостійними платниками податку на прибуток. Неможлива вже й консолідована сплата податку на прибуток.
   
   У зв'язку з цим податок на прибуток за всі філії розраховує та сплачує головне підприємство за своїм місцезнаходженням. Це підтверджено листом ДФСУ від 29.01.2015 р. № 2707/7/99-99-19-02-01-17.
   
   Причому в 2015 р. авансові внески з податку на прибуток за січень – лютий 2015 р. при консолідованій сплаті податку сплачувалися за місцезнаходженням філій, а починаючи з березня 2015 р. – виключно за місцезнаходженням головного підприємства.
   
   У зв'язку з цим у Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток за 2014 рік, затвердженому наказом МФУ від 28.01.2013 р. № 39, визначення щомісячних авансових внесків, які підлягають сплаті в березні 2015 року – травні 2016 року, не проводилося (листи ДФСУ від 29.01.2015 р. № 2707/7/99-99-19-02-01-17 та від 02.03.2015 р. № 7025/7/99-99-19-02-02-17).
   
   Таким чином, податок на прибуток розраховує головне підприємство в загальному порядку на підставі даних бухгалтерського обліку, які містять у собі й показники філії.
   
   Відповідно до п.52.2 ст.52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам