Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О рассмотрении письма [относительно порядка налогообложения НДС операций, осуществляемых при заключении договоров перевода долга]

О рассмотрении письма [относительно порядка налогообложения НДС операций, осуществляемых при заключении договоров перевода долга]   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 22.12.2015 р. № 27403/6/99-99-19-03-02-15
   
   Про розгляд листа

   
   Державна фіскальна служба України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула лист платника податку щодо порядку оподаткування ПДВ операцій, які здійснюються при укладанні договорів переведення боргу, та надає податкову консультацію.
   
   Як зазначено у запиті платника, відповідно до Закону України від 08 липня 2010 року N 2467-VI "Про засади функціонування ринку природного газу" з урахуванням змін, внесених Законом України від 09 квітня 2015 року N 329-VIII "Про ринок природного газу", діяльність по транспортуванню та постачанню природного газу здійснюється окремими юридичними особами.
   
   У зв'язку із вказаними змінами, починаючи з 1 липня 2015 року ПАТ платник податку (ПАТ) здійснює лише транспортування природного газу, а платник податку (ДП) здійснює постачання природного газу населенню.
   
   В результаті змін у сфері транспортування та постачання природного газу ПАТ, починаючи з 01.07.2015, припинило діяльність з постачання природного газу населенню, що зумовило виникнення у підприємства кредиторської заборгованості по авансових платежах, отриманих від категорій споживачів, визначених у пункті 187.10 статті 187 Кодексу (далі - споживачі), за постачання природного газу.
   
   У зв'язку з неможливістю виконання взятих на себе зобов'язань з постачання природного газу споживачам, за який отримані аванси, ПАТ передає свою кредиторську заборгованість (по отриманих авансах від споживачів) ДП відповідно до договору переведення боргу.
   
   На підставі договору переведення боргу ДП бере на себе зобов'язання поставити газ споживачам в рахунок перерахованих ПАТ авансів. При цьому ПАТ перераховує ДП кошти у розмірі авансів, отриманих від споживачів, в рахунок яких не поставлено газ.
   
   Слід зазначити, що переведення боргу регулюється статтями 520 - 524 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ). Так, відповідно до вказаних норм ЦКУ боржник у зобов'язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом. Наслідками переведення боргу є вибуття первинного боржника із зобов'язання, вступ до зобов'язання нового боржника та збереження у повному обсязі змісту зобов'язання при зміні суб'єктного його складу.
   
   Відповідно до пункту 187.10 статті 187 Кодексу платники податку, які постачають теплову енергію, газ природний (крім скрапленого), у тому числі надають послуги з його транспортування та постачання, надають послуги з водопостачання, водовідведення чи послуги, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, фізичним особам, бюджетним установам, не зареєстрованим як платники податку, а також житлово-експлуатаційним конторам, квартирно-експлуатаційним частинам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, іншим платникам податку, які здійснюють збір коштів від зазначених покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів (надавачам послуг) у рахунок компенсації їх вартості, визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом.
   
   Касовий метод для цілей оподаткування ПДВ - це метод податкового обліку, за яким дата виникнення податкових зобов'язань визначається як дата зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок (у касу) платника податку або дата отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів (послуг), а дата виникнення права на податковий кредит визначається як дата списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або дата надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів (послуг) (підпункт 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).
   
   Таким чином, платники податку, які постачають теплову енергію, газ природний (крім скрапленого), послуги з водопостачання, водовідведення чи послуги, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла фізичним особам, бюджетним установам, не зареєстрованим як платники податку, та іншим особам, визначеним пунктом 187.10 статті 187 Кодексу, визнають податкові зобов'язання з податку на додану вартість за такими операціями на дату зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок (у касу) платника податку або дату отримання інших видів компенсацій.
   
   Отже, ПАТ на дату отримання авансових платежів за природний газ від споживачів, що перераховувались до 01.07.2015, зобов'язане було визначити податкові зобов'язання з ПДВ, скласти податкові накладні та зареєструвати їх в Єдиному реєстрі податкових накладних.
   
   На дату отримання авансових платежів від споживачів у ПАТ була сформована кредиторська заборгованість, яка підлягала погашенню після здійснення фактичної поставки газу зазначеним споживачам.
   
   Переведення боргу ПАТ перед споживачами газу за оплачений та не поставлений природний газ на ДП з причини неможливості подальшого виконання взятих на себе зобов'язань (з перерахуванням авансових платежів від споживачів газу, в рахунок яких не поставлено газ від ПАТ до ДП) для ПАТ є підставою для списання кредиторської заборгованості, сформованої по отриманих авансах від споживачів, в рахунок яких не поставлено природний газ.
   
   На дату перерахування коштів та після переводу боргу від ПАТ до ДП (в межах коштів, отриманих до 01.07.2015 як авансові платежі за природний газ від споживачів) об'єкт оподаткування у ПАТ зникає (відсутня операція з постачання товарів). Відповідно на дату такого перерахування у ПАТ виникає право на коригування податкових зобов'язань з ПДВ, які були нараховані за отриманою станом на 01.07.2015 передоплатою від зазначених споживачів.
   
   Відповідно до пункту 192.1 статті 192 Кодексу для коригування податкових зобов'язань, визначених при отриманні авансових платежів від споживачів природного газу, ПАТ зобов'язане скласти розрахунки коригування до податкових накладних, складених при отриманні таких авансових платежів від споживачів природного газу. Такі розрахунки підлягають обов'язковій реєстрації в ЄРПН:
   
   ПАТ, якщо розрахунок коригування на зменшення суми зобов'язань складається до податкової накладної, яка не підлягала видачі отримувачу;
   
   отримувачем, якщо розрахунок коригування на зменшення суми зобов'язань складається до податкової накладної, яка складалась на отримувача газу - платника податку.
   
   У ДП на дату отримання коштів від ПАТ виникає обов'язок щодо нарахування податкових зобов'язань з ПДВ за операціями з постачання після 01.07.2015 природного газу споживачам, оплата за який була здійснена до 01.07.2015 ПАТ.
   
   Що стосується права на податковий кредит у ДП, яке застосовує касовий метод податкового обліку, то таке право у платника податку виникає на дату списання коштів з його банківського рахунку або на дату надання інших видів компенсацій вартості поставлених йому товарів (газу).
   
   Щодо зарахування однорідних зустрічних вимог між двома суб'єктами господарювання.
   
   Відповідно до статті 601 ЦКУ зобов'язання припиняється зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги. Зарахування зустрічних вимог може здійснюватися за заявою однієї із сторін.
   
   Відповідно до пункту 192.1 статті 192 Кодексу, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеного в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних.
   
   Додаток 1 та додаток 2 до листа ПАТ від ___ ____________ ____ N ____ з описом операцій відсутні, що унеможливлює ідентифікувати сутність операції.
   
   Для отримання детальної відповіді щодо порядку оподаткування платник податку має право звернутися до ДФС, надавши детальний опис проведених операцій.
   
   
   Голова
Р. М. Насіров

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам