Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об отражении в налоговом учете расходов при наступлении обстоятельств непреодолимой силы

Об отражении в налоговом учете расходов при наступлении обстоятельств непреодолимой силы   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 16.10.2014 р. N 5218/6/99-99-19-02-02-15
   
   Щодо відображення в податковому обліку витрат при настанні обставин непереборної сили

   Згідно із підпунктом 140.1.6 пункту 140.1 статті 140 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) при визначенні об'єкта оподаткування податку на прибуток підприємств враховуються витрати подвійного призначення, зокрема витрати із страхування майна платника податку в межах звичайної ціни страхового тарифу відповідного виду страхування, що діє на момент укладення такого страхового договору.
   
   Якщо умови страхування передбачають виплату страхового відшкодування на користь платника податку - страхувальника, то застраховані збитки, яких зазнав такий платник податку у зв'язку з веденням господарської діяльності, включаються до його витрат за податковий період, в якому він зазнав збитків, а будь-які суми страхового відшкодування зазначених збитків включаються до доходів такого платника податку за податковий період їх отримання.
   
   При цьому підпунктом 14.1.27 пункту 14.1 статті 14 Кодексу визначено, що витрати - це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником).
   
   Таким чином, при вилученні воєнізованими формуваннями транспортних засобів, призначених для реалізації, застраховані збитки включаються до витрат за податковий період, в якому понесені збитки. Суми страхового відшкодування зазначених збитків необхідно включати до доходів платника податку на прибуток підприємств у періоді їх отримання.
   
   Згідно з підпунктом "а" пункту 185.1 статті 185 Кодексу об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких відповідно до статті 186 Кодексу розташоване на митній території України.
   
   Дата надходження авансового платежу є датою виникнення у продавця податкових зобов'язань з податку (підпункт "а" пункту 187.1 статті 187 Кодексу).
   
   Статтями 620 та 666 Цивільного кодексу України визначено, якщо умови договору купівлі-продажу не виконано та фактичного постачання товару не здійснено, покупець вправі вимагати передачі проданої речі або відмовитися від виконання договору і вимагати відшкодування збитків. У такому разі повернення покупцю раніше перерахованого ним авансового платежу розглядається цивільно-правовим законодавством як розторгнення (розірвання) угоди. При поверненні авансу у зв'язку з розірванням угоди купівлі-продажу операція з постачання товару не відбудеться: об'єкт оподаткування податком на додану вартість у продавця відсутній.
   
   Таким чином, якщо продавцем товару на дату отримання авансового платежу від покупця були визначені податкові зобов'язання з податку на додану вартість та у подальшому виникли обставини (у тому числі непереборної сили), внаслідок яких неможливо виконати умови договору постачання товару, а аванс повернуто, продавець такого товару має право виписати розрахунок коригування до податкової накладної та зменшити нараховану суму податкових зобов'язань з податку.
   
   Разом з цим повідомляємо, що у зв'язку з терористичною загрозою та ситуацією, що склалася у Донецькій та Луганській областях, з урахуванням численних звернень платників податків. Міністерством доходів і зборів України листом від 07.07.2014 р. N 16042/7/99-99-19-03-02-17 проінформовано територіальні органи про можливість збільшення граничних строків подання платниками податків податкової звітності на період дії обставин непереборної сили.
   
   Також листом Міндоходів від 01.07.2014 р. N 15472/7/99-99-25-01-17 проінформовано підпорядковані органи про зміну строків сплати податків та особливості списання податкового боргу, що виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
   
   Зазначені листи розміщено на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України (www.sfs.gov.ua) і центрах обслуговування платників податків для врахування та використання у роботі контролюючими органами та платниками податків.
   
    Голова
   
І. Білоус

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мінзарплата з 01.12.2021: хапай в обидві жмені...
8516 12
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам