Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об учете плательщиков единого взноса

Об учете плательщиков единого взноса   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 28.10.2014 р. N 8668/7/99-99-11-17
   
   Щодо обліку платників єдиного внеску

   Державна фіскальна служба України з метою належної організації роботи щодо обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - платники єдиного внеску) повідомляє наступне.
   
   I. Щодо зміни класу професійного ризику виробництва страхувальника за попередні періоди
   
   Згідно зі статтею 47 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (далі - Закон N 1105) визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
   
   Постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2012 р. N 237 затверджено Порядок визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності (розподіл видів економічної діяльності за класами професійного ризику виробництва здійснюється за кодами згідно з ДК 009:2010).
   
   У разі незгоди зі встановленим класом професійного ризику виробництва платник єдиного внеску протягом десяти робочих днів після отримання виписки з Єдиного державного реєстру узгоджує клас професійного ризику виробництва з робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
   
   Робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків за заявою, отриманою від платника єдиного внеску, у разі необхідності приймає рішення про віднесення його до нового класу професійного ризику виробництва та не пізніше наступного робочого дня направляє фіскальному органу повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва.
   
   Крім того, Фонд соціального страхування від нещасних випадків має право проводити перевірки достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний) підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання для віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності (пункт 4, стаття 241 Закону N 1105).
   
   Відповідно до абзацу третього статті 47 Закону N 1105 у разі зміни виду економічної діяльності підприємства Фонд соціального страхування від нещасних випадків відповідно змінює належність цього підприємства до класу професійного ризику виробництва. Зміна класу професійного ризику здійснюється один раз на рік за результатами роботи страхувальника за минулий календарний рік. Новий клас професійного ризику встановлюється з початку поточного року.
   
   Тому у разі отримання від фіскального органу відомостей про внесення змін до відомостей про страхувальника, які стосуються зміни основного виду економічної діяльності, робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків у разі необхідності проводить перевірку достовірності поданих страхувальником відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний) та приймає рішення про віднесення страхувальника до нового класу професійного ризику виробництва.
   
   У разі зміни класу професійного ризику виробництва страхувальника в тому числі за минулі періоди робочий орган виконавчої дирекції Фонду надсилає фіскальному органу повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва.
   
   На підставі отриманого повідомлення до реєстру страхувальників вносяться відповідні зміни.
   
   З урахуванням вимог Протоколу про обмін інформацією між Міністерством доходів і зборів України та Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 01.10.2013 р. доопрацьовано програмне забезпечення 1С "Податковий блок" в частині створення окремого режиму "історія зміни класу професійного ризику страхувальника" (Реєстрація ПП / Ведення окремих реєстрів / Реєстри / Історія зміни класу професійного ризику страхувальника).
   
   В режимі передбачено пошук страхувальника по коду за ЄДРПОУ/РНОКПП або серією та номером паспорта.
   
   Після застосування фільтру на екран виводяться наступні дані:
   
   • податковий номер;
   
   • назва платника;
   
   • основний вид економічної діяльності;
   
   • клас професійного ризику виробництва;
   
   • дата, з якої змінено клас професійного ризику виробництва;
   
   • дата, до якої змінено клас професійного ризику виробництва; дата документа, на підставі якого встановлено клас; номер документа, на підставі якого встановлено клас; дата отримання файлу-запиту від ФНВ; назва файлу-запиту від ФНВ.
   
   По одному платнику на екран може бути виведено більше однієї строки із назначеними вище даними.
   
   II. Щодо ознак "бюджетна установа", "підприємство УТОГ/УТОС", "підприємство громадської організації інвалідів" в реєстрі страхувальників
   
   Відповідно до пункту 7 Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міндоходів від 09.09.2013 р. N 458 та зареєстрованого в Мін'юсті 25 вересня 2013 року за N 1646/24178 (далі - Порядок обліку), бюджетні установи, підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариства УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працівників і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, а також підприємства та організації громадських організацій інвалідів, у яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, подають до фіскального органу документи про підтвердження зазначеного статусу.
   
   Після отримання від платника єдиного внеску документів, що підтверджують статус бюджетної установи, підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій інвалідів, фіскальний орган вносить відповідний запис до реєстру страхувальників. Документи, отримані від платника, долучаються до облікової справи такого платника.
   
   ДФС повідомляє про доопрацювання програмного забезпечення 1С "Податковий блок" в частині зміни вищезазначених ознак в реєстрі страхувальників (Реєстрація ПП / Ведення окремих реєстрів / Реєстр страхувальників / Зміна ознаки "бюджетна установа" або Зміна ознаки "підприємство громадської організації інвалідів" або зміна ознаки "підприємство УТОГ/УТОС").
   
   Звертаємо увагу, що платнику єдиного внеску можливо встановити тільки одну з таких ознак.
   
   Директор Департаменту реєстрації
   
платників та електронних сервісів
    Н. Калєніченко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам