Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке предоставления годовых отчетов по ф. № 6-ПВ «Отчет о количестве работников, их качественный состав и профессиональное обучение» за 2014 год

О порядке предоставления годовых отчетов по ф. № 6-ПВ «Отчет о количестве работников, их качественный состав и профессиональное обучение» за 2014 год   
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
    ЛИСТ
   
   від 30.12.2014 р. № 12-13/1399
   
   Щодо порядку надання річних звітів за ф. № 6-ПВ «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання» за 2014 рік
   
   Звіт за формою № 6-ПВ (річна) «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання» затверджений наказом Держстату України від 05.08.2014 № 224, подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики та які подають звіт за формою № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» за січень–грудень 2014 року.
   
   Для заповнення вищезазначеної форми слід керуватись:
   
   – Інструкцією щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 6-ПВ (річна) «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання», затвердженою наказом Держкомстату від 06.11.2006 № 508, зареєстрованою в Міністерстві юстиції 17.11.2006 за № 1212/13086 (зі змінами, внесеними наказом Держстатом України від 10.12.2012 № 511);
   
   – Роз'ясненнями щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 6-ПВ (річна) «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання» затвердженими Заступником Голови Держстату 06.08.2014 за № 18.1-12/21;
   
   – Інструкцією зі статистики кількості працівників, затвердженою наказом Держкомстату України від 28.09.2005 № 286, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за № 1442/11722 (зі змінами, внесеними наказом Держкомстату України від 05.10.2006 № 466);
   
   – Положенням про професійне навчання кадрів на виробництві, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 № 127/151, яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06.04.2001 за № 315/5506 (зі змінами від 03.03.2008 № 92/147, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 19.03.2008 № 223/14914);
   
   – Державним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003-2010, затверджено та надано чинності наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327.
   
   Період спостереження статистичних даних охоплює: у розділі І – 31 грудня або останній робочий день звітного року, у розділах ІІ–ІІІ – календарний рік з 1 січня по 31 грудня.
   
   Звертаємо увагу на передбачене обов’язкове співставлення:
   
   р.12010 (гр.1,2) ф.№ 6-ПВ = р.3070 (гр.1,2) ф.№ 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» за січень–грудень 2014р.
   
   Інструкція щодо заповнення форми та бланк знаходяться на WEB-сайті Держстату за адресою: www.ukrstat.gov.ua: звітна документація → альбом форм державних статистичних спостережень на 2015 рік → статистика оплати праці та соціально-трудових відносин.
   
   Під час вдосконалення форми № 6-ПВ (річна) «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання» були враховані результати тестування формулярата анкетного опитування респондентів зазначеного спостереження. В результаті форма зазнала наступних змін.
   
   З розділу І «Кількість працівників за якісним складом» з метою уникнення дублювання вилучено показники, які отримуються в рамках інших державних статистичних спостережень, або можуть бути отримані з адміністративних джерел:
   
   – облікова кількість працівників, які мають вищу освіту за освітніми рівнями неповна та базова вища освіта (рядок 12070);
   
   – облікова кількість працівників, які мають вищу освіту за освітнім рівнем повна вища освіта (рядок 12080);
   
   – облікова кількість працівників, які отримують пенсію (рядок 12090);
   
   – облікова кількість працівників, які отримують пенсію за вислугу років (рядок 12100);
   
   – облікова кількість працівників, які отримують пенсію за віком (рядок 12110);
   
   – облікова кількість працівників, які отримують пенсію по інвалідності (рядок 12120);
   
   – облікова кількість працівників, які отримують пенсію по інвалідності ІІІ групи (рядок 12130);
   
   – облікова кількість винахідників і раціоналізаторів (рядок 12180);
   
   – облікова кількість працівників, зайнятих в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам (рядок 12190).
   
   У розділі ІІ «Підготовка працівників» вилучено показник «Кількість працівників, навчених новим професіям за кордоном» (рядок 13090). Крім того, внесені зміни у рядок 13070: графи 2, 3 «Первинна професійна підготовка» не заповнюються.
   
   У розділі ІІІ «Підвищення кваліфікації» вилучено показник «Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію за кордоном» (рядок 14040).
   
   На бланку зазначено, що звіт подається не пізніше 7 лютого року, наступного за звітним, але у 2015 році звіт за № 6-ПВ (річна) необхідно подати не пізніше 09.02.2015. За неподання або несвоєчасне подання звіту за ф.№ 6-ПВ річна «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання» органи державної статистики будуть вимушені притягнути Вас до відповідальності згідно ч.1 ст.1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
   
   Звертаймо Вашу увагу, що звіти приймаються у к. 100 (1 поверх), крім установ освіти та охорони здоров’я, які звітують в управління по організації роботи з користувачами та респондентами, кожен згідно свого району міста (к. 103, 111–114). Підприємства, установи та організації Запорізького району надають звіти у к. 112. Також слід зазначити, що ГУС приймає електронну звітність засобами телекомунікаційного зв’язку.
   
   Начальник Головного управління
В.П. Головешко

   

фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
106172 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно