Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Держстат

Дата
Номер
Тема
Показати ще

Листи Державної служби статистики України

Державна статистика тісно пов'язана з практичними потребами державного управління, з керівництвом розвитку соціальної сфери. Особливе значення статистика має для економічного розвитку. Об'єктивна і своєчасна оцінка відбуваються соціально-економічних процесів необхідна для прийняття ефективних управлінських рішень.

Національним органом статистики України є Державна служба статистики. Всі листи ДЕРЖКОМСТАТУ можна знайти на нашому ресурсі.

Завдання Служби статистики

Пріоритетними завданнями служби статистики є:

  • збір, розробка, систематизація та аналіз первинних статистичних даних, які характеризують стан і розвиток виробництва і соціального сектора;

  • своєчасне інформування законодавчих і Виконавчий органів;

  • совершенствовоаніе статистичної методології та розробка систем показників, які найбільш повно характеризують розвиток економіки, соціальної сфери;

  • розробка заходів, щодо відповідності національної методології до міжнародної методології і стандартів.

Державна служба статистики України здійснює управління єдиною системою статистичних органів, для чого використовуються адміністративні методи впливу, такі як інструкції, роз'яснення, положення, листи ДЕРЖКОМСТАТУ. Кожен новий документ, в тому числі і листи, оперативно розміщуються на сайті Служби.