Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно заполнения государственного статистического наблюдения «Расходы на содержание рабочей силы»

Относительно заполнения государственного статистического наблюдения «Расходы на содержание рабочей силы»   
ДЕРЖСТАТ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 23.03.2015 р. № 12-13/299
   
   Щодо заповнення державного статистичного спостереження «Витрати на утримання робочої сили»

   Відповідно до Плану державних статистичних спостережень на 2015р. вибіркове обстеження підприємств щодо витрат на утримання робочої сили здійснюється за показниками форми № 1-РС (один раз на чотири роки) "Звіт про витрати на утримання робочої сили", затвердженої наказом Держстату України від 07.08.2014 № 227.
   
   Для заповнення цієї форми необхідно керуватися наступними документами:
   
   - Інструкцією щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-РС «Звіт про витрати на утримання робочої сили», затвердженою наказом Держкомстату від 07.10.2010 № 414, зареєстрованою в Міністерстві юстиції 27.10.2010 за № 984/18279;
   
   - Роз'ясненнями щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-РС (один раз на чотири роки) "Звіт про витрати на утримання робочої сили", затвердженими Заступником Голови Держстату 07.08.2014 за № 18.1-12/26.
   
   У зв'язку з неможливістю на цей час вносити зміни до інструкції, були підготовлені роз'яснення щодо заповнення форми, які у 2015р. будуть діяти одночасно з відповідною інструкцією.
   
   Звертаємо Вашу увагу, що згідно п.1.5 Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-РС «Звіт про витрати на утримання робочої сили» дані форми заповнюють у цілому по підприємству (без виділення структурних підрозділів).
   
   Тільки сільські та селищні ради подаватимуть звіти за підпорядковані установи різних видів економічної діяльності (школа, дошкільний навчальний заклад, заклад культури) для розробки даних у розрізі видів діяльності (п.1.4 Роз'яснень).
   
   Згідно п.3.1. зазначеної вище інструкції у витратах на робочу силу необхідно враховувати дані щодо всіх працівників, тобто штатних, а також тих, які не перебувають в обліковому складі підприємства.
   
   З посиланням на Роз'ясненнями щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-РС (один раз на чотири роки) звертаємо Вашу увагу на окремі моменти, по яких виникає багато питань від респондентів під час заповнення форми.
   
   Рядок 090 містить інформацію щодо норми тривалості робочого часу на тиждень на одного працівника (не може перевищувати 40 годин) для всіх або більшості працівників. Зайнятих основним видом діяльності. Необхідно звертати увагу на звіти підприємств промисловості, транспорту, закладів освіти та охорони здоров’я, де норми тривалості робочого часу можуть бути менші, ніж 40 годин.
   
   Увага! Згідно вказівок Держстата нарахування працівникам, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації необхідно відображати у рядку 150 (оплата працівникам, які не перебувають у штаті підприємства.
   
   Рядок 160 (оплата за невідпрацьований час) містить нарахування за невідпрацьований час, крім сум оплати відпусток, які надаються відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», а також грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток.
   
   Рядок 180 (премії та нерегулярні виплати) містить дані щодо премій та нерегулярних виплат, що здійснюються раз на рік або мають одноразовий характер, а також суми компенсації у разі невикористання відпусток.
   
   Просимо Вас проконтролювати наявність інформації у рядку 210 (заробітна плата у натуральній формі, пільги, послуги, допомоги у натуральній і грошовій формах), якщо Ваше підприємство відноситься до транспорту, тому що може бути передбачено:
   
   - витрати, пов’язані з наданням безкоштовного проїзду працівникам залізничного, авіаційного, морського, річкового, автомобільного транспорту та міського електротранспорту;
   
   - вартість безкоштовно наданого працівникам форменого одягу, обмундирування (крім спецодягу), що може використовуватися поза робочим місцем та залишається в особистому постійному користуванні, або сума знижки у разі продажу форменого одягу за зниженими цінами.
   
   До рядка 250 (витрати підприємств на соціальне забезпечення працівників) включаються дані щодо витрат, які входять до фонду оплати праці, та які не входять до нього, наприклад деякі з них:
   
   - суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору у випадках, визначених законодавством;
   
   - суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати;
   
   - вартість путівок працівникам і членам їхніх сімей на лікування та відпочинок або суми компенсацій, видані замість путівок за рахунок коштів підприємства;
   
   - матеріальна допомога разового характеру, яка надається підприємством окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, поховання, а також матеріальна допомога на оздоровлення дітей.
   
   Просимо звернути увагу на співставлення даних рядка 310 (витрати на професійне навчання) з розділом ІІ «Професійна підготовка працівників» та розділом ІІІ «Підвищення кваліфікації працівників» форми № 6-ПВ (річна) «Звіт про кількість працівників, їхній склад та професійне навчання». Це важливо тому, що ці розділи містять дані про всіх штатних працівників облікового складу, включаючи і тих, які звільнилися впродовж року, але у звітному році їх було навчено на виробництві та які пройшли навчання з підвищення кваліфікації за рахунок коштів підприємства (установи, організації) незалежно від форми та типу навчального закладу.
   
   Також просимо первірити наявність даних рядку 330 (інші витрати на утримання робочої сили) у звітах промислових підприємств, аптек, закладів охорони здоров’я, на яких передбачено:
   
   - витрати на відрядження (уключаючи добові в повному обсязі, вартість проїзду та проживання);
   
   - вартість виданого згідно з чинними нормами спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів, молока та лiкувально-профiлактичного харчування або відшкодування витрат працівникам за їх придбання у разі невидачі адміністрацією.
   
   У додатку до Ро’зяснень наведено таблицю арифметичного контролю показників форми № 1-РС, якою ми радимо скористатися.
   
   Звіт необхідно надати на адресу Головного управління статистики у Запорізькій області не пізніше 7 квітня 2015 р.
   
   Звертаймо Вашу увагу, що звіти респондентів м.Запоріжжя приймаються у к. 100 (1 поверх), крім установ освіти та охорони здоров’я, які звітують в управління по організації роботи з користувачами та респондентами, кожен згідно свого району міста (к. 103, 111–114). Підприємства, установи та організації Запорізького району надають звіти у к. 112.
   
   Крім того повідомляємо, що починаючи з 20.03.2015 респонденти вже мають можливість подавати форму № 1-РС в електронному вигляді.
   
   Заздалегідь дякуємо за співпрацю!
   
   Начальник Головного управління
В.П. Головешко

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам