Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно особенностей составления финансовой отчетности

Относительно особенностей составления финансовой отчетности   

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 19.03.2013 р. N 18.1-25/Н-19-13/20


   
   Держстат України розглянув звернення та повідомляє.
   
   1. Стосовно особливостей складання публічними акціонерними товариствами фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ)
   
   Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України (Мінфін України). Тому, для отримання роз'яснень із вищезазначеної проблематики, а також у разі виникнення інших питань щодо складання та подання фінансової звітності, слід звертатися до вказаного відомства.
   
   Принагідно інформуємо, що на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 р. N 157-р "Про створення умов для впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності" при Мінфіні Україні утворено Раду з міжнародних стандартів фінансової звітності (наказ Мінфіну України від 18.01.2013 р. N 20), в рамках якої передбачено опрацювання питань перекладу та змісту МСФЗ, розгляд та схвалення рекомендацій щодо їх оприлюднення та імплементації, а також підготовка заходів щодо удосконалення порядку застосування МСФЗ в Україні.
   
   2. Щодо порядку надання неприбутковими організаціями фінансової звітності до органів державної статистики
   
   Правові основи подання підприємствами фінансової звітності (включаючи її склад та терміни надання) визначаються не Держстатом України, а встановлено такими нормативними актами:
   
   - Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";
   
   - Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. N 419;
   
   - положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, додатками яких є форми фінансової звітності, затверджені відповідними наказами Мінфіну України;
   
   - іншими нормативно-правовими актами щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
   
   При цьому звертаємо увагу, що згідно з вищенаведеними нормативними документами для юридичних осіб, які є неприбутковими організаціями, не передбачено виключень в частині складу фінансової звітності та порядку її подання. А тому, згадані суб'єкти повинні надавати на адресу органів державної статистики фінансову звітність, складену за формами, затвердженими Мінфіном України.
   
   Водночас зазначаємо, що організація робіт органами державної статистики стосовно отримання, обробки та узагальнення даних з фінансової звітності юридичних осіб для забезпечення статистичних потреб здійснюється відповідно до Методологічних положень про використання фінансової звітності підприємств для цілей статистики підприємств, які затверджені наказом Держкомстату від 23.12.2011 р. N 393 та розміщені на веб-сайті Держстату України в рубриці "Методологія та класифікація".
   
   
   Перший заступник Голови
    В. Піщейко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам