Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно основных методологических принципов проведения государственного статистического наблюдения за изменениями цен (тарифов) на потребительском рынке для расчета индекса потребительских цен

Относительно основных методологических принципов проведения государственного статистического наблюдения за изменениями цен (тарифов) на потребительском рынке для расчета индекса потребительских цен   
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 10.09.2014 р. N 15.1-14/340-14
   
   На Ваш запит від 15.08.2014 N 490 Держстат України, з метою висвітлення основних методологічних засад проведення державного статистичного спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчому ринку для розрахунку індексу споживчих цін, надає відповідні роз'яснення.
   
   У переліку сфер правовідносин, у яких здійснюється державою контроль та нагляд у сфері господарської діяльності, визначених частиною третьою статті 19 Господарського кодексу України, відсутні правовідносини у сфері державної статистики.
   
   У відповідності до положень Закону України "Про державну статистику" до завдань органів державної статистики не віднесено здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, іншими словами, згідно з нормами чинного законодавства, органи державної статистики не є контролюючими органами.
   
   Разом з тим, згідно зі статтею 13 Закону України "Про державну статистику" для забезпечення надійності статистичної інформації органи державної статистики наділені повноваженнями щодо вивчення стану первинного обліку та статистичної звітності, а також щодо перевірки достовірності первинних і статистичних даних, поданих респондентами.
   
   Збір інформації щодо споживчих цін (тарифів), який проводиться органами державної статистики шляхом реєстрації цін (тарифів) на продукти, не відноситься до заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, що їх здійснюють контролюючі органи.
   
   Методологія розрахунку індексу споживчих цін, яка використовується органами державної статистики України, базується на загальних вимогах Конвенції 160 Міжнародної організації праці 1985 року (статті 12), Резолюції з питань індексів споживчих цін, прийнятій на сімнадцятій міжнародній конференції статистиків праці (2003), тобто повністю відповідає міжнародним стандартам і є загальноприйнятою в європейській практиці.
   
   Індекси споживчих цін розраховуються на основі інформації про ціни (тарифи) на споживчі товари (послуги). В Україні, як і в усіх країнах світу, основним джерелом даних є інформація, яка отримується шляхом реєстрації цін під час безпосереднього відвідування працівниками органів державної статистики вибіркового кола підприємств торгівлі та сфери послуг.
   
   Підприємства торгівлі (сфери послуг) визначаються для спостереження шляхом складних математичних розрахунків, які забезпечують відбір найбільш представницьких підприємств, що користуються популярністю серед широких верств населення. З урахуванням зазначеного, до вибірки включаються як підприємства - юридичні особи, так і фізичні особи - підприємці, а також фізичні особи.
   
   Збір інформації щодо споживчих цін (тарифів) проводять щомісячно фахівці територіальних органів державної статистики шляхом реєстрації цін (тарифів) на продукти, які входять до споживчого набору.
   
   Реєстрація цін (тарифів) проводиться у міських поселеннях усіх регіонів країни щомісячно з 1 по 25 число. За окремими товарами, ціни на які зазнають суттєвих коливань, реєстрація проводиться протягом повного місяця.
   
   Інформація про ціни (тарифи) збирається рівномірно протягом періоду реєстрації з метою отримання повної інформації щодо цінових коливань, які відбулися за цей проміжок часу. При цьому ціна одного й того самого продукту у звітному місяці на одному й тому ж базовому підприємстві реєструється в ті ж числа, що і в попередньому місяці.
   
   Однією з основних умов одержання максимальної точної та достовірної інформації є дотримання порівнянності цін у звітному і попередньому періодах. Найголовніший принцип при реєстрації цін полягає в тому, щоб на постійній основі фіксувати ціни на одні й ті самі продукти, щоб зміни в асортименті та їх якості не впливали на реальну динаміку цін.
   
   Стосовно процедури реєстрації цін слід зазначити, що вся зібрана інформація, відповідно до положень статті 21 Закону "Про державну статистику", є конфіденційною. Дані, отримані під час реєстрації, використовуються виключно для розрахунків індексів цін. Результати спостереження аналізуються та публікуються у вигляді зведеної інформації. У жодній з публікацій не вказується назва підприємства торгівлі. Перелік підприємств торгівлі (сфери послуг), а також дані про найменування товарів та їхні ціни, зібрані на підприємстві, ні в якому разі не передаються стороннім особам, в тому числі органам державної влади. Крім того, реєстрація цін не ставить за мету порівняти ціни підприємства, яке бере участь в обстеженні, з конкурентами.
   
   Під час реєстрації цін фіксується тільки та інформація, яка є доступною для широкого загалу громадян, тобто дані, що зазначені на упаковці товару та на цінниках. При цьому реєстратор не вимагає документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності та не порівнює ціни, вказані на цінниках, із даними товарно-транспортних накладних.
   
   Слід зауважити також, що під час реєстрації працівників підприємства зазвичай не турбують взагалі або турбують лише на короткий час. Отже, зайвого навантаження для працівників та жодних незручностей для клієнтів підприємства торгівлі (сфери послуг) під час реєстрації цін не створюється.
   
   Відповідно до частини третьої статті 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність працівників органів державної статистики за порушення встановленого чинним законодавством порядку використання конфіденційної інформації. Водночас положеннями частини першої зазначеної статті також передбачена відповідальність респондентів за неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень.
   
   На завершення варто зазначити, що індекс споживчих цін є одним із найважливіших макроекономічних показників, який характеризує інфляційні процеси в економіці країни та використовується для вирішення багатьох питань державної політики, зокрема аналізу і прогнозу цінових процесів, перерахунків номінальної заробітної плати в реальну, перегляду розмірів соціальних гарантій (прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, пенсій, стипендій тощо), індексації грошових доходів громадян та нормативної вартості земель. Точність показника індексу споживчих цін насамперед залежить від повноти та надійності інформації, яка отримується під час реєстрації цін (тарифів). Тому дуже важливо, щоб керівники (власники) відібраних для спостережень підприємств торгівлі (сфери послуг) ставилися до участі у спостереженнях з розумінням та відповідальністю і не перешкоджали працівникам органів державної статистики виконувати свої обов'язки, адже відмова підприємств торгівлі (сфери послуг) від участі у спостереженнях може негативно вплинути на якість показника інформації.
   
   У свою чергу фахівці органів державної статистики завжди відкриті для співробітництва, зокрема й стосовно надання всім категоріям користувачів інформації щодо індексів споживчих цін та методологічних засад їх розрахунку.
   
   Заступник Голови
   
Н. Власенко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам