Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О продлении срока действия договоров о закупках на составление годового плана закупок

О продлении срока действия договоров о закупках на составление годового плана закупок   
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 01.06.2012 р. № 3305-07/20887-12
   
   Про подовження строку дії договорів про закупівлі на складення річного плану закупівель

   Мінекономрозвитку розглянуло лист <…> щодо річного плану закупівель та повідомляє.
   
   На даний час регулювання в сфері державних закупівель здійснюється відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон), який встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.
   
   Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт і послуг, які повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень (в будівництві – 300 тисяч гривень), а робіт – 1 мільйон гривень.
   
   Відповідно до частини першої статті 4 Закону закупівля здійснюється відповідно до річного плану, відповідальним за складання та затвердження якого згідно з частиною четвертою статті 11 Закону є комітет з конкурсних торгів.
   
   Наказом Мінекономрозвитку від 26.07.2010 № 922 «Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель» (зі змінами) затверджено форму річного плану закупівель та Інструкцію щодо її заповнення (далі – Інструкція).
   
   Відповідно до абзацу другого пункту 1 Інструкції, у разі якщо очікувана вартість закупівлі є меншою сум, зазначених у частині першій статті 2 Закону, такий предмет закупівлі відображається в додатку до річного плану, який складається в довільній формі та підписується головою комітету з конкурсних торгів або особою, яка виконує його обов’язки.
   
   Одночасно зазначаємо, що застосування частини шостої статті 40 Закону передбачає продовження строку укладеного в попередньому році договору про закупівлю без проведення процедур закупівель, зазначених у статті 12 Закону.
   
   Ураховуючи викладене, при складанні та затвердженні замовником річного плану закупівель сума, на яку було продовжено договір про закупівлю в попередньому році, не включається до такого річного плану.
   
   Відповідно до частини шостої статті 40 Закону дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.
   
   Правовим підґрунтям терміну «видатки» є бюджетне законодавство, зокрема Бюджетний кодекс України. Так, відповідно до пункту 13 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України видатки бюджету – кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом. До видатків бюджету не належать: погашення боргу; надання кредитів з бюджету; розміщення бюджетних коштів на депозитах; придбання цінних паперів; повернення надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету, проведення їх бюджетного відшкодування. При цьому обмеження статті 40 Закону в контексті наявності затверджених в установленому порядку видатків стосуються розпорядників та/або одержувачів бюджетних коштів, які враховуються ними під час укладання відповідних додаткових угод в частині умов щодо виникнення платіжних зобов’язань замовника.
   
   Разом з цим необхідно зазначити: по-перше, норма частини шостої статті 40 Закону розповсюджується на договори про закупівлю, укладені з дотриманням вимог Закону; по-друге, частину шосту статті 40 Закону можуть застосовувати в своїй діяльності всі розпорядники державних коштів, які здійснюють закупівлю в установленому Законом порядку; по-третє, ураховуючи вимоги частини першої статті 631 Цивільного кодексу України, згідно з якою строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки відповідно до договору, продовження дїї договору про закупівлю можливо у разі, коли строк його дії не закінчився у встановленому чинним законодавством порядку; по-четверте, 20 відсотків відраховується від остаточної (кінцевої) вартості укладеного договору про закупівлю з урахуванням змін внесених до нього (у разі наявності).
   
   Заступник директора департаменту
   державних закупівель та
   державного замовлення
О. Власов

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам