Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О действии норм расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте, утвержденных приказом Минтранса Украины от 10.02.98 г. № 43

О действии норм расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте, утвержденных приказом Минтранса Украины от 10.02.98 г. № 43   
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 17.02.2014 р. № 1545/25/10-14
   
   Щодо чинності Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом Мінтрансу України від 10.02.98 р. № 43
   
   Міністерство інфраструктури на лист щодо чинності Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом Мінтрансу України від 10.02.98 р. № 43 (далі - нормативний документ) повідомляє таке.
   
   Згідно з абзацом другим пункту 1 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12.05.2011 р. № 581, Міністерство інфраструктури України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, зокрема, у сфері автомобільного транспорту та дорожнього господарства.
   
   Відповідно до статті 5 Закону України "Про автомобільний транспорт" державне регулювання та контроль у сфері автомобільного транспорту спрямовані, зокрема, на раціональне використання енергетичних та матеріальних ресурсів і нормування експлуатаційних витрат палива для колісних транспортних засобів (далі - КТЗ) та обладнання, що встановлено на КТЗ, в Україні здійснюється згідно з нормативним документом.
   
   Нормативний документ було розроблено для методичного забезпечення планування потреб підприємств, установ і організацій у паливі та мастильних матеріалах при експлуатації автомобільного транспорту, ведення звітності, контролю витрат і запровадження режиму економії та раціонального використання нафтопродуктів і базується на вдосконаленій системі коригування нормативних витрат палива залежно від умов експлуатації КТЗ й обладнання та достатньо повно враховує специфіку експлуатації КТЗ як загального, так і спеціального та спеціалізованого призначення.
   
   Крім того, нормативний документ також чітко визначає порядок встановлення базових лінійних норм на основі об'єктивного підходу (без конфлікту інтересів зацікавлених сторін: користувачів, водіїв та власників) і централізовано зібраних даних із застосуванням механізму попередньої апробації в різноманітних природно-кліматичних, дорожніх та інших умовах в цілому в Україні. При розробці норм враховуються чисельні параметри конструкції та показники паливної економічності в різних умовах експлуатації КТЗ. Норми витрат палива дорожньо-будівельними машинами, технікою сільськогосподарського призначення тощо поширюються виключно на виконання спеціальних технологічних операцій, що не пов'язані із здійсненням транспортного процесу на дорогах загального користування КТЗ загального, спеціалізованого та спеціального призначення.
   
   У нормативному документі наведено базові лінійні норми витрат палива для більш ніж 1500 моделей (модифікацій) автомобілів, норми витрат палива на виконання транспортної роботи та на роботу спеціального обладнання, що встановлюється на КТЗ, систему коефіцієнтів коригування нормативних витрат палива залежно від умов експлуатації, норми витрат мастильних матеріалів і порядок їх застосування. Конкретні величини коригуючих коефіцієнтів у регламентованих межах та терміни їх дії встановлюються безпосередньо керівниками підприємств і затверджуються наказом (розпорядженням) по підприємству. При цьому забезпечується єдиний підхід щодо проведення розрахунків підприємствами, організаціями та установами нормативних витрат палива для транспортних засобів, а також контроль за правильністю та обґрунтованістю цих розрахунків.
   
   Для моделей (модифікацій) автомобілів, що не увійшли до цього нормативного документа, встановлюються тимчасові індивідуальні базові лінійні норми витрат палива. Порядок розробки цих норм визначено пунктом 2.1.5 нормативного документа.
   
   Слід також зазначити, що необхідність розробки нормативного документа та в цілому необхідність централізованого розроблення в Україні норм виникла внаслідок того, як суб'єкти господарювання списували паливно-мастильні матеріали на підставі даних власних комісій, які не могли забезпечити об'єктивний підхід щодо нормування витрати нафтопродуктів та значно завищували норми, що призводило до численних зловживань.
   
   Щодо державної реєстрації повідомляємо, що листами Міністерства юстиції України від 26.04.2006 р. № 24-38-37 та від 10.07.2012 р. № 2198.0.33-12/10.2 (копії додаються) визначено, що наказ Міністерства транспорту України від 10.02.98 р. № 43 "Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті" є актом нормативно-технічного характеру та відповідно до підпункту "е" пункту 5 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 р. № 731, державній реєстрації в Міністерстві юстиції України не підлягає і є чинним без такої.
   
   Нормативний документ застосовують, зокрема, Державне управління справами Президента України, Управління справами Апарату Верховної Ради України, Міністерство юстиції, Генеральна прокуратура, Головна фінансова інспекція, Міністерство доходів і зборів, ДП "Автобаза Верховного Суду України", Вищий господарський суд України, Міністерство фінансів України, Національний банк України, Автотранспортне митне господарство, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, інші міністерства, центральні і місцеві органи виконавчої влади, підприємства, а також суб'єкти господарювання незалежно від форми власності.
   
   Перший заступник Міністра
К. Єфименко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам