Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно результатов рассмотрения Трудового ультиматума профсоюзов

Относительно результатов рассмотрения Трудового ультиматума профсоюзов   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 24.07.2015 р. № 3954/0/10-15/18
   
    Про розгляд звернення

    На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 24.06.2015 № 25944/1/1-15 до листа Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (далі – СПО об’єднань профспілок) від 15.06.2015 № 01-13/776 СПО Мінсоцполітики спільно з Мінфіном, Мінекономрозвитку та Міненерговугілля розглянуло Трудовий ультиматум професійних спілок та повідомляє.
   
    Щодо зниження ціни на природний газ для населення.
   
    За інформацією Міненерговугілля проведення цінової і тарифної політики у нафтогазовому комплексі та сприяння впровадженню стимулюючих методів регулювання цін покладено на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП).
   
    Зокрема, НКРЕКП установлює: ціни на товарний природний газ власного видобутку для суб’єктів, визначених законом; роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб населення, а також граничні рівні цін на природний газ для суб’єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб’єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води).
   
    Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1729 «Про забезпечення споживачів природним газом», потреба населення в природному газі задовольняється за рахунок ресурсів газу власного видобутку, а у разі нестачі – за рахунок інших ресурсів Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»; потреба суб’єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, котелень, установлених на дахові та прибудованих, - з ресурсів імпортованого природного газу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».
   
    Обсяги надходження та розподілу природного газу в Україні регулюються розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 410-р. «Про затвердження прогнозного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні на 2015 рік».
   
    Ресурсу природного газу власного видобутку у 2015 році недостатньо для забезпечення потреб населення природним газом у повному обсязі, тому виникає необхідність використання імпортованого природного газу.
   
    З метою забезпечення соціального захисту населення та надання державної допомоги найменш захищеним категоріям громадян в оплаті за спожиті житлово-комунальні послуги Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (із змінами) передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 24,4 млрд. гривень.
   
    Головним механізмом забезпечення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги є Програма житлових субсидій, яка гарантує малозабезпеченим громадянам стабільність витрат на оплату цих послуг незалежно від зміни їх вартості.
   
    Через Програму житлових субсидій держава компенсує сім’ям витрати на оплату житлово-комунальних послуг в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, що перевищують визначений обсяг обов’язкового відсотка платежу.
   
    Обов’язкова частка плати за житлово-комунальні послуги при призначенні субсидії з 01.01.2014 визначається для кожної сім’ї залежно від розміру середньомісячного сукупного доходу в розрахунку на одну особу, чим менші доходи – тим менший обов’язковий платіж.
   
    Постановами Кабінету Міністрів України від 28.02.2015 № 106 «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій» і від 26.06.2015 № 475 «Про спрощення порядку призначення та надання населенню житлових субсидій» суттєво спрощено порядок призначення житлових субсидій. Зокрема, житлова субсидія призначається на підставі лише двох документів – заяви і декларації (скасовано необхідність подання довідок про доходи). Субсидія призначається на 12 місяців на підставі отриманої інформації про доходи від Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, вищих навчальних закладів.
   
    З питання призначення житлової субсидії необхідно звертатися до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.
   
    Щодо програми створення робочих місць по секторах економіки, забезпечення роботою незайнятих та першим робочим місцем – молоді.
   
    Мінсоцполітики розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Основних напрямків реалізації державної політики у сфері зайнятості населення на період до 2019 року», яким пропонується визначити шляхи та способи розв’язання проблем зайнятості населення, консолідувати зусилля усіх сторін соціального діалогу, спрямованих на підвищення рівня економічної активності населення, сприяння його продуктивній зайнятості та посилення соціального захисту від безробіття.
   
    Для досягнення цієї мети реалізація державної політики здійснюватиметься за основними напрямами:
   
   - розширення сфери застосування праці, стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць (у тому числі для вимушено переміщених осіб), зокрема, у процесі відбудови економіки та соціальної сфери Донецької і Луганської областей;
   
   - підвищення рівня зайнятості сільського населення: сприяння розвитку підприємницької ініціативи громадян;
   
   - посилення мотивації до легальної зайнятості та підвищення державних гарантій в оплаті праці;
   
   - забезпечення підвищення конкурентоспроможності робочої сили, зокрема в умовах трансформації економіки та поглиблення співпраці з Європейським Союзом;
   
   - збереження робочих місць та недопущення масового вивільнення працівників підприємств;
   
   - підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення механізму регулювання трудової міграції;
   
   - сприяння зайнятості осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;
   
   - розвиток державно-приватного партнерства та поглиблення співпраці сторін соціального діалогу у сфері зайнятості.
   
   На сьогодні вирішується питання щодо врахування в проекті акта результатів міжнародної донорської конференції, де буде визначено пріоритетні сфери економіки для спрямування інвестицій донорської допомоги. Це суттєво вплине на розвиток зайнятості у таких сферах.
   
    Після доопрацювання проекту акта за результатами міжнародної донорської конференції та проведення узгоджувальних процедур проект акта буде подано на розгляд Уряду в установленому порядку.
   
    Що стосується працевлаштування молоді, слід зазначити, що державні гарантії щодо зайнятості молоді встановлено Кодексом законів про працю України, законами України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про зайнятість населення», «Про вищу освіту».
   
    Відповідно до статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» молодь, яка закінчила або припинила навчання у начальних закладах і вперше приймається на роботу, має додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Для працевлаштування зазначених громадян підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.
   
    З метою стимулювання роботодавців, які працевлаштовують на нові робочі місця строком не менше ніж на два роки громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, в тому числі молодь, яка закінчила або припинила навчання у навчальних закладах і вперше приймається на роботу за направленням державної служби зайнятості, передбачено щомісячну компенсацію роботодавцям фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений.
   
    Для створення умов для здобуття студентами вищих, учнями професійно-технічних навчальних закладів у вільний від навчання час досвіду практичної роботи за обраною спеціальністю та сприяння їх працевлаштування після завершення навчання, їм надано можливість проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання.
   
    У разі реєстрації в установленому порядку молодої особи як безробітної, їй надається можливість отримати допомогу по безробіттю та безоплатне отримання соціальних послуг від державної служби зайнятості, зокрема інформаційно-консультативних та профорієнтаційних, професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, для відкриття власної справи, фінансової підтримки самозайнятості та реалізації підприємницької ініціативи.
   
    Відповідно до законодавства про зайнятість населення усі зайняті та незайняті молоді громадяни, які бажають працювати або бажають змінити місце роботи, можуть звернутися за сприянням у працевлаштуванні до будь-якого центру зайнятості, зручному для відвідування, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування особи.
   
    Крім того, молоді громадяни можуть самостійно ознайомитись з переліком вакансій, та отримати роз’яснення щодо отримання послуг, скориставшись офіційним веб-сайтом державної служби зайнятості (www.dcz.gov.ua), який постійно оновлюється в режимі онлайн.
   
    Щодо індексації грошових доходів населення.
   
    Відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» (з урахуванням змін, внесених Законом України від 28.12.2014 № 76-VIII), проведення індексації грошових доходів населення здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік.
   
    Правила обчислення індексу споживчих цін та сум індексації визначені Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 (із змінами).
   
    Виплата сум індексації грошових доходів, що проводиться за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та фондів державного соціального страхування, здійснюється у межах фінансових ресурсів відповідно до чинного законодавства.
   
    У разі проведення індексації без урахування наявного фінансового ресурсу у другому півріччі поточного року виникне заборгованість із виплати заробітної плати, грошового забезпечення, пенсійних та соціальних виплат.
   
    Крім того, опрацьовується питання проведення індексації з урахуванням підсумків виконання Державного бюджету України за І півріччя 2015 року.
   
    Щодо проведення соціального діалогу і визначення плану щорічного поетапного наближення основних соціальних стандартів України до рівня європейських країн в рамках підготовки до інтеграції з Європейським Союзом.
   
    Відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» розмір прожиткового мінімуму щороку затверджується Верховною Радою України в Законі України про державний бюджет на відповідний рік.
   
    При цьому, оскільки Бюджетним кодексом України одним із принципів бюджетної системи України визначено принцип збалансованості, виходячи з якого повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період, при встановленні розміру прожиткового мінімуму враховуються можливості Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення державних соціальних гарантій (мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії, розміру державної допомоги та інших соціальних виплат), які визначаються на його основі.
   
    Через складну фінансову та економічну ситуацію в країні прожитковий мінімум залишається на рівні грудня 2013 року. Відповідно до статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» підвищення прожиткового мінімуму передбачене з грудня 2015 року на 13,1 %.
   
    Подальше зростання рівня соціальних стандартів залежатиме від динаміки економічного розвитку.
   
    Одночасно повідомляємо, що на данимй час з метою реалізації норми статті 3 Закону України «Про прожитковий мінімум» щодо перегляду наборів один раз на п’ять років Мінсоцполітики розпочало організаційну роботу для забезпечення проведення науково-громадської експертизи наборів у 2015 році.
   
    Крім того, з метою удосконалення методології визначення прожиткового мінімуму, при Мінсоцполітики створена Міжвідомча робоча група, до складу якої увійшли представники центральних органів виконавчої влади (Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфіну, МОЗ, Держстату), наукових установ, організацій профспілок та роботодавців. Членами робочої групи підтримана пропозиція щодо необхідності зміни методу, що застосовується при визначенні прожиткового мінімуму. Наразі Мінсоцполітики підготовлений проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про прожитковий мінімум», який на даний час доопрацьовується з урахуванням зауважень та пропозицій, висловлених центральними органами виконавчої влади, сторонами соціального діалогу та науковими установами.
   
    Щодо проведення соціального діалогу з питань підвищення основних соціальних стандартів, слід зазначити, що починаючи з червня 2015 року проведено низку консультацій представників центральних органів виконавчої влади, зокрема Мінекономрозвитку, Мінфіну та Мінсоцполітики з представниками профспілкової сторони.
   
    Так, 7 липня 2015 року у приміщенні Будинку Уряду відбулись консультації представників Мінекономрозвитку та СПО об’єднань профспілок стосовно проекту Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017-2019 роки.
   
    Крім того, низку консультацій проведено у ході роботи примирної комісії з вирішення колективного трудового спору між СПО об’єднань профспілок і Кабінетом Міністрів України.
   
    Заступник Міністра
В. Мущинін

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам