Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О применении отдельных норм постановления №202

О применении отдельных норм постановления №202   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 17.04.2014 р. N 40-111/17687

   
   Департамент нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду
   
Територіальним управлінням Національного банку України, департаментам та самостійним управлінням
   Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Асоціації українських банків,
   Асоціації "Український Кредитно-банківський Союз", Незалежній асоціації українських банків, банкам України

   
   
Про застосування окремих норм постанови N 202

   
   Національний банк України надає роз'яснення щодо застосування окремих норм постанови Правління Національного банку України від 07.04.2014 N 202 "Про окремі питання діяльності банків", яка набрала чинності з 08.04.2014 та діє до 07.05.2014 (далі - Постанова N 202).
   
   1. Щодо збільшення частки негативно класифікованих активів.
   
   Норми пункту 2 Постанови N 202 застосовуються до банку при збільшенні частки негативно класифікованих активів до розміру 10 відсотків і більше від загальної суми активів, за якими має оцінюватися ризик та формуватися резерв згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України, у зв'язку із зростанням після 06 лютого 2014 року курсу іноземних валют до національної валюти України.
   
   2. Щодо розповсюдження вимоги про заборону надавати кредити без забезпечення, яке відповідає вимогам нормативно-правового акта Національного банку України щодо оцінки ризиків з метою формування і використання резервів за фінансовими активами (далі - кредити без забезпечення), на операції, що здійснюються на підставі договорів, укладених до набрання чинності Постанови N 202.

   
   Заборона надавати кредити без забезпечення розповсюджується на операції, що здійснюються на підставі договорів, укладених до дати набрання чинності Постанови N 202, до яких після цієї дати вносилися зміни щодо збільшення строків користування кредитами (не пов'язаних із реструктуризацією боргу) та/або збільшення сум кредитів.
   
   3. Щодо можливості здійснення валютних операцій на умовах "своп" та надання кредитів овернайт.
   
   Постанова N 202 не встановлює заборону щодо здійснення валютних операцій на умовах "своп" та надання кредитів овернайт.
   
   4. Щодо належності кредиту, за яким ринкова вартість забезпечення менше балансової вартості кредиту, до кредитів без забезпечення.
   
   Постанова N 202 не встановлює вимоги до суми забезпечення за кредитом.
   
   5. Щодо розповсюдження заборони придбавати недержавні цінні папери від свого імені на операції РЕПО.
   
   Заборона придбавати недержавні цінні папери від свого імені розповсюджується на операції РЕПО, які здійснюються з переходом права власності на такі цінні папери, крім цінних паперів, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України, надану відповідно до Закону про Державний бюджет України на відповідний рік.
   
   6. Щодо можливості здійснення банком протягом одного операційного дня операцій з купівлі-продажу недержавних цінних паперів від свого імені з метою отримання доходу.
   
   Постанова N 202 не встановлює заборону щодо здійснення банком протягом одного операційного дня операцій з купівлі-продажу недержавних цінних паперів від свого імені з метою отримання доходу.
   
   7. Щодо можливості спрямування прибутку на формування резервного фонду.
   
   Відповідно до статті 30 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон) резервні фонди є складовою регулятивного капіталу банку, основною функцією якого є поглинання ризиків в діяльності банків.
   
   Згідно з вимогами статті 36 Закону банки зобов'язані формувати резервний фонд на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язаннях. Розмір відрахувань до резервного фонду має бути не менше 5 відсотків від прибутку банку до досягнення ними 25 відсотків розміру регулятивного капіталу банку.
   
   Враховуючи зазначене, спрямування прибутку на формування резервного фонду не суперечить вимогам Постанови N 202.
   
   8. Щодо можливості покриття збитків минулих років за рахунок прибутку та за рахунок загальних резервів.
   
   Постанова N 202 не містить заборону щодо покриття збитків минулих років за рахунок прибутку та загальних резервів.
   
   9. Щодо заборони здійснювати виплату дивідендів акціонерам.
   
   Згідно з вимогами пункту 2 Постанови N 202 виплата дивідендів, у тому числі нарахованих до набрання чинності цієї постанови, як за простими, так і за привілейованими акціями, на період дії цієї постанови заборонена.
   
   10. Щодо заборони здійснювати виплату бонусів, премій та інших додаткових матеріальних винагород керівникам банків.
   
   Відповідно до статті 2 Закону України "Про оплату праці" до основної заробітної плати відноситься винагорода за виконану роботу (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Основна заробітна плата встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. При цьому, додаткова заробітна плата - це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці, яка включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.
   
   З урахуванням зазначеного, встановлена заборона не поширюється на зазначені вище виплати, які є складовою частиною заробітної плати керівників та виплачуються на постійній основі.
   
   11. Щодо можливості здійснення капітальних інвестицій за основними засобами та нематеріальними активами, що беруть участь в проведенні банківських операцій.
   
   Постанова N 202 не забороняє здійснення капітальних інвестицій за основними засобами та нематеріальними активами, що беруть участь в проведенні банківських операцій, визначених у статті 47 Закону.
   
   Заборона щодо збільшення обсягів капітальних інвестицій за основними засобами та нематеріальними активами, що не беруть участі в проведенні банківських операцій, не поширюється на здійснення операцій згідно з договорами, укладеними до дати набрання чинності Постанови N 202, та до яких після цієї дати не вносилися зміни щодо збільшення сум.
   
   12. Щодо заборони здійснювати витрати на консультаційні послуги фінансового характеру.
   
   Заборона щодо здійснення витрат на консультаційні послуги фінансового характеру не поширюється на здійснення операцій згідно з договорами, укладеними до дати набрання чинності Постанови N 202, та до яких після цієї дати не вносилися зміни щодо збільшення строків дії договорів та/або сум.
   
   13. Щодо можливості здійснювати витрати на інформаційно-консультаційні послуги.
   
   Постанова N 202 не забороняє здійснення витрат на інформаційно-консультаційні послуги, які отримуються з метою забезпечення здійснення діяльності банку (наприклад, отримання інформації від інформаційної агенції Рейтер).
   
   14. Щодо можливості здійснення витрат на оплату семінарів для працівників банку.
   
   Постанова N 202 не забороняє здійснення витрат на оплату семінарів для працівників банку.
   
   15. Щодо терміну дії заборони здійснення окремих операцій, передбачених абзацами сьомим - сімнадцятим пункту 2 Постанови N 202.
   
   Заборона здійснення окремих операцій застосовується протягом дії Постанови N 202 до банків, в діяльності яких є порушення та недоліки, зазначені в абзацах другому - п'ятому пункту 2 цієї постанови.
   
   
   Перший заступник Голови
   
В. Л. Кротюк

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам