Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О внесении наличной выручки учредителем (собственником) предприятия на текущий счет в банке

О внесении наличной выручки учредителем (собственником) предприятия на текущий счет в банке   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 13.02.2014 р. № 11-117/6276
   
   
ТОВ «Інтерактивна бухгалтерія»
   
   
Щодо внесення готівкового виторгу засновником (власником) підприємства на поточний рахунок в банку

   
   Національний банк України розглянув лист <…> про надання роз'яснення щодо внесення готівкового виторгу засновником (власником) підприємства на поточний рахунок в банку і в межах компетенції повідомляє таке.
   
   Відповідно до статті 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) між клієнтом та банком.
   
   Згідно зі статтею 237 Цивільного кодексу України представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.
   
   Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» у статті 1 визначає, що ініціатор - це особа, яка на законних підставах ініціює переказ коштів шляхом формування та/або подання відповідного документа на переказ та не містить обмежень щодо права осіб бути ініціаторами переказу коштів у готівковій чи безготівковій формі.
   
   Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637, не визначає переліку осіб, що мають право вносити готівковий виторг підприємства у гривні на його поточний рахунок в банку.
   
   Також не містить таких обмежень і Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 (далі - Інструкція № 492).
   
   Отже, засновник (власник) підприємства може вносити готівковий виторг на поточний рахунок підприємства в банку на підставі наказу, договору, довіреності та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.
   
   Відповідно до пункту 33.2 статті 33 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» платник несе відповідальність за відповідність інформації, зазначеної ним в документі на переказ, суті операції, щодо якої здійснюється переказ.
   
   Зарахування виручки в іноземній валюті або зарахування коштів на поточні рахунки нерезидентів має здійснюватись з дотримання вимог щодо режиму рахунків, встановлених Інструкцією № 492.
   
   Заступник Голови
   Національного банку України
В. І. Ричаківська

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам